Department Department Department Department Department Department Department

Παρουσίαση Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης - (Ορθή Επανάληψη)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24.03.2015

Την Τρίτη 31-03-2015 ώρα 15:00 μ.μ. -16:30 μ.μ. στην αίθουσα ΧΜ3 του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, θα γίνει παρουσίαση του προγράμματος «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ» .
 
Καλούνται ιδιαίτερα οι φοιτητές του 8ου Εξαμήνου  (μάθημα επιλογής) να παραστούν για να ενημερωθούν.
 
Η ενημέρωση θα γίνει από τους :
Γ. Αγγελόπουλο, καθηγητή και
Β. Στιβανάκη, λέκτορα.