Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

(update) Τροποποίηση Ακαδημαϊκού Ημερολογίου 2021 – 2022 για εξετάσεις και έναρξη μαθημάτων
Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθ. 195/13.1.2022 συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα την τροποποίηση του ακαδημαϊκού ημερολογίου 2021-2022, ως ακολούθως:

  • Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου
    (συμπεριλαμβανομένης της εβδομάδας των εξετάσεων για τους φοιτητές που νοσούν με λοίμωξη): 24.1.2022 – 25.2.2022
  • Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: 28.2.2022
  • Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: 10.6.2022
  • Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου:14.6.2022-8.7.2022

Συνεπώς το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 καθορίζεται ως εξής:

---- Εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 27.8.2021 - 24.9.2021
---- Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 11.10.2021
---- Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 21.1.2022
---- Εξετάσεις  χειμερινού εξαμήνου 24.1.2022 - 25.2.2022
---- Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 28.2.2022
---- Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 10.6.2022
---- Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου 14.6.2022 - 8.7.2022