Ορισμός Συμβούλου Καθηγητή

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών έχει αποφασίσει τον ορισμό Συμβούλων Καθηγητών για τους φοιτητές του Τμήματος. Ειδικά για τους πρωτοετείς φοιτητές έχουν οριστεί μέλη ΔΕΠ που θα αναλάβουν να ενημερώνουν και συμβουλεύουν ομάδες των 15 περίπου ατόμων ο καθένας. Κάθε πρωτοετής φοιτητής θα πληροφορηθεί το όνομα του Σύμβουλου Καθηγητή του κατά την εγγραφή του στο Τμήμα και θα μπορεί να αξιοποιεί τις γνώσεις και την εμπειρία του καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του. Η επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων και Αποφοίτων του Τμήματος επισκέπτεται τους πρωτοετείς φοιτητές στην αρχή του εξαμήνου και τους ενημερώνει για το θεσμό του Συμβούλου Καθηγητή.

Κατανομή των πρωτοετών φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2023 - 2024 σε συμβούλους καθηγητές

Κατανομή των πρωτοετών φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2022 - 2023 σε συμβούλους καθηγητές

Κατανομή των πρωτοετών φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2021 - 2022 σε συμβούλους καθηγητές

Κατανομή των πρωτοετών φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2020 - 2021 σε συμβούλους καθηγητές

Κατανομή των πρωτοετών φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2019 - 2020 σε συμβούλους καθηγητές

Κατανομή των πρωτοετών φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2018 - 2019 σε συμβούλους καθηγητές

Κατανομή των πρωτοετών φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2017 - 2018 σε συμβούλους καθηγητές

 

Ρόλος του Σύμβουλου Καθηγητή

Ο Σύμβουλος Καθηγητής επιλέγει τον τρόπο προσέγγισης και βοήθειας των φοιτητών που του ανατίθενται, τους οποίους ενημερώνει και συμβουλεύει για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με την ακαδημαϊκή τους ζωή.  Ενδεικτικά:

α) Ενημερώνει τους φοιτητές για το περιεχόμενο  των μαθημάτων, τη συμμετοχή στα εργαστήρια, την αξιοποίηση του Υπολογιστικού Κέντρου του Τμήματος, τις δυσκολίες και τους τρόπους αξιολόγησης μαθημάτων.

β) Ενθαρρύνει τους φοιτητές να συμμετέχουν σε διαγωνίσματα προόδου, τεστ, παράδοση σειρών ασκήσεων, ενισχυτική διδασκαλία με επιπλέον φροντιστήρια κλπ, που τους βοηθούν να κατανοήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς στα μαθήματα.

β) Ενημερώνει τους φοιτητές για το περιεχόμενο μαθημάτων επιλογής σε συνάρτηση με τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, με στόχο την επιλογή των καταλληλότερων κατά περίπτωση μαθημάτων.

γ) Συζητά με τους φοιτητές  τα αποτελέσματα των εξετάσεων σε μαθήματα.

δ) Συμβουλεύει τους φοιτητές αναφορικά με την επιλογή θέματος διπλωματικής εργασίας.

ε) Ενημερώνει τους φοιτητές για Μεταπτυχιακές Σπουδές (στο Τμήμα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό).

στ) Ενημερώνει τους φοιτητές για τις επαγγελματικές προοπτικές που έχουν μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους (ευκαιρίες σε δημόσιο, ιδιωτικό τομέα, ελεύθερο επάγγελμα, θέση εργασίας στο εξωτερικό).

ζ) Συζητά με τους φοιτητές  οποιοδήποτε οικογενειακό, προσωπικό ή άλλο θέμα το οποίο επηρεάζει στις σπουδές τους.

 

Τρόποι επικοινωνίας με τον Συμβουλο Καθηγητή

Κάθε Σύμβουλος Καθηγητής καταρτίζει κατάλογο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των φοιτητών που του έχουν ανατεθεί ώστε να επικοινωνεί άμεσα μαζί τους (προτείνεται επικοινωνία τουλάχιστον ανά δίμηνο). Επιπλέον ανακοινώνει στον Πίνακα Ανακοινώσεων του, σε Πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος συγκεκριμένη ώρα συζήτησης με τους φοιτητές που συμβουλεύει. Προβλέπονται κατ' ιδίαν συναντήσεις με κάθε φοιτητή και συναντήσεις ομάδας για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

 

Σύμβουλοι Καθηγητές

Ρόλο Συμβούλου Καθηγητή αναλαμβάνουν τα εξής μέλη ΔΕΠ του Τμήματος:

 • Αγγελόπουλος Γιώργος
 • Αμανατίδης Ελευθέριος
 • Βαφέας Παναγιώτης
 • Δάσιος Κωνσταντίνος
 • Δημαρόγκωνα Μαρία
 • Κατσαούνης Αλέξανδρος
 • Κονταρίδης Δημήτριος
 • Κορνάρος Μιχαήλ
 • Κούκος Ιωάννης
 • Κυριακού Γεώργιος
 • Μπογοσιάν Σογομών
 • Πανδής Σπυρίδων
 • Παρασκευά Χριστάκης
 • Πασπαράκης Γεώργιος
 • Τσαμόπουλος Ιωάννης

Η κατανομή των φοιτητών ανά μέλος ΔΕΠ θα γίνει σύμφωνα με την λίστα εισαγωγής των φοιτητών (αλφαβητικά).