Ημερομηνία:    

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου

Πρόγραμμα Εξετάσεων (ημερομηνίες και οπτική απεικόνιση) (1η Ανάρτηση: 03/08/2020, τελευταία ενημέρωση: 20/08/2020)

Σημείωση (24/08/2020):

Ο τρόπος εξέτασης του κάθε μαθήματος καθορίζεται από το διδάσκοντα, ο οποίος θα βγάλει και σχετική ανακοίνωση στο eclass. Οι φοιτητές θα πρέπει επίσης να δηλώσουν στο eclass του κάθε μαθήματος την πρόθεσή τους να κατέβουν στη εξέταση του Σεπτεμβρίου 2020.

Βασικοί Κανόνες για Εξέταση με Φυσική Παρουσία και Κατανομή Θέσεων Εξέτασης στο ΤΧΜ

Ανακοινώσεις Διδασκόντων