Department Department Department Department Department Department Department

Τριοδικές Κυψέλες Καυσίμου

Ημερομηνία Ανάρτησης: 14.11.2013

Στο Τμήμα μας έχει αναπτυχθεί [1] ένας νέος τύπος κυψελών καυσίμου PEM που λειτουργούν με Η2  [2]. O νέος σχεδιασμός που εισάγει ένα τρίτο, βοηθητικό ηλεκτρόδιο οδηγεί σε σημαντική αύξηση της απόδοσης των κυψελών καυσίμου όταν η άνοδος δηλητηριάζεται από CO. Η δηλητηρίαση αυτή αποτελεί σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα για την πρακτική χρήση των κυψελών καυσίμου PEM.

 
Δείτε περισσότερα:

[1] Triode fuel cells and batteries
[2] Enhanced performance of CO poisoned proton exchange membrane fuel cells via triode operation