Υπολογιστική προσομοίωση και σχεδιασμός υλικών για διεργασίες διαχωρισμού

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2023 - 2024
Θεματική Ενότητα:
Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
Επιβλέπων:
Παρασκευά Χριστάκης
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Εφαρμογές και Προσομοίωση Φαινομένων Μεταφοράς (CHM_E_A4)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Μηχανική Υγρών Αποβλήτων (CHM_E_A1)
Παρατηρήσεις

Επιβλέπων: Δρ. Βασίλης Μπουργανός, Διευθυντής Ερευνών, ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ