Department Department Department Department Department Department Department

Τελετή Ορκωμοσίας Προπτυχιακών Φοιτητών Εξεταστικής Περιόδου Σεπτεμβρίου 2014

Ημερομηνία Ανάρτησης: 25.11.2014

Σας ενημερώνουμε ότι οι τελετή ορκωμοσίας των προπτυχιακών φοιτητών της εξεταστικών περιόδων του Ιουνίου και Σεπτεμβριου 2014 θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 12:00 στο Αμφιθέατρο ΑΑ (Ισόγειο κτηρίου Α - Πρυτανεία).

Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να βρίσκονται στο Αμφιθέατρο ΑΑ τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την έναρξη της Τελετής.

Attached files