Ηλεκτροχημική Ενίσχυση καταλυτικών αντιδράσεων σε υγρά μέσα

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2020 - 2021
Θεματική Ενότητα:
Χημικής Τεχνολογίας & Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας
Επιβλέπων:
Κατσαούνης Αλέξανδρος
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Υποχρεωτικό Μάθημα 2: