Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών_Εξετάσεις Εαρινού Εξαμήνου 2022-2023

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

University of Patras

Department of Chemical Engineering

PhD Program

Spring Semester Exams (June – July 2023)

 

Course Code Course Title Instructor Day - Room

PhD code:

GCHEM_Α301

Physical Chemistry D. Kondarides Wednesday, June 14, 15:00-18:00 (XM4)

PhD code:

GCHEM_Α401

Diffusional Operations

V. Mavrantzas 

&

A. Armaou

After communicating with the instructors

PhD code:

GCHEM_A501

 

Chemical Kinetics - Reaction Engineering 

 

G. Kyriakou

&

S. Bebelis

Friday, June 30, 

12:00-15:00 (XM4)