Ανακοινώσεις που σχετίζονται με τον κωρονωϊό COVID-19


 
Σας ενημερώνουμε ότι την  Παρασκευή 21/01 και ώρα 9:00 έως 14:30. θα διενεργηθεί Rapid Test για COVID-19 στις εγκαταστάσεις της Φοιτητικής Εστίας από τον ΕΟΔΥ. Όσοι από τους φοιτητές και το προσωπικό του Πανεπιστημίου…

 
Για να ανοίξουν με ασφάλεια, προστασία και χωρίς προβλήματα τα Πανεπιστήμια Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθ. 192/29.09.2021 έκτακτη συνεδρίαση της, μετά από συζήτηση αφού έλαβε υπόψη της την πρόσφατη…

 
Διά του παρόντος, σας ενημερώνουμε ότι είναι δυνατή η μετακίνηση των φοιτητών που έχουν δικαίωμα δωρεάν σίτισης και μετακινούνται σε απόσταση μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη, με χρήση του κωδικού 2. Οι φοιτητές θα…

 
Επισυνάπτεται η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη λειτουργία των ΑΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021 για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους, η οποία δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της…

 
Ανακοινώνεται στους Φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών ότι η πάσης φύσεως επικοινωνία με τα Τμήματα, τις Σχολές και τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, θα γίνεται εφεξής μόνο μέσω του λογαριασμού e-mail που τους έχει…

 
Επισυνάπτεται νέο ΦΕΚ του Υ.ΠΑΙ.Θ. προς ενημέρωσή σας, ιδίως σε ότι αφορά το άρθρο 5.1 για εισερχόμενους φοιτητές Erasmus. Το ΦΕΚ έχει τίτλο "Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών…

 
Με το άρθρο έκτο της με αριθμ. 60720/Ζ1/21.5.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄1971) ορίστηκε ότι: «Σε περιπτώσεις αλλογενών/αλλοδαπών φοιτητών εκτός Ε.Ε. και αλλογενών/αλλοδαπών φοιτητών εντός Ε.Ε. συμπεριλαμβανομένων…

 
Σας ενημερώνουμε ότι στον σύνδεσμο του ιστότοπου του Γραφείου Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών http://osh…

 
Η Γενική Συνέλευση του ΤΧΜ με την υπ΄ αριθμ.: 606/22.5.2020 αποφάσισε: Διενέργεια εξ αποστάσεως εξετάσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου από 29/6/20 έως 17/7/2020. Διενέργεια εξ αποστάσεως εξετάσεων επί διπλώματι φοιτητών…

 
Οι δηλώσεις μαθημάτων για τους επί διπλώματι φοιτητές θα ανοίξουν από τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 έως τη Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020. Η διενέργεια εξ αποστάσεως εξετάσεων επί διπλώματι φοιτητών (μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου…

 
Η Γενική Συνέλευση του ΤΧΜ με την υπ΄ αριθμ.: 606/22.5.2020 αποφάσισε: Ολοκλήρωση των εξ αποστάσεως μαθημάτων στις 29/5/2020. Έναρξη εργαστηριακών ασκήσεων στις 25/5/2020 και ολοκλήρωσή τους μέχρι τις 27/6/2020. Θα…

 
Κοινοποιείται το ΦΕΚ που αφορά και στη Πρακτική Άσκηση. Η Πρακτική αναφέρεται στο Άρθρο 4. Με δεδομένη την επανέναρξη της, σύμφωνα με το πρόσφατο ΦΕΚ…

 
Πριν ξεκινήσετε να έρθετε στο Πανεπιστήμιο και στο Τμήμα για την εργαστηριακή σας άσκηση συστήνεται η θερμομέτρηση στο σπίτι σας. Αποφύγετε τη μετακίνησή σας σε περίπτωση που παρουσιάζετε πυρετό. Επίσης παραμείνετε…

 
Στη σημερινή τηλεδιάσκεψη των επιστημονικών υπευθύνων, συζητήθηκαν θέματα τόσο γενικά, όσο και ειδικά, που αφορούν στη Πρακτική Άσκηση. Η γενική διαπίστωση ήταν το «ξαφνικό» της επανέναρξης της Π.Α.. Για την εξ…

 
Κοινοποιείται το σχετικό και με την μερική επανέναρξη της Πρακτική Άσκηση ΦΕΚ. Αύριο θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη όλων των επιστημονικών υπευθύνων. Μετά την ολοκλήρωσή της θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στο site του…