Επικοινωνία με την επιτροπή Φοιτητικών Θεματων

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών έχει θέσει σε ισχύ «Κανονισμό λειτουργίας μηχανισμού διαχείρισης παραπόνων και ενστάσεων» προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών, και υποψηφίων Διδακτόρων. Σκοπός του Κανονισμού είναι η ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με επίκεντρο του εκπαιδευμένου στο πλαίσιο της διαφάνειας που θα πρέπει να διέπει την ακαδημαϊκή ζωή. Η λειτουργία και η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού συντονίζεται από τον/την Συντονιστή και τα Μέλη της Επιτροπής Φοιτητικών Θεμάτων. 

Η παρακάτω φόρμα δύναται να χρησιμοποιηθεί από τους φοιτητές του τμήματος για την επικοινωνία τους με τα μέλη της Επιτροπής Φοιτητικών Θεμάτων.

Χρήση της φόρμας

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη φόρμα θα πρέπει να δηλώσετε το ιδρυματικό σας email (user@ac.upatras.gr ή user@upatras.gr). Σε αυτή τη διεύθυνση θα λάβετε ένα σύνδεσμο επιβεβαίωσης (Confirmation Link). Η διαδικασία αποστολής μηνύματος θα ολοκληρωθεί όταν πατήστε πάνω σ' αυτό το σύνδεσμο.

Όλα τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

 

CAPTCHA
6 + 6 =
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.