Μελέτη διεπιφαβειών οργανικών με ανόργανα υποστρώματα για οργανικές φωτοδιόδους

Στοιχεία Διπλωματικής
Ακαδημαϊκό Έτος:
2019 - 2020
Θεματική Ενότητα:
Materials Science and Technology
Επιβλέπων:
Κέννου Στέλλα
Υποχρεωτικό Μάθημα 1:
Surface Science (CHM_E_Β3)
Υποχρεωτικό Μάθημα 2:
Materials for Energy Applications (CHM_E_Γ6)