Department Department Department Department Department Department Department

Τελετές Απονομής ΜΔΕ και Διδακτορικών Διπλωμάτων - Ενημέρωση

Ημερομηνία Ανάρτησης: 29.10.2014

Σας ενημερώνουμε ότι οι Τελετές Απονομής ΜΔΕ και Διδακτορικών Διπλωμάτων του  Τμήματος Χημικών Μηχανικών,
ορίζονται για την Δευτέρα 10/11/2014 και την Τρίτη 11/11/2014 αντιστοίχως.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα  με email στην Γραμματεία για τη συμμετοχή σας ή όχι στην Τελετή καθώς και να προβείτε στην αντίστοιχη αίτηση και δικαιολογητικά ορκωμοσίας σε περίπτωση που δεν το έχετε κάνει, μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι 31.10.2014.