Τεχνολογικές ιδιότητες τεφροσκυροδέματος με μερική υποκατάσταση αδρανών από μεταλλουργικές σκωρίες

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2019 - 2020
Θεματική Ενότητα:
Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών
Επιβλέπων:
Στιβανάκης Βίκτωρ
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Υποχρεωτικό Μάθημα 2: