Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό

Κανελλοπούλου Δήμητρα

Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό

E-mail: dkanel@chemeng.upatras.gr

Φαρσάρη Εργίνα

Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό

E-mail: efarsari@chemeng.upatras.gr

Χριστογέρου Αγγελική

Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό

E-mail: angiechristo@upatras.gr