Department Department Department Department Department Department Department

Εναρξη Διανομής Διδακτικών Βιβλίων Χειμερινού Εξαμήνου Ακ. Έτους 2014 - 2015

Ημερομηνία Ανάρτησης: 03.11.2014

Σας ενημερώνουμε ότι η διανομή των διδακτικών βιβλίων για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2014 – 2015 μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» θα ξεκινήσει την Πέμπτη  23 Οκτωβρίου 2014 και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 13 Ιανουαρίου.

Ως καταληκτική ημερομηνία δηλώσεων συγγραμμάτων από τους φοιτητές ορίζεται η Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014.

Δείτε περισσότερα στο συνημμένο έγγραφο.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος