Μεθδολογική βελτιστοποίηση απόδοσης αντιδραστήρων υπερήχων

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2023 - 2024
Θεματική Ενότητα:
Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
Επιβλέπων:
Αρμάου Αντώνης
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Βελτιστοποίηση και Ρύθμιση Διεργασιών (CHM_E_A2)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Ανάλυση και Σχεδιασμός Αντιδραστήρων (CHM_E_Β4)
Παρατηρήσεις

Yπολογιστική διπλωματική, βασίζόμενη στο βιβλίο "CAVITATION REACTION ENGINEERING", by Shah, Pandit and Moholkar, Springer 1999 και της διπλωματικής του 21-22 στην μοντελοποίηση αντιδραστήρων υπερήχων. 

Την τελευταία εικοσαετία, νέοι αντιδραστήρες έχουν αρχίσει να κατασκευάζονται. Οι αντιδραστήρες αυτοί βασίζονται στην ακουστική ή υδροδυναμική σπηλαίωση για να προκληθούν χημικές αντιδράσεις υψηλών θερμοκρασιών σε θερμοκρασία δωματίου. 

Μια βασική ερώτηση είναι αν αυτοί οι αντιδραστήρες είναι οικονομικοί σε σχέση με εναλλακτικές τεχνολογίες και αν προσαρμόζονται εύκολα σε μεταβαλλόμενες συνθήκες.  Βασιζόμενοι σε αναπτυγμένο μοντέλο από το εργαστήριο Ρύθμισης ενός αντιδραστήρα ροής ο στόχος της διπλωματικής είναι η βελτιστοποίηση της απόδοσης αντιδραστήρων υπερήχων για απλές αντιδράσεις.