Department Department Department Department Department Department Department

Προκήρυξη Εισαγωγής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ημερομηνία Ανάρτησης: 08.12.2018

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (εαρινό εξάμηνο), την εισαγωγή:

  1. σαράντα (40) μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο: «Προηγμένες Εφαρμογές στη Χημική Μηχανική»
  2. είκοσι (20) Υποψήφιων Διδακτόρων

Ακολουθούν οι σχετικές ανακοινώσεις: