Το Τμήμα έχει επενδύσει ποσό που του κατανεμήθηκε από την πολυτεχνική σχολή για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, στην δημιουργίας ενός μικρού φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 10 kW διασυνδεδεμένου στο δίκτυο. Η πρωτοτυπία του συγκεκριμένου έργου είναι ότι χρησιμοποιεί ταυτόχρονα φωτοβολταϊκά πάνελ διαφορετικών τεχνολογιών (c-Si, polyc-Si, a-Si:H, Micromorph, Het-Si και CIGS) επιτρέποντας τη συγκριτική παρακολούθηση όλων των χαρακτηριστικών τους σε πραγματικές συνθήκες. Η εγκατάσταση καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τις συνθήκες του περιβάλλοντος και όλα τα χαρακτηριστικά της απόδοσης των διαφορετικών στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα σε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα ενώ το πάρκο χρησιμοποιείται ήδη για την εκπαίδευση φοιτητών.