Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών_Εξετάσεις Εαρινού Εξαμήνου 2021-2022

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

University of Patras

Department of Chemical Engineering

PhD Program

Spring Semester Exams (June – July 2022)

 

 

Course Code

Course Title

Instructor

Day

PhD code:

GCHEM_Α301

Physical Chemistry

D. Kondarides

Wednesday, July 6th, 10:00-13:00 (XM4)

PhD code:

GCHEM_Α401

Diffusional Operations

V. Mavrantzas

&

A. Armaou

Tuesday, June 21st, 15:00-18:00 (XM4)

PhD code:

GCHEM_A501

 

Chemical Kinetics - Reaction Engineering

 

G. Kyriakou

&

S. Bebelis

Friday, June 24th, 12:00-15:00 (ΧΜ6)