Department Department Department Department Department Department Department

Οδικός Χάρτης Νεοεισαχθέντων

Στο διαδικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου Πατρών έχει αναρτηθεί ενημερωτική ιστοσελίδα με τίτλο "Οδικός Χάρτης Νεοεισαχθέντων", η οποία διαμορφώθηκε ειδικά, ώστε οι νεοεισαχθέντες φοιτητές του Ιδρύματός μας να οδηγηθούν με ευκολία σε όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για την έναρξη των σπουδών τους.