Πιλοτικά κα Βιομηχανικά Πειράματα για την αξιοποίηση υπολειμμάτων καφέ προς χρήση των φαινολικών τους ουσιών στην πράσινη παραγωγή καλλυντικών

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2022 - 2023
Θεματική Ενότητα:
Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
Επιβλέπων:
Παρασκευά Χριστάκης
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Μηχανική Υγρών Αποβλήτων (CHM_E_A1)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (CHM_E_A5)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Ευδοκία Βουδούρη (AM: 1070341)