Department Department Department Department Department Department Department

Ασκηση σε Βιομηχανία - Επιχηρήσεις - Ανακοίνωση

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24.02.2015

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)  μας ενημέρωσε  ότι  έχει  την πρόθεση να απασχολήσει δυο (2) φοιτητές, στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης.

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να περάσουν από το γραφείο του κ. γ. ν. Αγγελοπούλου  (κ. Σταμάτιου) να το δηλώσουν και να ενημερωθούν.