Department Department Department Department Department Department Department

Πρόγραμμα Εξεταστικής Ιουνίου, Ακ Έτους 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

2ο Εξάμηνο
4o Εξάμηνο
6o Εξάμηνο
8o Εξάμηνο
10o Εξάμηνο

Μόνο για τους επί πτυχίω φοιτητές (11ο εξάμηνο φοίτησης και άνω)

1o Εξάμηνο
3o Εξάμηνο
5o Εξάμηνο
7o Εξάμηνο
9o Εξάμηνο