Εκλεκτική απομάκρυνση διοξειδίου του άνθρακα από ρεύμα υδρογόνου με προηγμένα υλικά και διεργασίες προσρόφησης

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2023 - 2024
Θεματική Ενότητα:
Χημικής Τεχνολογίας & Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας
Επιβλέπων:
Καρανικολός Γεώργιος
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Ετερογενής Κατάλυση (CHM_E_B1)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Επιστήμη Επιφανειών (CHM_E_Β3)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ ΛΙΟΝΤΑΚΗΣ (AM: 1073071)
Παρατηρήσεις

Συνεπιβλέπων: Δημήτρης Κονταρίδης