Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής - Μαρία Καμίτσου

Τίτλος Παρουσίασης (Presentation Title): Θειικομπελιτικά και αλιτικά τσιμέντα χαμηλού ενεργειακού αποτυπώματος. Σχηματισμός της φάσης του yeelimite.
Presentation Type (Τύπος Παρουσίασης): Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής
Ονοματεπώνυμο Ομιλητή (Speakers Full Name): Μαρία Καμίτσου
Προέλευση Ομιλητή (Speakers Affiliation): Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Seminar Room (Αίθουσα): Βιβλιοθήκη "Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης"
Ημερομηνία: Παρ, 02 Ιουν 2023, Ώρα: 12:00 - 14:00
Διεύθυνση Διαδικτυακής Μετάδοσης: Υποστήριξη PhD Μ.Καμίτσου
Περίληψη (Abstract)

    Η παραγωγή τσιμέντων, είναι μία από τις ουσιαστικότερες βιομηχανικές δραστηριότητες, και συμβάλλει σημαντικά στην οικονομία της κάθε χώρας που εδρεύει. Το τσιμέντο είναι ένα ανόργανο υδραυλικό συνδετικό υλικό και βασικό συστατικό των σκυροδεμάτων και των κονιαμάτων. Το τσιμέντο, παράγεται με την έψηση μείγματος αλεσμένου ασβεστόλιθου (περιέχει: CaO) και αργίλου (περιέχει: Al2O3, SiO2, Fe2O3), σε κλιβάνους στους 1450 ℃. Το μειονέκτημά του είναι ότι δημιουργεί σημαντικό ανθρακικό και ενεργειακό αποτύπωμα κατά την παραγωγή του, καθώς και σταδιακή εξάντληση των ορυκτών πρώτων υλών. Στην παρούσα εργασία μελετώνται, ως μια εναλλακτική πρόταση στο παραπάνω πρόβλημα, τα θειικομπελιτικά και τα Portland (αλιτικά) τσιμέντα, με ταυτόχρονη αξιοποίηση παραπροϊόντων στο μείγμα των πρώτων υλών. Τα θειικομπελιτικά τσιμέντα σχεδιάστηκαν να περιέχουν 30-50% κ.β. υεελιμίτη και ψήθηκαν στους 1330 ℃ και ψύχθηκαν ταχέως. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε ξεχωριστή εξέταση των χαρακτηριστικών της φάσης του υεελιμίτη, που περιέχει θείο σε μορφή θειικών SO4, ο οποίος παράχθηκε στοιχειομετρικά από καθαρά οξείδια, καθαρότητας ποιοτικής ανάλυσης (proanalysis) στο εργαστήριο. Το μείγμα α΄ υλών για τη σύνθεση υεελιμίτη θερμάνθηκε, «ψήθηκε», σε τρεις διαφορετικές θερμοκρασίες, 1300 ℃, 1330 ℃ και 1350 ℃ και με δύο διαφορετικά προφίλ έψησης 3 και 5 ωρών, με ταχεία ψύξη. Επίσης, παρασκευάστηκαν δείγματα αλιτικών τσιμέντων σε χαμηλότερες θερμοκρασίες έψησης (1340 ℃) από τα συμβατικά (1450 ℃). Όλα τα νέα υλικά που προέκυψαν εξετάστηκαν ως προς τα χαρακτηριστικά τους, αλλά και ως προς τη συμμόρφωσή τους με τα ευρωπαϊκά πρότυπα των τσιμέντων. Τέλος, πραγματοποιήθηκε συγκριτική περιβαλλοντική εξέταση αντιπροσώπων της κάθε κατηγορίας τσιμέντου, σύμφωνα με το πρότυπο NEN 7573.

Σύντομο Βιογραφικό Ομιλητή (Speakers Short CV)

2013: Μ.Δ.Ε. Χημείας

2010: Πτυχίο Επιστήμης των Υλικών ( 3η επιτυχούσα)

 

Publications:

Papers:

 1. Tapeinos C. I., Kamitsou M. D., Dassios K., Kouzoudis D., Christogerou A., Samourgkanidis G., “Contactless and vibration-based damage detection in rectangular cement beams using magnetoelastic ribbon sensors.” Sensors, Manuscript ID: sensors-2346883, Υποβλήθηκε: 10 April 2023. (Προς δημοσίευση)
 2. Maria D. Kamitsou, Dimitra G. Kanellopoulou, Angeliki Christogerou and George N. Angelopoulos, “A Contribution towards a More Sustainable Cement: Synergy of Mill Scales, Greek Wet Fly Ash, Conventional Raw Materials and Clinkering Temperature”, Minerals 2022, Special Issue Valorization of Metallurgical and Mining Residues and Wastes, Vol. 12(3), p. 324, https://doi.org/10.3390/min12030324 
 3. Kamitsou, M.D., Kostakopoulos, E., Kanellopoulou, D.G., Hallet, V., Petrica, P., Christogerou, A., Angelopoulos, G.N. “Formation, Characterization and SEM Microanalysis of Yeelimite”. Material Proceedings 2021, Vol. 5, p. 6. https://doi.org/10.3390/materproc2021005106
 4. M. D. Kamitsou, D. G. Kanellopoulou, A. Christogerou, C. Kostagian-nakopoulou, V. Kostopoulos & G. N. Angelopoulos. “Valorization of FGD and Bauxite Residue in Sulfobelite Cement Production”. Waste and Biomass Valorization 2020, Vol. 11, pp. 5445–5456. ISSN 1877-2641, DOI: 10.1007/s12649-020-01055-9

Conferences: 

 1. Maria Kamitsou, “Valorisation of byproducts, such as Soda‐Lime‐Silica (SLS) waste glass and red mud in ceramics and binding materials.” INVALOR101 – A network for joint valorisation of material flows in tourist areas, INTERREG V‐B, Balkan Mediterranean 2014‐2020, Online Conference on Waste Valorisation, University of Patras. 9 Φεβρουαρίου 2023.
 2. M. Kamitsou, I. Kostakopoulos, D. Kanellopoulou, A. Christogerou, G. Angelopoulos. «Formation, characterization and SEM microanalysis of yeelimite». (ομιλία) International Conference on Raw Materials and Circular Economy- RawMat21, 5-9 Σεπτεμβρίου 2021, Αθήνα.
 3. E. Vougioukalakis, M. Kamitsou, D. Kanellopoulou, A. Christogerou, G. Angelopoulos. «Image analysis and microanalysis of sulfobelite clinkers». (poster) International Conference on Raw Materials and Circular Economy- RawMat21, 5-9 Σεπτεμβρίου 2021, Αθήνα.
 4. M. D. Kamitsou, D.G. Kanellopoulou, A. Christogerou, G. N. Angelopoulos.:«Byproducts use in sulfobelite cements». (ομιλία). 7th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, 26-29 Ιουνίου 2019, Ηράκλειο
 5. Δ. Γ. Στρατιδάκης, Μ. Καμίτσου, Α. Χριστογέρου, Γ. Αγγελόπουλος. «Επίδραση της κοκκομετρίας στις ιδιότητες των θειομπελιτικών τσιμέντων». (ομιλία) 12ο ΠΕΣΧΜ 29-31 Μαΐου 2019 Αθήνα.
 6. Α. Χριστογέρου, Ε. Παναγιωτόπουλος, Δ. Κανελλοπούλου, Μ. Καμίτσου, Γ. Αγγελόπουλος. «Επίδραση καταλοίπων βορίου στην αντοχή κεραμικών στον παγετό και άλλων τεχνολογικών ιδιοτήτων». (ομιλία) 12ο ΠΕΣΧΜ 29-31 Μαΐου 2019 Αθήνα.
 7. Γ. Ζώκαρης, Α. Δεσκάλι, Μ. Καμίτσου, Δ. Κανελλοπούλου, Α. Χριστογέρου, Γ. Αγγελόπουλο. «Βελτιστοποίηση παραγωγής θειομπελιτικού τσιμέντου με χρήση συμβατικών και εναλλακτικών καυσίμων» (poster) 12ο ΠΕΣΧΜ 29-31 Μαΐου 2019 Αθήνα.
 8. 6η Έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας - Patras IQ, 12 – 14 Απριλίου 2019. Περίπτερο 65: «INVALOR: Ερευνητική υποδομή για την αξιοποίηση αποβλήτων αειφόρου διαχείρισης φυσικών πόρων» από τις Μαρία Δ. Καμίτσου, Δήμητρα Γ. Κανελλοπούλου και Αγγελική Χριστογέρου, με αναρτημένες εργασίες (poster), παρουσιάσεις (PowerPoint και προφορικές) και δείγματα.
 9. Sergio Martínez-Martínez, Luis Pérez-Villarejo, Dolores Eliche-Quesada, Pedro J. Sánchez-Soto, Angeliki Christogerou, Dimitra Kanellopoulou, Maria Kamitsou, George N. Angelopoulos. Θέμα ομιλίας: «Desarrollo preliminar y estudio térmico de diferentes tipos de clínker de eco-cemento sostenible con el medio ambiente utilizando residuos industriales y piedra caliza con alto porcentaje de óxido de magnesio en su composición» (ISBN número 978-84-09-07670-3). CONAMA 2018 Rumbo 20.30, 14a edición del Congreso Nacional del Medio Ambiente, CONAMA 2018. 26-29 Νοεμβρίου 2018, Palacio Municipal de Congresos, Madrid, Ισπανία.
 10. Maria D. Kamitsou, Dimitra G. Kanellopoulou, George Papilas, Angeliki Christogerou, George N. Angelopoulos. «Design, production and evaluation of sulfo-belite cements». 4th Workshop of Graduates and Post-Docs in Chemical Engineering Sciences (CES-WGP4), 31 Οκτωβρίου 2018.Νέο Αμφιθέατρο, FORTH/ ICE-HT
 11. Sergio Martínez-Martínez, Luis Pérez-Villarejo, Dolores Eliche-Quesada, Pedro J. Sánchez-Soto, Angeliki Christogerou, Dimitra Kanellopoulou, Maria Kamitsou, George N. Angelopoulos. «Sludge from marble cutting and treatment as raw material for sustainable eco-friendly cement». (poster) V Spanish - Portuguese Congress of Ceramics and Glass and LVI Congreso Nacional de la SECV, Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica, Escuela de Ingeniería de Barcelona Este, Universitat Politècnica de Catalunya - Barcelona TECH, 8-10 Οκτωβρίου 2018, Βαρκελώνη, Ισπανία.
 12. Maria D. Kamitsou, Emmanouil Vougioukalakis, Dimitra G. Kanellopoulou, Angeliki Christogerou, George N. Angelopoulos. «Synthesis of sulfo-belite cement: Quantitative phase analysis and evolution of microstructure» (oμιλία), 5-7 Οκτωβρίου 2018, 9th International Conference of Hellenic Crystallographic Association (HERCA), Συνεδριακό Κέντρο, Πανεπιστήμιο Πατρών.
 13. Μ. Δ. Καμίτσου, Δ. Κουμπούρη, Β. Στιβανάκης, Γ. N. Αγγελόπουλος. Μπελιτικά τσιμέντα με πρόσθετα υλικά για μελέτη βελτίωσης πρώιμων αντοχών». 11ο Πανελλήνιο Επιστημονικό συνέδριο Χημικής Μηχανικής: Χημική Μηχανική: Μοχλός καινοτομίας και ανάπτυξης. 25-27 Μαΐου 2017, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη.