Η Σύγκλητος, στην υπ΄ αριθ. 187/27.5.2021 συνεδρίασή της, καθόρισε την έναρξη και λήξη των μαθημάτων του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου, καθώς και των εξεταστικών περιόδων του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, ως εξής:

---- Εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 27.8.2021 -  24.9.2021
---- Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 11.10.2021
---- Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 21.1.2022
---- Εξετάσεις  χειμερινού εξαμήνου 24.1.2022 – 11.2.2022
---- Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 21.2.2022
---- Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 3.6.2022
---- Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου 13.6.2022 -1.7.2022