Πίνακες των προσφερόμενων Διπλωματικών Εργασιών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023 - 2024 καθώς και για τα προηγούμενα έτσι όπως έχουν δηλωθεί από τα υπεύθυνα μέλη ΔΕΠ.

Ο πίνακας ανανεώνεται αυτόματα κάθε φορά που γίνεται οποιαδήποτε αλλαγή στις διπλωματικές εργασίες από το υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ.

Ακαδημαϊκό Έτος (2023 - 2024)

Πίνακας Προσφερόμενων Διπλωματικών Εργασιών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023 - 2024

A/AΘέμαΘεματική1ο Υποχρεωτικό Μάθημα2ο Υποχρεωτικό ΜάθημαΕργαστήριο
Καθηγητές & Λέκτορες
Αμανατίδης Ελευθέριος
1Σωματίδια και επιστρώσεις για ελεγχόμενη έκλυση δραστικών ουσιώνΓCHM_E_Γ3CHM_E_Γ2Τεχνολογίας Πλάσματος
2Επεξεργασία μικροοργανισμών με πλάσμα ατμοσφαιρικής πίεσηςΓCHM_E_Γ3CHM_E_Γ2Τεχνολογίας Πλάσματος
3Φυσικοχημικές ιδιότητες πλάσματος εντός υγρών διαλυμάτων διαφορετικής αγωγιμότηταςΓCHM_E_Γ3CHM_E_Γ4Τεχνολογίας Πλάσματος
4Διεργασίες πλάσματος για ανάκτηση ανθρακονημάτων από σύνθετα υλικάΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ4Τεχνολογίας Πλάσματος
5Χημική εναπόθεση λεπτών υμενίων πολυαιθυλενοξειδίου με πλάσμα ατμοσφαιρικής πίεσηςΓCHM_E_Γ3CHM_E_Γ2Τεχνολογίας Πλάσματος
 --
Αρμάου Αντώνης
6Βέλτιστη παρατηρησή αέριας ρύπανσης βάση μετρήσεων από αραιό πλέγμα αισθητήρωνACHM_E_A2CHM_E_A4Εργαστήριο Ανάλυσης, Ρύθμισης, και Αναγνώρισης Συστημάτων (ΑΡΑΣ)
7Μοντελοποίηση και ανάλυση της διασποράς νανοπλακιδίων άνθρακα σε υδατικά διαλύματα.ACHM_E_A2CHM_E_Γ2Εργαστήριο Ανάλυσης, Ρύθμισης, και Αναγνώρισης Συστημάτων (ΑΡΑΣ)
8Σχεδιασμός βέλτιστων ρυθμιστών για χημικές διεργασίες μέσω διγραμμικών περιγραφώνACHM_E_A2CHM_E_Β4Εργαστήριο Ανάλυσης, Ρύθμισης, και Αναγνώρισης Συστημάτων (ΑΡΑΣ)
9Μεθδολογική βελτιστοποίηση απόδοσης αντιδραστήρων υπερήχωνACHM_E_A2CHM_E_Β4Ρύθμισης Διεργασιών
 Παρατηρήσεις
[6] Με την κατασκευή νέων αυτόνομων αισθητήρων, έχει δημιουργηθεί η ανάγκη για την παραγωγή κατάλληλων υπολογιστικών πακέτων (επικαλούμενα παρατηρητές) τα οποία θα μπορούν να μετατρέψουν τις μετρήσεις σε χρήσιμη πληροφορία. Συγκεκριμένα για την ρύπανση, αισθητήρες κατασκευάστηκαν που κινούνται  στο χώρο και έχουμε προφίλ ρύπανσης στο χωροχρόνο. Το ερώτημα της διπλωματικής αυτής είναι: "δεδομένων των διαφορετικών μετρήσεων στην διάθεση μας και την διαδρομή των αισθητήρων,  πως κατασκευάζουμε προφίλ της συγκέντρωσης των ατμοσφαιρικών ρύπων στο χώρο;" Η διπλωματική βασίζεται στη λύση προβλημάτων βελτιστοποίησης και μερικές διαφορικές εξισώσεις.  

[7] Η διεργασία διασποράς νανοπλακιδίων άνθρακα σε υδατικά διαλύματα παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των νανοπλακιδίων, οι οποίες έχουν την τάση να συσφαιρόνονται. Η χρήση τασιενεργών ουσιών είναι μια λύση για την μείωση αυτού του φαινομένου, αλλά είναι αργή διεργασία. Στην διπλωματική αυτή θα εξερευνηθεί η χρήση υπερήχων για την επιτάχυνση της διεργασίας με σκοπό την ρύθμιση της διασποράς των νανοπλακιδίων. Ο στόχος της διπλωματικής εργασίας ειναι να μοντελοποιηθεί η διεργασία διασποράς, χρησιμοποιώντας πειραματικά δεδομένα απο το  εργαστήριο Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Υλικών. Σκοπός είναι να ευρεθούν οι βέλτιστες συνθήκες της διεργασίας. 

[8] Ο σχεδιασμός ρυθμιστών και παρατηρητών για χημικές διεργασίες είναι ένα σημαντικό ερώτημα που απασχόλησε την ακαδημαϊκή κοινότητα και την βιομηχανία τα τελευταία 80 χρόνια. Οι πρώτες προσπάθειες για τον σχεδιασμό βασίστηκαν σε γραμμικά μοντέλα αυτών των διεργασιών. Η έλευση υπολογιστών με σημαντικές ικανότητες το 80 έδωσε το έναυσμα για τον σχεδιασμό βέλτιστων υπολογιστών για μη γραμμικές διεργασίες. 40 χρόνια μετά το ερώτημα του γρήγορου σχεδιασμού ρυθμιστών για τη χημική βιομηχανία παραμένει ανοικτό. Η διπλωματική θα εξερευνήσει τον σχεδιασμό ρυθμιστών για διεργασίες που περιγράφονται από διγραμμικές εξισώσεις.

[9] Yπολογιστική διπλωματική, βασίζόμενη στο βιβλίο "CAVITATION REACTION ENGINEERING", by Shah, Pandit and Moholkar, Springer 1999 και της διπλωματικής του 21-22 στην μοντελοποίηση αντιδραστήρων υπερήχων. Την τελευταία εικοσαετία, νέοι αντιδραστήρες έχουν αρχίσει να κατασκευάζονται. Οι αντιδραστήρες αυτοί βασίζονται στην ακουστική ή υδροδυναμική σπηλαίωση για να προκληθούν χημικές αντιδράσεις υψηλών θερμοκρασιών σε θερμοκρασία δωματίου. Μια βασική ερώτηση είναι αν αυτοί οι αντιδραστήρες είναι οικονομικοί σε σχέση με εναλλακτικές τεχνολογίες και αν προσαρμόζονται εύκολα σε μεταβαλλόμενες συνθήκες.  Βασιζόμενοι σε αναπτυγμένο μοντέλο από το εργαστήριο Ρύθμισης ενός αντιδραστήρα ροής ο στόχος της διπλωματικής είναι η βελτιστοποίηση της απόδοσης αντιδραστήρων υπερήχων για απλές αντιδράσεις. 

Βαγενάς Δημήτρης
10Επεξεργασία Φαρμακευτικών Αποβλήτων με χρήση ΜικροφυκώνACHM_E_A1CHM_E_A3Περιβαλλοντικών Συστημάτων
11Επεξεργασία ναυτιλιακών αποβλήτων με φυσικοχημικές μεθόδουςACHM_E_A1CHM_E_Β5Περιβαλλοντικών Συστημάτων
12Δέσμευση CO2 με τη χρήση μικροφυκώνACHM_E_A1CHM_E_A3Περιβαλλοντικών Συστημάτων
13Απονιτροποίηση πόσιμου νερού με ηλεκτροχημικές μεθόδουςACHM_E_A1CHM_E_Β5Περιβαλλοντικών Συστημάτων
14Επεξεργασία αποβλήτων με χρήση προσροφητικών υλικώνACHM_E_A1CHM_E_Β3Περιβαλλοντικών Συστημάτων
15Επεξεργασία αποβλήτων με εφαρμογή υδροδυναμικής σπηλαίωσης και ψυχρού πλάσματοςACHM_E_A1CHM_E_Γ3Περιβαλλοντικών Συστημάτων
16Επεξεργασία αποβλήτων λιθογραφείου της καπνοβιομηχανίας ΠαπαστράτοςACHM_E_A1CHM_E_A3Περιβαλλοντικών Συστημάτων
 --
Βαφέας Παναγιώτης
17Διαφορικές Αναπαραστάσεις στη Ροή StokesACHM_E_A2CHM_E_A4Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
18Μαθηματική Μοντελοποίηση της Έρπουσας Ροής Μαγνητικών ΡευστώνACHM_E_A2CHM_E_A4Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
19Σκέδαση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων από Χειρόμορφα ΥλικάACHM_E_A2CHM_E_A4Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
 --
Δάσιος Κωνσταντίνος
20Θωράκιση από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές με υβριδικά υμένια νανοανθράκωνΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ6Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Yλικών
21Νανομηχανική συμπεριφορά υπέρλεπτων ανθρακικών υμενίων για διαχωρισμό νερούΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ6Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Yλικών
22Παραγωγή και χαρακτηρισμός πολυλειτουργικών, πράσινων σύνθετων υλικών ενισχυμένων με φυσικές ίνες και νανοάνθρακες ως νήματα τρισδιάστατης εκτύπωσηςΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ6Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Yλικών
23Παραγωγή και χαρακτηρισμός νανοτροποποιημένου τσιμέντουΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ6Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Yλικών
24Υπερλιπαντικότητα τρισδιάστατα εκτυπωμένων πολυμερικών υλικών με συνέργεια επιφανειακού μοτίβου και νανοτροποιήσης των νημάτων ΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ6Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Yλικών
 --
Δασκαλάκης Βαγγέλης
25Μηχανική και Δυναμική των φωτοσυνθετικών κεραίων των διατόμωνΓCHM_E_Γ3CHM_E_B2Βιομοριακής Μηχανικής
26Μηχανική και Δυναμική των πρωτεϊνών Cas της τεχνολογίας επεξεργασίας γονιδιώματος CRISPR-CasΓCHM_E_Γ3CHM_E_B2Βιομοριακής Μηχανικής
 Παρατηρήσεις
[25] Προσομοιώσεις Μοριακής Δυναμικής και Μεταδυναμικής, Βιοπληροφορική

[26] Προσομοιώσεις Μοριακής Δυναμικής και Μεταδυναμικής, Βιοπληροφορική

Δημακόπουλος Ιωάννης
27ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ACHM_E_Γ1CHM_E_A4Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
28ΡΟΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΕΣACHM_E_Γ1CHM_E_A4Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
29Μελέτη της Μηχανικής Συμπεριφοράς Λείων Μυικών ΚυττάρωνACHM_E_Γ1CHM_E_A4Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
30Μελέτη της Μηχανικής Συμπεριφοράς Ενδοθυλιακών ΚυττάρωνACHM_E_Γ1CHM_E_A4Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
31Ροή Αργού Πετρελαίου σε Πορώδες ΜέσοACHM_E_Γ1CHM_E_A4Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
32In silico Ρεομετρική Μελέτη του ΚλίνκερACHM_E_Γ1CHM_E_A4Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
33 3D Προσομοίωση της Κίνησης Ερυθρών και Λευκών Αιμοσφαιρίων και Αιμοπεταλίων μέσα σε ΜικροαγγείαACHM_E_Γ1CHM_E_A4Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
34Μελέτη της ρεολογικής απόκρισης του αίματος σε εκτατικά πεδίαACHM_E_A4CHM_E_Γ1Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
 --
Δημαρόγκωνα Μαρία
35Μελέτη της διαδικασίας ανάπτυξης Τ-λεμφοκυττάρων σε βιοαντιδραστήρα με ανάλυση του μεταβολικού προφίλ ACHM_E_A3CHM_E_B2ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
36Μελέτη της διαδικασίας διαφοροποίησης οστεοβλαστών για μηχανική ιστών με ανάλυση του μεταβολικού προφίλ ACHM_E_B2CHM_E_Γ3ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
37Κρυσταλλογραφική ανάλυση ενζύμων που εμπλέκονται στην αποικοδόμηση πλαστικώνACHM_E_B2CHM_E_Γ3Δομικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
38Δομικός χαρακτηρισμός ενζύμων που εμπλέκονται στην υδρόλυση της ξυλογλυκάνηςACHM_E_Γ3CHM_E_B2Δομικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
 Παρατηρήσεις
[35] Η ΔΕ θα διεξαχθεί στο ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ υπό την επίβλεψη της κ. Μ. Κλάπα

[36] Η ΔΕ θα διεξαχθεί στο ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ υπό την επίβλεψη της κ. Μ. Κλάπα

Καρανικολός Γεώργιος
39Εκλεκτική απομάκρυνση διοξειδίου του άνθρακα από ρεύμα υδρογόνου με προηγμένα υλικά και διεργασίες προσρόφησηςΒCHM_E_B1CHM_E_Β3Ετερογενούς Κατάλυσης
40Ηλεκτροκαταλύτες με βάση περοβσκιτικά οξείδια ή/και μεταλλο-οργανικά πλέγματα (MOFs) για στοιχεία καυσίμου χαμηλής θερμοκρασίαςΒCHM_E_Β5CHM_E_Β3Ερευνητική Ομάδα Καθηγητή Συμεών Μπεμπέλη
41Polymeric membranes for CO2 separation on flat and hollow fiber supportsΒCHM_E_Β3CHM_E_B1Τεχνολογιών Διαχωρισμού και Αποθήκευσης Αερίων
 Παρατηρήσεις
[39] Συνεπιβλέπων: Δημήτρης Κονταρίδης

[40] Συνεπιβλέπων: Συμεών Μπεμπέλης

[41] Σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος 

Κατσαούνης Αλέξανδρος
42Λειτουργία αυτοενισχυόμενων ηλεκτροχημικών αντιδραστήρων για περιβαλλοντικά ενδιαφέρουσες αντιδράσειςΒCHM_E_Β4CHM_E_Β5Χημικών Διεργασιών και Ηλεκτροχημείας
43Μέλετη κόστους παραγωγης SAF μέσω υδρογόνωσης διοξειδίου του άνθρακα ΒCHM_E_B1CHM_E_A6Χημικών Διεργασιών και Ηλεκτροχημείας
44Μελέτη της τριοδικής λειτουργίας κυψελίδων καυσίμουΒCHM_E_Β5CHM_E_Β4Χημικών Διεργασιών και Ηλεκτροχημείας
45The effect of metal precursor and surface promoters / poisons during CO2 hydrogenationΒCHM_E_Β3CHM_E_B1Χημικών Διεργασιών και Ηλεκτροχημείας
46Degradation of organic pollutants by electro-activated persulfate using modified RVC cathodeΒCHM_E_B1CHM_E_Β5Χημικών Διεργασιών και Ηλεκτροχημείας
 Παρατηρήσεις
[45] Η διεξαγωγή της συγκεκριμένης διπλωματικής θα οριστικοποιηθεί τον Σεπτέμβρη

[46] Electrochemical Advanced Oxidation Processes (eAOP) are electricity-driven processes in which highly reactive free radicals like hydroxyl radical (HO*) and sulfate radical (SO4*-) are generated and are used to destruct organic pollutants. In this project, persulfates (S2O8 2- and HSO5-) will be electrochemically activated by modified carbon cathodes to produce SO4*- and HO*. The reticulated vitreous carbon (RVC) cathode will be modified by immobilizing different catalysts on its surface, and then higher free radical production will be expected. Besides, hydrogen peroxide (H2O2) could be generated by the oxygen reduction reaction, and H2O2 could be further activated by the modified cathode to produced HO*. Rhodamine B (RhB) will be tested as a model pollutant. The aim of the project is to achieve higher RhB degradation rates by the electro-activated persulfates using optimized RVC cathodes. The modification (catalyst type, catalyst loading, catalyst/binder ratio) will be optimized. Then, the operating parameters including effect of current, pH, persulfate concentration, pollutant concentration, water matrix will be investigated. Finally, the degradation mechanism will be elucidated by free radical scavenging experiments.

Κονταρίδης Δημήτριος
47Παραγωγή αερίου σύνθεσης από βιοαέριο σε καταλύτες ευγενών μετάλλων – ΑΒCHM_E_B1CHM_E_Β4Ετερογενούς Κατάλυσης
48Παραγωγή αερίου σύνθεσης από βιοαέριο σε καταλύτες ευγενών μετάλλων – ΒΒCHM_E_B1CHM_E_Β4Ετερογενούς Κατάλυσης
49Φωτοκαταλυτική διάσπαση μικρορύπων στην υγρή φάσηΒCHM_E_B1CHM_E_B2Ετερογενούς Κατάλυσης
50Ενεργοποίηση υπερθειικών αλάτων με καταλυτικά υλικά για την διάσπαση φαρμακευτικών ουσιών στο νερόΒCHM_E_B1CHM_E_B2Ετερογενούς Κατάλυσης
51Καταλυτική οξείδωση οργανικών ενώσεων σε οξειδικούς καταλύτες μετάλλων μετάπτωσηςΒCHM_E_B1CHM_E_Β4Ετερογενούς Κατάλυσης
 Παρατηρήσεις
[51] Η ΔΕ θα διεξαχθεί στο ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ υπό την επίβλεψη του Δρ. Θ. Ιωαννίδη

Κορνάρος Μιχάλης
52Αξιοποίηση υπολειμμάτων Aloe vera και φραγκοσυκιάς για παραγωγή βιοαερίουACHM_E_A1CHM_E_A5Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
53Παραγωγή βιοπλαστικών από μικροφύκηACHM_E_A1CHM_E_A3Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
54Ενίσχυση της παραγωγής βιοαιθανόλης μέσω βιοαύξησης με αποδομητές λιγνίνης ACHM_E_A1CHM_E_A3Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
55Παραγωγή βιοκαυσίμων από υπολείμματα εργοστασίων τροφίμωνACHM_E_A1CHM_E_A5Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
56Εκτίμηση της επικινδυνότητας στερεών αποβλήτων ACHM_E_A1CHM_E_A5Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
57 Παραγωγή βιοπλαστικών από κυανοβακτήριαACHM_E_A1CHM_E_A3Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
58Παραγωγή βιοαιθανόλης από υπολείμματα εργοστασίων τροφίμωνACHM_E_A1CHM_E_A3Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
59Βιοενίσχυση παραγωγής μεθανίου μέσω προσθήκης αποδομητών λιγνίνης ACHM_E_A1CHM_E_A3Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
60Αποδόμηση χρωστικών από αποδομητές λιγνίνηςACHM_E_A1CHM_E_A3Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
61Παραγωγή βιοπλαστικών από μικροφύκη και κυανοβακτήρια σε πιλοτική κλίμακαACHM_E_A1CHM_E_A3Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
62Βελτιστοποίηση της αναερόβιας χώνευσης λιγνοκυτταρινούχων υπολειμμάτωνACHM_E_A1CHM_E_A5Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
 --
Κουζούδης Δημήτρης
63Μέτρηση Απορρόφησης CO2 με χρήση Arduino ΓCHM_E_Γ6CHM_E_Γ5Μαγνητοελαστικών Αισθητήρων
64Χρήση αισθητήρων ARDUINO για την μελέτη καμπτικών ταλαντώσεωνΓCHM_E_Γ4CHM_E_Γ5Μαγνητοελαστικών Αισθητήρων
65Μέτρηση της απορρόφησης CO2 σε πολυμερή με την βοήθεια αισθητήρων ArduinoΓCHM_E_Γ3CHM_E_Γ2Μαγνητοελαστικών Αισθητήρων
66Μέτρηση της απορρόφησης υγρασίας σε πολυμερή με την βοήθεια αισθητήρων ArduinoΓCHM_E_Γ3CHM_E_Γ2Μαγνητοελαστικών Αισθητήρων
67 Επεξεργασία και ανάλυση προσομοιωτικών δεδομένων ιδιοσυχνοτήτων κάμψης τσιμεντένιας δοκού με οπλισμό ΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ3Μαγνητοελαστικών Αισθητήρων
 --
Κούκος Ιωάννης
68Integration of electric vehicles in smart gridACHM_E_A2CHM_E_Β5Τεχνοοικονομικής Ανάλυσης & Βελτιστοποίησης Διεργασιών
69Economic analysis of sector coupling business models with application on green hydrogen use ACHM_E_A2CHM_E_Β5Τεχνοοικονομικής Ανάλυσης & Βελτιστοποίησης Διεργασιών
70Ανακατασκευή και μοντελοποίηση του μεταβολικού δικτύου των Τ λεμφοκυττάρων για τη χρήση σε μεθόδους κυτταρικής θεραπείας του καρκίνουACHM_E_A2CHM_E_Γ3Τεχνοοικονομικής Ανάλυσης & Βελτιστοποίησης Διεργασιών
71Modelling and Parameter Estimation in PharmacokineticsACHM_E_A2CHM_E_A3Τεχνοοικονομικής Ανάλυσης & Βελτιστοποίησης Διεργασιών
72Modelling of PEM water electrolyzersACHM_E_A2CHM_E_Β5Τεχνοοικονομικής Ανάλυσης & Βελτιστοποίησης Διεργασιών
73 Technoeconomic analysis of CO2 hydrogenation to high-value productsACHM_E_A2CHM_E_Β4Τεχνοοικονομικής Ανάλυσης & Βελτιστοποίησης Διεργασιών
74Analyzing the levelized cost of hydrogen in refueling stations with on-site hydrogen production via water electrolysisACHM_E_A2CHM_E_Β5Τεχνοοικονομικής Ανάλυσης & Βελτιστοποίησης Διεργασιών
 Παρατηρήσεις
[68] Energy crisis and environmental issues have encouraged the adoption of electric vehicle as an alternative to the conventional internal combustion engine vehicle. Recently, the development of smart grid concept in power grid has advanced the role of electric vehicles in the form of vehicle to grid technology. Vehicle to grid technology allows bidirectional energy exchange between electric vehicles and the power grid, which offers numerous services to the power grid, such as power grid regulation, spinning reserve, peak load shaving, load leveling and reactive power compensation. As the implementation of vehicle to grid technology is a complicated unit commitment problem with different conflicting objectives and constraints, optimization techniques are usually utilized. In this diploma thesis the framework, benefits and challenges of vehicle to grid technology will be reviewed and optimization algorithms and formulations will be studied.

[69] Sector coupling will play a key role in the future energy system to realize greenhouse gas emission reductions. A major factor will be green hydrogen based on renewable energies to defossilize consumption sectors. In this diploma thesis hydrogen business models under current market conditions of high power prices, no existing market for green hydrogen and the given regulatory framework with no levies for green hydrogen production will be ivestigated. For this purpose, a business model evaluation tool for sector coupling will be developed developed and applied.   Βλ. για παράδειγμα https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.12.173.

[70] ’Η ΔΕ θα διεξαχθεί στο ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ υπό την επίβλεψη της κ. Μ. Κλάπα (https://www.iceht.forth.gr/en/people/maria-klapa/)

[71] In this thesis the main dynamic models used in pharmacodynamics and the methods for the estimation of their parameters will be reviewed and representative case studies will be investigated.

[72] Hydrogen from water electrolysis associated with renewable energy is one of the most attractive solutions for the green energy production and storage.This work focuses on the dynamical modelling and the monitoring of Proton Exchange Membrane (PEM) electrolyser. The aim is: 1. to develop an analytical dynamical PEM electrolyser model dedicated to the control and monitoring; 2. to identify the model parameters and to propose adequate monitoring tools. The proposed model will ne derived from physical laws and electrochemical equations and consists in a steady-state electric model coupled with a dynamical thermal model. The estimation of the model parameters will be achieved using identification and data fitting techniques based on experimental measurements.

[74] Hydrogen refueling infrastructures with on-site production from renewable sources are an interesting solution for assuring green hydrogen with zero CO2 emissions. The main problem of these stations development is the hydrogen cost that depends on both the plant size (hydrogen production capacity) and on the renewable source. In this study, a techno-economic assessment of on-site hydrogen refueling stations (HRS), based on grid-connected PV plants or wind farms integrated with electrolysis units, will be performed.

Κυριακού Γεώργιος
75Η εκλέκτξική υδρογόνωση μορίων προερχόμενων απο την λιγνοκυτταρινική βιομάζα σε πρότυπες αταλύτικές επιφάνειες. ΒCHM_E_B1CHM_E_Β3Επιστήμης Επιφανειών
76Kαταλυτική υδρογόνωσης του CO2 σε καταλυτικές επιφάνειες σε διμεταλλικές καταλύτικές επιφάνειεςΒCHM_E_Β3CHM_E_B1Επιστήμης Επιφανειών
77The effect of metal precursor and surface promoters / poisons during CO2 hydrogenationΒCHM_E_B1CHM_E_Β3Επιστήμης Επιφανειών
 Παρατηρήσεις
[76] Συνεπίβλεψη με Α. Κατσαούνη

[77] Θα δοθεί σε 2 άτομα και θα πραγαμτοποιηθεί σε συνεργασία με τον κ. A. Κατσαούνη

Μαντζαβίνος Διονύσης
 --
Μαυραντζάς Βλάσης
78Conformational and antimicrobial properties of non-canonical peptides derived from natureΒCHM_E_Γ3CHM_E_A4Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων
79Rheology of long ring polymer melts: Non-equilibrium molecular dynamics simulation and theoretical aspectsΒCHM_E_A4CHM_E_Γ1Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων
80 Rheology of wormlike micellar solutions using Brownian Dynamics simulationsΒCHM_E_A4CHM_E_Γ1Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων
81Flow-induced crystallization of polymers: A computational studyΒCHM_E_A4CHM_E_Γ1Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων
 Παρατηρήσεις
[80] Collaboration with UNILEVER (UK)

Μπεμπέλης Συμεών
82Μη μεταλλικοί ηλεκτροκαταλύτες για στοιχεία καυσίμου και ηλεκτρολυτικά στοιχεία χαμηλής θερμοκρασίας ΒCHM_E_Β5CHM_E_B1Ερευνητική Ομάδα Καθηγητή Συμεών Μπεμπέλη
83Παρασκευή και χαρακτηρισμός ηλεκτροδίων για στοιχεία καυσίμου υψηλής θερμοκρασίας με εσωτερική αναμόρφωση του καυσίμου ΒCHM_E_Β5CHM_E_B1Ερευνητική Ομάδα Καθηγητή Συμεών Μπεμπέλη
84Ανάπτυξη ηλεκτροδίων για ηλεκτροχημικούς υπερπυκνωτέςΒCHM_E_Β5CHM_E_B1Ερευνητική Ομάδα Καθηγητή Συμεών Μπεμπέλη
85Ηλεκτροχημική αναγωγή του CO2 ΒCHM_E_Β5CHM_E_B1Ερευνητική Ομάδα Καθηγητή Συμεών Μπεμπέλη
 --
Μπογοσιάν Σογομών
86Κατασκευή εγκατάστασης εργαστηριακής μονάδας αντιδραστήρων καταλυτικής διάσπασης τριοξειδίου του θείουΒCHM_E_B2CHM_E_B1Φυσικοχημείας, Δομής και Δυναμικής Άμορφων Υλικών και Ρευστών
87Αξιολόγηση καταλυτών καταλυτικής διάσπασης τριοξειδίου του θείουΒCHM_E_B1CHM_E_B2Φυσικοχημείας, Δομής και Δυναμικής Άμορφων Υλικών και Ρευστών
88Φασματοσκοπική μελέτη αντίδρασης διαφορικής κατανομής (disproportionation) του διοξειδίου του θείουΒCHM_E_B2CHM_E_B1Φυσικοχημείας, Δομής και Δυναμικής Άμορφων Υλικών και Ρευστών
 --
Πανδής Σπυρίδων
89Μετρήσεις πτητικών οργανικών ρύπων σε σχολεία και προσδιορισμός των πηγών τους.ACHM_E_A6CHM_E_B2Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
90Προσομοίωση της επίδρασης εργοστασιακών μονάδων στην ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ελλάδα ACHM_E_A6CHM_E_A5Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
91Πηγές της μάζας των ατμοσφαιρικών νανοσωματιδίων (μικρότερα από 100 nm) στην ΕυρώπηACHM_E_A6CHM_E_A4Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
92Μηχανισμοί ατμοσφαιρικής πυρηνογέννεσης και ο ρόλος τους στην κλιματική αλλαγή ACHM_E_A6CHM_E_A4Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
93Μετρήσεις της χημικής σύστασης των ατμοσφαιρικών νανοσωματιδίων (PM0.1) ACHM_E_A6CHM_E_Γ2Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
94Υπολογισμός της έκθεσης των πληθυσμών στις μεγάλες Ευρωπαικές πόλεις σε ατμοσφαιρική ρύπανση χρησιμοποιώντας μοντέλα με υπερ-υψηλή ανάλυσηACHM_E_A6CHM_E_B2Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
95Συνδυασμός αισθητήρων χαμηλού κόστους και μεθόδων μηχανικής εκμάθησης για την μέτρηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ACHM_E_A6CHM_E_Γ4Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
 Παρατηρήσεις
[91] Υπολογιστική εργασία (χρήση του τρισδιάστατου μοντέλου χημικής μεταφοράς PMCAMx-UF).

[92] Υπολογιστική εργασία (χρήση του τρισδιάστατου μοντέλου χημικής μεταφοράς PMCAMx-UF).

Παπαβασιλείου Ιωάννα
 --
Παρασκευά Χριστάκης
96Χρήση πολυολών και συστημάτων αυτών στην παραλαβή αντιοξειδωτικών ενώσεων από στέμφυλα και βλαστούς του είδους V. vinifera L.ACHM_E_B2CHM_E_Β6Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής
97Διερεύνηση των συνθηκών εκχύλισης πολυφαινολικών ενώσεων από παραπροιόντα του είδους Vitis vinifera L., χρησιμοποιώντας Φυσικούς Βαθέως Ευτηκτικούς Διαλύτες.ACHM_E_B2CHM_E_Β6Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής
98Μελέτη του σχηματισμού κρυστάλλων ανθρακικού ασβεστίου κατά τη ροή υπέρκορων διαλυμάτων σε μικροκανάλια παρουσία επιφανειοδραστικών ενώσεων σε υπολειπόμενο κορεσμό ελαϊκής φάσηςACHM_E_B2CHM_E_Β6Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής
99Πειραματική Μελέτη για την δημιουργία πούδρας πλούσια σε φαινολικά από υπολείμματα καφέ, βύνης και σταφυλιώνACHM_E_B2CHM_E_Β6Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής
100ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝACHM_E_B2CHM_E_Β6Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής
 Παρατηρήσεις
[96] Πειραματική εργασία- συνεργασία με Βιομηχανία

[97] 2 θέσεις- κυρίως εργαστηριακή μελέτη

[98] Σε συνεργασία με την Δρ. Βαρβάρα Συγγούνη και Δρ. Αντρέα Τζαχρήστα

Πασπαράκης Γεώργιος
101Ευφυή υδροπηκτώματα με ιδιότητες ρεολέπτυνσης για βιοεφαρμογές τρισδιάστατης εκτύπωσηςΓCHM_E_Γ3CHM_E_Γ2Πολυμερών
 --
Τσαμόπουλος Ιωάννης
102Κίνηση και παραμόρφωση φυσαλίδων σε ιξωδοπλαστικό ρευστόACHM_E_A4CHM_E_Β6Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
103Παγίδευση φυσαλίδων κατά την εξόρυξη πετρελαίουACHM_E_A4CHM_E_Β6Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
104Κίνηση και παραμόρφωση σταγόνας Νευτωνικού ρευστού σε ιξωδοπλαστικό μέσοACHM_E_A4CHM_E_Β6Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
105Εκβολή ρευστού με τάση διαρροήςACHM_E_A4CHM_E_Β6Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
106Ροή ρευστού με τάση διαρροής σε σύνθετη μικρογεωμετρίαACHM_E_A4CHM_E_Β6Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
107Ροή λάβας ηφαιστείουACHM_E_A4CHM_E_Β6Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
108Εξώθηση αργού πετρελαίου από πορώδες υπόστρωμαACHM_E_A4CHM_E_Β6Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
109Τρισδιάστατη εκτύπωση υλικών σε στερεό υπόστρωμαACHM_E_A4CHM_E_Γ1Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
 --
Ομότιμοι Καθηγητές
Αγγελόπουλος Γεώργιος
 --
Βαγενάς Κωνσταντίνος
 --
Βερύκιος Ξενοφών
 --
Γαλιώτης Κωνσταντίνος
 --
Δάσιος Γεώργιος
 --
Κέννου Στέλλα
 --
Κουτσούκος Πέτρος
 --
Λαδάς Σπυρίδων
 --
Λιανός Παναγιώτης
110Μελέτη βιοανθρακωμάτων και των ενεργειακών τους εφαρμογών (θέση 2)ΒCHM_E_Β5CHM_E_B1Ερευνητική Ομάδα Προχωρημένων Διεργασιών Οξείδωσης
111Μελέτη ηλιακών μπαταριών (Θέση 2)ΒCHM_E_Β5CHM_E_B1Ερευνητική Ομάδα Προχωρημένων Διεργασιών Οξείδωσης
112Μελέτη βιοανθρακωμάτων και των ενεργειακών τους εφαρμογών (θέση 1)ΒCHM_E_Β5CHM_E_B1Ερευνητική Ομάδα Προχωρημένων Διεργασιών Οξείδωσης
113Μελέτη ηλιακών μπαταριών (Θέση 1)ΒCHM_E_Β5CHM_E_B1Ερευνητική Ομάδα Προχωρημένων Διεργασιών Οξείδωσης
 --
Ματαράς Δημήτριος
 --
Νικολόπουλος Παναγιώτης
 --
Παπαθεoδώρου Γιώργος
 --
Παύλου Σταύρος
 --
Στάικος Γεώργιος
 --
Τσιτσιλιάνης Κωνσταντίνος
 --
Καθηγητές άλλων Τμημάτων
Αυγουστάκης Κωνσταντίνος
 --
Γεωργίου Δημοσθένης
 --
Δαλέτου Μαρία
 --
Καρώνης Δημήτριος
 --
Λυμπεράτος Γεράσιμος
114Παραγωγή βιο-υδρογόνου από τροφικά απόβληταACHM_E_A1CHM_E_A5ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
115Παραγωγή βιοπλαστικών από σακχαρούχα απόβλητα από μικτές και καθαρές καλλιέργειεςACHM_E_A1CHM_E_A5ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
116Μικροβιακές τεχνολογίες ηλεκτρόλυσης για ταυτόχρονη επεξεργασία αποβλήτωνACHM_E_A1CHM_E_A5ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
 --
Μπεκατώρου Αργυρώ
 --
Μπουργανός Βασίλης
117Υπολογιστική προσομοίωση και σχεδιασμός υλικών για διεργασίες διαχωρισμούACHM_E_A1CHM_E_A4ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
 --
Νένες Αθανάσιος
118Μελέτη του οξειδωτικού δυναμικού και του καφέ άνθρακα ατμοσφαιρικών αερολυμάτωνACHM_E_A6CHM_E_A1ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
 --
Νεοφυτίδης Στυλιανός
 --
Παπαδάκης Ευάγγελος
 --
Τσακίρογλου Χρήστος
119ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡΦΘΟΡΟΑΛΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ (PFAS) ΣΤΟ ΝΕΡΟACHM_E_B2CHM_E_A5ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
120ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΟΖΟΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΥΠΕΡΦΘΟΡΟΑΛΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ (PFAS) ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟACHM_E_B2CHM_E_A5ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
121ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ FENTON ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΠΕΡΦΘΟΡΟΑΛΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ (PFAS) ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟACHM_E_B2CHM_E_A5ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
 Παρατηρήσεις
[119] Θα γίνουν πειράματα συνεχούς ροής υδατικών φάσεων γνωστής συγκέντρωσης PFAS ώστε να διερευνηθεί η απόδοση της μεθόδου φωτοκαταλυτικής αποικοδόμησης, ως προηγμένης διεργασίας οξείδωσης των ενώσεων αυτών σε υδατικά διαλύματα.  Στο πλαίσιο αυτό θα μελετηθούν οι βασικές παράμετροι:(α). η συγκέντρωση ρύπου στην υδατική φάση.(β). ο όγκος του υδατικού διαλύματος (γ). ο ρυθμός επανακυκλοφορίας.(δ). ο χρόνος επεξεργασίας (ζ). ο τύπος του καταλύτη

[120] Θα γίνουν πειράματα οζονισμού υδατικών φάσεων γνωστής συγκέντρωσης PFAS ώστε να διερευνηθεί η απόδοση της μεθόδου όσον αφορά την αποδόμηση και απομάκρυνση των ενώσεων αυτών από υδατικά διαλύματα.Στο πλαίσιο αυτό θα μελετηθούν οι βασικές παράμετροι:(α). η συγκέντρωση ρύπου στην υδατική φάση.(β). η συγκέντρωση του παρεχόμενου αερίου όζοντος.(γ). ο ρυθμός παροχής των αερίων.(δ). ο χρόνος επεξεργασίας των διαλυμάτων.

[121] Θα γίνουν πειράματα σε υδατικές φάσεις γνωστής συγκέντρωσης PFAS και θα γίει συγκριτική ανάλυση  της αποτελεσματικότητας προηγμένων διεργασιών οξείδωσης που βασίζονται σε αντιδραστήρια Fenton (AOPs): UV-Fenton, UV- και αντιδραστήριο Fenton, για την αποικοδόμηση και απομάκρυνση των ενώσεων αυτών από υδατικά διαλύματα. Στο πλαίσιο αυτό θα μελετηθούν οι βασικές παράμετροι:(α). η συγκέντρωση ρύπου στην υδατική φάση.(β). η θερμοκρασία και το pH της υδατικής φάσης.(γ). η συγκέντρωση .(δ). ο χρόνος επεξεργασίας των διαλυμάτων.

Χατζημανικάτης Βασίλης
 --

 

Προηγούμενα Ακαδημαϊκά Έτη

Ακαδημαϊκό Έτος (2022 - 2023)

Πίνακας Προσφερόμενων Διπλωματικών Εργασιών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022 - 2023

A/AΘέμαΘεματική1ο Υποχρεωτικό Μάθημα2ο Υποχρεωτικό ΜάθημαΕργαστήριο
Καθηγητές & Λέκτορες
Αμανατίδης Ελευθέριος
1Ανάκτηση και χαρακτηρισμός υαλονημάτων και ανθρακονημάτων από σύνθετα υλικάΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ6Τεχνολογίας Πλάσματος
2Δημιουργία και ιδιότητες ηλεκτρικών εκκενώσεων εντός υγρών διαλυμάτωνΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ4Τεχνολογίας Πλάσματος
3Ν΄άνο και μέσο-πορώδη σωματίδια οξειδίου του πυριτίου για ιατρικές εφαρμογέςΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ3Τεχνολογίας Πλάσματος
4Επεξεργασία επιφανειών με πλάσμα λιπαρών οξέωνΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ3Τεχνολογίας Πλάσματος
5Παρασκευή οξειδίου του πυριτίου με πλάσμα ατμοσφαιρικής πίεσης τύπου τζετΓCHM_E_Γ4CHM_E_Γ3Τεχνολογίας Πλάσματος
 --
Αρμάου Αντώνης
6Μαθηματική Ανάλυση Ισοθερμικής θερμιδομετρίας για αναγνώριση κινητικών παραμέτρωνACHM_E_A2CHM_E_Β4Εργαστήριο Ανάλυσης, Ρύθμισης, και Αναγνώρισης Συστημάτων (ΑΡΑΣ)
7Σχεδιασμός παρατηρητών για χημικές διεργασίες παρουσία διαταραχών μέσω ανάλυσης διγραμμικών συστημάτωνACHM_E_A2CHM_E_Β4Εργαστήριο Ανάλυσης, Ρύθμισης, και Αναγνώρισης Συστημάτων (ΑΡΑΣ)
8Κατασκευή φορητού μετρητή ατμοσφαιρικών σωματιδίων με ακροδικτυακή υπολογιστική ικανότηταACHM_E_A2CHM_E_A6Εργαστήριο Ανάλυσης, Ρύθμισης, και Αναγνώρισης Συστημάτων (ΑΡΑΣ)
9Κατασκευή εναέριου μετρητή ατμοσφαιρικών σωματιδίων και ανάπτυξη αποκεντρωμένου παρατηρητήACHM_E_A2CHM_E_A6Εργαστήριο Ανάλυσης, Ρύθμισης, και Αναγνώρισης Συστημάτων (ΑΡΑΣ)
 Παρατηρήσεις
[6] Η ισοθερμική θερμιδομετρία χέρει ευρίας αναγνώρισης ως μέθοδος για την έρευση σταθερών ισορροπίας. Τα τελευταία χρόνια ερευνητικές ομάδες έξερευνούν την χρήση της μεθόδου για την εύρεση κινητικών παραμέτρων για απλές αντιδράσεις. Ένα ερώτημα είναι πως επηρεάζει η δυναμική του οργάνου τις κινητικές παραμέτρους που υπολογίζονται. Η διπλωματική θα χρησιμοποιήσει αλγορίθμους βελτιστοποίησης για την αναγνώριση του συστήματος και τον σχεδιασμό πειραμάτων θερμιδομετρίας.

[7] Ο σχεδιασμός ρυθμιστών και παρατηρητών για χημικές διεργασίες είναι ένα σημαντικό ερώτημα που απασχόλησε την ακαδημαϊκή κοινότητα και την βιομηχανία τα τελευταία 80 χρόνια. Οι πρώτες προσπάθειες για τον σχεδιασμό βασίστηκαν σε γραμμικά μοντέλα αυτών των διεργασιών. Η έλευση υπολογιστών με σημαντικές ικανότητες το 80 έδωσε το έναυσμα για τον σχεδιασμό βέλτιστων υπολογιστών για μη γραμμικές διεργασίες. 40 χρόνια μετά το ερώτημα του γρήγορου σχεδιασμού ρυθμιστών για τη χημική βιομηχανία παραμένει ανοικτό. Η διπλωματική θα εξερευνήσει τον σχεδιασμό παρατηρητών για διεργασίες που περιγράφονται από διγραμμικές εξισώσεις.    Η διπλωματική βασίζεται σε γνώσεις γραμμικής άλγεβρας, δυναμικής συστημάτων και θα χρειαστεί η σύγχρονη εκμάθηση του θέματος "αναγνώριση συστημάτων"

[8] Η παρατήρηση της  ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε μία περιοχή είναι απαραίτητη για την προστασία των κατοίκων της. Η διπλωματική προσπαθεί να παρακάμψει ένα πρόβλημα της μέτρησης: Χρειάζονται πολλαπλοί αισθητήρες οι οποίοι είναι κατανεμημένοι στο χώρο και να κάνουν συνεχή μέτρηση των ρύπων ώστε να έχουμε επιτυχή παρατήρηση. Λίγοι φορητοί αισθητήρες, μπορούν σε βάθος χρόνου να δώσουν μετρήσεις σε όλα τα ενδιαφέροντα σημεία μιας περιοχής. Βασική πληροφορία είναι βέβαια οι μετρήσεις αυτές να συνδέονται με την θέση του αισθητήρα στο χρόνο και την ταχύτητα του. Για να αυξηθεί η χρησιμότητα της πληροφορίας, βασικοί υπολογισμοί πρέπει να γίνονται στον ίδιο τον αισθητήρα ώστε ο παρατηρητής να απελευθερωθεί από αυτούς τους δευτερεύοντες υπολογισμούς και να επικεντρωθεί στο πρωτογενές πρόβλημα. 

[9] Στόχος της διπλωματικής είναι η βελτίωση της σχεδίασης ενός εναέριου αισθητήρα ρύπων σε συνεργασία με το εργαστήριο πολυδιαστατικής ανάλυσης του τμήματος Μηχανικής Ρύθμισης στο Zhejiang University (ZJU) και την βελτίωση του προτωτύπου αισθητήρα τους. Η εργασία θα χρείαστει σύγχρονη εκμάθηση python (εισαγωγικές γνώσεις) για την βελτίωση του κώδικα του αισθητήρα (raspberry pi) και την συλλογή μετρήσεων τόσο σε εργαστηριακό χώρο όσο και σε ανοικτό χώρο.   

Βαγενάς Δημήτρης
10Μελέτες βελτιστοποίησης συνθηκών ανάπτυξης σε καλλιέργειες μικροφυκών/κυανοβακτηρίωνACHM_E_A1CHM_E_A3Περιβαλλοντικών Συστημάτων
11Ανάπτυξη καλλιέργειας μικροφυκών/κυανοβακτηρίων σε ρεύματα αποβλήτων για ανάκτηση προϊόντων υψηλής αξίας ACHM_E_A1CHM_E_A3Περιβαλλοντικών Συστημάτων
12Μοντελοποίηση διεργασιών αερισμού βιολογικών συστημάτων προσκολλημένης ανάπτυξηςACHM_E_A1CHM_E_A3Περιβαλλοντικών Συστημάτων
13Επεξεργασία αποβλήτων βιομηχανίας χρωμάτων/μονωτικώνACHM_E_A1CHM_E_Β6Περιβαλλοντικών Συστημάτων
14Επεξεργασία Φαρμακευτικών Αποβλήτων με χρήση ΜικροφυκώνACHM_E_A1CHM_E_A3Περιβαλλοντικών Συστημάτων
 --
Βαφέας Παναγιώτης
 --
Δάσιος Κωνσταντίνος
15Μηχανική νανομεμβρανών άνθρακα για επιλεκτικό και αποδοτικό διαχωρισμό νερούΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ6Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Yλικών
16Μελέτη της διασποράς ανθρακικών νανοφάσεων σε υδατικά διαλύματα με υποβοήθηση τασιενεργών ουσιώνΓCHM_E_Γ5CHM_E_Γ2Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Yλικών
17Τρισδιάστατα εκτυπωμένες δομές με ιδιότητες υπερλιπαντικότητας ΓCHM_E_Γ5CHM_E_Γ2Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Yλικών
 Παρατηρήσεις
[15] Μελέτη της μηχανικής απόκρισης και των μηχανικών ιδιοτήτων νανομεμβρανών άνθρακα (CNMs) και των συνθέτων τους, σε διάφορες συνθήκες λειτουργείας με χρήση της τεχνικής μικροεφελκυστικής φόρτισης push-tο-pull.

[16] Πειραματικό μέρος της μελέτης της διασποράς ανθρακικών νανοφάσεων σε υδατικά διαλύματα παρουσία διεπιφανειακά ενεργών ουσιών για την υποβοήθηση της ομογενοποίησης. Τα αποτελέσματα της έρευνας συγκρίνονται με τις προβλέψεις/μοντελοποιήσεις του θεωρητικού μέρους που διεξάγεται υπό την επίβλεψη και συνεργασία του κ. Αρμάου.

[17] Χρήση πολυμερικών νημάτων με γραφιτικά/ανθρακικά πρόσθετα που προσφέρουν ξηρά λίπανση για τρισδιάστατη εκτύπωση επιφανειών και μικροδομών με βελτιωμένη συμπεριφορά φθοράς και τριβής.

Δασκαλάκης Βαγγέλης
 --
Δημακόπουλος Ιωάννης
 --
Δημαρόγκωνα Μαρία
18Μελέτη των σχέσεων δομής-λειτουργίας ημικυτταρινολυτικών ενζύμων με χρήση εργαλείων ΒιοπληροφορικήςACHM_E_Γ3CHM_E_B2Δομικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
19Ανάλυση σχέσεων δομής-λειτουργίας υδατανθρακικών εστερασών με χρήση κρυσταλλογραφίας ακτίνων ΧACHM_E_B2CHM_E_Γ3Δομικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
 --
Καρανικολός Γεώργιος
 --
Κατσαούνης Αλέξανδρος
 --
Κονταρίδης Δημήτριος
20Παραγωγή αερίου σύνθεσης από βιοαέριο σε καταλύτες ευγενών μετάλλων - ΑΒCHM_E_B1CHM_E_Β4Ετερογενούς Κατάλυσης
21Παραγωγή αερίου σύνθεσης από βιοαέριο σε καταλύτες ευγενών μετάλλων - ΒΒCHM_E_B1CHM_E_Β4Ετερογενούς Κατάλυσης
22Ξηρή αναμόρφωση του μεθανίου προς αέριο σύνθεσης με χρήση περοβσκιτικών καταλυτών - ΑΒCHM_E_B1CHM_E_Β4Ετερογενούς Κατάλυσης
23Ξηρή αναμόρφωση του μεθανίου προς αέριο σύνθεσης με χρήση περοβσκιτικών καταλυτών – ΒΒCHM_E_B1CHM_E_Β4Ετερογενούς Κατάλυσης
24Καταλυτική αναμόρφωση υγραερίου (LPG) με ατμό προς παραγωγή Η2ΒCHM_E_B1CHM_E_Β4Ετερογενούς Κατάλυσης
25Φωτοκαταλυτική διάσπαση ρύπων σε υγρά απόβληταΒCHM_E_B1CHM_E_B2Ετερογενούς Κατάλυσης
26Διάσπαση ρύπων σε υγρά απόβλητα με χρήση προηγμένων μεθόδων οξείδωσηςΒCHM_E_B1CHM_E_B2Ετερογενούς Κατάλυσης
27Καταλυτική μετατροπή CH4 και CO2 σε χρήσιμες ενώσειςΒCHM_E_B1CHM_E_Β4Ετερογενούς Κατάλυσης
28Ανάπτυξη προσροφητικών υλικών για την απομάκρυνση του CO2 από αέρια ρεύματα πλούσια σε υδρογόνοΒCHM_E_B1CHM_E_Β4Ετερογενούς Κατάλυσης
 Παρατηρήσεις
[27] Σε συνεργασία με τον κ. Κυριακού

Κορνάρος Μιχάλης
29Μελέτη παραγωγής βιοπλαστικών από μικροφύκηACHM_E_A1CHM_E_A3Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
30Μελέτη παραγωγής βιοπλαστικών από μικροφύκη και κυανοβακτήριαACHM_E_A1CHM_E_A3Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
31Παραγωγή βιοκαυσίμων από αγροτοκτηνοτροφικά υπολείμματαACHM_E_A1CHM_E_A5Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
32Αξιοποίηση υπολειμμάτων aloe vera και φραγκοσυκιάς για παραγωγή βιοαερίουACHM_E_A1CHM_E_A5Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
33Μαθηματική μοντελοποίηση της παραγωγής χρωστικών από μικροφύκη και κυανοβακτήριαACHM_E_A1CHM_E_A3Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
34Μαθηματική μοντελοποίηση της παραγωγής βιοπλαστικών από μικροφύκη και κυανοβακτήριαACHM_E_A1CHM_E_A2Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
35Τεχνοοικονομική αξιολόγηση και ανάλυση κύκλου ζωής (LCA) της παραγωγής χρωστικών από μικροφύκηACHM_E_A1CHM_E_A2Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
36Τεχνοοικονομική αξιολόγηση και ανάλυση κύκλου ζωής (LCA) της παραγωγής βιοπλαστικών από μικροφύκηACHM_E_A1CHM_E_A3Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
37Μελέτη παραγωγής βιοπλαστικών από φωτοσυνθετικούς μικροοργανισμούςACHM_E_A1CHM_E_A3Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
38Μελέτη παραγωγής χρωστικών από φωτοσυνθετικούς μικροοργανισμούςACHM_E_A1CHM_E_A3Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
39Επιλογή βέλτιστης μικροβιακής καλλιέργειας για την αποδόμηση λιγνοκυτταρινούχων υποστρωμάτων προς παραγωγή βιοαερίουACHM_E_A1CHM_E_A5Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
40Integration of ion exchange resins and electrochemical membrane processes for recovering Boron from desalination seawater brineACHM_E_A1CHM_E_A5Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
 --
Κουζούδης Δημήτρης
41Χρήση Λιθογραφίας Ηλεκτρονικής Δέσμης για την κατασκευή μικροηλεκτροδίωνΓCHM_E_Γ6CHM_E_Γ5Μαγνητοελαστικών Αισθητήρων
42 Επεξεργασία και ανάλυση προσομοιωτικών δεδομένων ιδιοσυχνοτήτων κάμψης ημι-πακτωμένου αεροπτερυγίου ΓCHM_E_Γ5CHM_E_Γ6Μαγνητοελαστικών Αισθητήρων
43Χρήση Υπερθερμίας με Μαγνητικά Πεδία Υψηλών Συχνοτήτων σε Διαλύματα Μαγνητικών ΝανοσωματιδίωνΓCHM_E_Γ3CHM_E_Γ6Μαγνητοελαστικών Αισθητήρων
44Επίδραση Υψίσυχνων Μαγνητικών Πεδίων σε Υδάτινα Διαλύματα Μαγνητικών ΝανοσωματιδίωνΓCHM_E_Γ1CHM_E_Γ6Μαγνητοελαστικών Αισθητήρων
 --
Κούκος Ιωάννης
45Integration of electric vehicles in smart gridACHM_E_A2CHM_E_Γ6Τεχνοοικονομικής Ανάλυσης & Βελτιστοποίησης Διεργασιών
46Modelling and Parameter Estimation in PharmacokineticsACHM_E_A2CHM_E_A4Τεχνοοικονομικής Ανάλυσης & Βελτιστοποίησης Διεργασιών
47Modelling of PEM water electrolyzersACHM_E_A2CHM_E_Β5Τεχνοοικονομικής Ανάλυσης & Βελτιστοποίησης Διεργασιών
48Technoeconomic analysis of CO2 hydrogenation to high-value productsACHM_E_A2CHM_E_Β4Τεχνοοικονομικής Ανάλυσης & Βελτιστοποίησης Διεργασιών
49 Ανακατασκευή και μοντελοποίηση του μεταβολικού δικτύου των Τ λεμφοκυττάρων για τη χρήση σε μεθόδους κυτταρικής θεραπείας του καρκίνουACHM_E_A3CHM_E_A2Τεχνοοικονομικής Ανάλυσης & Βελτιστοποίησης Διεργασιών
 Παρατηρήσεις
[45] Energy crisis and environmental issues have encouraged the adoption of electric vehicle as an alternative to the conventional internal combustion engine vehicle. Recently, the development of smart grid concept in power grid has advanced the role of electric vehicles in the form of vehicle to grid technology. Vehicle to grid technology allows bidirectional energy exchange between electric vehicles and the power grid, which offers numerous services to the power grid, such as power grid regulation, spinning reserve, peak load shaving, load leveling and reactive power compensation. As the implementation of vehicle to grid technology is a complicated unit commitment problem with different conflicting objectives and constraints, optimization techniques are usually utilized. In this diploma thesis the framework, benefits and challenges of vehicle to grid technology will be reviewed and optimization algorithms and formulations will be studied.

[46] In this thesis the main dynamic models used in pharmacodynamics and the methods for the estimation of their parameters will be reviewed and representative case studies will be investigated.

[47] Hydrogen from water electrolysis associated with renewable energy is one of the most attractive solutions for the green energy production and storage.This work focuses on the dynamical modelling and the monitoring of Proton Exchange Membrane (PEM) electrolyser. The aim is: 1. to develop an analytical dynamical PEM electrolyser model dedicated to the control and monitoring; 2. to identify the model parameters and to propose adequate monitoring tools. The proposed model will ne derived from physical laws and electrochemical equations and consists in a steady-state electric model coupled with a dynamical thermal model. The estimation of the model parameters will be achieved using identification and data fitting techniques based on experimental measurements.

[49] ’Η ΔΕ θα διεξαχθεί στο ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ υπό την επίβλεψη της κ. Μ. Κλάπα (https://www.iceht.forth.gr/en/people/maria-klapa/)

Κυριακού Γεώργιος
50Πειραματική και θεωρητική προσέγγιση της καταλυτικής υδρογόνωσης του CO2 σε καταλυτικές επιφάνειες Ni/Cu.ΒCHM_E_Β3CHM_E_B1Επιστήμης Επιφανειών
51Θεωρητική και πειραματική προσέγγιση της ρόφησης του μονοξείδιου του άνθρακα και του υδρογόνου σε πρότυπες μονομεταλλικές και διμεταλλικές καταλυτικές επιφάνειες. ΒCHM_E_Β3CHM_E_B1Επιστήμης Επιφανειών
 Παρατηρήσεις
[50] Σε συνεργασία με τον Αλέξανδρο Κατσαούνη

Μαντζαβίνος Διονύσης
 --
Μαυραντζάς Βλάσης
52Θερμοδυναμική εκτός Ισορροπίας: Μια πολλά υποσχόμενη επιστήμη για τη μοντελοποίηση φυσικοχημικών συστημάτωνΒCHM_E_A4CHM_E_Γ2Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων
53Μορφολογία μικκυλιακών διαλυμάτων (με τεράστιες εφαρμογές σε προϊόντα υγειϊνής και καλλυντικών) με σύγχρονες υπολογιστικές μεθόδους σε πολλαπλές κλίμακεςΒCHM_E_A4CHM_E_Β6Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων
54Πρόβλεψη του ιξώδους πολύπλοκων ρευστών: εξισώσεις Green-Kubo ή προσομοιώσεις υπό ροή?ΒCHM_E_A4CHM_E_Γ1Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων
55Υπολογιστικός μοριακός σχεδιασμός πεπτιδίων μη κανονικής δομής με ισχυρή αντιμικροβιακή δράσηΒCHM_E_A4CHM_E_Γ3Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων
56Antiviral properties of Cu nanoparticles from molecular dynamics simulationsΒCHM_E_A4CHM_E_Γ3Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων
57Ρεολογία μικκυλιακών διαλυμάτων (με τεράστιες εφαρμογές σε προϊόντα υγειϊνής και καλλυντικών) με σύγχρονες υπολογιστικές μεθόδους σε πολλαπλές κλίμακεςΒCHM_E_A4CHM_E_Β6Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων
 --
Μπεμπέλης Συμεών
58Ανάπτυξη ανοδικών ηλεκτροδίων για στοιχεία καυσίμου υψηλής θερμοκρασίας με εσωτερική αναμόρφωση του καυσίμουΒCHM_E_Β5CHM_E_B1Ερευνητική Ομάδα Καθηγητή Συμεών Μπεμπέλη
59Ανάπτυξη οξειδικών και σύνθετων ηλεκτροδίων για ηλεκτροχημικούς υπερπυκνωτέςΒCHM_E_Β5CHM_E_B1Ερευνητική Ομάδα Καθηγητή Συμεών Μπεμπέλη
60Ανάπτυξη ηλεκτροκαταλυτών μικτών οξειδίων για στοιχεία καυσίμου και ηλεκτρολυτικά στοιχεία χαμηλής θερμοκρασίαςΒCHM_E_Β5CHM_E_B1Ερευνητική Ομάδα Καθηγητή Συμεών Μπεμπέλη
61Ανάπτυξη ηλεκτροκαταλυτών για ηλεκτροχημική αναγωγή του CO2ΒCHM_E_Β5CHM_E_B1Ερευνητική Ομάδα Καθηγητή Συμεών Μπεμπέλη
 --
Μπογοσιάν Σογομών
62Δομή και Διαμορφώσεις υποστηριγμένων καταλυτών οξειδίου του βαναδίου (VOx). In situ μοριακή φασματοσκοπία και ισοτοπική υποκατάσταση ΒCHM_E_B2CHM_E_B1Φυσικοχημείας, Δομής και Δυναμικής Άμορφων Υλικών και Ρευστών
63Διάλυση δύστηκτων οξειδίων σε τήγματα πυροθειικών αλάτων. Δομή και συναρμογή οξοθειικών συμπλόκων Ni(II) και Cr(VI)ΒCHM_E_B2CHM_E_B1Φυσικοχημείας, Δομής και Δυναμικής Άμορφων Υλικών και Ρευστών
64Διάλυση δύστηκτων οξειδίων σε τήγματα πυροθειικών αλάτων. Δομή και συναρμογή οξοθειικών συμπλόκων Ce(IV) και Ti(IV)ΒCHM_E_B2CHM_E_B1Φυσικοχημείας, Δομής και Δυναμικής Άμορφων Υλικών και Ρευστών
 --
Πανδής Σπυρίδων
65Πρωτογενή και δευτερογενή νανοσωματίδια στην ατμόσφαιρα της ΕυρώπηςACHM_E_A6CHM_E_A5Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
66Τα πλοια σαν πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ΜεσόγειοACHM_E_A6CHM_E_A1Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
67Προσομοίωση ατμοσφαιρικών νανοσωματιδίων πάνω από την Ελλάδα ACHM_E_A6CHM_E_A5Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
68Αξιολόγηση της δυνατότητας των αισθητήρων χαμηλού κόστους να μετρήσουν πτητικούς οργανικούς ρύπουςACHM_E_A6CHM_E_B2Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
69Χρήση αισθητήρων χαμηλού κόστους για τον συνεχή χαρακτηρισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσηςACHM_E_A6CHM_E_Β5Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
 --
Παπαβασιλείου Ιωάννα
 --
Παρασκευά Χριστάκης
70 Απομόνωση Χουμικών και Φουλβικών οξέων με την χρήση κλινών με πληρωτικό υλικό πολυμερικών ρητινώνACHM_E_A1CHM_E_Β6Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής
71Σχεδιασμός και ανάπτυξη Πιλοτικής Μονάδας απομόνωσης φαινολικών ουσιών από φύλλα ελιάςACHM_E_A1CHM_E_Β6Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής
72Επιλεκτική Ρόφηση φαινολικών ουσιών σε πολυμερικές ρητίνεςACHM_E_B2CHM_E_Β6Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής
73Μελέτη της κρυστάλλωσης ανθρακικού ασβεστίου σε υδρόφιλα και υδρόφοβα μικροκανάλια κατά την ανάμιξη υπέρκορων διαλυμάτων, σε διαφορετικές παροχέςACHM_E_A1CHM_E_Β6Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής
74Απομόνωση φαρμακευτικά ουσιών από φυτά βιομηχανικής κάνναβηςACHM_E_Β4CHM_E_B2Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής
75Ρόφηση σακχάρων σε πρότυπες ρητίνεςACHM_E_B2CHM_E_Β6Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής
76Πειραματική μελέτη της ρόφησης οργανικών ουσιών σε πιλοτική μονάδα με συστοιχία στηλών ρητινώνACHM_E_B2CHM_E_Β6Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής
77Επίδραση επιφανειοδραστικής ένωσης στην καταβύθιση αλάτων σε μικροκανάλια κατά την ανάμιξη υπέρκορων διαλυμάτων.ACHM_E_B2CHM_E_Β6Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής
78Βελτιστοποίηση της εκχύλισης χουμικών και φουλβικών οξέων από λιγνίτηACHM_E_A1CHM_E_Β6Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής
79Υπολογιστική προσομοίωση και σχεδιασμός υλικών για διεργασίες διαχωρισμού ACHM_E_A4CHM_E_Γ2ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
80Πιλοτικά κα Βιομηχανικά Πειράματα για την αξιοποίηση υπολειμμάτων καφέ προς χρήση των φαινολικών τους ουσιών στην πράσινη παραγωγή καλλυντικώνACHM_E_A1CHM_E_A5Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής
81Σχεδιασμός και Τεχνοοικονομική Μελέτη Μονάδας Αξιοποίησης Υπολειμμάτων Καφέ προς Χρήση των Φαινολικών τους Ενώσεων στην Πράσινη Παραγωγή ΚαλλυντικώνACHM_E_A1CHM_E_A5Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής
82Πειραματική Μελέτη για τη Δημιουργία Πούδρας πλούσιας σε πολυφαινολικά από υπολείμματα καφέ, μπύρας και σταφυλιούACHM_E_B2CHM_E_A5Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής
 Παρατηρήσεις
[72] Συνεργασία με τον υποψήφιο Διδάκτορα Μιχάλη Κοτζάπασιη

[73] Συνεργασία με το Δρ. Αντρέα Τζαχρήστα.

[75] Συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα Μιχάλη Κοτζάπασιη

[77] Συνεργασία με τον Δρ. Αντρέα Τζαχρήστα

[78] Συνεργασία με τον Δρ. Αντρέα Τζαχρήστα

[79] Επιβλ. ΙΕΧΜΗ: Δρ. Β. Μπουργανός, Διευθυντής Ερευνών Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας θα γίνει στους χώρους του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ.   Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Χρ. Παρασκευά

Πασπαράκης Γεώργιος
83Ευφυή υδροπηκτώματα αλγινικου οξέος με ιδιότητες ρεολέπτυνσης για βιοεφαρμογέςΓCHM_E_Γ3CHM_E_Γ2Πολυμερών
84 Ευφυή υδροπηκτώματα αλγινικού οξέος με ταννικό οξύ για βιοεφαρμογέςΓCHM_E_Γ3CHM_E_Γ2Πολυμερών
85Σύνθεση πολυμερών ακριβείας με ελεγχόμενο φωτοπολυμερισμό ΑΤRP: πειραματική και υπολογιστική προσέγγισηΓCHM_E_A4CHM_E_Β6Πολυμερών
 Παρατηρήσεις
[83] With the advent of additive manufacturing techniques, there is an ever-growing need for the development of new materials and fillers that can be integrated with these modern material deposition methods. Polymers constitute a major class of 3D-printable materials and have already found uses in multifarious fields spanning from structural materials, (bio-)electronics, soft robotic components, biomaterials and drug delivery microdevices, to daily use articles. Polymeric hydrogels belong to a class of soft materials comprising polymer networks crosslinked by hydrophilic or amphiphilic polymeric chains that can retain large volumes of water. Hydrogels, and especially those that can undergo shear-thinning, have already been adopted in 3D printing processes owing to their relative ease of preparation and chemical versatility. In the case of natural hydrogels, crosslinking takes place with the use of non-covalent dynamic bonds, such as hydrogen bonds, ionic bonds, and hydrophobic interactions which result in the reversible formation of a crosslinked polymer network. An interesting class of hydrogels are the so called “smart hydrogels” where the crosslinking mechanism comprises the use of responsive polymers, endowing the formation of the crosslink mechanism responsive to physiochemical cues such as changes in temperature, pH, or other stimuli such as application of light, ultrasound irradiation etc. In our laboratory we study the development of injectable polymer networks that can undergo reversible gelation under mild conditions. These soft materials can host living cell populations without affecting their viability and other key functions, and can also act as injectable cell delivery devices.   www.polylab.gr

[85] Ο πολυμερισμός ATRP (atom transfer radical polymerization) έχει φέρει επανάσταση τα τελευταία χρόνια στη σύνθεση πολυμερικών υλικών υψηλής ακρίβειας τόσο ως προς την αρχιτεκτονική όσο και τον έλεγχο της μοριακής δομής, που ήταν δύσκολο ή/και αδύνατον να επιτευχθεί με συμβατικές αντιδράσεις πολυμερισμού. Οι αντιδράσεις ATRP αποτελούν αντιδράσεις "ζωντανών" πολυμερισμών επιτρέποντας τη σύνθεση μακρομορίων ελεγχόμενου μοριακού βάρους και στενής διασποράς. Στην παρούσα διπλωματική, θα στηθεί πειραματική διάταξη για την εκπόνηση αντιδράσεων ATRP ελεγχόμενες με φως. Ο φωτοπολυμερισμός ATRP αποτελεί μια ευέλικτη παραλλαγή αντιδράσεων που απλοποιεί σε σημαντικό βαθμό την διαδικασία των μακρομορίων, χωρίς όμως να έχει μελετηθεί διεξοδικά ως προς τη δυνατότητα ελέγχου των αντιδράσεων συναρτήσει της ακτινοβόλησης.  Στην παρούσα εργασία θα στηθεί πειραματική διάταξη κατάλληλη για τη διεξαγωγή φωτοπολυμερισμών ATRP, θα γίνει η μελέτη της κινητικής των αντιδράσεων με έμφαση στην επίδραση της έντασης της ακτινοβολίας στην τελική μακρομοριακή δομή, και τέλος θα γίνει μοντελοποίηση της κινητικής των αντιδράσεων σε συνεργασία με το εργαστήριο του Καθ. Α. Αρμάου. Οι φοιτητές/-τριες που θα ασχοληθούν με το θέμα θα αποκτήσουν πρακτική εμπειρία σε στη σύνθεση και τον χαρακτηρισμό πολυμερών με μεθόδους αιχμής καθώς και στην ανάλυση της κινητικής των αντιδράσεων με σύγχρονα υπολογιστικά εργαλεία.

Τσαμόπουλος Ιωάννης
 --
Ομότιμοι Καθηγητές
Αγγελόπουλος Γεώργιος
 --
Βαγενάς Κωνσταντίνος
 --
Βερύκιος Ξενοφών
 --
Γαλιώτης Κωνσταντίνος
 --
Δάσιος Γεώργιος
 --
Κέννου Στέλλα
 --
Κουτσούκος Πέτρος
 --
Λαδάς Σπυρίδων
 --
Λιανός Παναγιώτης
86Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ψευδαργύρου-αέραΒCHM_E_Β5CHM_E_B1Ερευνητική Ομάδα Προχωρημένων Διεργασιών Οξείδωσης
87Φωτοηλεκτροχημική επαναφόρτιση μπαταριών ψευδαργύρου-αέραΒCHM_E_Β5CHM_E_B1Ερευνητική Ομάδα Προχωρημένων Διεργασιών Οξείδωσης
88Φωτοηλεκτροχημική μετατροπή της ηλιακής ενέργειας και μέθοδοι αποθήκευσηςΒCHM_E_Β5CHM_E_B1Ερευνητική Ομάδα Προχωρημένων Διεργασιών Οξείδωσης
89Μελέτη βιο-ανθράκων ως υλικών αποθήκευσης ενέργειαςΒCHM_E_Β5CHM_E_B1Ερευνητική Ομάδα Προχωρημένων Διεργασιών Οξείδωσης
 --
Ματαράς Δημήτριος
 --
Νικολόπουλος Παναγιώτης
 --
Παπαθεoδώρου Γιώργος
 --
Παύλου Σταύρος
 --
Στάικος Γεώργιος
 --
Τσιτσιλιάνης Κωνσταντίνος
90Ανάπτυξη ενέσιμων υδροπυκτωμάτων από αποκρίσιμα συμπολυμερήΓCHM_E_Β6CHM_E_Γ3Πολυμερών
 --
Καθηγητές άλλων Τμημάτων
Αυγουστάκης Κωνσταντίνος
91Μελέτη της σύνθεσης νανοράβδων χρυσού για βιοιατρικές εφαρμογέςΓCHM_E_Γ2CHM_E_B2Φαρμακευτικής Τεχνολογίας
 --
Γεωργίου Δημοσθένης
 --
Δαλέτου Μαρία
 --
Καρώνης Δημήτριος
 --
Λυμπεράτος Γεράσιμος
92Παραγωγή βιοαιθανόλης από τροφικά απόβλητα μέσω καινοτόμων ενζυμικών διεργασιώνACHM_E_A1CHM_E_A5ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
93Παραγωγή βιοπλαστικών από σακχαρούχα απόβλητα από μικτές και καθαρές καλλιέργειεςACHM_E_A1CHM_E_A5ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
94Μικροβιακές τεχνολογίες ηλεκτρόλυσης για ταυτόχρονη επεξεργασία αποβλήτωνACHM_E_A1CHM_E_A5ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
 --
Μπεκατώρου Αργυρώ
 --
Νένες Αθανάσιος
95Ατμοσφαιρική ρύπανση και υγεία: Μετρήσεις reactive oxygen species σε ατμοσφαιρικά σωματίδια.ACHM_E_A6CHM_E_A1ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
96Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλίμα: Μετρήσεις καφέ άνθρακα (Brown Carbon) σε ατμοσφαιρικά σωματίδια. ACHM_E_A1CHM_E_A6ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
97Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλίμα: επίδραση των ατμοσφαιρικών σωματιδίων στα νέφη και το κλίμα της Α. ΜεσογείουACHM_E_A1CHM_E_A6ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
98Πυρκαγιές και οικοσυστήματα: Προσομοίωση της επίδρασης των εκπομπών από πυρκαγιές στην εναπόθεση θρεπτικών συστατικών (άζωτο) στα οικοσυστήματα στον Ελλαδικό και Ευρωπαϊκό χώρο.ACHM_E_A1CHM_E_A6ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
99Ποιότητα εσωτερικού χώρου: η επίδραση της οξύτητας σωματιδίων σε κλειστούς χώρους στην αερογενή μετάδοση λοιμώξεων από το ιό της γρίπης και του COVID-19. ACHM_E_A1CHM_E_A6ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
100Ποιότητα Αέρα: Η εποχική διακύμανσης της οξύτητας των ατμοσφαιρικών σωματιδίων στην Ελλάδα και Ευρώπη και οι συνέπειες για την ποιότητα αέρα. ACHM_E_A1CHM_E_A6ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
 Παρατηρήσεις
[95] Συνεπίβλεψη με τον καθηγητή Σπύρo Πανδή. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε στο athanasios.nenes@epfl.ch.

Σχετικοί σύνδεσμοι: https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/horizon-magazine/four-times-more-toxic-how-wildfire-smoke-ages-over-time https://www.theguardian.com/environment/2021/dec/17/wood-burners-urban-air-pollution-cancer-risk-study https://twitter.com/pyrotrach

[96] Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε στο athanasios.nenes@epfl.ch.

Σχετικοί σύνδεσμοι: https://www.youtube.com/watch?v=B2ViuphKNlY https://actu.epfl.ch/news/studying-clouds-can-provide-deeper-insight-into--3/ https://twitter.com/MtHelmosSite https://calishto.panacea-ri.gr/

[97] Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε στο athanasios.nenes@epfl.ch.

Σχετικοί σύνδεσμοι: https://www.youtube.com/watch?v=B2ViuphKNlY https://actu.epfl.ch/news/studying-clouds-can-provide-deeper-insight-into--3/ https://twitter.com/MtHelmosSite https://calishto.panacea-ri.gr/

[98] Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε στο athanasios.nenes@epfl.ch.

Σχετικοί σύνδεσμοι:Σχετικός σύνδεσμος: https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/horizon-magazine/four-times-more-toxic-how-wildfire-smoke-ages-over-time

[99] Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε στο athanasios.nenes@epfl.ch.

Σχετικοί σύνδεσμοι:Σχετικός σύνδεσμος https://twitter.com/IveaSnf

[100] Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε στο athanasios.nenes@epfl.ch.
 

Νεοφυτίδης Στυλιανός
 --
Παπαδάκης Ευάγγελος
 --
Χατζημανικάτης Βασίλης
 --

Ακαδημαϊκό Έτος (2021 - 2022)

Πίνακας Προσφερόμενων Διπλωματικών Εργασιών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021 - 2022

A/AΘέμαΘεματική1ο Υποχρεωτικό Μάθημα2ο Υποχρεωτικό ΜάθημαΕργαστήριο
Καθηγητές & Λέκτορες
Αμανατίδης Ελευθέριος
1Απομόνωση και ανακύκλωση ινών άνθρακα από σύνθετα υλικά εποξειδικής μήτραςΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ6Τεχνολογίας Πλάσματος
2Διεργασίες και διατάξεις πλάσματος σε υγρά διαλύματα για τη χημική διάσπαση σύνθετων υλικώνΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ4Τεχνολογίας Πλάσματος
3Παρασκευή μεσοπορώδων νανοσωματιδίων πυριτίας για ιατρικές εφαρμογές ΓCHM_E_Γ3CHM_E_Γ4Τεχνολογίας Πλάσματος
4Τροποποίηση πολυμερικών επιφανειών με πλάσμα λιπαρών οξέωνΓCHM_E_Γ3CHM_E_Γ4Τεχνολογίας Πλάσματος
 Παρατηρήσεις
[1] Σε συνεργασία με το καθ. Κ. Γαλιώτη και το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας & Προηγμένων Υλικών

[2] Σε συνεργασία με το καθ. Δ. Ματαρά

Αρμάου Αντώνης
5Βέλτιστα μέτρα κοινωνικής απόστασης για αντιμετώπιση COVID-19 βασιζόμενα σε ασαφή μαθηματικά μοντέλαACHM_E_A2CHM_E_A2Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
6Μαθηματική μοντελοποίηση και εξομείωση χημικών αντιδραστήρων με ακουστική σπηλαίωσηACHM_E_A2CHM_E_A4Εργαστήριο Ανάλυσης, Ρύθμισης, και Αναγνώρισης Συστημάτων (ΑΡΑΣ)
 Παρατηρήσεις
[5] Η διπλωματική θα χρησιμοποιήσει τα  επιδημιολογικά μοντέλα που αναπτήσει ο Κ Σιέττος και βασικούς αλγορίθμους βελτιστοποίησης για να προτείνει μέτρα κοινωνικής απόστασης σε βάθος χρόνου εβδομάδων και να αποτρίνει την ανάκαμψη της επιδημείας σε βάθος χρόνου μηνών

[6] Βιβλιογραφική και υπολογιστική διπλωματική, βασίζόμενη στο βιβλίο "CAVITATION REACTION ENGINEERING", by Shah, Pandit and Moholkar, Springer 1999. Την τελευταία εικοσαετία, νέοι αντιδραστήρες έχουν αρχήσει να κατασκευάζονται. Οι αντιδραστήρες αυτοί βασίζονται στην ακουστική ή υδροδυναμική σπηλαίωση για να προκληθούν χημικές αντιδράσεις υψηλών θερμοκρασιών σε θερμοκρασία δωματίου.  Μια βασική ερώτηση είναι αν αυτοί οι αντιδραστήρες είναι οικονομικοί σε σχέση με εναλλακτικές τεχνολογίες και αν προσαρμόζονται εύκολα σε μεταβαλόμενες συνθήκες. 

Βαγενάς Δημήτρης
7Επεξεργασία αποβλήτων με τη μέθοδο της Υδροδυναμικής ΣπηλαίωσηςACHM_E_A1CHM_E_Β6Περιβαλλοντικών Συστημάτων
8Επεξεργασία γαλακτοκομικών αποβλήτων με καλλιέργειες κυανοβακτηρίωνACHM_E_A1CHM_E_A3Περιβαλλοντικών Συστημάτων
9Επεξεργασία αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων με καλλιέργειες κυανοβακτηρίωνACHM_E_A1CHM_E_A3Περιβαλλοντικών Συστημάτων
10Διαχείριση ιλύος αγροτοβιομηχανικών αποβλήτωνACHM_E_A1CHM_E_Β6Περιβαλλοντικών Συστημάτων
11Επεξεργασία αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων με καλλιέργειες κυανοβακτηρίωνACHM_E_A1CHM_E_A3Περιβαλλοντικών Συστημάτων
 --
Βαφέας Παναγιώτης
 --
Δάσιος Κωνσταντίνος
12Νανομεμβράνες άνθρακα (CNM) για επιλεκτικό και αποδοτικό διαχωρισμό νερού και υδατικών διαλυμάτωνΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ6Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Yλικών
13Υπερλιπαντικότητα επιφανειών με γραφένιο ή/και τρισδιάστατη εκτύπωσηΓCHM_E_Γ5CHM_E_Γ6Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Yλικών
14Ευφυές νανοτροποποιημένο σκυρόδεμαΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ6Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Yλικών
 Παρατηρήσεις
[13] Η υπερλιπαντικότητα, η κατάσταση ολίσθησης μεταξύ δυο υλικών στην οποία εξαφανίζονται οι δυνάμεις τριβής, αποτελεί μια από τις πιο ανερχόμενες ερευνητικές περιοχές στον τομέα των υλικών εξαιτίας των δυνατοτήτων που προσφέρει για ελαχιστοποίηση της φθοράς σε κλίμακες μήκους από την νανο- ως την μακρο-κλίμακα. Σε αυτή την κατεύθυνση, ώθηση θα δώσει η ανάπτυξη τεχνολογιών τροποποίησης των επιφανειών με γραφένιο ή/και τρισδιάστατα εκτυπωμένων επιφανειών με εγγενείς ιδιότητες υπερλιπαντικότητας σαν αποτέλεσμα βιομιμετικών ή γεωμετρικών επιφανειακών μοτίβων.

[14] Το σημαντικότερο δομικό υλικό, το σκυρόδεμα, καθίσταται ευφυές, με προσθήκη νανοαισθητήρων γραφενίου, οι οποίοι συλλαμβάνουν και καταγράφουν μη-καταστροφικά, μεταβολές στην παραμόρφωση και την εξέλιξη της δομικής ακεραιότητας/βλάβης του υλικού. Έχοντας σαν βάση τη γνώση από την συμπεριφορά του γραφενίου στο απλό τσιμέντο, η έρευνα εστιάζεται στο επόμενο επίπεδο κλίμακας, που είναι το σκυρόδεμα.

Δασκαλάκης Βαγγέλης
 --
Δημακόπουλος Ιωάννης
15 3D Προσομοίωση της Κίνησης Ερυθρών Αιμοσφαιρίων Και Αιμοπεταλίων μέσα σε ΜικροαγγείαACHM_E_A4CHM_E_Γ1Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
16Ροή Αργού Πετρελαίου σε Πορώδες ΜέσοACHM_E_A4CHM_E_Γ1Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
17Μελέτη της Μηχανικής Συμπεριφοράς Λύων Μυικών ΚυττάρωνACHM_E_A4CHM_E_Γ1Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
18Προσομοίωση της Ροής Κοκκώδους Μέσου σε Κλίβανο ΤσιμεντοβιομηχανίαςACHM_E_A4CHM_E_Γ1Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
19Καταστατική Μοντελοποίηση και Διερεύνηση της θιξοτροπικής συμπεριφοράς του αίματοςACHM_E_A4CHM_E_Γ1Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
 --
Δημαρόγκωνα Μαρία
20Μελέτη του μηχανισμού δράσης ημικυτταρινασών του μύκητα Myceliopthora thermophilaACHM_E_Γ3CHM_E_B2Δομικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
21Συνδυαστική χρήση οξειδασών στην αποικοδόμηση της λιγνοκυτταρινούχας βιομάζαςACHM_E_Γ3CHM_E_B2Δομικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
 --
Καρανικολός Γεώργιος
 --
Κατσαούνης Αλέξανδρος
22Ηλεκτροχημική Ενίσχυση της υδρογόνωσης του CO2 σε αντιδραστήρες μονού θαλάμουΒCHM_E_Β5CHM_E_B1Χημικών Διεργασιών και Ηλεκτροχημείας
23Ηλεκτροχημική Ενίσχυση της υδρογόνωσης του CO2 σε αντιδραστήρες διπλού θαλάμουΒCHM_E_Β5CHM_E_B1Χημικών Διεργασιών και Ηλεκτροχημείας
24Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός φερομαγνητικών υλικών για την παραγωγή καθαρού υδρογόνου μέσω ηλεκτρόλυσης (στα Αγγλικά)ΒCHM_E_Β5CHM_E_B1Χημικών Διεργασιών και Ηλεκτροχημείας
 --
Κονταρίδης Δημήτριος
25Καταλυτική αναμόρφωση βιοαερίου προς παραγωγή Η2 σε υποστηριγμένους καταλύτες μετάλλων -AΒCHM_E_B1CHM_E_Β4Ετερογενούς Κατάλυσης
26Καταλυτική αναμόρφωση βιοαερίου προς παραγωγή Η2 σε υποστηριγμένους καταλύτες μετάλλων -ΒΒCHM_E_B1CHM_E_Β4Ετερογενούς Κατάλυσης
27Καταλυτική αναμόρφωση βιοαερίου προς παραγωγή Η2 σε καταλύτες μικτών οξειδίων -ΑΒCHM_E_B1CHM_E_Β4Ετερογενούς Κατάλυσης
28Καταλυτική αναμόρφωση βιοαερίου προς παραγωγή Η2 σε καταλύτες μικτών οξειδίων -ΒΒCHM_E_B1CHM_E_Β4Ετερογενούς Κατάλυσης
29Καταλυτική αναμόρφωση προπανίου ή/και υγραερίου (LPG) προς παραγωγή Η2 -ΑΒCHM_E_B1CHM_E_Β4Ετερογενούς Κατάλυσης
30Καταλυτική αναμόρφωση προπανίου ή/και υγραερίου (LPG) προς παραγωγή Η2-Β ΒCHM_E_B1CHM_E_Β4Ετερογενούς Κατάλυσης
31Φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση ρύπων στην υγρή φάση ΒCHM_E_B1CHM_E_B2Ετερογενούς Κατάλυσης
32Αποικοδόμηση ρύπων στην υγρή φάση με χρήση προηγμένων μεθόδων οξείδωσης ΒCHM_E_B1CHM_E_B2Ετερογενούς Κατάλυσης
 --
Κορνάρος Μιχάλης
33Αξιοποίηση υγρής αναερόβιας απορροής ως μέσο καλλιέργειας μικροφυκών για παραγωγή βιοπλαστικών ACHM_E_A1CHM_E_A5Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
34Αξιοποίηση υγρής αναερόβιας απορροής ως μέσο καλλιέργειας μικροφυκών για παραγωγή χρωστικών ACHM_E_A1CHM_E_A5Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
35Αυτότροφη καλλιέργεια μικροφυκών για παραγωγή αντιοξειδωτικών συστατικώνACHM_E_A1CHM_E_A5Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
36Βελτιστοποίηση της καλλιέργειας μικροφυκών για παραγωγή αντιοξειδωτικών συστατικώνACHM_E_A1CHM_E_A5Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
37Καλλιέργεια μικροφυκών δύο σταδίων σε υδρόλυμα φλοιού ρυζιού προς παραγωγή αντιοξειδωτικών συστατικώνACHM_E_A1CHM_E_A5Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
38Βελτιστοποίηση της παραγωγής βιοαερίου από αγροτοκτηνοτροφικά υπολείμματαACHM_E_A1CHM_E_A5Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
39Αναερόβια χώνευση αγροτοκτηνοτροφικών υπολειμμάτων και παραπροϊόντωνACHM_E_A1CHM_E_A5Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
40Αξιοποίηση αγροτοκτηνοτροφικών υπολειμμάτων στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίαςACHM_E_A1CHM_E_A5Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
41Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση μεθόδων προεπεξεργασίας φλοιών ρυζιούACHM_E_A1CHM_E_A5Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
 --
Κουζούδης Δημήτρης
42Επεξεργασία και ανάλυση προσομοιωτικών δεδομένων ιδιοσυχνοτήτων κάμψης ημι-πακτωμένης δοκού για την εξαγωγή των συντελεστών κανονικοποίησης συναρτήσει των φυσικών χαρακτηριστικών της δοκού. ΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ6Μαγνητοελαστικών Αισθητήρων
43Θερμική ανόπτιση μαγνητοελαστικών υλικών για την βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων τους ως αισθητήρες μηχανικής παραμόρφωσης ΓCHM_E_Γ4CHM_E_Γ1Μαγνητοελαστικών Αισθητήρων
 --
Κούκος Ιωάννης
44Modelling of hot melt extrusion for the enhancement of pharmaceutical oral solid dosage performance (2/2)ACHM_E_A2CHM_E_A3
45ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ KAI ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΛΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΥΠΟΥ PEMACHM_E_A2CHM_E_Β5
46Modelling of hot melt extrusion for the enhancement of pharmaceutical oral solid dosage performance (1/2)ACHM_E_A2CHM_E_A3Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
 Παρατηρήσεις
[44] Background: The manufacturing of novel active pharmaceutical ingredients (APIs) often leads to materials the solubility and bioavailability of which is poor and, when treated by traditional formulation approaches, their in vivo performance is found to be problematic. Hot-melt extrusion (HME) has recently attracted a lot of attention in the pharmaceutical industry, as it can be employed to engineer such materials, by forming amorphous solid dispersions, and tackle the aforementioned issues. The use of HME also bears the advantage of being suitably coupled to 3D printing equipment which can in turn be used to produce personalised medicine. Scope: This project will first focus on reviewing various HME mechanistic modelling approaches and the most suitable ones will be implemented in MATLAB. The model(s) will then be employed to perform sensitivity analysis and parametric studies in order to investigate the effect of the model inputs and design parameters on the system performance. This diploma thesis will be performed in cooperation with engineers from Novo Nordisk (https://www.novonordisk.com/)

Κυριακού Γεώργιος
47Διμεταλλικοί καταλύτες βασισμένοι στο Νικέλιο και τον Χαλκό για την > αναμόρφωση προϊόντων βιομάζαςΒCHM_E_Β3CHM_E_B1Επιστήμης Επιφανειών
48Particle size effects on Ru/ YSZ electrocatalyzed CO2 HydrogenationΒCHM_E_Β3CHM_E_B1Επιστήμης Επιφανειών
 Παρατηρήσεις
[48] Η διπλωματική εργασία συνεπιβλέπεται από τους Γ. Κυριακού και Α. Κατσαούνη.

Μαντζαβίνος Διονύσης
 --
Μαυραντζάς Βλάσης
49Μελέτη της μορφολογίας μικκυλιακών συστημάτων: Διαλύματα επιφανειοδραστικών μορίων με έμφαση σε προϊόντα προσωπικής υγιεινήςΒCHM_E_Β6CHM_E_Γ2Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων
50Κβαντομηχανικοί υπολογισμοί των αναδομήσεων του επιφανειακού κράματος Ni(0.5ML)/Cu(110) ως συνέπεια της ρόφησης ατομικού υδρογόνουΒCHM_E_B1CHM_E_Β3Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων
51Μοριακή προσομοίωση της αντιμικροβιακής δράσης μικρών πεπτιδίων που απαντώνται στη φύσηΒCHM_E_Γ3CHM_E_A4Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων
52Θεωρητική και υπολογιστική μελέτη του φαινομένου της κρυστάλλωσης πολυμερών υπό διατμητική ροήΒCHM_E_Γ1CHM_E_A4Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων
53Υπολογισμός των υδροδυναμικών αλληλεπιδράσεων σε προσομοιώσεις Δυναμικής κατά Brown (Brownian Dynamics) διαλυμάτων βιολογικών και συνθετικών μακρομορίωνΒCHM_E_A4CHM_E_Β6Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων
54Μελέτη της μοριακής δομής και διαμόρφωσης μικρών, μη κανονικών πεπτιδίων με τη βοήθεια μοριακών προσομοιώσεωνΒCHM_E_Γ2CHM_E_Γ3Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων
 Παρατηρήσεις
[49] Επίβλεψη - Επιστημονικός Συνεργάτης: Δρ. Δημήτρης Τσαλίκης (tsalikis@chemeng.upatras.gr), Δρ. Κατερίνα Καραδήμα (kkaradima@chemeng.upatras.gr), Δρ. Χαρά Αλεξίου (xalexiou@chemeng.upatras.gr) Συνοπτική περιγραφή: Διαλύματα επιφανειοδραστικών (surfactants) μορίων (πχ SDS, SLES κλπ) βρίσκουν ευρεία χρήση σε πλήθος εφαρμογών στη βιομηχανία των καλλυντικών και σε προϊόντα προσωπικής υγιεινής (shampoos). Σε κατάσταση διαλύματος τα μόρια αυτά σχηματίζουν αυθόρμητα μεγάλα μικκύλια (giant micelles). Το μέγεθος και η μορφολογία αυτών των μικκυλίων σχετίζονται άμεσα με τους συντελεστές μεταφοράς αυτών και εξαρτώνται πολύ ισχυρά από τη σύσταση των διαλυμάτων [1,2]. Στην παρούσα εργασία θα μελετηθεί η επίδραση διαφόρων παραμέτρων των διαλυμάτων όπως  η συγκέντρωση επιφανειοδραστικού, η συγκέντρωση άλατος, η παρουσία τροποποιητών ιξώδους (viscosity modifiers) κ.α., στο μέγεθος και τη μορφολογία των σχηματιζόμενων μικκυλίων μέσω μοριακών προσομοιώσεων σε διάφορα επίπεδα (ατομιστικό, αδροποημένο, μεσοσκοπικό, μακροσκοπικό). Οι προσομοιώσεις θα αφορούν πραγματικά μικκυλιακά συστήματα διασπορών που απαντώνται σήμερα στα σαμπουάν (shampoos).  Παρατηρήσεις: Το θέμα επιδέχεται διαφοροποίηση προς 2 και 3 διαφορετικές κατευθύνσεις, επομένως μπορεί να απασχαλήσει από έναν μέχρι και δύο συνολικά διπλωματικούς φοιτητές. Προϋποθέσεις: Άριστη γνώση της Fortran Βιβλιογραφία: [1]       A. Parker, W. Fieber “Viscoelasticity of anionic wormlike micelles: effects of ionic strength and small hydrophobic molecules”, Soft Matter (2013) 9, 1203-1213. [2]       S. Peroukidis, D.G. Tsalikis, M. Noro, I.P. Stott, V.G. Mavrantzas “Quantitative Prediction of the Structure and Viscosity of Aqueous Micellar Solutions of Ionic Surfactants: A Combined Approach Based on Coarse-Grained MARTINI Simulations Followed by Reverse- Mapped All-Atom Molecular Dynamics Simulations”, J. Chem. Theory. Comp. (2020), 16 3363-3372.

[50] Επίβλεψη - Επιστημονικός Συνεργάτης: Δρ. Μάνος Συμιανάκης (manos_simianakis@yahoo.com) Περιγραφή: Χρήσιμες χημικές ουσίες αυξημένης πολυπλοκότητας μπορούν να παραχθούν  σε βιομηχανικό επίπεδο από syngas (μείγμα CO +H2 ) όταν αυτό εκτίθεται σε κατάλληλους καταλύτες υπό καθορισμένες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. Παρότι οι βέλτιστες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας για τη μέγιστη απόδοση της κάθε αντίδρασης είναι σχετικά εύκολο να βρεθούν, τελικά τόσο ο μέγιστος ρυθμός όσο (κυρίως) η επιλεκτικότητα προς συγκεκριμένο προϊόν καθορίζονται από λεπτομέρειες της δομής της επιφάνειας του αντίστοιχου καταλύτη  σε ατομικό επίπεδο.  Στο παρόν θεωρητικό θέμα ο/η φοιτητής/τρια θα χρησιμοποιήσει λογισμικά που υπολογίζουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ατόμων από πρώτες αρχές (κβαντομηχναικά) ώστε να μελετήσει τις αναδομήσεις (reconstructions) της επιφάνειας του επιφανειακού κράματος χαλκού (Cu)-νικελίου (Ni) όταν αυτή εκτίθεται σε περιβάλλον  υδρογόνου. Αυτή η πληροφορία είναι κρίσιμης σημασίας για την περαιτέρω μελέτη της αλληλεπίδρασης του CO με τη διαμορφωμένη επιφάνεια. Προϋποθέσεις: Άριστη γνώση της Fortran

[51] Επίβλεψη - Επιστημονική Συνεργάτιδα: Δρ. Κατερίνα Καραδήμα (kkaradima@chemeng.upatras.gr) Συνοπτική περιγραφή: Η αντοχή των βακτηρίων στα αντιβιοτικά αποτελεί σημαντική απειλή για την παγκόσμια υγεία και έχει οδηγήσει στην αναζήτηση καινοτόμων αντιβακτηριδιακών παραγόντων, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγονται και τα αντιμικροβιακά πεπτίδια (ΑΜΠ). Τα ΑΜΠ είναι μικρά, κατιονικά, αμφίφυλα μόρια και φαίνεται ότι είναι δομικά παρόμοια με τα κατιονικά πεπτίδια κυτταρικής διείσδυσης. Ο μηχανισμός της δράσης τους δεν έχει διευκρινιστεί, αλλά πιστεύεται ότι στοχεύουν κυρίως στη βακτηριακή κυτταρική μεμβράνη, καθώς πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η επιτυχία της δραστηριότητας των AMΠ οφείλεται στην ικανότητά τους να συγκεντρώνονται στην επιφάνεια της μεμβράνης των βακτηρίων, ή να διαρρηγνύουν τη βακτηριακή κυτταρική μεμβράνη και να διεισδύουν στο ενδοκυτταρικό μέρος. Στο παραπάνω πλαίσιο, με χρήση προσομοιώσεων μοριακής δυναμικής (ΜΔ) θα μελετηθεί η ικανότητα μικρών πεπτιδίων να διεισδύσουν σε φωσφολιπιδιακή μεμβράνη, που λειτουργεί συχνά ως εμπόδιο διαπερατότητας και μιμείται βακτηριακές κυτταρικές μεμβράνες. Τα πεπτίδια που θα χρησιμοποιηθούν αποτελούνται από αλληλουχία 10-40 αμινοξέων και προκύπτουν ως φυσικά παράγωγα. Με τη βοήθεια της ΜΔ θα μελετηθούν οι δομικές ιδιότητές τους και οι αλληλεπιδράσεις τους με τη μεμβράνη, με τελικό στόχο να εξεταστεί η ικανότητά τους να διαπεράσουν τη μεμβράνη. Προϋποθέσεις: Άριστη γνώση της Fortran

[52] Επίβλεψη - Επιστημονικός Συνεργάτης: Δρ. Δημήτρης Τσαλίκης (tsalikis@chemeng.upatras.gr) Συνοπτική περιγραφή: Το φαινόμενο της κρυστάλλωσης πολυμερών υπο ροή είναι ένα θεμελιώδες πρόβλημα που αποσχολεί την επιστήμη των πολυμερών λόγω της μεγάλης σημασίας του φαινομένου στη βιομηχανική τους επεξεργασία. Η υπολογιστική μελέτη της κρυστάλλωσης των πολυμερών γνωρίζει ιδιαίτερη άνθιση τα τελευταία χρόνια λόγω της ανάπτυξης δυναμικών αλληλεπίδρασης που μπορούν να προβλέπουν ικανοποιητικά τη μορφολογία τόσο της άμορφης όσο και την κρυσταλλικής φάσης. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας θα μελετηθεί η ομογενής και ετερογενής ανάπτυξη κρυσταλικών πυρήνων (homogeneous and heterogeneous nucleation) μέσω προσομοιώσεων μοριακής δυναμικής υπο ροή (Non-Equilibrium Molecular Dynamics). Προς τούτο αρχικά θα εκτιμηθεί η θερμοκρασία κρυστάλλωσης του πολυμερούς σε συνθήκες ισορροπίας. Στην συνέχεια θα διαξαχθούν προσομοιώσεις NEMD σε θερμοκρασίες στην γειτονιά της θερμοκρασίας κρυστάλλωσης με έμφαση στην επίδραση της επιβαλλόμενης ροής και της θερμοκρασίας στο ρυθμό κρυστάλλωσης και στην πιθανή διαφοροποίηση της μορφολογίας των κρυσταλλιτών σε σχέση με τους κρυσταλλίτες που σχηματίζονται υπό συνθήκες ισορροπίας (απουσία ροής). Προϋποθέσεις: Άριστη γνώση της Fortran Βιβλιογραφία [1]       Z. Wang, Z. Ma, L. Li, “Flow-Induced Crystallization of Polymers: Molecular and Thermodynamic Considerations”, Macromolecules (2016), 49, 1505-1517. [2]       M. Andreev, G. C. Rutledge, “A slip-link model for rheology of entangled polymer melts with crystallization”, J. Rheol. (2020), 64, 213-222. [3]       Μ.H.N Sefiddasthi, B.J. Edwards, B. Khomami, “A Thermodynamically Inspired Method for Quantifying Phase Transitions in Polymeric Liquids with Application to Flow-Induced Crystallization of a Polyethylene Melt”, Macromolecules (2020), 53, 10487-10502.

[53] Επίβλεψη - Επιστημονικοί Συνεργάτες: Αλέξανδρος Κουλούρης (up1055941@upnet.gr), Δρ. Δημ. Τσαλίκης (tsalikis@chemeng.upatras.gr), Χαρά Αλεξίου (xalexiou@chemeng.upatras.gr) Συνοπτική περιγραφή: Η δυναμική και η ρεολογική συμπεριφορά διαλυμάτων μακρομορίων μελετάται συστηματικά σήμερα με τη βοήθεια της μοριακής δυναμικής σε ατομιστική λεπτομέρεια. Εν τούτοις, η μοριακή δυναμική, ακόμα και όταν οι προσομοιώσεις εκτελούνται στους πιο σύγχρονους υπερ-υπολογιστές, αδυνατεί να καλύψει φαινόμενα που εκτείνονται σε κλίμακες μήκους μεγαλύτερες των εκατοντάδων νανομέτρων και κλίμακες χρόνου πέραν των λίγων μικροδευτερολέπτων. Αυτά τα εμπόδια μπορούν να ξεπεραστούν με χρήση της πολύ ισχυρής μεθοδολογίας της Δυναμικής κατά Brown (Brownian Dynamics) που μελετά τα συστήματα σ' ένα πολύ πιο αδροποιημένο (μεσοσκοπικό) επίπεδο. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας θα διεξαχθούν μεσοσκοπικές προσομοιώσεις Δυναμικής κατά Brown για τη μελέτης της δυναμικής και ρεολογικής συμπεριφοράς διαλυμάτων βιολογικών (double-stranded DNA) και συνθετικών μακρομορίων. Η έμφαση θα δοθεί στον έξυπνο υπολογισμό των δυνάμεων λόγω υδροδυναμικών αλληλεπιδράσεων σ' αυτά τα συστήματα ώστε να επιταχυνθεί η εκτέλεση των προσομοιώσεων στον ανώτερο δυνατό βαθμό. Όπου είναι εφικτό, τα αποτελέσματα θα συγκριθούν με αυτά που λαμβάνονται μέσω ατομιστικών προσομοιώσεων. Παρατηρήσεις: Άριστη γνώση FORTRAN, προχωρημένων μαθηματικών, ρευστομηχανικής. Προτεινόμενη βιβλιογραφία [1]  Graham, Michael D. Microhydrodynamics, Brownian motion, and complex fluids. Vol. 58. Cambridge University Press, 2018.

[54] Συνοπτική περιγραφή: Τα τελευταία έτη έχει ταυτοποιηθεί μια καινούργια κατηγορία αντιμικροβιακών πεπτιδίων (ΑΜΠ) από φυσικά παράγωγα με έντονη δράση που όμως χαρακτηρίζονται από μη κανονική δομή (απουσία δομικών στοιχείων α-έλικας ή β-φυλλώσεων). Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα κάνουμε χρήση λεπτομερών προσομοιώσεων μοριακής δυναμικής (ΜΔ) ώστε να αποφανθούμε για την τρι-σδιάστατη  δομή αυτών των πεπτιδίων και πως αυτή συγκρίνεται με τα ευρήματα πειραματικών μετρήσεων (όπου υπάρχουν διαθέσιμα τέτοια δεδομένα). Τα πεπτίδια που θα μελετηθούν αποτελούνται από μικρό αριθμό (10-40) αμινοξέων, συγκεκριμένης και πολύ αυστηρής αλληλουχίας αμινοξέων. Έτσι, σ' ένα δεύτερο στάδιο, θα μελετήσουμε και πως τα ευρήματα της μοριακής δυναμικής επηρεάζονται από πιθανές μικρές διαφοροποιήσεις στην αλληλουχία αυτών των πεπτιδίων (δηλ. από μεταλλάξεις τους).    Προϋποθέσεις: Πολύ καλή γνώση της Fortran

Μπεμπέλης Συμεών
55Ηλεκτροκαταλύτες για στοιχεία καυσίμου και ηλεκτρολυτικά στοιχεία χαμηλής θερμοκρασίαςΒCHM_E_B1CHM_E_Β5Ερευνητική Ομάδα Καθηγητή Συμεών Μπεμπέλη
56Ηλεκτροκαταλύτες για στοιχεία καυσίμου και ηλεκτρολυτικά στοιχεία με κεραμικό ηλεκτρολύτηΒCHM_E_B1CHM_E_Β5Ερευνητική Ομάδα Καθηγητή Συμεών Μπεμπέλη
57Κατασκευή και χαρακτηρισμός ηλεκτροχημικών υπερπυκνωτώνΒCHM_E_Β5CHM_E_Γ2Ερευνητική Ομάδα Καθηγητή Συμεών Μπεμπέλη
 --
Μπογοσιάν Σογομών
58In situ Μοριακή Φασματοσκοπία Οξοβαναδικών Ειδών (VOx) υποστηριγμένων σε ΤιΟ2(Ρ25) ΒCHM_E_B2CHM_E_B1Φυσικοχημείας, Δομής και Δυναμικής Άμορφων Υλικών και Ρευστών
59In situ φασματοσκοπία FTIR για τη μελέτη υποστηριγμένων καταλυτών οξειδίου του βαναδίουΒCHM_E_B2CHM_E_B1Φυσικοχημείας, Δομής και Δυναμικής Άμορφων Υλικών και Ρευστών
60Φασματοσκοπική μελέτη δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα με καινοτόμα υλικά αμινώνΒCHM_E_B2CHM_E_B1Φυσικοχημείας, Δομής και Δυναμικής Άμορφων Υλικών και Ρευστών
61Σύνθεση και in situ Φασματοσκοπικός Χαρακτηρισμός Καταλυτών ΜοΟx υποστηριγμένων σε TiO2(P25)ΒCHM_E_B2CHM_E_B1Φυσικοχημείας, Δομής και Δυναμικής Άμορφων Υλικών και Ρευστών
62Σύνθεση και in situ Φασματοσκοπικός Χαρακτηρισμός Καταλυτών ΜοΟx υποστηριγμένων σε TiO2(anatase)ΒCHM_E_B2CHM_E_B1Φυσικοχημείας, Δομής και Δυναμικής Άμορφων Υλικών και Ρευστών
 --
Πανδής Σπυρίδων
63Προβλέψεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Πάτρα για τις επόμενες ημέρες με τρισδιάστατο μοντέλο χημικής μεταφοράςACHM_E_A6CHM_E_A1Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
64Προσομοίωση της επίδρασης της καύσης βιομάζας στην ατμοσφαιρική ρύπανση στην ΠάτραACHM_E_A6CHM_E_A5Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
65Προσομοίωση της επίδρασης της κυκλοφορίας στην ατμοσφαιρική ρύπανση της ΠάτραςβACHM_E_A6CHM_E_A5Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
66Απορρόφηση ηλιακής ακτινοβολίας από ατμοσφαιρικά νανοσωματίδια μαύρου άνθρακαACHM_E_A6CHM_E_B2Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
67Μετρήσεις των Reactive Oxygen Species (ROS) σε ατμοσφαιρικά σωματίδιαACHM_E_A6CHM_E_B2Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
68Χρήση αισθητήρων χαμηλού κόστους για τον χαρακτηρισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσηςACHM_E_A6CHM_E_Β5Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
69Μετρήσεις της κατανομής πτητικότητας οργανικών ατμοσφαιρικών σωματιδίωνACHM_E_A6CHM_E_Β6Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
70Παραγωγή δευτερογενών οργανικών σωματιδίων στην ατμόσφαιρα (Αλκάνια)ACHM_E_A6CHM_E_A1Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
71Οξύτητα των ατμοσφαιρικών σωματιδίων πάνω από την ΕυρώπηACHM_E_A6CHM_E_A5Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
72Ανάπτυξη μιας καινοτόμου μεθόδου για την μέτρηση της συγκέντρωσης μάζας των ατμοσφαιρικών νανοσωματιδίων (PM0.1)ACHM_E_A6CHM_E_Γ6Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
73Παραγωγή δευτερογενών οργανικών σωματιδίων στην ατμόσφαιρα (Αρωματικές Ενώσεις)ACHM_E_A6CHM_E_A1Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
 Παρατηρήσεις
[66] Πειραματική έρευνα.

Παπαβασιλείου Ιωάννα
 --
Παρασκευά Χριστάκης
74Απομόνωση χουμικών και φουλβικών οξέων από λιγνίτη με εκχύλιση σε υψηλές θερμοκρασίες.ACHM_E_Γ3CHM_E_Β6Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής
 Παρατηρήσεις
[74] Ολοκληρώθηκε.

Πασπαράκης Γεώργιος
75Ανάπτυξη ενέσιμων «ευφυών» συμπολυμερών αλγινικού νατρίου για βιοεφαρμογέςΓCHM_E_Β6CHM_E_Γ2Πολυμερών
76Αγώγιμα βιοσυμβατά σύνθετα υδροπηκτώματα Αλγινικού νατρίου με γραφένιοΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ3Πολυμερών
77Βιοεκτύπωση κυτταρικών διαλυμάτων και τρισδιάστατων κυτταρικών συσσωμάτωνΓCHM_E_Γ3CHM_E_Β6Πολυμερών
 Παρατηρήσεις
[75] Το αλγινικό νάτριο είναι ένας φυσικός πολυσακχαρίτης που βρίσκει πολλές εφαρμογές στον βιοϊατρικό τομέα, κυρίως ως φορέας μεταφοράς φαρμάκων και κυττάρων. Στην παρούσα εργασία θα μελετηθεί η τροποποίηση του αλγινικού νατρίου με συνθετικά πολυμερή με στόχο να συντεθούν νέα ενέσιμα υλικά που μπορούν να σχηματίσουν θερμο-αντιστρεπτά τρισδιάστατα πλέγματα με πιθανές εφαρμογές στη μηχανική των ιστών. Θα μελετηθεί η χημική τροποποίηση του αλγινικού νατρίου με συνθετικά πολυμερή, θα γίνει χαρακτηρισμός των υλικών με φυσικοχημικές μεθόδους καθώς και μελέτη των μηχανικών/ρεολογικών ιδιοτήτων. 

[76] Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα μελετηθεί η σύνθεση νανοσύνθετων υδροπηκτωμάτων μήτρας αλγινικού νατρίου, εμποτισμένη με τροποποιημένο γραφένιο (π.χ. οξείδιο γραφενίου, ανηγμένο οξείδιο γραφενίου, κλπ.) με στόχο τη δημιουργία υδροπηκτωμάτων με βελτιωμένες μηχανικές και ηλεκτρικές ιδιότητες. Αρχικά θα αναπτυχθεί ένα πειραματικό πρωτόκολλο τροποποίησης του αλγινικού νατρίου με το γραφένιο, και θα ακολουθήσει ο πειραματικός χαρακτηρισμός με μεθόδους φασματοσκοπίας καθώς και η μελέτη των βασικών ρεολογικών και ηλεκτρικών ιδιοτήτων. Τα νέα νανοσύνθετα υδροπηκτώματα θα μελετηθούν ως προς τις πιθανές τους χρήσεις σε βιολογικές εφαρμογές ως ενέσιμα βιοϋλικά ή/και ως βιοϋλικά τρισδιάστατης εκτύπωσης.

Τσαμόπουλος Ιωάννης
78Κίνηση και παραμόρφωση φυσαλίδων σε ιξωδοπλαστικό ρευστόACHM_E_A4CHM_E_Β6Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
79Κίνηση και παραμόρφωση φυσαλίδων σε ιξωδοπλαστικό ρευστόACHM_E_A4CHM_E_Β6Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
80 Μελέτη της ροής ιξωδοπλαστικού ρευστού σε αγωγό με ελαστικά τοιχώματαACHM_E_A4CHM_E_Β6Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
81Εξώθηση αργού πετρελαίου από ντίζελ μέσα σε αγωγό μεταφοράς του σε χαμηλή θερμοκρασίαACHM_E_A4CHM_E_Β6Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
82Εξέταση της σταθερότητας γαλακτωμάτωνACHM_E_A4CHM_E_Β6Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
 --
Ομότιμοι Καθηγητές
Αγγελόπουλος Γεώργιος
83Η Καταγραφή ως πρώτο βήμα προς την Αειφορία. Το παράδειγμα της καταγραφής της κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στη Πανεπιστημιούπολη του ΡιουΓCHM_E_Γ2CHM_E_Β3Υλικών και Μεταλλουργίας
 Παρατηρήσεις
[83] Συλλογή βιβλιογραφικών στοιχείων. Τοποθέτηση του προβλήματος. Μεθοδολογία προσέγγισης. Συζήτηση της υφιστάμενης υποδομής του Πανεπιστημίου, εστίαση στην ηλεκτρική κατανάλωση. Προτάσεις-Συμπεράσματα. 

Βαγενάς Κωνσταντίνος
 --
Βερύκιος Ξενοφών
 --
Γαλιώτης Κωνσταντίνος
84"Καινοτόμοι μουσειακοί υαλοπίνακες ενισχυμένοι με γραφένιο"ΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ6Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Yλικών
85"Προστασία από τη διάβρωση μεταλλικών ηλεκτροδίων διπολικών κελιών καυσίμου"ΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ6Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Yλικών
86"Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός δομικών μπαταριών σύνθετων υλικών"ΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ6Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Yλικών
87Foamed graphene-based hybrids: Production & CharacterizationΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ6Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Yλικών
 Παρατηρήσεις
[84] Σε αυτή την διπλωματική εργασία, ο βασικός σκοπός είναι η επικάλυψη μουσειακών υαλοπινάκων με γραφένιο για την προστασία των εκθεμάτων. Έχει αποδειχτεί ότι η ορατή ακτινοβολία που υπάρχει στους εσωτερικούς χώρους των μουσείων, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, είναι ικανή να αλλοιώσει τα χρώματα στα εκθέματα με το πέρασμα του χρόνου. Τεχνικές όπως η φασματοκοπία Raman, η ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης και η φασματοσκοπία ορατού-υπεριώδους θα χρησιμοποιηθούν για το χαρακτηρισμό του γραφενίου. Τέλος, διάφορα πρωτόκολλα επιταχυνόμενης περιβαλλοντικής γήρανσης θα εφαρμοστούν ώστε να αναδειχθεί η προστατευτική ικανότητα του γραφενίου με την βοήθεια της χρωματομετρίας.

[85] Η τεχνολογία των κελιών καυσίμου δίνει τη δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας φιλικής προς το περιβάλλον, μέσω της μετατροπής του υδρογόνου σε νερό. Για το λόγο αυτό αναμένεται να γνωρίσει ιδιαίτερη άνθηση τα επόμενα χρόνια στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ωστόσο, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι η διάβρωση των μεταλλικών ηλεκτροδίων σε διατάξεις όπως είναι τα διπολικά κελιά καυσίμου. Από την άλλη το γραφένιο είναι ένας δισδιάστατος κρύσταλλος με μοναδικές ιδιότητες, μεταξύ των οποίων και η δημιουργία φραγμού στη διαπερατότητα των μορίων. Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας, θα διερευνηθεί η δυνατότητα επίστρωσης των μεταλλικών ηλεκτροδίων με τη χρήση γραφενικών υλικών, όπως το ανηγμένο οξείδιο του γραφενίου (reduced graphene oxide – rGO), με σκοπό την προστασία τους.

[86] Η χρήση των μπαταριών ως μέσο αποθήκευσης και πηγή ηλεκτρικής ενέργειας συνεχώς διευρύνεται σε νέους τεχνολογικούς τομείς πέραν των προσωπικών μικροσυσκευών, με σκοπό να καλύψουν ανάγκες όπως η ηλεκτροκίνηση (ηλεκτρικά ποδήλατα, αυτοκίνητα, αεροπλάνα κ.α). Σε τέτοιες εφαρμογές, μείωση του βάρους μειώνει αυτόματα την κατανάλωση ενέργειας. Ο όρος «δομική μπαταρία» είναι  αρκετά νέος και αναφέρεται σε μπαταρίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στην αποθήκευση ενέργειας όσο και ως δομικά στοιχεία μιας κατασκευής. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ανάπτυξη δομικών μπαταριών με τη χρήση σύνθετων υλικών ινών άνθρακα, οι οποίες θα φέρουν το διττό ρόλο της μηχανικής υποστήριξης της κατασκευής αλλά και των ηλεκτροδίων της μπαταρίας.  

Δάσιος Γεώργιος
 --
Κέννου Στέλλα
881. Μελέτη διεπιφανειών ανόργανων επιφανειών με οργανικά υλικά για εφαρμογές σε ηλεκτρονικές διατάξεις οργανικών Θεματική Ενότητα: Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο: Επιστήμης Επιφανειών Υποχρεωτικά Μαθήματα: Επιστήμη Επιφανειών (CHM_E_Β3) ΝανοϋλΓCHM_E_Β3CHM_E_Γ2Επιστήμης Επιφανειών
89Φυσικοχημικές και δομικές ιδιότητες της επιφάνειας φυλλόμορφων υλικώνΓCHM_E_Β3CHM_E_Γ2Επιστήμης Επιφανειών
 --
Κουτσούκος Πέτρος
90ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑΒCHM_E_A1CHM_E_Β6Ανόργανης & Αναλυτικής Χημείας
91ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΘΟΛΩΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝΒCHM_E_Γ3CHM_E_Β6Ανόργανης & Αναλυτικής Χημείας
92ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΘΟΛΩΣΗΣ ΥΔΡΟΦΙΛΩΝ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ:Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥΒCHM_E_Γ5CHM_E_Β6Ανόργανης & Αναλυτικής Χημείας
93ΘΟΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΟΦΙΛΩΝ ΦΑΚΩΝ ΛΟΓΩ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΒCHM_E_Β3CHM_E_Β6Ανόργανης & Αναλυτικής Χημείας
 Παρατηρήσεις
[90] Η μελέτη επικεντρώνεται σε οικονομικές μεθόδους αύξησης της συγκέντρωσης του μαγνησίου στα αστικά υδατικά απόβλητα με απώτερο στόχο τη δυνατότητα ανάκτησης Ν και Ρ με τη μορφή εξαένυδρου φωσφορικού μαγνησίου (MgNH4PO4·3H2O, στρουβίτη).   Εξέταση της δυνατότητας εμπλουτισμού με: ανοδική διάλυση μαγνησίου χρήση λευκολίθου

[91] Το πρόβλημα του καταράκτη έχει λευθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες με την ευρεία εφαρμογή τεχνητών φακών, με τους οποίους αντικαθίσταται ο φυσικός , αλλά θολωμένος (αδιαφανής) φυσικός φακός. Τα νέα αυτά βιοϋλικά είναι γνωστά ως ενδοφακοί (intra-ocular lenses, IOLs).   Οι πολυμερικοί φακοί διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:τους υδρόφοβους και τους υδρόφιλους.  Οι υδρόφιλοι ενδοφακοί, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ευρύτατα, παρασκευάζονται από πολυμερικά υλικά (πολυ-αιθοξυ μευθακρυλικό οξύ-ΡΗΕΜΑ) σε επαφή με το υδατοειδές υγρό, το οποίο είναι υπέρκορο ως προς άλατα του φωσφορικού οξέος, τείνουν να εμφανίζουν θόλωση λόγω εναπόθεσης δυσδιαλύτων αλάτων του φωσφορικού ασβεστίου.  Στα πλαίσια της εργασίας αυτής γίνεται παραμετρική μελέτη της παρουσίας μη τοξικών ουσιών (π.χ. κιτρικό νάτριο, ασκορβικό οξύ κ.α), τόσο ως προς την ικανόττα αναστολής του σχηματισμού των αλάτων αυτών σε υπέρκορα διαλύματα, με τα οποία προσομοιώνεται το υδατοειδές υγρό, όσο και για τη συμβολή τους στη διάλυση των αλάτων αυτών σε ακόρεστα διαλύματα.

[92] Οι υδρόφιλοι ενδοφακοί, το βασικό υλικό της κατασκευής των οποίων είναι το πολυμερές ΡΗΕΜΑ, υπόκεινται σε θόλωση, η οποία σύμφωνα με κλινικά ευρήματα οφείλεται στην εναπόθεση αλάτων του φωσφορικού ασβεστίου, υδροξυαπατίτη (ΗΑΡ) κατά κύριο λόγο, στην επιφάνεια των ενδοφακών, στο εσωτερικό τους ή και στα δύο. Έχει προταθεί ότι ο μηχανισμός δια του οποίου λαμβάνει χώρα η ασβεστοποίηση, οφείλεται στην παρουσία δραστικών ομάδων -ΟΗ στο  ΡΗΕΜΑ, οι οποίες λόγω του ιοντισμού τους σε φυσιολογικές τιμές pH είναι δυνατό μέσω του σχηματισμού επιφανειακών συμπλόκων με τα ιόντα Ca2+ να δημιουργήσουν τα απαραίτητα ενεργά κέντρα για την πυρηνογένεση και την εν συνεχεία κρυσταλλική ανάπτυξη του ΗΑΡ.  Στην παρούσα εργασία, ελέγχεται το προτεινόμενο μοντέλο βάσει της υπόθεσης, ότι οι υδρόφιλοι ενδοφακοί έχουν επιφανειακό φορτίο, το οποίο καθορίζεται από την οξεοβασική συμπεριφορά των ομάδων -ΟΗ του ΡΗΕΜΑ.  Το δυναμικό της επιφάνειας υδρόφιλων ενδοφακών, μετρείται με τη μέθοδο της μέτρησης του δυναμικού ροής (streaming potential).  Από τις μετρήσεις αυτές, υπολογίζεται η τιμη του δυναμικού ζ των υδρόφιλων ενδοφακών τόσο συναρτήσει της τροποτης συγκέντρωσης αδρανούς ηλεκτρολύτη, όσο και της τιμής του pH, η οποία καθορίζει και το βαθμό διάστασης των υδροξυλομάδων.  Επίσης,  εξετάζεται η επίπτωση του σχηματισμού εναποθέσεων ΗΑΡ στην επιφάνεια των ενδοφακών καθώς και της τροποιποίησης της επιφανείας τους με οξείδιο του γραφενίου και με ανηγμένο οξείδιο του γραφενίου.  

[93] Οι υδρόφιλοι ενδοφακοί, το βασικό υλικό της κατασκευής των οποίων είναι το πολυμερές ΡΗΕΜΑ, υπόκεινται σε θόλωση, η οποία σύμφωνα με κλινικά ευρήματα οφείλεται στην εναπόθεση αλάτων του φωσφορικού ασβεστίου, υδροξυαπατίτη (ΗΑΡ) κατά κύριο λόγο, στην επιφάνεια των ενδοφακών, στο εσωτερικό τους ή και στα δύο. Έχει προταθεί ότι ο μηχανισμός δια του οποίου λαμβάνει χώρα η ασβεστοποίηση, οφείλεται στην παρουσία δραστικών ομάδων -ΟΗ στο  ΡΗΕΜΑ, οι οποίες λόγω του ιοντισμού τους σε φυσιολογικές τιμές pH είναι δυνατό μέσω του σχηματισμού επιφανειακών συμπλόκων με τα ιόντα Ca2+ να δημιουργήσουν τα απαραίτητα ενεργά κέντρα για την πυρηνογένεση και την εν συνεχεία κρυσταλλική ανάπτυξη του ΗΑΡ.  Στην παρούσα εργασία, υδρόφιλοι ενδοφακοί υφίστανται επεξεργασία με οξειδιο του γραφενίου (GO) το οποίο στη συνέχεια ανάγεται σε θερμοκρασία δωματίου, δημιουργώντας επίστρωση ανηγμένου οξειδίου του γραφενίου (rGO).  Αξιολογείται με μετρήσεις της κινητικής της κρυσταλλικής ανάπτυξης ΗΑΡ στους αντίστοιχους ενδοφακούς, σε υπέρκορα διαλύματα φωσφορικού ασβεστίου των υδρόφιλων ενδοφακών προ και μετά την επεξεργασία τους με εναπόθεση GO και rGO αντίστοιχα.  Βασικός στόχος είναι οι επικαλύψεις να μη δημιουργούν προβλήματα στην οπτική πυκνότητα των ενδοφακών.

Λαδάς Σπυρίδων
 --
Λιανός Παναγιώτης
 --
Ματαράς Δημήτριος
 --
Νικολόπουλος Παναγιώτης
 --
Παπαθεoδώρου Γιώργος
 --
Παύλου Σταύρος
 --
Στάικος Γεώργιος
 --
Τσιτσιλιάνης Κωνσταντίνος
94pH/θερμο-αποκρινόμενα ενέσιμα υδροπυκτώματα για μεταφορά φαρμακευτικών ουσιώνΓCHM_E_Γ3CHM_E_Β6Πολυμερών
 --
Καθηγητές άλλων Τμημάτων
Αυγουστάκης Κωνσταντίνος
 --
Γεωργίου Δημοσθένης
 --
Δαλέτου Μαρία
95Κατασκευή διατάξεων και μελέτη της λειτουργίας μίας συστοιχίας κελιών καυσίμου υδρογόνου τύπου PEMΒCHM_E_Β4CHM_E_Β5ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
96Ηλεκτροχημική μελέτη καταλυτών σε κυψελίδες καυσίμου υδρογόνουΒCHM_E_Β5CHM_E_B1ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
 --
Καρώνης Δημήτριος
 --
Λυμπεράτος Γεράσιμος
97Παραγωγή βιοαιθανόλης από αμυλούχα τροφικά απόβλητα μέσω καινοτόμων ενζυμικών διεργασιώνACHM_E_A1CHM_E_A5ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
98Παραγωγή βιοπλαστικών από σακχαρούχα απόβλητα από μικτές και καθαρές καλλιέργειεςACHM_E_A1CHM_E_A5ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
99Ανάπτυξη βιο-διυλιστηρίου για την αξιοποίηση αποβλήτων μέσω βιολογικών διεργασιώνACHM_E_A1CHM_E_A5ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
100Παραγωγή βιοαιθανόλης από τροφικά υπολείμματα μέσω καινοτόμων διατάξεωνACHM_E_A1CHM_E_A5ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
101Μικροβιακές τεχνολογίες ηλεκτρόλυσης για ταυτόχρονη επεξεργασία αποβλήτωνACHM_E_A1CHM_E_A5ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
 --
Μπεκατώρου Αργυρώ
 --
Νεοφυτίδης Στυλιανός
 --
Παπαδάκης Ευάγγελος
 --

Ακαδημαϊκό Έτος (2020 - 2021)

Πίνακας Προσφερόμενων Διπλωματικών Εργασιών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020 - 2021

A/AΘέμαΘεματική1ο Υποχρεωτικό Μάθημα2ο Υποχρεωτικό ΜάθημαΕργαστήριο
Καθηγητές & Λέκτορες
Αμανατίδης Ελευθέριος
 --
Αρμάου Αντώνης
 --
Βαγενάς Δημήτρης
1Βιολογική απονιτροποίηση πόσιμου νερούACHM_E_A1CHM_E_A3Περιβαλλοντικών Συστημάτων
2Προεπεξεργασία υγρών αποβλήτων ACHM_E_A1CHM_E_Β5Περιβαλλοντικών Συστημάτων
3Επεξεργασία και αξιοποίηση υγρών αποβλήτων με μικροφύκηACHM_E_A3CHM_E_A1Περιβαλλοντικών Συστημάτων
4Επεξεργασία και αξιοποίηση υγρών αποβλήτων με κυανοβακτήριαACHM_E_A3CHM_E_A1Περιβαλλοντικών Συστημάτων
5Επεξεργασία αποβλήτων χρωστικών με τις μεθόδους της υδροδυναμικής σπηλαίωσης/ηλεκτροχημικής κροκίδωσηςACHM_E_A1CHM_E_Β5Περιβαλλοντικών Συστημάτων
6Επεξεργασία αποβλήτων χρωστικών με τις μεθόδους της υδροδυναμικής σπηλαίωσης/ηλεκτροχημικής κροκίδωσηςACHM_E_A1CHM_E_Β5Περιβαλλοντικών Συστημάτων
 --
Βαφέας Παναγιώτης
7Πολυστοιβαδικό Σφαιρικό Μοντέλο στο Ευθύ Πρόβλημα της ΗλεκτροεγκεφαλογραφίαςACHM_E_A2CHM_E_A4Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
 --
Δάσιος Κωνσταντίνος
8Νανομεμβράνες άνθρακα (CNM) για επιλεκτικό, ταχύ και ενεργειακά αποδοτικό διαχωρισμό νερού ΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ6Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Yλικών
9Υβριδικά μικρο- και νανο-τροποποιημένα κεραμικά υλικάΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ6Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Yλικών
 Παρατηρήσεις
[8] Νανομεμβράνες άνθρακα (CNM) για επιλεκτικό, ταχύ και ενεργειακά αποδοτικό διαχωρισμό νερού
Σχέσεις Δομής/Ιδιοτήτων. Προσδιορισμός ρόλου μικρο- και νανο-δομής στην μηχανική απόδοση των μεμβρανών.
Μελέτη πολυστρωματικών CNM και εξέταση συμπεριφοράς θραύσης για τον προσδιορισμό βέλτιστου αριθμού στρωμάτων χωρίς υποβιβασμό διαπερατότητας. Μηχανικός χαρακτηρισμός νανομεμβρανών και συνθέτων τους.

[9] Υβριδικά μικρο- και νανο-τροποποιημένα κεραμικά υλικά
Νανο-τροποποιημένα ανόργανα υλικά ανόργανης κεραμικής/μεταλλο-κεραμικής συνεχούς φάσης με διασπορά ενισχυτικών/πολυλειτουργικών φάσεων γραφενίου, νανοσωλήνων άνθρακα και υβρίδιών τους. Μελέτη μηχανικών ιδιοτήτων και ιδιοτήτων πολυλειτουργικότητας/ευφυίας. Μη καταστροφική αξιολόγηση μηχανικής απόκρισης με υπέρυθρη θερμογραφία.

Δασκαλάκης Βαγγέλης
 --
Δημακόπουλος Ιωάννης
10Υδροδυναμική αλληλεπίδραη ιοντικά φορτισμένων σωματιδίων μέσα σε πολυμερικό διάλυμαACHM_E_A4CHM_E_Γ1Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
113D Προσομοίωση της Κίνησης Ερυθρών Αιμοσφαιρίων μέσα σε Μικροκαναλια ACHM_E_A4CHM_E_Γ1Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
12Διερεύνηση της επίδρασης της θιξοτροπικής συμπεριφοράς του αίματοςACHM_E_Γ1CHM_E_A4Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
13Μοντελοποίηση της νευροαγγειακής σύζευξηςACHM_E_Γ1CHM_E_A4Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
14Δυναμική της Περιθωροποίησης των ΑιμοπεταλίωνACHM_E_Γ1CHM_E_A4Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
15Εναπόθεση λιποπρωτεϊνης (LDL) στα τοιχώματα μικροαγγείωνACHM_E_A4CHM_E_Γ1Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
16Μηχανικές ιδιότητες υδροπηκτωμάτωνACHM_E_A4CHM_E_Γ1Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
 Παρατηρήσεις
[10] Αφορά την κίνηση να μίκρο- και νάνο- σωματίων στο πλάσμα του αίματος.

Δημαρόγκωνα Μαρία
17Δομικές μελέτες μυκητιακών πολυφαινολικών οξειδασών - εφαρμογές βιοεξυγίανσηςACHM_E_B2CHM_E_Γ3Δομικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
18Μελέτη συνεργιστικής δράσης οξειδωτικών ενζύμων κατά την αποδόμηση της φυτικής βιομάζαςACHM_E_B2CHM_E_Γ3Δομικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
19Μελέτες πρόσδεσης υποστρωμάτων σε μυκητιακή ξυλανάση βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντοςACHM_E_Γ3CHM_E_B2Δομικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
 --
Καρανικολός Γεώργιος
 --
Κατσαούνης Αλέξανδρος
 --
Κονταρίδης Δημήτριος
20Παραγωγή υδρογόνου από τη φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερούΒCHM_E_B1CHM_E_Β5Ετερογενούς Κατάλυσης
21Αποδόμηση ρύπων στην υγρή φάση με χρήση φωτοκαταλυτικών μεθόδωνΒCHM_E_B1CHM_E_Β5Ετερογενούς Κατάλυσης
22Αναμόρφωση του LPG με ατμό - 1ΒCHM_E_B1CHM_E_Β4Ετερογενούς Κατάλυσης
23Παραγωγή υδρογόνου από αναμόρφωση βιοαερίουΒCHM_E_B1CHM_E_Β4Ετερογενούς Κατάλυσης
24Αναμόρφωση του LPG με ατμό - 2ΒCHM_E_B1CHM_E_Β4Ετερογενούς Κατάλυσης
 --
Κορνάρος Μιχάλης
25Αυτότροφη καλλιέργεια μικροφυκών για παραγωγή αντιοξειδωτικών συστατικώνACHM_E_A1CHM_E_A3Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
26Ενεργειακή αξιοποίηση αγροτοβιομηχανικών υπολειμμάτων για παραγωγή βιοαερίουACHM_E_A1CHM_E_A5Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
27Μικτότροφη καλλιέργεια μικροφυκών σε αναερόβια απορροή για παραγωγή βιοτεχνολογικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίαςACHM_E_A1CHM_E_A5Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
28Ενεργειακή αξιοποίηση υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου για παραγωγή βιοαερίουACHM_E_A1CHM_E_A5Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
29Μελέτη της συσσώρευσης βιοτεχνολογικών προϊόντων σε αυτότροφες καλλιέργειες μικροφυκώνACHM_E_A1CHM_E_A3Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
30Αυτότροφη καλλιέργεια μικροφυκών για παραγωγή φαινολικών συστατικώνACHM_E_A1CHM_E_A3Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
31Βελτιστοποίηση της ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων ελαιοτριβείου μέσω αναερόβιας χώνευσηςACHM_E_A1CHM_E_A5Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
32Μικτότροφη καλλιέργεια μικροφυκών σε αναερόβια απορροή για παραγωγή βιοπλαστικώνACHM_E_A1CHM_E_A5Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
 --
Κουζούδης Δημήτρης
33Πειραματική μελέτη των ιδιοσυχνοτήτων εκτυπομένων δοκών με τη χρήση μαγνητοελλαστικών αισθητήρων δόνησηςΓCHM_E_Γ6CHM_E_Γ4Μαγνητοελαστικών Αισθητήρων
 --
Κούκος Ιωάννης
34Τεχνοοικονομική μελέτη διεργασιών δέσμευσης CO2 από στατικές πηγέςACHM_E_A2CHM_E_Β4Τεχνοοικονομικής Ανάλυσης & Βελτιστοποίησης Διεργασιών
35Βελτιστοποίηση έξυπνων μικροδικτύων παραγωγής ηλεκτρικής ή/και θερμικής ενέργειαςACHM_E_A2CHM_E_Β4Τεχνοοικονομικής Ανάλυσης & Βελτιστοποίησης Διεργασιών
36Τεχνοοικονομική μελέτη συστήματος παραγωγής καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας για μεταφορέςACHM_E_A2CHM_E_Β4Τεχνοοικονομικής Ανάλυσης & Βελτιστοποίησης Διεργασιών
 Παρατηρήσεις
[34] Η δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα (carbon dioxide capture) και η μετέπειτα αξιοποίηση του διοξειδίου αποτελεί μια ερευνητική περιοχή στην οποία αναμένεται να ενταθούν οι ερευνητικές προσπάθειες τα επόμενα έτη. Στην προσπάθεια αναγνώρισης εκείνων των τεχνολογιών οι οποίες έχουν πλεονεκτήματα από οικονομικής άποψης είναι σημαντικό να πραγματοποιηθούν συγκριτικές μελέτες για τις υφιστάμενες τεχνολογίες. Στην διπλωματική αυτή θα πραγματοποιηθεί συγκριτική αξιολόγηση τριών εναλλακτικών τεχνολογιών: διεργασίες διαχωρισμού με μεμβράνες, κρυογονική απόσταξη και προσρόφηση.

[35] Η αποκεντρωμένη, έξυπνη παραγωγή ενέργειας με αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών πρωτογενούς ενέργειας αποτελεί σημαντική εξέλιξη στο τομέα των ενεργειακών συστημάτων. Η εγκατάσταση και υποστήριξη τέτοιων συστημάτων, είτε συνδεδεμένων με το κεντρικό σύστημα ηλεκτροπαραγωγής / μεταφοράς είτε απομονωμένων, αποτελεί βασικό εργαλείο στην προσπάθεια επίτευξης σημαντικής μείωσης στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και στην επίτευξη ενεργειακής αυτάρκειας και ασφάλειας. Στην διπλωματική αυτή θα εξεταστεί η εγκατάσταση τέτοιου συστήματος για την ικανοποίηση των αναγκών του κτηρίου Χημικών Μηχανικών του ΠΠ.

[36] Η εισαγωγή αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης με βασικό καύσιμο το υδρογόνο είτε ηλεκτροκινούμενων αυτοκινήτων προϋποθέτει τη δημιουργία κατάλληλης υποδομής σε εθνικό επίπεδο. Στην διπλωματική αυτή θα μελετηθούν σενάρια μετάβασης στις νέες τεχνολογίες μέσων μεταφοράς και της παραγωγής υδρογόνου ή/και ηλεκτρικής ενέργειας. Θα μελετηθούν επίσης εναλλακτικά σενάρια κατανεμημένης παραγωγής υδρογόνου και ηλεκτρικής ενέργειας.

Κυριακού Γεώργιος
37Εκλεκτική Μετατροπή Οργανικών Μορίων προερχόμενα από Λιγνοκυτταρινική Βιομάζα σε πρότυπους καταλύτες ΝικελίουΒCHM_E_Β3CHM_E_B1Επιστήμης Επιφανειών
38Χαρακτηρισμός πρότυπων καταλυτικών επιφανειών Νικελίου για εκλεκτικές υδρογονώσεις ΒCHM_E_Β3CHM_E_B1Επιστήμης Επιφανειών
 --
Μαντζαβίνος Διονύσης
 --
Μαυραντζάς Βλάσης
39Μοριακή προσομοίωση της πλαστικής παραμόρφωσης νανοσυνθέτων πολυμερούς-γραφενίουΒCHM_E_Γ2CHM_E_Γ1Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων
40Μελέτη της ευστάθειας της διπλής έλικας του DNA σε περιβάλλοντα μικτών διαλυτών με μεθόδους μοριακής προσομοίωσηςΒCHM_E_Β6CHM_E_Γ2Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων
41Αλληλεπίδραση της διπλής γραμμικής έλικας του DNA με πολυ-ηλεκτρολύτες (με εφαρμογές στη βιοϊατρική): Μοριακή μοντελοποίηση και προσομοίωσηΒCHM_E_Γ2CHM_E_A4Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων
42Ισορροπίες φάσεων σε υδατικά διαλύματα αντίθετα φορτισμένων πολυ-ηλεκτρολυτών (με εφαρμογές στο σχεδιασμό μοντέρνων υλικών της εύπλαστης ύλης): Θεωρητική μελέτη μέσω μοριακής θερμοδυναμικήςΒCHM_E_Γ4CHM_E_Γ5Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων
43Αλληλεπίδραση κυκλικών μορίων DNA (DNA mini-circles) με ασθενείς πολυ-ηλεκτρολύτες (με εφαρμογές στη βιοϊατρική): Μοριακή μοντελοποίηση και προσομοίωσηΒCHM_E_Β6CHM_E_Γ2Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων
44Μοριακή προσομοίωση της δομής ατμοσφαιρικών σωματιδίωνΒCHM_E_A6CHM_E_Γ2Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων
45Δέσμευση αμμωνίας μέσω πολυμεροσωμάτων (για εφαρμογές στη φαρμακευτική): Μοριακή μοντελοποίηση και προσομοίωσηΒCHM_E_Γ2CHM_E_Β6Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων
46Δυναμικά μέσης δύναμης μεταξύ νανοσωματιδίων σίλικας που φέρουν λειτουργικές ομάδες στην επιφάνειά τουςΒCHM_E_A2CHM_E_A4Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων
 Παρατηρήσεις
[44] Το θέμα προσφέρεται σε συνεργασία με τον καθ. Σ. Πανδή.

Μπεμπέλης Συμεών
47Ηλεκτροκαταλύτες για στοιχεία καυσίμου και ηλεκτρολυτικά στοιχεία χαμηλής θερμοκρασίας ΒCHM_E_B1CHM_E_Β5Ερευνητική Ομάδα Καθηγητή Συμεών Μπεμπέλη
48Ηλεκτροκαταλύτες για στοιχεία καυσίμου και ηλεκτρολυτικά στοιχεία με κεραμικό ηλεκτρολύτηΒCHM_E_B1CHM_E_Β5Ερευνητική Ομάδα Καθηγητή Συμεών Μπεμπέλη
49Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός ηλεκτροχημικών υπερπυκνωτών ΒCHM_E_B1CHM_E_Β5Ερευνητική Ομάδα Καθηγητή Συμεών Μπεμπέλη
 --
Μπογοσιάν Σογομών
50Διακριτές διαμορφώσεις οξοβολφραμικών (WOx) θέσεων υποστηριγμένων σε TiO2(anatase) και ΤιΟ2(Ρ25)ΒCHM_E_B2CHM_E_B1Φυσικοχημείας, Δομής και Δυναμικής Άμορφων Υλικών και Ρευστών
51Διακριτές διαμορφώσεις οξοβολφραμικών (WOx) θέσεων υποστηριγμένων σε TiO2(anatase) και ΤιΟ2(Ρ25)ΒCHM_E_B2CHM_E_B1Φυσικοχημείας, Δομής και Δυναμικής Άμορφων Υλικών και Ρευστών
52Μοριακή Φασματοσκοπία και Ισοτοπική Υποκατάσταση για ανάλυση δομής καταλυτώνΒCHM_E_B2CHM_E_Β1Φυσικοχημείας, Δομής και Δυναμικής Άμορφων Υλικών και Ρευστών
 --
Πανδής Σπυρίδων
53Μέτρηση της συγκέντρωσης και της απορρόφησης του μαύρου άνθρακα στην ατμόσφαιραACHM_E_A6CHM_E_B2Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
54Νανοσωματίδια στην ατμόσφαιρα της ΕυρώπηςACHM_E_A6CHM_E_A4Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
55Επίδραση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε έργα τέχνηςACHM_E_A6CHM_E_B2Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
56Συνεχής παραγωγή ατμοσφαιρικών ρύπων για ιατρικά πειράματαACHM_E_A6CHM_E_A2Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
57Μοριακή προσομοίωση της δομής των ατμοσφαιρικών σωματιδίωνACHM_E_A6CHM_E_A5Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
58H οξύτητα του νερού των συννέφων πάνω από την ΕυρώπηACHM_E_A6CHM_E_B2Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
 Παρατηρήσεις
[53] Μετρήσεις στο εργαστήριο και στο πεδίο.

[54] Υπολογιστική προσομοίωση.

[55] Μετρήσεις στο εργαστήριο και στο πεδίο.

[56] Εργαστηριακή μελέτη (σχεδιασμός και ανάπτυξη αντιδραστήρα).

[57] Υπολογιστική εργασία σε συνεργασία με τον καθ. Βλάση Μαυραντζά.

Παπαβασιλείου Ιωάννα
 --
Παρασκευά Χριστάκης
59Σύνθεση νέων καινοτόμων υλικών για την προστασία των δομικών υλικών ιστορικών μνημείωνACHM_E_B2CHM_E_Β6Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής
60Μελέτη της καταβύθισης ανθρακικού ασβεστίου σε υδρόφιλα και ουδέτερης διαβροχής μικροκανάλια παρουσία τασιενεργής ουσίας και δωδεκανίου.ACHM_E_A1CHM_E_Β3Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής
61Καταβύθιση αλάτων σε κλίνες ομογενούς και ανάμεικτης διαβροχής παρουσία οργανικής φάσης αναμείξιμης με την υδατική φάση.ACHM_E_A1CHM_E_B2Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής
 --
Πασπαράκης Γεώργιος
62Ανάπτυξη υδροπηκτωμάτων αλληλοδιεισδυόμενων πολυμερών αποκρινόμενων στο pH και την θερμοκρασίαΓCHM_E_Β6CHM_E_Γ3Πολυμερών
 --
Τσαμόπουλος Ιωάννης
63Κίνηση και παραμόρφωση φυσαλίδας σε ελαστο-ιξωδοπλαστικό ρευστόACHM_E_Β6CHM_E_A4Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
64Μελέτη της κίνησης αργού πετρελαίου σε υποθαλάσσιους αγωγούς μεταφοράςACHM_E_A4CHM_E_Γ1Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
65 Κίνηση και παραμόρφωση σταγόνας Νευτωνικού ρευστού σε ιξωδοπλαστικό ρευστόACHM_E_A4CHM_E_Β6Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
66Εξώθηση αργού πετρελαίου από ντίζελ μέσα σε αγωγό μεταφοράς του σε χαμηλή θερμοκρασίαACHM_E_A4CHM_E_Γ1Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
 --
Ομότιμοι Καθηγητές
Αγγελόπουλος Γεώργιος
67Χαρακτηρισμός "πράσινων" τσιμέντωνΓCHM_E_Γ1CHM_E_Γ2Υλικών και Μεταλλουργίας
68"Πράσινα" Τσιμέντα και περιβάλλονΓCHM_E_Γ1CHM_E_Γ2Υλικών και Μεταλλουργίας
69Χαρακτηρισμός λυματολάσπης ΔΕΥΑΠ και διερεύνηση αξιοποίησηςΓCHM_E_Γ1CHM_E_Γ5Υλικών και Μεταλλουργίας
 --
Βαγενάς Κωνσταντίνος
70Θερμοδυναμική ανάλυση της σύνθεσης αδρονίωνΒCHM_E_B2CHM_E_Β5Χημικών Διεργασιών και Ηλεκτροχημείας
71Θερμοδυναμική ανάλυση της βαρυογένεσηςΒCHM_E_B2CHM_E_Β5Χημικών Διεργασιών και Ηλεκτροχημείας
 --
Βερύκιος Ξενοφών
 --
Γαλιώτης Κωνσταντίνος
72Μελέτη του μηχανισμού μεταφοράς μηχανικής τάσης σε σύνθετα υλικά μαύρου φωσφόρου εμβαπτισμένα σε πολυμερική μήτρα με χρήση φασματοσκοπίας RamanΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ6Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Yλικών
73"Χρήση εξαγωνικού Νιτριδίου του Βορίου (hBN) και άλλων δισδιάστατων υλικών (2D materials) στην τέχνη"ΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ6Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Yλικών
74"Φασματοσκοπική διερεύνηση των μηχανισμών προστασίας του γραφενίου και του οξειδίου του γραφενίου απέναντι στην υποβάθμιση βαφών/χρωστικών"ΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ6Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Yλικών
75In-situ μελέτη CVD (Chemical Vapor Deposition) σύνθεσης γραφενίου σε υγρό μεταλλικό υπόστρωμα με χρήση οπτικής μικροσκοπίαςΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ6Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Yλικών
76Ανάπτυξη σύνθετων υλικών και εξαρτημάτων γραφενίου με τεχνικές τρισδιάστατης εκτύπωσης (3d printing)ΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ6Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Yλικών
 Παρατηρήσεις
[72] Ο μαύρος φώσφορος αποτελεί ένα σημαντικό μέλος της οικογένειας των δισδιάστατων στρωματικών νανο-υλικών. Η δομή του διαφέρει από αυτή του γραφενίου, καθώς αποτελείται από μία δομή εναλλαγής πτυχώσεων σε δύο επίπεδα και έχει εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες. Το υλικό αυτό χρησιμοποιείται ως ενισχυτικό μέσο πολυμερών σε σύνθετα υλικά λόγω των εξαιρετικών ιδιοτήτων του. Στην παρούσα εργασία θα μελετηθεί ο μηχανισμός μεταφοράς τάσης από πολυμερική ακρυλική μήτρα σε δείγματα ατομικού πάχους μαύρου φωσφόρου με τη χρήση φασματοσκοπίας Ράμαν. Δείγματα μαύρου φωσφόρου θα παραχθούν με τη μέθοδο της μηχανικής αποφλοίωσης και θα τοποθετηθούν σε ακρυλικές δοκούς, ενώ θα καλυφθούν έπειτα με ένα επιπλέον στρώμα πολυμερούς για να εμβαπτισθεί πλήρως το υλικό στη μήτρα. Τα δείγματα αυτά θα καταπονηθούν μηχανικά χρησιμοποιώντας τη μέθοδο κάμψης τεσσάρων σημείων ενώ ταυτόχρονα θα καταγράφονται οι αλλαγές στη συχνότητα των κορυφών Ράμαν. Η μελέτη της συχνοτικής αλλαγής των κορυφών δίνει τη δυνατότητα καταγραφής της κατανομής της μηχανικής παραμόρφωσης στο μαύρο φώσφορο και κατ’επέκταση του μηχανισμού μεταφοράς τάσης. Τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για την κατανόηση και αποτελεσματική ενίσχυση πολυμερών με μαύρο φώσφορο.

[73] Το hBN και άλλα διδιάστατα υλικά όπως το MoS2 και το WS2 θα εξετασθούν ως μέσα ενίσχυσης υδατοδιαλυτών και ελαιοδιαλυτών βαφών/χρωστικών που χρησιμοποιούνται στην τέχνη. Θα μελετηθεί η ικανότητα διασποράς τους σε μελάνια ζωγραφικής και σε ακρυλικά (τέμπερες), ενώ ένας πλήρης χαρακτηρισμός με φασματοσκοπία υπεριώδους/ορατού, φασματοσκοπία Raman και περίθλαση ακτίνων Χ θα πραγματοποιηθεί. Τελικώς, οι βαφές που θα προκύψουν θα υποβληθούν σε επιταχυνόμενη γήρανση με τη βοήθεια ενός περιβαλλοντικού θαλάμου.

[74] Η έκθεση των έργων τέχνης σε υπεριώδες (UV) και ορατό φως με την παρουσία οξειδωτικών παραγόντων, προκαλεί αλλαγές στο χρώμα, κιτρίνισμα και ξεθώριασμα. Η συνέπεια αυτών των μηχανισμών υποβάθμισης είναι η μη-αντιστρεπτή μεταβολή των έργων τέχνης που θεωρούνται ανεκτίμητες κληρονομιές της ανθρωπότητας. Η επιλεκτική απορρόφηση του ορατού φωτός από τις βαφές καταλήγει στα αντίστοιχα χρώματά τους. Αλλά ταυτόχρονα, τα φωτόνια, ειδικά αυτά με υψηλότερη ενέργεια, μπορούν να διεγείρουν μόρια από τη θεμελιώδη κατάσταση, εκκινώντας μια σειρά από χημικές αντιδράσεις που καταλήγουν σε χρωματικές αλλαγές ή ξεθώριασμα. Σε αυτήν την εργασία, το γραφένιο και το οξείδιο του γραφενίου θα χρησιμοποιηθούν ως προστατευτικά μέσα ενάντια στη χρωματική υποβάθμιση, ενώ θα προσδιορισθούν οι μηχανισμοί προστασίας φασματοσκοπικώς, με Raman και φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού.

[75] Η χημική εναπόθεση (CVD) είναι μία πολλά υποσχόμενη μέθοδος για την παραγωγή φιλμ γραφενίου μεγάλων διαστάσεων και υψηλής ποιότητας. Η συνηθισμένη προσέγγιση κάνει χρήση στερεών μεταλλικών υποστρωμάτων. Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση αποδίδει γραφένιο το οποίο συνήθως πάσχει από (α) ελαττωματικά όρια κόκκων, λόγω της πολυκρυσταλλικότητας των στερεών μετάλλων, και (β) από πτυχώσεις, οι οποίες οφείλονται στις μηχανικές τάσεις που αναπτύσσονται κατά την ψύξη και την μεταφορά του φιλμ. Στην παρούσα εργασία, συντίθεται γραφένιο σε υγρό μεταλλικό υπόστρωμα, το οποίο έχει δύο συγκρητικά πλεονεκτήματα: (α) στο υγρό μέταλλο δεν υπάρχουν όρια κόκκων, και (β) οι αλληλεπιδράσεις γραφενίου-υποστρώματος είναι ασθενέστερες, επιτρέποντας ίσως τον διαχωρισμό τους προτού ψυχθούν, και έτσι ελαχιστοποιώντας την μηχανική παραμόρφωση του φιλμ.

[76] Η μετεξέλιξη της τεχνικής της τρισδιάστατης εκτύπωσης από μέθοδο προτυποποίησης σε μέθοδο παραγωγής υλικών -πολυμερικής κυρίως βάσης- κατά τα τελευταία χρόνια είναι εντυπωσιακή. Σε αυτά τα πλαίσια, προβλέπεται η μελέτη και παρασκευή καινοτόμων θερμοπλαστικών υλικών με προσμίξεις δισδιάστατων εγκλεισμάτων γραφενίου, με απώτερο στόχο τον πλήρη χαρακτηρισμό τους και τη μορφοποίησή τους σε πρώτη ύλη για χρήση από 3D εκτυπωτικά συστήματα (filaments). Θα ακολουθήσει η κατασκευή με τρισδιάστατη εκτύπωση, πρότυπων δοκιμίων και εξαρτημάτων, με βελτιωμένες ιδιότητες σε σχέση με τα συμβατικά ανάλογά τους, καθώς και ο στοχευμένος χαρακτηρισμός τους ανάλογα με τη δυνητική εφαρμογή τους (μηχανική αντοχή, ηλεκτρική αγωγιμότητα, θερμική αγωγιμότητα, κ.α.)

Δάσιος Γεώργιος
 --
Κέννου Στέλλα
77Φυσικοχημικές και δομικές ιδιότητες της επιφάνειας του διθειούχου μολυβδενίου MoS2ΓCHM_E_Β3CHM_E_Γ2Επιστήμης Επιφανειών
78Μελέτη διεπιφανειών ανόργανων επιφανειών με οργανικά υλικά για εφαρμογές σε ηλεκτρονικές διατάξεις οργανικώνΓCHM_E_Β3CHM_E_Γ2Επιστήμης Επιφανειών
 Παρατηρήσεις
[77] Η μελέτη θα γίνει με την χρήση φασματοσκοπιών από ακτίνες Χ και υπεριώδες καθώς και με  περίθλαση ηλεκτρονίων χαμηλής ενέργειας.

[78] Η μελέτη θα γίνει με την χρήση φασματοσκοπιών από ακτίνες Χ και υπεριώδες καθώς και με  περίθλαση ηλεκτρονίων χαμηλής ενέργειας.

Κουτσούκος Πέτρος
79Ασβεστοποίηση Βιοϋλικών. Σχηματισμός και Δυνατότητα ΑναστροφήςΒCHM_E_Β6CHM_E_Γ3Ανόργανης & Αναλυτικής Χημείας
80Ανάκτηση Ν και Ρ από αστικά υδατικά απόβληταΒCHM_E_Β6CHM_E_A1Ανόργανης & Αναλυτικής Χημείας
81Ανάπτυξη Υλικών και Μεθόδων για την Προστασία των Μνημείων της Πολιτιστικής μας ΚληρονομιάςΒCHM_E_Β6CHM_E_Γ5Ανόργανης & Αναλυτικής Χημείας
82Δυναμικό Επιφάνειας Υφασμάτων με και Χωρίς Επεξεργασία ή και Παρουσία ΒαφώνΓCHM_E_Β6CHM_E_Γ2Ανόργανης & Αναλυτικής Χημείας
 Παρατηρήσεις
[79] Εξετάζεται ο  μηχανισμός σχηματισμού εναποθέσεων δυσδιάλυτων αλάτων (φωσφορικό ασβέστιο ή και άλλων δυσδιάλυτων αλάτων όπως το ανθρακικό ασβέστιο ή και οξαλικό ασβέστιο).  Τα βιολογικά ρευστά είναι προσομοιωμένα υδατικά διαλύματα.  Διερευνάται ο μηχανισμός σχηματισμού των αλάτων από μετρήσεις της κινητικής της εναποθέσεως των αλάτων.  Βιοϋλικά ενδιαφέροντος, τα οποία εξετάζονται ως προς τη δυνατότητα ασβεστοποίησης συμπεριλαμβάνουν ενδοφακούς (χρησιμοποιούνται κατά την αντικατάσταση θολωμένων ενδοφακών) και βαλβίδες καρδιάς.

[80] Μια ελκυστική μέθοδος για την ανάκτηση πρώτων υλών από αστικά υδατικά απόβλητα είναι με σχηματισμό, κατά την πρωτοβάθμια επεξεργασία κυρίως, MgNH4PO4·6H2O (εξαένυδρο εναμμώνιο φωσφορικό μαγνήσιο ή στρουβίτης).  Επειδή τα αστικά υδατικά απόβλητα δεν περιέχουν επαρκή προς το σκοπό αυτό συγκέντρβωση μαγνησίου, διερευνάται η χρήση διαφόρων πηγών του:Α.  Χρήση θαλασσινού νερούΒ. Ηλεκτροχημική παραγωγή μαγνησίου με τη διάλυση ανόδων μεταλλικού μαγνησίουΓίνετι παραμετρική μελέτη για τη διερεύνηση των βέλτιστων συνθηκών ανάκτησης Ρ και Ν από προσομοιωμένα υδατικά απόβλητα.

[81] Η μελέτη αφορά σε ασβεστολιθικά υλικά (ασβεστόλιθος , μάρμαρο και κονιάματα ιστορικών μηνημείων), τα οποία υφίστανται χημική ή και άλλου είδους διάβρωση, συνεπεία της οποίας  τίθενται εν κινδύνω οι μηχανικές τους ιδιότητες.Διερευντάται σε συνθήκες διαβρωτικού περιβάλλοντος, ο μηχανισμός της διάλυσής τους σε ακόρεστα ως προς το ανθρακικό ασβέστιο υλικά βάσει της κινητικής της διάλυσης συναρτήσει του βαθμού κορεσμού των διαλυμάτων.  Διερευνώνται μέθοδοι επεξεργασίας των υλικών με προστατευτικά υλικά (διαλύματα ανστολέων της χημικής διάλυσης, αιωρήματα οξειδίων τιτανίου ή και ψευδαργύρου) και αξιολογείται ο βαθμός προστασίας με βάση την επίδρασή τους στους αντίστοιχους μηχνισμούς.

Λαδάς Σπυρίδων
 --
Λιανός Παναγιώτης
83Μελέτη παραγωγής ρεύματος ή (και) υδρογόνου χρησιμοποιώντας μπαταρίες αλουμινίου-αέρα (Al-air batteries) ΒCHM_E_Β5CHM_E_Β1Εφαρμοσμένης Φωτοφυσικής & Φωτοχημείας
84Στοιχεία καυσίμου υπεροξειδίου του υδρογόνουΓCHM_E_Β5CHM_E_Β1Εφαρμοσμένης Φωτοφυσικής & Φωτοχημείας
85Μπαταρίες οξειδαναγωγικών ενώσεων βαναδίουΓCHM_E_Β5CHM_E_Β1Εφαρμοσμένης Φωτοφυσικής & Φωτοχημείας
86Μελέτη φωτοηλεκτροκαταλυτικής επεξεργασίας υδατικών αποβλήτωνΒCHM_E_Β5CHM_E_Β1Εφαρμοσμένης Φωτοφυσικής & Φωτοχημείας
87Φωτοηλεκτροκαταλυτική παραγωγή υδρογόνουΒCHM_E_Β1CHM_E_Γ6Εφαρμοσμένης Φωτοφυσικής & Φωτοχημείας
88Φωτοηλεκτροκαταλυτική παραγωγή υπεροξειδίου του υδρογόνουΒCHM_E_Β1CHM_E_Γ6Εφαρμοσμένης Φωτοφυσικής & Φωτοχημείας
89Βελτίωση λειτουργίας μπαταριών μετάλλου-αέραΒCHM_E_Β5CHM_E_B1Εφαρμοσμένης Φωτοφυσικής & Φωτοχημείας
90Μπαταρίες ψευδαργύρου-αέρα ΒCHM_E_Β5CHM_E_B1Εφαρμοσμένης Φωτοφυσικής & Φωτοχημείας
91Φωτοηλεκτροχημική επαναφόρτιση μπαταριών αλουμινίου-αέραΒCHM_E_Β5CHM_E_B1Εφαρμοσμένης Φωτοφυσικής & Φωτοχημείας
92Φωτοηλεκτροχημική παραγωγή υδρογόνου ΒCHM_E_Β5CHM_E_B1Εφαρμοσμένης Φωτοφυσικής & Φωτοχημείας
93Φωτοηλεκτροχημική μετατροπή της ηλιακής σε χημική ενέργειαΒCHM_E_Β5CHM_E_B1Εφαρμοσμένης Φωτοφυσικής & Φωτοχημείας
 Παρατηρήσεις
[88] Οι παρακάτω παρατηρήσεις ισχύουν για όλα τα θέματα
  1. Εις περίπτωσιν σύμπτωσης με άλλες προτάσεις, διαφοροποίηση δύναται να προέλθει από την εξειδίκευση του αντικειμένου
  2. Παρέχεται η δυνατότητα αύξησης των θεμάτων εφόσον τούτο καταστεί αναγκαίο, καθόσον τα παραπάνω θέματα μπορούν να εξειδικευθούν σε δύο  επιμέρους υποθέματα με την ίδια επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων


Ματαράς Δημήτριος
 --
Νικολόπουλος Παναγιώτης
 --
Παπαθεoδώρου Γιώργος
 --
Παύλου Σταύρος
 --
Στάικος Γεώργιος
 --
Τσιτσιλιάνης Κωνσταντίνος
941. Ανάπτυξη βιοσυμβατών εμβολιασμένων συμπολυμερών πολυ(ακρυλικού οξέος) με θερμοευαίσθητo πολυπεπτίδιο για βιοεφαρμογέςΓCHM_E_Γ3CHM_E_Β6Πολυμερών
 --
Καθηγητές άλλων Τμημάτων
Αυγουστάκης Κωνσταντίνος
95Σύνθεση και μελέτη κοίλων νανοσωματιδίων χρυσού με πιθανή εφαρμογή στη συνδυαστική θεραπεία του καρκίνουΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ3Φαρμακευτικής Τεχνολογίας
 --
Γεωργίου Δημοσθένης
 --
Καρώνης Δημήτριος
 --
Λυμπεράτος Γεράσιμος
96Παραγωγή βιο-αιθανόλης από αμυλούχα απόβληταACHM_E_A1CHM_E_A5ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
97Παραγωγή βιοπλαστικών από σακχαρούχα απόβληταACHM_E_A1CHM_E_A5ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
98Ανάπτυξη βιο-διυλιστηρίου για την αξιοποίηση αποβλήτων μέσω βιολογικών διεργασιώνACHM_E_A1CHM_E_A5ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
99Παραγωγή βιοπλαστικών από απόβλητα βιομηχανίας τροφίμωνACHM_E_A1CHM_E_A5ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
100Μικροβιακές τεχνολογίες ηλεκτρόλυσης για επεξεργασία αποβλήτωνACHM_E_A1CHM_E_A5ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
 --
Μπεκατώρου Αργυρώ
 --
Νεοφυτίδης Στυλιανός
101Μελέτη της ανάπτυξης ενός συστήματος αυτόνομης συμπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές «κυψελίδας καυσίμου/ ηλεκτρόλυσης H2O/ αποθήκευσης Η2ΒCHM_E_Β5CHM_E_B1ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
 --
Παπαδάκης Ευάγγελος
102Επίδραση θειικών στην ανθεκτικότητα σε διάρκεια κατασκευών από σκυρόδεμα - Πειραματική διερεύνησηΒCHM_E_Γ1CHM_E_Γ5Εργαστήριο Φυσικών και Χημικών Διεργασιών Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητα και Βιωσιμότητα Κατασκευών
 --

Ακαδημαϊκό Έτος (2019 - 2020)

Πίνακας Προσφερόμενων Διπλωματικών Εργασιών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019 - 2020

A/AΘέμαΘεματική1ο Υποχρεωτικό Μάθημα2ο Υποχρεωτικό ΜάθημαΕργαστήριο
Καθηγητές & Λέκτορες
Αμανατίδης Ελευθέριος
1Επεξεργασία τροφίμων με πλάσμα διηλεκτρικού φράγματος ελεγχόμενης ατμόσφαιραςΓCHM_E_Γ3CHM_E_Γ4Τεχνολογίας Πλάσματος
2Νανοσωματίδια πυριτίου για ελεγχόμενη έκλυση φαρμάκωνΓCHM_E_Γ3CHM_E_Γ2Τεχνολογίας Πλάσματος
3Λεπτά υμένια οξειδίων του τιτανίου για βιοϊατρικές εφαρμογέςΓCHM_E_Γ3CHM_E_Γ4Τεχνολογίας Πλάσματος
 --
Αρμάου Αντώνης
 --
Βαγενάς Δημήτρης
4Βιολογική απονιτροποίηση πόσιμου νερούACHM_E_A1CHM_E_A3Περιβαλλοντικών Συστημάτων
5Ηλεκτροχημική επεξεργασία πόσιμου νερούACHM_E_A1CHM_E_Β5Περιβαλλοντικών Συστημάτων
6Καλλιέργεια κοινότητας κυανοβακτηίρων/βακτηρίων για επεξεργασία υγρών αποβλήτων ζυθοποιίαςACHM_E_A1CHM_E_A3Περιβαλλοντικών Συστημάτων
7Καλλιέργεια Arthrospira platensis για επεξεργασία υγρών αποβλήτωνACHM_E_A1CHM_E_A3Περιβαλλοντικών Συστημάτων
8Επεξεργασία αποβλήτων χρωστικών με τη μέθοδο της ηλεκτροκροκίδωσηςACHM_E_A1CHM_E_Β5Περιβαλλοντικών Συστημάτων
9Απομάκρυνση ρύπων από στραγγίσματα ΧΥΤΑ με την διεργασία της προσρόφησηςACHM_E_A1CHM_E_A5Περιβαλλοντικών Συστημάτων
10Μελέτη φωτοσυνθετικού βιοφίλμ για επεξεργασία υγρών αποβλήτωνACHM_E_A1CHM_E_A3Περιβαλλοντικών Συστημάτων
11Επεξεργασία αποβλήτων χρωστικών με τη μέθοδο της υδροδυναμικής σπηλαίωσηςACHM_E_A1CHM_E_Β5Περιβαλλοντικών Συστημάτων
12Υβριδικά συστήματα επεξεργασίας στραγγισμάτων ΧΥΤΑACHM_E_A1CHM_E_A5Περιβαλλοντικών Συστημάτων
 --
Βαφέας Παναγιώτης
 --
Δάσιος Κωνσταντίνος
 --
Δασκαλάκης Βαγγέλης
 --
Δημακόπουλος Ιωάννης
13Κίνηση Ερυθρών Αιμοσφαιρίων μέσα σε ΜικροκαναλιαACHM_E_A4CHM_E_Γ1Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
14Διερεύνηση της επίδρασης της θιξοτροπικής συμπεριφοράς του αίματος σε ροές εντός μικρών και μεγάλων αγγείωνACHM_E_A4CHM_E_Γ1Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
15Επιτάχυνση μεταφοράς φαρμάκων στο αίμαACHM_E_A4CHM_E_Γ1Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
16Μοντελοποίηση της συμπεριφοράς ενδοθηλιακών κυττάρων σε διατμητική ροήACHM_E_A4CHM_E_Γ1Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
17Εναπόθεση λιποπρωτεϊνης (LDL) στα τοιχώματα μικροαγγείωνACHM_E_A4CHM_E_Γ1Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
18Μηχανικές ιδιότητες υδροπηκτωμάτωνACHM_E_A4CHM_E_Γ1Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
19Formulations and characterization of biomimetic composite cements for bone regeneration applicationsACHM_E_Γ1CHM_E_Β6Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
 --
Δημαρόγκωνα Μαρία
20Δομικές μελέτες μιας μυκητιακής ημικυτταρινάσηςACHM_E_A3CHM_E_Γ3Δομικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
 --
Καρανικολός Γεώργιος
 --
Κατσαούνης Αλέξανδρος
21Μελέτη της τριοδικής λειτουργίας κυψελίδων καυσίμουΒCHM_E_Β5CHM_E_Β1Χημικών Διεργασιών και Ηλεκτροχημείας
22Μελέτη του φαινομένου της Ηλεκτροχημικής ΕνίσχυσηςΒCHM_E_Β5CHM_E_Β1Χημικών Διεργασιών και Ηλεκτροχημείας
23Παρασκεύη , χαρακτηρισμός και μελέτη ηλεκτροδίων για κυψελίδες καυσίμου χαμηλών θερμοκρασιώνΒCHM_E_Β5CHM_E_Β1Χημικών Διεργασιών και Ηλεκτροχημείας
24Μελέτη του φαινομένου της Ηλεκτροχημικής ΕνίσχυσηςΒCHM_E_Β5CHM_E_Β1Χημικών Διεργασιών και Ηλεκτροχημείας
25Μελέτη του φαινομένου της Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης σε αντιδράσεις υγρής φάσηςΒCHM_E_Β5CHM_E_Β1Χημικών Διεργασιών και Ηλεκτροχημείας
 --
Κονταρίδης Δημήτριος
26Φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού προς παραγωγή υδρογόνουΒCHM_E_B2CHM_E_Β5Ετερογενούς Κατάλυσης
27Παραγωγή υδρογόνου από την αναμόρφωση LPG με ατμό-1ΒCHM_E_Β1CHM_E_Β4Ετερογενούς Κατάλυσης
28Φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση ρύπωνΒCHM_E_B2CHM_E_Β1Ετερογενούς Κατάλυσης
29Παραγωγή υδρογόνου από την αναμόρφωση LPG με ατμό-2ΒCHM_E_Β4CHM_E_Β1Ετερογενούς Κατάλυσης
30ΦωτοηλεκτροκατάλυσηΒCHM_E_Β5CHM_E_Β1Ετερογενούς Κατάλυσης
 --
Κορνάρος Μιχάλης
31Μελέτη διερεύνησης του ρυθμορυθμιστικού βήματος της αναερόβιας χώνευσης οργανικών υποστρωμάτωνACHM_E_A1CHM_E_A5Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
32Βελτιστοποίηση της παραγωγής αερίων βιοκαυσίμων (υδρογόνο, μεθάνιο) μέσω αναερόβιας χώνευσης οργανικών στερεών αποβλήτων σε 2-βάθμιο σύστημα συζευγμένων αντιδραστήρωνACHM_E_A1CHM_E_A3Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
33Ενεργειακή αξιοποίηση οργανικών υπολειμμάτων της καλλιέργειας ιπποφαούς μέσω αναερόβιας χώνευσηςACHM_E_A1CHM_E_A5Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
34Παραγωγή αντιοξειδωτικών συστατικών με καλλιέργεια μικροφυκώνACHM_E_A1CHM_E_A3Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
35Καλλιέργεια μικροφυκών στη υγρή απορροή αναερόβιων βιοαντιδραστήρων για παραγωγή βιοτεχνολογικών προϊόντωνACHM_E_A1CHM_E_A3Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
36 Μαθηματική μοντελλοποίηση καλλιέργειας μικροφυκών προς παραγωγή βιοτεχνολογικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίαςACHM_E_A1CHM_E_A3Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
37Μελέτη ταχύρρυθμου αναερόβιου συστήματος για την επεξεργασία και αξιοποίηση υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων για την παραγωγή βιοαερίουACHM_E_A1CHM_E_A3Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
38Επεξεργασία και αξιοποίηση υγρών αποβλήτων πυρηνελουργείου μέσω ταχύρρυθμης αναερόβιας χώνευσης για την παραγωγή βιοαερίουACHM_E_A1CHM_E_A3Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
 --
Κουζούδης Δημήτρης
39Κατασκευή πολυμερικών μικροδομών με τη χρήση ηλεκτρονικής λιθογραφίαςΓCHM_E_Γ4CHM_E_Γ6Μαγνητοελαστικών Αισθητήρων
40Αυτοματοποίηση γραμμής επιμετάλλωσηςΓCHM_E_Γ1CHM_E_Γ6Μαγνητοελαστικών Αισθητήρων
41Κατασκευή συστήματος ελεγχόμενης ροής αερίων για την δοκιμή αισθητήρων συγκέντρωσηςΓCHM_E_Γ6CHM_E_Γ1Μαγνητοελαστικών Αισθητήρων
 --
Κούκος Ιωάννης
42ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΦΕACHM_E_A2CHM_E_Γ1Τεχνοοικονομικής Ανάλυσης & Βελτιστοποίησης Διεργασιών
43ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΗΣ ΛΙΓΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΟΥ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣACHM_E_A2CHM_E_Γ1Τεχνοοικονομικής Ανάλυσης & Βελτιστοποίησης Διεργασιών
44ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥACHM_E_A2CHM_E_B2Τεχνοοικονομικής Ανάλυσης & Βελτιστοποίησης Διεργασιών
45ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥACHM_E_A2CHM_E_Γ1Τεχνοοικονομικής Ανάλυσης & Βελτιστοποίησης Διεργασιών
46ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣACHM_E_A2CHM_E_Β4Τεχνοοικονομικής Ανάλυσης & Βελτιστοποίησης Διεργασιών
47ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑACHM_E_A2CHM_E_Γ5Τεχνοοικονομικής Ανάλυσης & Βελτιστοποίησης Διεργασιών
 --
Κυριακού Γεώργιος
48Εκλεκτική Μετατροπή Οργανικών Μορίων προερχόμενα από Λιγνοκυτταρινική Βιομάζα σε Πρότυπα Καταλυτικά ΣυστήματαΒCHM_E_Β3CHM_E_Β1Επιστήμης Επιφανειών
49Πρότυπα Καταλυτικά Πειράματα για την Αναβάθμιση της Λιγνοκυτταρινικής Βιομάζας σε Καύσιμα και Χημικά Υψηλής Προστιθέμενης ΑξίαςΒCHM_E_Β3CHM_E_Β1Επιστήμης Επιφανειών
 --
Μαντζαβίνος Διονύσης
50Προχωρημένες διεργασίες οξείδωσης σε υδατικές μήτρες (1)ACHM_E_A1CHM_E_A5Ερευνητική Ομάδα Προχωρημένων Διεργασιών Οξείδωσης
51Προχωρημένες διεργασίες οξείδωσης σε υδατικές μήτρες (2)ACHM_E_A1CHM_E_A5Ερευνητική Ομάδα Προχωρημένων Διεργασιών Οξείδωσης
52Προχωρημένες διεργασίες οξείδωσης σε υδατικές μήτρες (3)ACHM_E_A1CHM_E_A5Ερευνητική Ομάδα Προχωρημένων Διεργασιών Οξείδωσης
53Προχωρημένες διεργασίες οξείδωσης σε μικρο-ρύπους (4)ACHM_E_A1CHM_E_A5Ερευνητική Ομάδα Προχωρημένων Διεργασιών Οξείδωσης
54Προχωρημένες διεργασίες οξείδωσης σε μικρο-ρύπους (5)ACHM_E_A1CHM_E_A5Ερευνητική Ομάδα Προχωρημένων Διεργασιών Οξείδωσης
 --
Μαυραντζάς Βλάσης
55Ο ρόλος των αμινών στο σχηματισμό και τη δομή οργανικών ατμοσφαιρικών νανοσωματιδίωACHM_E_A6CHM_E_A4Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων
56Μοριακός σχεδιασμός διεπιφανειακά ενεργών ουσιών για εφαρμογές σε προϊόντα υγιεινήςACHM_E_Β6CHM_E_A4Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων
57Μελέτη της νανοδομής και ιξωδοελαστικής συμπεριφοράς πολυμερικών νανοσυνθέτων με τη βοήθεια μοριακών προσομοιώσεωνACHM_E_A4CHM_E_Γ2Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων
58Κατανόηση της αυτο-οργανωμένης δομής συμπολυμερών που οδηγούν στην ανάπτυξη πολυμεροσωμάτων (για εφαρμογές στη φαρμακευτική) με μεθόδους μοριακής προσομοίωσηςACHM_E_Β6CHM_E_A4Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων
 --
Μπεμπέλης Συμεών
59Σύνθεση, χαρακτηρισμός και αξιολόγηση ηλεκτροκαταλυτών για στοιχεία καυσίμου χαμηλής θερμοκρασίαςΒCHM_E_Β1CHM_E_Β5Ερευνητική Ομάδα Καθηγητή Συμεών Μπεμπέλη
60Σύνθεση, χαρακτηρισμός και αξιολόγηση ηλεκτροκταλυτών για στοιχεία καυσίμου και ηλεκτρολυτικά στοιχεία με κεραμικό ηλεκτρολύτηΒCHM_E_Β1CHM_E_Β5Ερευνητική Ομάδα Καθηγητή Συμεών Μπεμπέλη
61Φωτοηλεκτροχημικά στοιχείαΒCHM_E_Β1CHM_E_Β5Ερευνητική Ομάδα Καθηγητή Συμεών Μπεμπέλη
62Ανάπτυξη μικροβιακού κελιού ηλεκτρόλυσης για παραγωγή υδρογόνουΒCHM_E_A1CHM_E_Β5Ερευνητική Ομάδα Καθηγητή Συμεών Μπεμπέλη
63Ανάπτυξη μικροβιακού κελιού ηλεκτρόλυσης για παραγωγή μεθανίουΒCHM_E_A1CHM_E_Β5Ερευνητική Ομάδα Καθηγητή Συμεών Μπεμπέλη
 --
Μπογοσιάν Σογομών
64Φασματοσκοπική και Θερμοδυναμική μελέτη της εξαέρωσης του οξειδίου του ρηνίου σε ψηλές θερμοκρασίεςΒCHM_E_B2CHM_E_Β1Φυσικοχημείας, Δομής και Δυναμικής Άμορφων Υλικών και Ρευστών
65Ετερογένεια Μοριακών Δομών και Διαμορφώσεων Καταλυτών WOx και VOx υποστηριγμένων σε TiO2(anatase) και ΤιΟ2(Ρ25)ΒCHM_E_B2CHM_E_Β1Φυσικοχημείας, Δομής και Δυναμικής Άμορφων Υλικών και Ρευστών
 --
Πανδής Σπυρίδων
66Νανοσωματίδια στην ατμόσφαιρα της ΕλλάδαςACHM_E_A6CHM_E_B2Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
67Παραγωγή ατμοσφαιρικών οργανικών μικροσωματιδίων από βιογενείς ενώσεις ACHM_E_A6CHM_E_A1Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
68Μέτρηση μη πτητικών ατμοσφαιρικών νανοσωματιδίωνACHM_E_A6CHM_E_A1Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
69Ρόλος του ισοπρενίου στην ατμοσφαιρική ρύπανσηACHM_E_A6CHM_E_A1Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
70Μέτρηση ατμοσφαιρικών ρύπων με αισθητήρες χαμηλού κόστουςACHM_E_A6CHM_E_B2Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
71Οξειδωτικό δυναμικό ατμοσφαιρικών σωματιδίωνACHM_E_A6CHM_E_B2Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
72Μετρήσεις της κατανομής μεγέθους και χημικής σύστασης ατμοσφαιρικών σωματιδίωνACHM_E_A6CHM_E_A1Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
73Επίδραση ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε έργα τέχνηςACHM_E_A6CHM_E_B2Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
 --
Παπαβασιλείου Ιωάννα
 --
Παρασκευά Χριστάκης
74Ανάπτυξη καινοτόμων υλικών για την επιδιόρθωση βλαβών δομικών υλικών ιστορικών μνημείωνACHM_E_Γ1CHM_E_A5Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής
75Ενίσχυση καθαρότητας υδροξυτυροσόλης σε εκχυλίσματα φύλλων ελιάς με κλασματοποίηση μέσω μεμβρανών υπερδιήθησης και νανοδιήθησηςACHM_E_Γ4CHM_E_B2Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής
76 Ανάλυση σύστασης πηγών βιομάζας από το δέντρο και τον καρπό της ελιάς και σχεδιασμός ενός καινοτόμου αντιδραστήρα για όξινη υδρόλυσηACHM_E_Γ4CHM_E_B2Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής
77Μελέτη αντιοξειδωτικότητας υδροξυτυροσόλης από εκχυλίσματα φύλλων ελιάς και προσπάθεια αύξησης βιοδιαθεσιμότηταςACHM_E_Γ4CHM_E_B2Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής
78Παρασκευή αιωρημάτων και εφαρμογή τους στην προστασία δομικών υλικών ιστορικών μνημείωνACHM_E_Γ1CHM_E_Γ5Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής
79Απομόνωση και εμπλουτσισμός φαινολικών ενώσεων στεμφύλων Merlot μέσω μεμβράνης πιλοτικής κλίμακαςACHM_E_Γ1CHM_E_Γ5Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής
80Καταβύθιση αλάτων σε κλίνες κλασματικής διαβροχήςACHM_E_Γ1CHM_E_Γ5Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής
81Καταβύθιση αλάτων σε κλίνες κλασματικής διαβροχής παρουσία οργανικών φάσεωνACHM_E_Γ1CHM_E_Γ5Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής
82Επίδραση της διαβροχής στην καταβύθιση ανθρακικού ασβεστίου σε πορώδη μέσα παρουσία οργανικών ενώσεωνACHM_E_A1CHM_E_A5Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής
83Ροφήσεις φαινολικών ουσιών από διάφορα αγροτικά παραπροϊόντα σε στερεές κλίνεςACHM_E_A1CHM_E_A5Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής
Πασπαράκης Γεώργιος
84Ενέσιμα, αποκρίσιμα εμβολιασμένα υδροπηκτώματα αλγινικού νατρίου διπλής πρόσδεσηςΓCHM_E_Β6CHM_E_Γ3Πολυμερών
 --
Τσαμόπουλος Ιωάννης
85Μελέτη της έκτασης ινιδίων ελαστο-πλαστικών υλικώνACHM_E_Β6CHM_E_Γ1Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
86Κίνηση και παραμόρφωση φυσαλίδας σε ελαστο-ιξωδοπλαστικό ρευστόACHM_E_Β6CHM_E_Γ1Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
87Διάσπαση πολυμερικού υμένα με εφελκυσμόACHM_E_Γ1CHM_E_A4Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
88 Μικρο- και Νανο-ρευστομηχανική: Προσομοίωση της κίνησης υγρού υμένα πάνω από μικρο-σχισμή σε διαμόρφωση CassieACHM_E_Γ1CHM_E_A4Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
89Μελέτη της κίνησης αργού πετρελαίου σε υποθαλάσσιους αγωγούς μεταφοράςACHM_E_Γ1CHM_E_A4Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
90Εξώθηση αργού πετρελαίου από ντίζελ μέσα σε αγωγό μεταφοράς του σε χαμηλή θερμοκρασίαACHM_E_Γ1CHM_E_A4Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
 --
Ομότιμοι Καθηγητές
Αγγελόπουλος Γεώργιος
91Οπτική μικροσκοπία θειικομπελιτικών τσιμέντωνΓCHM_E_Γ1CHM_E_Γ2Μεταλλογνωσίας
92Παρασκευή γεωπολυμερών με χρήση βιομηχανικών παραπροϊόντωνΓCHM_E_Γ1CHM_E_Γ2Μεταλλογνωσίας
 --
Βαγενάς Κωνσταντίνος
 --
Βερύκιος Ξενοφών
 --
Γαλιώτης Κωνσταντίνος
93 Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός της μηχανικής απόκρισης συνθέτων υλικών ινών άνθρακα-πολυμερών ελικοειδούς μορφής βάσει της μορφολογίας Bouligand του εξωσκελετού αρθρόποδων εντόμωνΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ3Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Yλικών
94 Σύνθεση και χαρακτηρισμός αεροπηκτωμάτων (AEROGELS) γραφενίου ως μέσα προσρόφησης υγρών και αερίων ρύπωνΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ5Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Yλικών
95Ανάπτυξη και πειραματική μελέτη αισθητήρων γραφενίουΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ1Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Yλικών
96 Θεωρητική μελέτη της μηχανικής αντοχής του γραφενίου υπό μηχανική φόρτισηΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ3Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Yλικών
 --
Δάσιος Γεώργιος
 --
Κέννου Στέλλα
97Παρασκευή και χαρακτηρισμός διεπιφανειών οξεδίων με Si και Ge για διατάξεις μ ικροηλεκτρονικήςΓCHM_E_Β3CHM_E_Γ4Επιστήμης Επιφανειών
98Μελέτη διεπιφαβειών οργανικών με ανόργανα υποστρώματα για οργανικές φωτοδιόδουςΓCHM_E_Β3CHM_E_Γ6Επιστήμης Επιφανειών
 --
Κουτσούκος Πέτρος
 --
Λαδάς Σπυρίδων
 --
Λιανός Παναγιώτης
99Μελέτη παραγωγής ρεύματος ή (και) υδρογόνου χρησιμοποιώντας στοιχεία αλουμινίου-αέρα (Al-air batteries)ΒCHM_E_Β5CHM_E_Β1Εφαρμοσμένης Φωτοφυσικής & Φωτοχημείας
100Φωτοηλεκτροκαταλυτική παραγωγή υδρογόνουΒCHM_E_Β5CHM_E_Β1Εφαρμοσμένης Φωτοφυσικής & Φωτοχημείας
101Φωτοηλεκτροκαταλυτική παραγωγή υπεροξειδίου του υδρογόνουΒCHM_E_Β5CHM_E_Β1Εφαρμοσμένης Φωτοφυσικής & Φωτοχημείας
102Στοιχεία καυσίμου υπεροξειδίου του υδρογόνουΒCHM_E_Γ6CHM_E_Γ2Εφαρμοσμένης Φωτοφυσικής & Φωτοχημείας
103Ηλιακά στοιχεία περοβσκιτώνΒCHM_E_Γ6CHM_E_Γ2Εφαρμοσμένης Φωτοφυσικής & Φωτοχημείας
104Μελέτη φωτοηλεκτροκαταλυτικής επεξεργασίας υδατικών αποβλήτωνΒCHM_E_Β1CHM_E_Β5Εφαρμοσμένης Φωτοφυσικής & Φωτοχημείας
 --
Ματαράς Δημήτριος
 --
Νικολόπουλος Παναγιώτης
 --
Παπαθεoδώρου Γιώργος
 --
Παύλου Σταύρος
 --
Στάικος Γεώργιος
 --
Τσιτσιλιάνης Κωνσταντίνος
105Ενέσιμα θερμο-αποκρινόμενα υδροπητώματα εμβολιασμένου αλγινικού νατρίου: επίδραση του ιόντος ασβεστίου στην ρεολογική απόκρισηΓCHM_E_Γ3CHM_E_Γ2Πολυμερών
 --
Καθηγητές άλλων Τμημάτων
Γεωργίου Δημοσθένης
 --
Καρώνης Δημήτριος
 --
Λυμπεράτος Γεράσιμος
106Ανάκτηση ενέργειας από σακχαρούχα ή/ και αγροτοβιομηχανικά απόβλητα μέσω μικροβιακών διεργασιώνACHM_E_A1CHM_E_A5ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
107Παραγωγή βιοπλαστικών από σακχαρούχα απόβληταACHM_E_A1CHM_E_A5ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
108Ανάπτυξη βιο-διυλιστηρίου για την αξιοποίηση αποβλήτων μέσω βιολογικών διεργασιώνACHM_E_A1CHM_E_A5ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
109Χαρακτηρισμός και μελέτη ιδιοτήτων μικροβιακά παραγόμενων βιοπλαστικώνACHM_E_A1CHM_E_A5ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
110Μικροβιακές τεχνολογίες ηλεκτρόλυσης για επεξεργασία αποβλήτωνACHM_E_A1CHM_E_A5ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
 --
Μπεκατώρου Αργυρώ
111Ανάπτυξη και τεχνοοικονομική μελέτη διεργασιών στο πλαίσιο βιοδιυλιστηρίου για προϊόντα προστιθέμενης αξίας από το υποπροϊόν τυποποίησης Κορινθιακής σταφίδαςACHM_E_A1CHM_E_A5ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
 --