Σχεδιασμός και Τεχνοοικονομική Μελέτη Μονάδας Αξιοποίησης Υπολειμμάτων Καφέ προς Χρήση των Φαινολικών τους Ενώσεων στην Πράσινη Παραγωγή Καλλυντικών

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2022 - 2023
Θεματική Ενότητα:
Μηχανικής Διεργασιών & Περιβάλλοντος
Επιβλέπων:
Παρασκευά Χριστάκης
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Μηχανική Υγρών Αποβλήτων (CHM_E_A1)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (CHM_E_A5)
Ανάθεση Διπλωματικής
Ονοματεπώνυμο Φοιτητή:
Ιωάννης Καραμάνης (AM: 1068986)