Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών_Εξετάσεις Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Η ημερομηνία και ώρα εξέτασης των μαθημάτων του Δ.Π.Σ. χειμερινού εξαμήνου 2021-2022 θα οριστούν σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα του κάθε μαθήματος.

Course Code

Course

Instructor

PhD code:

GCHEM_Α101

Thermodynamics

 

C. Vayenas

PhD code:

GCHEM_Α201

Transport Phenomena

J. Tsamopoulos

PhD code:

Special Topics

Elements of Applied Mathematics

G. Dassios,

P. Vafeas

PhD code:

Special Topics

Interdisciplinary Training Course on Principles, Applications and Nanotechnology Innovation in Pharmaceutical Sciences, Biological Engineering and Medicine

N. Peppas

(UT Austin)

PhD code:

Special Topics

Advanced Numerical Methods

Y. Dimakopoulos