Σύμβουλοι Καθηγητές πρωτοετών φοιτητών ακαδ. έτους 2022 - 2023

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Ο θεσμός του Σύμβουλου Καθηγητή έχει σκοπό να βοηθάει και να συμβουλεύει τους φοιτητές του τμήματος καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με την ακαδημαϊκή τους ζωή. Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για το θεσμό του σύμβουλου καθηγητή.

Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να δείτε την κατανομή των πρωτοετών φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2022 - 2023 ανά σύμβουλο καθηγητή.

Επισυναπτόμενα Αρχεία