Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό

IOANNIDI ALEXANDRA

Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό

E-mail: alex.ioannidi@chemeng.upatras.gr

Γεωργακόπουλος Τηλέμαχος

Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό

E-mail: tgeorgakop@upatras.gr

Γκρίλλα Ελένη

Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό

E-mail: elgrilla@chemeng.upatras.gr

Καμίτσου Μαρία

Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό

E-mail: mkamitsou@upatras.gr

Μαρτίνο Ευτυχία

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

E-mail: martino@chemeng.upatras.gr
Tel: 00302610997860

Μπάμπος Γεώργιος

Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό

E-mail: geoba@chemeng.upatras.gr

Μπελεζίνης Προκόπης

Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό

Μπούτικος Παναγιώτης

Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό

E-mail: panagiotisb@chemeng.upatras.gr

Νάτση Παναγιώτα

Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό

E-mail: natsi@chemeng.upatras.gr

Ραμαντάνη Θεοδώρα

Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό

E-mail: ramantani@chemeng.upatras.gr

Τζαχρήστας Ανδρέας

Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό

E-mail: tzaxand@chemeng.upatras.gr