ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΑΝΤΙΡΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ SO2 ΚΑΙ ΤΟΥ CO2 ΜΕ CaO ΚΑΙ C

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2019 - 2020
Θεματική Ενότητα:
Χημικής Τεχνολογίας & Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας
Επιβλέπων:
Σπαρτινός Δημήτριος
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Υποχρεωτικό Μάθημα 2: