Department Department Department Department Department Department Department

Προκήρυξη Εισαγωγής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ημερομηνία Ανάρτησης: 07.04.2017

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (χειμερινό εξάμηνο), την εισαγωγή τριάντα (30) μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και την εισαγωγή είκοσι (20) Υποψήφιων Διδακτόρων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

Αναλυτικά οι προκυρήξεις:

Περισσότερες Πληροφορίες:

Γραμματεία Τμήματος Χημικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Καραθεοδωρή 1, Πανεπιστημιούπολη,
GR 265 04 Πατρα
Τηλέφωνα: +30 2610969501-3
Fax: +30 2610 969532
E-mail: secretary@chemeng.upatras.gr