Department Department Department Department Department Department Department

Προκήρυξη Εισαγωγής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ημερομηνία Ανάρτησης: 01.10.2019

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (εαρινό εξάμηνο), την εισαγωγή:

  1. είκοσι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Προηγμένες Εφαρμογές στη Χημική Μηχανική»
  2. είκοσι (20) Υποψήφιων Διδακτόρων

Ακολουθούν οι σχετικές ανακοινώσεις: