Department Department Department Department Department Department Department

Ημερίδα HORIZON 2020

Ημερίδα HORIZON 2020
Ημερίδα HORIZON 2020
Ημερίδα HORIZON 2020
Ημερίδα HORIZON 2020
Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.12.2014

Πραγματοποιήθηκε χθές Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2014 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών ημερίδα με θέμα:

«Ορίζοντας 2020».
Παρουσίαση των προκηρύξεων & απολογισμός της ελληνικής συμμετοχής
στην πρώτη πρόσκληση της θεματικής προτεραιότητας του Horizon 2020
“Νανοτεχνολογίες, προηγμένα υλικά και παραγωγή, Βιοτεχνολογία”.

 

Η Ημερίδα διοργανώθηκε από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και το Ερευνητικό Ινστιτούτο ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, με την υποστήριξη και συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας/ΓΓΕΤ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Επισυνάπτονται οι παρουσιάσεις των ομιλητών