Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών έχει θεσμοθετήσει τον ορισμό Συμβούλων Καθηγητών για τους φοιτητές του Τμήματος. Ειδικά για τους πρωτοετείς φοιτητές έχουν οριστεί 12 μέλη ΔΕΠ τα οποία ενημερώνουν και συμβουλεύουν ομάδες των 15 (περίπου) ατόμων ο καθένας. Ο πρωτοετής φοιτητής πληροφορείται το όνομα του Σύμβουλου Καθηγητή του κατά την εγγραφή του στο Τμήμα και μπορεί να αξιοποιεί τις γνώσεις και την εμπειρία του καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του.

Ρόλος του Σύμβουλου Καθηγητή

Ο Σύμβουλος Καθηγητής επιλέγει τον τρόπο προσέγγισης και βοήθειας των φοιτητών που του ανατίθενται. Ως ελάχιστη κοινή προσέγγιση των φοιτητών μας, το Τμήμα ζητάει από τους Συμβούλους Καθηγητές να ενημερώνουν και να συμβουλεύουν τους φοιτητές για όλα τα παρακάτω:
α) Περιεχόμενο μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστήρια, αξιοποίηση του υπολογιστικού κέντρου, δυσκολίες, τρόποι αξιολόγησης μαθημάτων, ενθάρρυνση του φοιτητή να συμμετέχει σε προόδους, τεστ, σειρές ασκήσεων, ενισχυτική διδασκαλία με επιπλέον φροντιστήρια κλπ που βοηθούν το φοιτητή να κατανοήσει και να περάσει το μάθημα.
β) Περιεχόμενο μαθημάτων επιλογής και συζήτηση με τον φοιτητή για τα προσωπικά ενδιαφέροντα πριν τη τελική επιλογή του μαθήματος.
γ) Συζήτηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων
δ) Επιλογή θέματος διπλωματικής εργασίας.
ε) Μεταπτυχιακές σπουδές (στο Τμήμα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό).
στ) Επαγγελματικές προοπτικές (ευκαιρίες σε δημόσιο, ιδιωτικό τομέα, ελεύθερο επάγγελμα, θέση εργασίας στο εξωτερικό).
ζ) Συζήτηση οποιουδήποτε οικογενειακού, προσωπικού ή άλλου θέματος το οποίο δημιουργεί εμπόδια στις σπουδές.

Επικοινωνία με τον Σύμβουλο Καθηγητή

Ο Σύμβουλος Καθηγητής δημιουργεί λίστα με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των φοιτητών που του έχουν ανατεθεί και επικοινωνεί μαζί τους για θέματα των σπουδών τους. Επιπλέον ανακοινώνει στον Πίνακα Ανακοινώσεων του, σε Πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος συγκεκριμένη ώρα συζήτησης με τους φοιτητές που συμβουλεύει. Για να είναι αποτελεσματικές οι συναντήσεις η επιτροπή προτείνει κατ' ιδίαν συναντήσεις με κάθε φοιτητή και συναντήσεις ομάδας για θέματα κοινού ενδιαφέροντος

Εργο της Επιτροπής

Η επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων και Αποφοίτων που έχει ορίσει ο Πρόεδρος επισκέπτεται τους πρωτοετείς φοιτητές στην αρχή του εξαμήνου και τους ενημερώνει για το θεσμό του Συμβούλου Καθηγητή. Ακόμη, η επιτροπή οργανώνει εκδήλωση υποδοχής των πρωτοετών. Η επιτροπή παροτρύνει τους συμβούλους καθηγητές να επικοινωνούν τακτικά με e-mails  με τους φοιτητές τους (τουλάχιστον 1 φορά ανά δίμηνο) και να διοργανώνουν κοινές συναντήσεις εντός και εκτός του Τμήματος.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ρόλο Συμβούλου Σπουδών αναλαμβάνουν οι εξής καθηγητές & λέκτορες του Τμήματος:

 • Γεώργιος Αγγελόπουλος
 • Ελευθέριος Αμανατίδης
 • Παναγιώτης Βαφέας
 • Μαρία Δημαρόγκωνα
 • Αλέξανδρος Κατσαούνης
 • Δημήτριος Κονταρίδης
 • Μιχάλης Κορνάρος
 • Γεώργιος Κυριακού
 • Διονύσιος Μαντζαβίνος
 • Σογομών Μπογοσιάν
 • Σπύρος Πανδής
 • Χριστάκης Παρασκευά
 • Γεώργιος Πασπαράκης
 • Δημήτριος Σπαρτινός
 • Βίκτωρ Στιβανάκης

Η κατανομή των φοιτητών ανά μέλος ΔΕΠ γίνεται σύμφωνα με την λίστα εισαγωγής των φοιτητών (αλφαβητικά).