Department Department Department Department Department Department Department

Πρωτοετείς φοιτητές: Εισιτήριο Αστικού ΚΤΕΛ

Μετά από συνεννόηση των Πρυτανικών Αρχών με τον Πρόεδρο του Αστικού ΚΤΕΛ Πατρών, όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές έχουν δικαίωμα μειωμένου (φοιτητικού) εισιτηρίου, στη διαδρομή Πάτρα – Πανεπιστήμιο, μέχρι την τακτοποίηση της εγγραφής τους, με απλή δήλωση της ιδιότητάς τους, χωρίς την υποχρέωση επίδειξης φοιτητικής ταυτότητας.

Ο Πρύτανης
 
Γεώργιος Παναγιωτάκης