Πίνακες των προσφερόμενων Διπλωματικών Εργασιών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020 - 2021) καθώς και για τα προηγούμενα έτσι όπως έχουν δηλωθεί από τα υπεύθυνα μέλη ΔΕΠ.

Ο πίνακας ανανεώνεται αυτόματα κάθε φορά που γίνεται οποιαδήποτε αλλαγή στις διπλωματικές εργασίες από το υπεύθυνο μελος ΔΕΠ.

 

Ακαδημαϊκό Έτος (2021 - 2022)

Πίνακας Προσφερόμενων Διπλωματικών Εργασιών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021 - 2022

A/AΘέμαΘεματική1ο Υποχρεωτικό Μάθημα2ο Υποχρεωτικό ΜάθημαΕργαστήριο
Καθηγητές & Λέκτορες
Αγγελόπουλος Γεώργιος
1Η Καταγραφή ως πρώτο βήμα προς την Αειφορία. Το παράδειγμα της καταγραφής της κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στη Πανεπιστημιούπολη του ΡιουΓCHM_E_A6CHM_E_A5Υλικών και Μεταλλουργίας
 Παρατηρήσεις
[1] Συλλογή βιβλιογραφικών στοιχείων. Τοποθέτηση του προβλήματος. Μεθοδολογία προσέγγισης. Συζήτηση της υφιστάμενης υποδομής του Πανεπιστημίου, εστίαση στην ηλεκτρική κατανάλωση. Προτάσεις-Συμπεράσματα. 

Αμανατίδης Ελευθέριος
2Απομόνωση και ανακύκλωση ινών άνθρακα από σύνθετα υλικά εποξειδικής μήτραςΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ6Τεχνολογίας Πλάσματος
3Διεργασίες και διατάξεις πλάσματος σε υγρά διαλύματα για τη χημική διάσπαση σύνθετων υλικώνΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ4Τεχνολογίας Πλάσματος
4Παρασκευή μεσοπορώδων νανοσωματιδίων πυριτίας για ιατρικές εφαρμογές ΓCHM_E_Γ3CHM_E_Γ4Τεχνολογίας Πλάσματος
5Τροποποίηση πολυμερικών επιφανειών με πλάσμα λιπαρών οξέωνΓCHM_E_Γ3CHM_E_Γ4Τεχνολογίας Πλάσματος
 Παρατηρήσεις
[2] Σε συνεργασία με το καθ. Κ. Γαλιώτη και το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας & Προηγμένων Υλικών

[3] Σε συνεργασία με το καθ. Δ. Ματαρά

Αρμάου Αντώνης
 --
Βαγενάς Δημήτρης
6Επεξεργασία αποβλήτων με τη μέθοδο της Υδροδυναμικής ΣπηλαίωσηςACHM_E_A1CHM_E_Β6Περιβαλλοντικών Συστημάτων
7Επεξεργασία γαλακτοκομικών αποβλήτων με καλλιέργειες κυανοβακτηρίωνACHM_E_A1CHM_E_A3Περιβαλλοντικών Συστημάτων
8Επεξεργασία αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων με καλλιέργειες κυανοβακτηρίωνACHM_E_A1CHM_E_A3Περιβαλλοντικών Συστημάτων
9Διαχείριση ιλύος αγροτοβιομηχανικών αποβλήτωνACHM_E_A1CHM_E_Β6Περιβαλλοντικών Συστημάτων
10Επεξεργασία αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων με καλλιέργειες κυανοβακτηρίωνACHM_E_A1CHM_E_Β4Περιβαλλοντικών Συστημάτων
 --
Βαφέας Παναγιώτης
11Διαφορικές Αναπαραστάσεις στη Ροή StokesACHM_E_A2CHM_E_A4Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
12Μαθηματική Μοντελοποίηση της Έρπουσας Ροής Μαγνητικών ΡευστώνACHM_E_A2CHM_E_A4Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
13Σκέδαση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων από Χειρόμορφα ΥλικάACHM_E_A2CHM_E_A4Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
 --
Γαλιώτης Κωνσταντίνος
14"Καινοτόμοι μουσειακοί υαλοπίνακες ενισχυμένοι με γραφένιο"ΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ6Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Yλικών
15"Προστασία από τη διάβρωση μεταλλικών ηλεκτροδίων διπολικών κελιών καυσίμου"ΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ6Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Yλικών
16"Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός δομικών μπαταριών σύνθετων υλικών"ΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ6Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Yλικών
 Παρατηρήσεις
[14] Σε αυτή την διπλωματική εργασία, ο βασικός σκοπός είναι η επικάλυψη μουσειακών υαλοπινάκων με γραφένιο για την προστασία των εκθεμάτων. Έχει αποδειχτεί ότι η ορατή ακτινοβολία που υπάρχει στους εσωτερικούς χώρους των μουσείων, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, είναι ικανή να αλλοιώσει τα χρώματα στα εκθέματα με το πέρασμα του χρόνου. Τεχνικές όπως η φασματοκοπία Raman, η ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης και η φασματοσκοπία ορατού-υπεριώδους θα χρησιμοποιηθούν για το χαρακτηρισμό του γραφενίου. Τέλος, διάφορα πρωτόκολλα επιταχυνόμενης περιβαλλοντικής γήρανσης θα εφαρμοστούν ώστε να αναδειχθεί η προστατευτική ικανότητα του γραφενίου με την βοήθεια της χρωματομετρίας.

[15] Η τεχνολογία των κελιών καυσίμου δίνει τη δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας φιλικής προς το περιβάλλον, μέσω της μετατροπής του υδρογόνου σε νερό. Για το λόγο αυτό αναμένεται να γνωρίσει ιδιαίτερη άνθηση τα επόμενα χρόνια στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ωστόσο, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι η διάβρωση των μεταλλικών ηλεκτροδίων σε διατάξεις όπως είναι τα διπολικά κελιά καυσίμου. Από την άλλη το γραφένιο είναι ένας δισδιάστατος κρύσταλλος με μοναδικές ιδιότητες, μεταξύ των οποίων και η δημιουργία φραγμού στη διαπερατότητα των μορίων. Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας, θα διερευνηθεί η δυνατότητα επίστρωσης των μεταλλικών ηλεκτροδίων με τη χρήση γραφενικών υλικών, όπως το ανηγμένο οξείδιο του γραφενίου (reduced graphene oxide – rGO), με σκοπό την προστασία τους.

[16] Η χρήση των μπαταριών ως μέσο αποθήκευσης και πηγή ηλεκτρικής ενέργειας συνεχώς διευρύνεται σε νέους τεχνολογικούς τομείς πέραν των προσωπικών μικροσυσκευών, με σκοπό να καλύψουν ανάγκες όπως η ηλεκτροκίνηση (ηλεκτρικά ποδήλατα, αυτοκίνητα, αεροπλάνα κ.α). Σε τέτοιες εφαρμογές, μείωση του βάρους μειώνει αυτόματα την κατανάλωση ενέργειας. Ο όρος «δομική μπαταρία» είναι  αρκετά νέος και αναφέρεται σε μπαταρίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στην αποθήκευση ενέργειας όσο και ως δομικά στοιχεία μιας κατασκευής. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ανάπτυξη δομικών μπαταριών με τη χρήση σύνθετων υλικών ινών άνθρακα, οι οποίες θα φέρουν το διττό ρόλο της μηχανικής υποστήριξης της κατασκευής αλλά και των ηλεκτροδίων της μπαταρίας.  

Δάσιος Κωνσταντίνος
17Νανομεμβράνες άνθρακα (CNM) για επιλεκτικό και αποδοτικό διαχωρισμό νερού και υδατικών διαλυμάτωνΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ6Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Yλικών
18Υπερλιπαντικότητα επιφανειών με γραφένιο ή/και τρισδιάστατη εκτύπωσηΓCHM_E_Γ5CHM_E_Γ6Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Yλικών
19Ευφυές νανοτροποποιημένο σκυρόδεμαΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ6Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Yλικών
 Παρατηρήσεις
[18] Η υπερλιπαντικότητα, η κατάσταση ολίσθησης μεταξύ δυο υλικών στην οποία εξαφανίζονται οι δυνάμεις τριβής, αποτελεί μια από τις πιο ανερχόμενες ερευνητικές περιοχές στον τομέα των υλικών εξαιτίας των δυνατοτήτων που προσφέρει για ελαχιστοποίηση της φθοράς σε κλίμακες μήκους από την νανο- ως την μακρο-κλίμακα. Σε αυτή την κατεύθυνση, ώθηση θα δώσει η ανάπτυξη τεχνολογιών τροποποίησης των επιφανειών με γραφένιο ή/και τρισδιάστατα εκτυπωμένων επιφανειών με εγγενείς ιδιότητες υπερλιπαντικότητας σαν αποτέλεσμα βιομιμετικών ή γεωμετρικών επιφανειακών μοτίβων.

[19] Το σημαντικότερο δομικό υλικό, το σκυρόδεμα, καθίσταται ευφυές, με προσθήκη νανοαισθητήρων γραφενίου, οι οποίοι συλλαμβάνουν και καταγράφουν μη-καταστροφικά, μεταβολές στην παραμόρφωση και την εξέλιξη της δομικής ακεραιότητας/βλάβης του υλικού. Έχοντας σαν βάση τη γνώση από την συμπεριφορά του γραφενίου στο απλό τσιμέντο, η έρευνα εστιάζεται στο επόμενο επίπεδο κλίμακας, που είναι το σκυρόδεμα.

Δημακόπουλος Ιωάννης
20 3D Προσομοίωση της Κίνησης Ερυθρών Αιμοσφαιρίων Και Αιμοπεταλίων μέσα σε ΜικροαγγείαACHM_E_A4CHM_E_Γ1Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
21Ροή Αργού Πετρελαίου σε Πορώδες ΜέσοACHM_E_A4CHM_E_Γ1Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
22Μελέτη της Μηχανικής Συμπεριφοράς Λύων Μυικών ΚυττάρωνACHM_E_A4CHM_E_Γ1Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
23Προσομοίωση της Ροής Κοκκώδους Μέσου σε Κλίβανο ΤσιμεντοβιομηχανίαςACHM_E_A4CHM_E_Γ1Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
24Καταστατική Μοντελοποίηση και Διερεύνηση της θιξοτροπικής συμπεριφοράς του αίματοςACHM_E_A4CHM_E_Γ1Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
 --
Δημαρόγκωνα Μαρία
25Μελέτη του μηχανισμού δράσης ημικυτταρινασών του μύκητα Myceliopthora thermophilaACHM_E_Γ3CHM_E_B2Δομικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
26Συνδυαστική χρήση οξειδασών στην αποικοδόμηση της λιγνοκυτταρινούχας βιομάζαςACHM_E_Γ3CHM_E_B2Δομικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
 --
Κέννου Στέλλα
271. Μελέτη διεπιφανειών ανόργανων επιφανειών με οργανικά υλικά για εφαρμογές σε ηλεκτρονικές διατάξεις οργανικών Θεματική Ενότητα: Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο: Επιστήμης Επιφανειών Υποχρεωτικά Μαθήματα: Επιστήμη Επιφανειών (CHM_E_Β3) ΝανοϋλΓCHM_E_Β3CHM_E_Γ2Επιστήμης Επιφανειών
28Φυσικοχημικές και δομικές ιδιότητες της επιφάνειας φυλλόμορφων υλικώνΓCHM_E_Β3CHM_E_Γ2Επιστήμης Επιφανειών
 --
Κατσαούνης Αλέξανδρος
29Ηλεκτροχημική Ενίσχυση της υδρογόνωσης του CO2 σε αντιδραστήρες μονού θαλάμουΒCHM_E_Β5CHM_E_B1Χημικών Διεργασιών και Ηλεκτροχημείας
30Ηλεκτροχημική Ενίσχυση της υδρογόνωσης του CO2 σε αντιδραστήρες διπλού θαλάμουΒCHM_E_Β5CHM_E_B1Χημικών Διεργασιών και Ηλεκτροχημείας
31Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός φερομαγνητικών υλικών για την παραγωγή καθαρού υδρογόνου μέσω ηλεκτρόλυσης (στα Αγγλικά)ΒCHM_E_Β5CHM_E_B1Χημικών Διεργασιών και Ηλεκτροχημείας
 --
Κονταρίδης Δημήτριος
32Καταλυτική αναμόρφωση βιοαερίου προς παραγωγή Η2 σε υποστηριγμένους καταλύτες μετάλλων -AΒCHM_E_B1CHM_E_Β4Ετερογενούς Κατάλυσης
33Καταλυτική αναμόρφωση βιοαερίου προς παραγωγή Η2 σε υποστηριγμένους καταλύτες μετάλλων -ΒΒCHM_E_B1CHM_E_Β4Ετερογενούς Κατάλυσης
34Καταλυτική αναμόρφωση βιοαερίου προς παραγωγή Η2 σε καταλύτες μικτών οξειδίων -ΑΒCHM_E_B1CHM_E_Β4Ετερογενούς Κατάλυσης
35Καταλυτική αναμόρφωση βιοαερίου προς παραγωγή Η2 σε καταλύτες μικτών οξειδίων -ΒΒCHM_E_B1CHM_E_Β4Ετερογενούς Κατάλυσης
36Καταλυτική αναμόρφωση προπανίου ή/και υγραερίου (LPG) προς παραγωγή Η2 -ΑΒCHM_E_B1CHM_E_Β4Ετερογενούς Κατάλυσης
37Καταλυτική αναμόρφωση προπανίου ή/και υγραερίου (LPG) προς παραγωγή Η2-Β ΒCHM_E_B1CHM_E_Β4Ετερογενούς Κατάλυσης
38Φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση ρύπων στην υγρή φάση ΒCHM_E_B1CHM_E_B2Ετερογενούς Κατάλυσης
39Αποικοδόμηση ρύπων στην υγρή φάση με χρήση προηγμένων μεθόδων οξείδωσης ΒCHM_E_B1CHM_E_B2Ετερογενούς Κατάλυσης
 --
Κορνάρος Μιχάλης
40Αξιοποίηση υγρής αναερόβιας απορροής ως μέσο καλλιέργειας μικροφυκών για παραγωγή βιοπλαστικών ACHM_E_A1CHM_E_A5Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
41Αξιοποίηση υγρής αναερόβιας απορροής ως μέσο καλλιέργειας μικροφυκών για παραγωγή χρωστικών ACHM_E_A1CHM_E_A5Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
42Αυτότροφη καλλιέργεια μικροφυκών για παραγωγή αντιοξειδωτικών συστατικώνACHM_E_A1CHM_E_A5Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
43Βελτιστοποίηση της καλλιέργειας μικροφυκών για παραγωγή αντιοξειδωτικών συστατικώνACHM_E_A1CHM_E_A5Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
44Βελτιστοποίηση της λειτουργίας αυτόματης διάταξης μέτρησης του Βιοχημικού Μεθανογόνου ΔυναμικούACHM_E_A1CHM_E_A5Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
45Καλλιέργεια μικροφυκών δύο σταδίων σε υδρόλυμα φλοιού ρυζιού προς παραγωγή αντιοξειδωτικών συστατικώνACHM_E_A1CHM_E_A5Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
46Επιλογή μικροφυκών ικανών για παραγωγή φαινολικών συστατικώνACHM_E_A1CHM_E_A5Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
47Αναερόβια χώνευση αγροτοκτηνοτροφικών υπολειμμάτων και παραπροϊόντωνACHM_E_A1CHM_E_A5Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
48Αξιοποίηση αγροτοκτηνοτροφικών υπολειμμάτων στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίαςACHM_E_A1CHM_E_A5Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
49Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση μεθόδων προεπεξεργασίας φλοιών ρυζιούACHM_E_A1CHM_E_A5Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
Κουζούδης Δημήτρης
50Επεξεργασία και ανάλυση προσομοιωτικών δεδομένων ιδιοσυχνοτήτων κάμψης ημι-πακτωμένης δοκού για την εξαγωγή των συντελεστών κανονικοποίησης συναρτήσει των φυσικών χαρακτηριστικών της δοκού. ΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ6Μαγνητοελαστικών Αισθητήρων
51Θερμική ανόπτιση μαγνητοελαστικών υλικών για την βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων τους ως αισθητήρες μηχανικής παραμόρφωσης ΓCHM_E_Γ4CHM_E_Γ1Μαγνητοελαστικών Αισθητήρων
 --
Κούκος Ιωάννης
52Modelling of hot melt extrusion for the enhancement of pharmaceutical oral solid dosage performance ACHM_E_A2CHM_E_A4Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
53ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ KAI ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΛΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΥΠΟΥ PEMACHM_E_A2CHM_E_Β5Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
 Παρατηρήσεις
[52] Background: The manufacturing of novel active pharmaceutical ingredients (APIs) often leads to materials the solubility and bioavailability of which is poor and, when treated by traditional formulation approaches, their in vivo performance is found to be problematic. Hot-melt extrusion (HME) has recently attracted a lot of attention in the pharmaceutical industry, as it can be employed to engineer such materials, by forming amorphous solid dispersions, and tackle the aforementioned issues. The use of HME also bears the advantage of being suitably coupled to 3D printing equipment which can in turn be used to produce personalised medicine. Scope: This project will first focus on reviewing various HME mechanistic modelling approaches and the most suitable ones will be implemented in MATLAB. The model(s) will then be employed to perform sensitivity analysis and parametric studies in order to investigate the effect of the model inputs and design parameters on the system performance. This diploma thesis will be performed in cooperation with engineers from Novo Nordisk (https://www.novonordisk.com/)

Κυριακού Γεώργιος
54Διμεταλλικοί καταλύτες βασισμένοι στο Νικέλιο και τον Χαλκό για την > αναμόρφωση προϊόντων βιομάζαςΒCHM_E_Β3CHM_E_B1Επιστήμης Επιφανειών
55Particle size effects on Ru/ YSZ electrocatalyzed CO2 HydrogenationΒCHM_E_Β3CHM_E_B1Επιστήμης Επιφανειών
 Παρατηρήσεις
[55] Η διπλωματική εργασία συνεπιβλέπεται από τους Γ. Κυριακού και Α. Κατσαούνη.

Μαντζαβίνος Διονύσης
 --
Ματαράς Δημήτριος
 --
Μαυραντζάς Βλάσης
56Μελέτη της μορφολογίας μικκυλιακών συστημάτων: Διαλύματα επιφανειοδραστικών μορίων με έμφαση σε προϊόντα προσωπικής υγιεινήςΒCHM_E_Β6CHM_E_Γ2Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων
57Κβαντομηχανικοί υπολογισμοί των αναδομήσεων του επιφανειακού κράματος Ni(0.5ML)/Cu(110) ως συνέπεια της ρόφησης ατομικού υδρογόνουΒCHM_E_B1CHM_E_Β3Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων
58Μοριακή προσομοίωση της αντιμικροβιακής δράσης μικρών πεπτιδίων που απαντώνται στη φύσηΒCHM_E_Γ3CHM_E_A4Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων
59Θεωρητική και υπολογιστική μελέτη του φαινομένου της κρυστάλλωσης πολυμερών υπό διατμητική ροήΒCHM_E_Γ1CHM_E_A4Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων
60Υπολογισμός των υδροδυναμικών αλληλεπιδράσεων σε προσομοιώσεις Δυναμικής κατά Brown (Brownian Dynamics) διαλυμάτων βιολογικών και συνθετικών μακρομορίωνΒCHM_E_A4CHM_E_Β6Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων
61Μελέτη της μοριακής δομής και διαμόρφωσης μικρών, μη κανονικών πεπτιδίων με τη βοήθεια μοριακών προσομοιώσεωνΒCHM_E_Γ2CHM_E_Γ3Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων
 Παρατηρήσεις
[56] Επίβλεψη - Επιστημονικός Συνεργάτης: Δρ. Δημήτρης Τσαλίκης (tsalikis@chemeng.upatras.gr), Δρ. Κατερίνα Καραδήμα (kkaradima@chemeng.upatras.gr), Δρ. Χαρά Αλεξίου (xalexiou@chemeng.upatras.gr) Συνοπτική περιγραφή: Διαλύματα επιφανειοδραστικών (surfactants) μορίων (πχ SDS, SLES κλπ) βρίσκουν ευρεία χρήση σε πλήθος εφαρμογών στη βιομηχανία των καλλυντικών και σε προϊόντα προσωπικής υγιεινής (shampoos). Σε κατάσταση διαλύματος τα μόρια αυτά σχηματίζουν αυθόρμητα μεγάλα μικκύλια (giant micelles). Το μέγεθος και η μορφολογία αυτών των μικκυλίων σχετίζονται άμεσα με τους συντελεστές μεταφοράς αυτών και εξαρτώνται πολύ ισχυρά από τη σύσταση των διαλυμάτων [1,2]. Στην παρούσα εργασία θα μελετηθεί η επίδραση διαφόρων παραμέτρων των διαλυμάτων όπως  η συγκέντρωση επιφανειοδραστικού, η συγκέντρωση άλατος, η παρουσία τροποποιητών ιξώδους (viscosity modifiers) κ.α., στο μέγεθος και τη μορφολογία των σχηματιζόμενων μικκυλίων μέσω μοριακών προσομοιώσεων σε διάφορα επίπεδα (ατομιστικό, αδροποημένο, μεσοσκοπικό, μακροσκοπικό). Οι προσομοιώσεις θα αφορούν πραγματικά μικκυλιακά συστήματα διασπορών που απαντώνται σήμερα στα σαμπουάν (shampoos).  Παρατηρήσεις: Το θέμα επιδέχεται διαφοροποίηση προς 2 και 3 διαφορετικές κατευθύνσεις, επομένως μπορεί να απασχαλήσει από έναν μέχρι και δύο συνολικά διπλωματικούς φοιτητές. Προϋποθέσεις: Άριστη γνώση της Fortran Βιβλιογραφία: [1]       A. Parker, W. Fieber “Viscoelasticity of anionic wormlike micelles: effects of ionic strength and small hydrophobic molecules”, Soft Matter (2013) 9, 1203-1213. [2]       S. Peroukidis, D.G. Tsalikis, M. Noro, I.P. Stott, V.G. Mavrantzas “Quantitative Prediction of the Structure and Viscosity of Aqueous Micellar Solutions of Ionic Surfactants: A Combined Approach Based on Coarse-Grained MARTINI Simulations Followed by Reverse- Mapped All-Atom Molecular Dynamics Simulations”, J. Chem. Theory. Comp. (2020), 16 3363-3372.

[57] Επίβλεψη - Επιστημονικός Συνεργάτης: Δρ. Μάνος Συμιανάκης (manos_simianakis@yahoo.com) Περιγραφή: Χρήσιμες χημικές ουσίες αυξημένης πολυπλοκότητας μπορούν να παραχθούν  σε βιομηχανικό επίπεδο από syngas (μείγμα CO +H2 ) όταν αυτό εκτίθεται σε κατάλληλους καταλύτες υπό καθορισμένες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. Παρότι οι βέλτιστες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας για τη μέγιστη απόδοση της κάθε αντίδρασης είναι σχετικά εύκολο να βρεθούν, τελικά τόσο ο μέγιστος ρυθμός όσο (κυρίως) η επιλεκτικότητα προς συγκεκριμένο προϊόν καθορίζονται από λεπτομέρειες της δομής της επιφάνειας του αντίστοιχου καταλύτη  σε ατομικό επίπεδο.  Στο παρόν θεωρητικό θέμα ο/η φοιτητής/τρια θα χρησιμοποιήσει λογισμικά που υπολογίζουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ατόμων από πρώτες αρχές (κβαντομηχναικά) ώστε να μελετήσει τις αναδομήσεις (reconstructions) της επιφάνειας του επιφανειακού κράματος χαλκού (Cu)-νικελίου (Ni) όταν αυτή εκτίθεται σε περιβάλλον  υδρογόνου. Αυτή η πληροφορία είναι κρίσιμης σημασίας για την περαιτέρω μελέτη της αλληλεπίδρασης του CO με τη διαμορφωμένη επιφάνεια. Προϋποθέσεις: Άριστη γνώση της Fortran

[58] Επίβλεψη - Επιστημονική Συνεργάτιδα: Δρ. Κατερίνα Καραδήμα (kkaradima@chemeng.upatras.gr) Συνοπτική περιγραφή: Η αντοχή των βακτηρίων στα αντιβιοτικά αποτελεί σημαντική απειλή για την παγκόσμια υγεία και έχει οδηγήσει στην αναζήτηση καινοτόμων αντιβακτηριδιακών παραγόντων, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγονται και τα αντιμικροβιακά πεπτίδια (ΑΜΠ). Τα ΑΜΠ είναι μικρά, κατιονικά, αμφίφυλα μόρια και φαίνεται ότι είναι δομικά παρόμοια με τα κατιονικά πεπτίδια κυτταρικής διείσδυσης. Ο μηχανισμός της δράσης τους δεν έχει διευκρινιστεί, αλλά πιστεύεται ότι στοχεύουν κυρίως στη βακτηριακή κυτταρική μεμβράνη, καθώς πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η επιτυχία της δραστηριότητας των AMΠ οφείλεται στην ικανότητά τους να συγκεντρώνονται στην επιφάνεια της μεμβράνης των βακτηρίων, ή να διαρρηγνύουν τη βακτηριακή κυτταρική μεμβράνη και να διεισδύουν στο ενδοκυτταρικό μέρος. Στο παραπάνω πλαίσιο, με χρήση προσομοιώσεων μοριακής δυναμικής (ΜΔ) θα μελετηθεί η ικανότητα μικρών πεπτιδίων να διεισδύσουν σε φωσφολιπιδιακή μεμβράνη, που λειτουργεί συχνά ως εμπόδιο διαπερατότητας και μιμείται βακτηριακές κυτταρικές μεμβράνες. Τα πεπτίδια που θα χρησιμοποιηθούν αποτελούνται από αλληλουχία 10-40 αμινοξέων και προκύπτουν ως φυσικά παράγωγα. Με τη βοήθεια της ΜΔ θα μελετηθούν οι δομικές ιδιότητές τους και οι αλληλεπιδράσεις τους με τη μεμβράνη, με τελικό στόχο να εξεταστεί η ικανότητά τους να διαπεράσουν τη μεμβράνη. Προϋποθέσεις: Άριστη γνώση της Fortran

[59] Επίβλεψη - Επιστημονικός Συνεργάτης: Δρ. Δημήτρης Τσαλίκης (tsalikis@chemeng.upatras.gr) Συνοπτική περιγραφή: Το φαινόμενο της κρυστάλλωσης πολυμερών υπο ροή είναι ένα θεμελιώδες πρόβλημα που αποσχολεί την επιστήμη των πολυμερών λόγω της μεγάλης σημασίας του φαινομένου στη βιομηχανική τους επεξεργασία. Η υπολογιστική μελέτη της κρυστάλλωσης των πολυμερών γνωρίζει ιδιαίτερη άνθιση τα τελευταία χρόνια λόγω της ανάπτυξης δυναμικών αλληλεπίδρασης που μπορούν να προβλέπουν ικανοποιητικά τη μορφολογία τόσο της άμορφης όσο και την κρυσταλλικής φάσης. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας θα μελετηθεί η ομογενής και ετερογενής ανάπτυξη κρυσταλικών πυρήνων (homogeneous and heterogeneous nucleation) μέσω προσομοιώσεων μοριακής δυναμικής υπο ροή (Non-Equilibrium Molecular Dynamics). Προς τούτο αρχικά θα εκτιμηθεί η θερμοκρασία κρυστάλλωσης του πολυμερούς σε συνθήκες ισορροπίας. Στην συνέχεια θα διαξαχθούν προσομοιώσεις NEMD σε θερμοκρασίες στην γειτονιά της θερμοκρασίας κρυστάλλωσης με έμφαση στην επίδραση της επιβαλλόμενης ροής και της θερμοκρασίας στο ρυθμό κρυστάλλωσης και στην πιθανή διαφοροποίηση της μορφολογίας των κρυσταλλιτών σε σχέση με τους κρυσταλλίτες που σχηματίζονται υπό συνθήκες ισορροπίας (απουσία ροής). Προϋποθέσεις: Άριστη γνώση της Fortran Βιβλιογραφία [1]       Z. Wang, Z. Ma, L. Li, “Flow-Induced Crystallization of Polymers: Molecular and Thermodynamic Considerations”, Macromolecules (2016), 49, 1505-1517. [2]       M. Andreev, G. C. Rutledge, “A slip-link model for rheology of entangled polymer melts with crystallization”, J. Rheol. (2020), 64, 213-222. [3]       Μ.H.N Sefiddasthi, B.J. Edwards, B. Khomami, “A Thermodynamically Inspired Method for Quantifying Phase Transitions in Polymeric Liquids with Application to Flow-Induced Crystallization of a Polyethylene Melt”, Macromolecules (2020), 53, 10487-10502.

[60] Επίβλεψη - Επιστημονικοί Συνεργάτες: Αλέξανδρος Κουλούρης (up1055941@upnet.gr), Δρ. Δημ. Τσαλίκης (tsalikis@chemeng.upatras.gr), Χαρά Αλεξίου (xalexiou@chemeng.upatras.gr) Συνοπτική περιγραφή: Η δυναμική και η ρεολογική συμπεριφορά διαλυμάτων μακρομορίων μελετάται συστηματικά σήμερα με τη βοήθεια της μοριακής δυναμικής σε ατομιστική λεπτομέρεια. Εν τούτοις, η μοριακή δυναμική, ακόμα και όταν οι προσομοιώσεις εκτελούνται στους πιο σύγχρονους υπερ-υπολογιστές, αδυνατεί να καλύψει φαινόμενα που εκτείνονται σε κλίμακες μήκους μεγαλύτερες των εκατοντάδων νανομέτρων και κλίμακες χρόνου πέραν των λίγων μικροδευτερολέπτων. Αυτά τα εμπόδια μπορούν να ξεπεραστούν με χρήση της πολύ ισχυρής μεθοδολογίας της Δυναμικής κατά Brown (Brownian Dynamics) που μελετά τα συστήματα σ' ένα πολύ πιο αδροποιημένο (μεσοσκοπικό) επίπεδο. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας θα διεξαχθούν μεσοσκοπικές προσομοιώσεις Δυναμικής κατά Brown για τη μελέτης της δυναμικής και ρεολογικής συμπεριφοράς διαλυμάτων βιολογικών (double-stranded DNA) και συνθετικών μακρομορίων. Η έμφαση θα δοθεί στον έξυπνο υπολογισμό των δυνάμεων λόγω υδροδυναμικών αλληλεπιδράσεων σ' αυτά τα συστήματα ώστε να επιταχυνθεί η εκτέλεση των προσομοιώσεων στον ανώτερο δυνατό βαθμό. Όπου είναι εφικτό, τα αποτελέσματα θα συγκριθούν με αυτά που λαμβάνονται μέσω ατομιστικών προσομοιώσεων. Παρατηρήσεις: Άριστη γνώση FORTRAN, προχωρημένων μαθηματικών, ρευστομηχανικής. Προτεινόμενη βιβλιογραφία [1]  Graham, Michael D. Microhydrodynamics, Brownian motion, and complex fluids. Vol. 58. Cambridge University Press, 2018.

[61] Συνοπτική περιγραφή: Τα τελευταία έτη έχει ταυτοποιηθεί μια καινούργια κατηγορία αντιμικροβιακών πεπτιδίων (ΑΜΠ) από φυσικά παράγωγα με έντονη δράση που όμως χαρακτηρίζονται από μη κανονική δομή (απουσία δομικών στοιχείων α-έλικας ή β-φυλλώσεων). Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα κάνουμε χρήση λεπτομερών προσομοιώσεων μοριακής δυναμικής (ΜΔ) ώστε να αποφανθούμε για την τρι-σδιάστατη  δομή αυτών των πεπτιδίων και πως αυτή συγκρίνεται με τα ευρήματα πειραματικών μετρήσεων (όπου υπάρχουν διαθέσιμα τέτοια δεδομένα). Τα πεπτίδια που θα μελετηθούν αποτελούνται από μικρό αριθμό (10-40) αμινοξέων, συγκεκριμένης και πολύ αυστηρής αλληλουχίας αμινοξέων. Έτσι, σ' ένα δεύτερο στάδιο, θα μελετήσουμε και πως τα ευρήματα της μοριακής δυναμικής επηρεάζονται από πιθανές μικρές διαφοροποιήσεις στην αλληλουχία αυτών των πεπτιδίων (δηλ. από μεταλλάξεις τους).    Προϋποθέσεις: Πολύ καλή γνώση της Fortran

Μπεμπέλης Συμεών
62Ηλεκτροκαταλύτες για στοιχεία καυσίμου και ηλεκτρολυτικά στοιχεία χαμηλής θερμοκρασίαςΒCHM_E_B1CHM_E_Β5Ερευνητική Ομάδα Καθηγητή Συμεών Μπεμπέλη
63Ηλεκτροκαταλύτες για στοιχεία καυσίμου και ηλεκτρολυτικά στοιχεία με κεραμικό ηλεκτρολύτηΒCHM_E_B1CHM_E_Β5Ερευνητική Ομάδα Καθηγητή Συμεών Μπεμπέλη
64Κατασκευή και χαρακτηρισμός ηλεκτροχημικών υπερπυκνωτώνΒCHM_E_Β5CHM_E_Γ2Ερευνητική Ομάδα Καθηγητή Συμεών Μπεμπέλη
 --
Μπογοσιάν Σογομών
65Απόκριση Μοριακών Δομών και Διαμορφώσεων Καταλυτών οξειδίου του βαναδίου (VOx) υποστηριγμένων σε TiO2(anatase) και ΤιΟ2(Ρ25) σε οξειδωτική και αναγωγική ατμόσφαιραΒCHM_E_B2CHM_E_B1Φυσικοχημείας, Δομής και Δυναμικής Άμορφων Υλικών και Ρευστών
66In situ φασματοσκοπία FTIR για τη μελέτη υποστηριγμένων καταλυτών οξειδίου του βαναδίουΒCHM_E_B2CHM_E_B1Φυσικοχημείας, Δομής και Δυναμικής Άμορφων Υλικών και Ρευστών
67Φασματοσκοπική μελέτη δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα με καινοτόμα υλικά αμινώνΒCHM_E_B2CHM_E_B1Φυσικοχημείας, Δομής και Δυναμικής Άμορφων Υλικών και Ρευστών
68Σύνθεση και in situ Φασματοσκοπικός Χαρακτηρισμός Καταλυτών ΜοΟx υποστηριγμένων σε TiO2(P25)ΒCHM_E_B2CHM_E_B1Φυσικοχημείας, Δομής και Δυναμικής Άμορφων Υλικών και Ρευστών
69Σύνθεση και in situ Φασματοσκοπικός Χαρακτηρισμός Καταλυτών ΜοΟx υποστηριγμένων σε TiO2(anatase)ΒCHM_E_B2CHM_E_B1Φυσικοχημείας, Δομής και Δυναμικής Άμορφων Υλικών και Ρευστών
 --
Πανδής Σπυρίδων
70Προβλέψεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Πάτρα για τις επόμενες ημέρες με τρισδιάστατο μοντέλο χημικής μεταφοράςACHM_E_A6CHM_E_A1Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
71Προσομοίωση της επίδρασης της καύσης βιομάζας στην ατμοσφαιρική ρύπανση στην ΠάτραACHM_E_A6CHM_E_A5Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
72Προσομοίωση της επίδρασης της κυκλοφορίας στην ατμοσφαιρική ρύπανση της ΠάτραςβACHM_E_A6CHM_E_A5Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
73Προσομοίωση και μετρήσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε εσωτερικούς χώρους σε περιόδους μεγάλης εξωτερικής ρύπανσηςACHM_E_A6CHM_E_Β4Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
74Απορρόφηση ηλιακής ακτινοβολίας από ατμοσφαιρικά νανοσωματίδια μαύρου άνθρακαACHM_E_A6CHM_E_B2Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
75Μετρήσεις των Reactive Oxygen Species (ROS) σε ατμοσφαιρικά σωματίδιαACHM_E_A6CHM_E_B2Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
76Χρήση αισθητήρων χαμηλού κόστους για τον χαρακτηρισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσηςACHM_E_A6CHM_E_Β5Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
77Μετρήσεις της κατανομής πτητικότητας οργανικών ατμοσφαιρικών σωματιδίωνACHM_E_A6CHM_E_Β6Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
78Παραγωγή δευτερογενών οργανικών σωματιδίων στην ατμόσφαιρα (Αλκάνια)ACHM_E_A6CHM_E_A1Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
79Οξύτητα των ατμοσφαιρικών σωματιδίων πάνω από την ΕυρώπηACHM_E_A6CHM_E_A5Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
80Ανάπτυξη μιας καινοτόμου μεθόδου για την μέτρηση της συγκέντρωσης μάζας των ατμοσφαιρικών νανοσωματιδίων (PM0.1)ACHM_E_A6CHM_E_Β6Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
81Παραγωγή δευτερογενών οργανικών σωματιδίων στην ατμόσφαιρα (Αρωματικές Ενώσεις)ACHM_E_A6CHM_E_A1Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
 Παρατηρήσεις
[74] Πειραματική έρευνα.

Παρασκευά Χριστάκης
82Αξιοποίηση ιδιοτήτων βιοεξανθρακωμάτων από την πυρόλυση κλαδιών ελιάςACHM_E_Γ3CHM_E_Β6Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής
 --
Πασπαράκης Γεώργιος
83Ανάπτυξη ενέσιμων «ευφυών» συμπολυμερών αλγινικού νατρίου για βιοεφαρμογέςΓCHM_E_Β6CHM_E_Γ2Πολυμερών
84Αγώγιμα βιοσυμβατά σύνθετα υδροπηκτώματα Αλγινικού νατρίου με γραφένιοΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ3Πολυμερών
85Βιοεκτύπωση κυτταρικών διαλυμάτων και τρισδιάστατων κυτταρικών συσσωμάτωνΓCHM_E_Γ3CHM_E_Β6Πολυμερών
 Παρατηρήσεις
[83] Το αλγινικό νάτριο είναι ένας φυσικός πολυσακχαρίτης που βρίσκει πολλές εφαρμογές στον βιοϊατρικό τομέα, κυρίως ως φορέας μεταφοράς φαρμάκων και κυττάρων. Στην παρούσα εργασία θα μελετηθεί η τροποποίηση του αλγινικού νατρίου με συνθετικά πολυμερή με στόχο να συντεθούν νέα ενέσιμα υλικά που μπορούν να σχηματίσουν θερμο-αντιστρεπτά τρισδιάστατα πλέγματα με πιθανές εφαρμογές στη μηχανική των ιστών. Θα μελετηθεί η χημική τροποποίηση του αλγινικού νατρίου με συνθετικά πολυμερή, θα γίνει χαρακτηρισμός των υλικών με φυσικοχημικές μεθόδους καθώς και μελέτη των μηχανικών/ρεολογικών ιδιοτήτων. 

[84] Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα μελετηθεί η σύνθεση νανοσύνθετων υδροπηκτωμάτων μήτρας αλγινικού νατρίου, εμποτισμένη με τροποποιημένο γραφένιο (π.χ. οξείδιο γραφενίου, ανηγμένο οξείδιο γραφενίου, κλπ.) με στόχο τη δημιουργία υδροπηκτωμάτων με βελτιωμένες μηχανικές και ηλεκτρικές ιδιότητες. Αρχικά θα αναπτυχθεί ένα πειραματικό πρωτόκολλο τροποποίησης του αλγινικού νατρίου με το γραφένιο, και θα ακολουθήσει ο πειραματικός χαρακτηρισμός με μεθόδους φασματοσκοπίας καθώς και η μελέτη των βασικών ρεολογικών και ηλεκτρικών ιδιοτήτων. Τα νέα νανοσύνθετα υδροπηκτώματα θα μελετηθούν ως προς τις πιθανές τους χρήσεις σε βιολογικές εφαρμογές ως ενέσιμα βιοϋλικά ή/και ως βιοϋλικά τρισδιάστατης εκτύπωσης.

Παύλου Σταύρος
 --
Σπαρτινός Δημήτριος
 --
Τσαμόπουλος Ιωάννης
86Κίνηση και παραμόρφωση φυσαλίδων σε ιξωδοπλαστικό ρευστόACHM_E_A4CHM_E_Β6Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
87Κίνηση και παραμόρφωση φυσαλίδων σε ιξωδοπλαστικό ρευστόACHM_E_A4CHM_E_Β6Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
88 Μελέτη της ροής ιξωδοπλαστικού ρευστού σε αγωγό με ελαστικά τοιχώματαACHM_E_A4CHM_E_Β6Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
89Εξώθηση αργού πετρελαίου από ντίζελ μέσα σε αγωγό μεταφοράς του σε χαμηλή θερμοκρασίαACHM_E_A4CHM_E_Β6Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
90Εξέταση της σταθερότητας γαλακτωμάτωνACHM_E_A4CHM_E_Β6Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
 --
Ομότιμοι Καθηγητές
Βαγενάς Κωνσταντίνος
 --
Βερύκιος Ξενοφών
 --
Δάσιος Γεώργιος
 --
Κουτσούκος Πέτρος
91ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑΒCHM_E_A1CHM_E_Β6Ανόργανης & Αναλυτικής Χημείας
92ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΘΟΛΩΜΕΝΩΝ ΛΟΓΩ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝΒCHM_E_Γ3CHM_E_Β6Ανόργανης & Αναλυτικής Χημείας
93ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣΒCHM_E_Γ5CHM_E_Β6Ανόργανης & Αναλυτικής Χημείας
94ΤΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ: ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝΒCHM_E_Β3CHM_E_Β6Ανόργανης & Αναλυτικής Χημείας
 Παρατηρήσεις
[91] Η μελέτη επικεντρώνεται σε οικονομικές μεθόδους αύξησης της συγκέντρωσης του μαγνησίου στα αστικά υδατικά απόβλητα με απώτερο στόχο τη δυνατότητα ανάκτησης Ν και Ρ με τη μορφή εξαένυδρου φωσφορικού μαγνησίου (MgNH4PO4·3H2O, στρουβίτη).   Εξέταση της δυνατότητας εμπλουτισμού με: ανοδική διάλυση μαγνησίου χρήση λευκολίθου

[92] Το πρόβλημα του καταράκτη έχει λευθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες με την ευρεία εφαρμογή τεχνητών φακών, με τους οποίους αντικαθίσταται ο φυσικός , αλλά θολωμένος (αδιαφανής) φυσικός φακός. Τα νέα αυτά βιοϋλικά είναι γνωστά ως ενδοφακοί (intra-ocular lenses, IOLs).   Οι πολυμερικοί φακοί διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:τους υδρόφοβους και τους υδρόφιλους.  Οι υδρόφιλοι ενδοφακοί, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ευρύτατα, παρασκευάζονται από πολυμερικά υλικά (πολυ-αιθοξυ μευθακρυλικό οξύ-ΡΗΕΜΑ) σε επαφή με το υδατοειδές υγρό, το οποίο είναι υπέρκορο ως προς άλατα του φωσφορικού οξέος, τείνουν να εμφανίζουν θόλωση λόγω εναπόθεσης δυσδιαλύτων αλάτων του φωσφορικού ασβεστίου.  Στα πλαίσια της εργασίας αυτής γίνεται παραμετρική μελέτη της παρουσίας μη τοξικών ουσιών (π.χ. κιτρικό νάτριο, ασκορβικό οξύ κ.α), τόσο ως προς την ικανόττα αναστολής του σχηματισμού των αλάτων αυτών σε υπέρκορα διαλύματα, με τα οποία προσομοιώνεται το υδατοειδές υγρό, όσο και για τη συμβολή τους στη διάλυση των αλάτων αυτών σε ακόρεστα διαλύματα.

[93] Η μελέτη αφορά σε ασβεστολιθικά υλικά (ασβεστόλιθος , μάρμαρο και κονιάματα ιστορικών μνημείων), τα οποία υφίστανται χημική ή και άλλου είδους διάβρωση, συνεπεία της οποίας  τίθενται εν κινδύνω οι μηχανικές τους ιδιότητες. Διερευνάται σε συνθήκες διαβρωτικού περιβάλλοντος, ο μηχανισμός της διάλυσής τους σε ακόρεστα ως προς το ανθρακικό ασβέστιο υλικά βάσει της κινητικής της διάλυσης συναρτήσει του βαθμού κορεσμού των διαλυμάτων.  Διερευνώνται μέθοδοι επεξεργασίας των υλικών με προστατευτικά υλικά (διαλύματα αναστολέων της χημικής διάλυσης, αιωρήματα οξειδίων τιτανίου ή και ψευδαργύρου) και αξιολογείται ο βαθμός προστασίας με βάση την επίδρασή τους στους αντίστοιχους μηχανισμούς..   Μελετάται η σημασία του ηλεκτρικού φορτίου της επιφάνειας σε συνδυασμό με την επεξεργασία της, είτε με ροφούμενες ουσίες, οι οποίες ιοντίζονται σε υδατικά διαλύματα είτε με σωματίδια οξειδίων, ανριθέτου φορτίου προς τα αντίστοιχα των δομικών υλικών.    

[94] Το επιφανειακό φορτίο των ινών από βαμβάκι είναι καθοριστικό για την επιτυχή εφαρμογή των βαφών, οι οποίες είναι κατά κανόνα ιοντισμένες οργανικές ουσίες, οι οποίες είναι υδατοδιαλυτές.  Για τη βελτιστοποίηση της ποιότητας των βαφών κατά τη βαφή πρέπει συχνά να τροποποιηθεί το φορτίο της επιφάνειας των ινών, το οποίο εξαρτάται σε δεδομένη θερμοκρασία, από το pH, τη συγκέντρωση των ηλεκτρολυτών και από την παρουσία ξένων ουσιών στα διαλύματα.  Στην εργασία αυτή γίνεται παραμετρική μελέτη των φυσικοχημικών παραμέτρων οι οποίες επηρρεάζουν το φορτίο της επιφάνειας βαμβακερών ινών , αλλά και ινών τροποποιημένων με πολυμερή προκειμένου, με την τροποποίηση του επιφανειακόύ φορτίου να βελτιστοποιηθεί η αλληλεπίδραση ίνας-χρωστικής, μειώνοντας ει δυνατό τη συγκέντρωση των ηλεκτρολυτών.

Λαδάς Σπυρίδων
 --
Λιανός Παναγιώτης
 --
Νικολόπουλος Παναγιώτης
 --
Παπαθεoδώρου Γιώργος
 --
Στάικος Γεώργιος
 --
Τσιτσιλιάνης Κωνσταντίνος
95pH/θερμο-αποκρινόμενα ενέσιμα υδροπυκτώματα για μεταφορά φαρμακευτικών ουσιώνΓCHM_E_Γ3CHM_E_Β6Πολυμερών
 --
Καθηγητές άλλων Τμημάτων
Αυγουστάκης Κωνσταντίνος
 --
Γεωργίου Δημοσθένης
 --
Καρώνης Δημήτριος
 --
Λυμπεράτος Γεράσιμος
96Παραγωγή βιοαιθανόλης από αμυλούχα τροφικά απόβλητα μέσω καινοτόμων ενζυμικών διεργασιώνACHM_E_A1CHM_E_A5ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
97Παραγωγή βιοπλαστικών από σακχαρούχα απόβλητα από μικτές και καθαρές καλλιέργειεςACHM_E_A1CHM_E_A5ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
98Ανάπτυξη βιο-διυλιστηρίου για την αξιοποίηση αποβλήτων μέσω βιολογικών διεργασιώνACHM_E_A1CHM_E_A5ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
99Παραγωγή βιοαιθανόλης από τροφικά υπολείμματα μέσω καινοτόμων διατάξεωνACHM_E_A1CHM_E_A5ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
100Μικροβιακές τεχνολογίες ηλεκτρόλυσης για ταυτόχρονη επεξεργασία αποβλήτωνACHM_E_A1CHM_E_A5ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
 --
Μπεκατώρου Αργυρώ
 --
Νεοφυτίδης Στυλιανός
 --
Παπαδάκης Ευάγγελος
 --

 
Προηγούμενα Ακαδημαϊκά Έτη

 

Ακαδημαϊκό Έτος (2020 - 2021)

Πίνακας Προσφερόμενων Διπλωματικών Εργασιών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020 - 2021

A/AΘέμαΘεματική1ο Υποχρεωτικό Μάθημα2ο Υποχρεωτικό ΜάθημαΕργαστήριο
Καθηγητές & Λέκτορες
Αγγελόπουλος Γεώργιος
1Χαρακτηρισμός "πράσινων" τσιμέντωνΓCHM_E_Γ1CHM_E_Γ2Υλικών και Μεταλλουργίας
2"Πράσινα" Τσιμέντα και περιβάλλονΓCHM_E_Γ1CHM_E_Γ2Υλικών και Μεταλλουργίας
3Χαρακτηρισμός λυματολάσπης ΔΕΥΑΠ και διερεύνηση αξιοποίησηςΓCHM_E_Γ1CHM_E_Γ5Υλικών και Μεταλλουργίας
 --
Αμανατίδης Ελευθέριος
 --
Αρμάου Αντώνης
 --
Βαγενάς Δημήτρης
4Βιολογική απονιτροποίηση πόσιμου νερούACHM_E_A1CHM_E_A3Περιβαλλοντικών Συστημάτων
5Προεπεξεργασία υγρών αποβλήτων ACHM_E_A1CHM_E_Β5Περιβαλλοντικών Συστημάτων
6Επεξεργασία και αξιοποίηση υγρών αποβλήτων με μικροφύκηACHM_E_A3CHM_E_A1Περιβαλλοντικών Συστημάτων
7Επεξεργασία και αξιοποίηση υγρών αποβλήτων με κυανοβακτήριαACHM_E_A3CHM_E_A1Περιβαλλοντικών Συστημάτων
8Επεξεργασία αποβλήτων χρωστικών με τις μεθόδους της υδροδυναμικής σπηλαίωσης/ηλεκτροχημικής κροκίδωσηςACHM_E_A1CHM_E_Β5Περιβαλλοντικών Συστημάτων
9Επεξεργασία αποβλήτων χρωστικών με τις μεθόδους της υδροδυναμικής σπηλαίωσης/ηλεκτροχημικής κροκίδωσηςACHM_E_A1CHM_E_Β5Περιβαλλοντικών Συστημάτων
 --
Βαφέας Παναγιώτης
10Πολυστοιβαδικό Σφαιρικό Μοντέλο στο Ευθύ Πρόβλημα της ΗλεκτροεγκεφαλογραφίαςACHM_E_A2CHM_E_A4Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
 --
Γαλιώτης Κωνσταντίνος
11Μελέτη του μηχανισμού μεταφοράς μηχανικής τάσης σε σύνθετα υλικά μαύρου φωσφόρου εμβαπτισμένα σε πολυμερική μήτρα με χρήση φασματοσκοπίας RamanΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ6Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Yλικών
12"Χρήση εξαγωνικού Νιτριδίου του Βορίου (hBN) και άλλων δισδιάστατων υλικών (2D materials) στην τέχνη"ΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ6Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Yλικών
13"Φασματοσκοπική διερεύνηση των μηχανισμών προστασίας του γραφενίου και του οξειδίου του γραφενίου απέναντι στην υποβάθμιση βαφών/χρωστικών"ΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ6Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Yλικών
14In-situ μελέτη CVD (Chemical Vapor Deposition) σύνθεσης γραφενίου σε υγρό μεταλλικό υπόστρωμα με χρήση οπτικής μικροσκοπίαςΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ6Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Yλικών
15Ανάπτυξη σύνθετων υλικών και εξαρτημάτων γραφενίου με τεχνικές τρισδιάστατης εκτύπωσης (3d printing)ΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ6Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Yλικών
 Παρατηρήσεις
[11] Ο μαύρος φώσφορος αποτελεί ένα σημαντικό μέλος της οικογένειας των δισδιάστατων στρωματικών νανο-υλικών. Η δομή του διαφέρει από αυτή του γραφενίου, καθώς αποτελείται από μία δομή εναλλαγής πτυχώσεων σε δύο επίπεδα και έχει εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες. Το υλικό αυτό χρησιμοποιείται ως ενισχυτικό μέσο πολυμερών σε σύνθετα υλικά λόγω των εξαιρετικών ιδιοτήτων του. Στην παρούσα εργασία θα μελετηθεί ο μηχανισμός μεταφοράς τάσης από πολυμερική ακρυλική μήτρα σε δείγματα ατομικού πάχους μαύρου φωσφόρου με τη χρήση φασματοσκοπίας Ράμαν. Δείγματα μαύρου φωσφόρου θα παραχθούν με τη μέθοδο της μηχανικής αποφλοίωσης και θα τοποθετηθούν σε ακρυλικές δοκούς, ενώ θα καλυφθούν έπειτα με ένα επιπλέον στρώμα πολυμερούς για να εμβαπτισθεί πλήρως το υλικό στη μήτρα. Τα δείγματα αυτά θα καταπονηθούν μηχανικά χρησιμοποιώντας τη μέθοδο κάμψης τεσσάρων σημείων ενώ ταυτόχρονα θα καταγράφονται οι αλλαγές στη συχνότητα των κορυφών Ράμαν. Η μελέτη της συχνοτικής αλλαγής των κορυφών δίνει τη δυνατότητα καταγραφής της κατανομής της μηχανικής παραμόρφωσης στο μαύρο φώσφορο και κατ’επέκταση του μηχανισμού μεταφοράς τάσης. Τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για την κατανόηση και αποτελεσματική ενίσχυση πολυμερών με μαύρο φώσφορο.

[12] Το hBN και άλλα διδιάστατα υλικά όπως το MoS2 και το WS2 θα εξετασθούν ως μέσα ενίσχυσης υδατοδιαλυτών και ελαιοδιαλυτών βαφών/χρωστικών που χρησιμοποιούνται στην τέχνη. Θα μελετηθεί η ικανότητα διασποράς τους σε μελάνια ζωγραφικής και σε ακρυλικά (τέμπερες), ενώ ένας πλήρης χαρακτηρισμός με φασματοσκοπία υπεριώδους/ορατού, φασματοσκοπία Raman και περίθλαση ακτίνων Χ θα πραγματοποιηθεί. Τελικώς, οι βαφές που θα προκύψουν θα υποβληθούν σε επιταχυνόμενη γήρανση με τη βοήθεια ενός περιβαλλοντικού θαλάμου.

[13] Η έκθεση των έργων τέχνης σε υπεριώδες (UV) και ορατό φως με την παρουσία οξειδωτικών παραγόντων, προκαλεί αλλαγές στο χρώμα, κιτρίνισμα και ξεθώριασμα. Η συνέπεια αυτών των μηχανισμών υποβάθμισης είναι η μη-αντιστρεπτή μεταβολή των έργων τέχνης που θεωρούνται ανεκτίμητες κληρονομιές της ανθρωπότητας. Η επιλεκτική απορρόφηση του ορατού φωτός από τις βαφές καταλήγει στα αντίστοιχα χρώματά τους. Αλλά ταυτόχρονα, τα φωτόνια, ειδικά αυτά με υψηλότερη ενέργεια, μπορούν να διεγείρουν μόρια από τη θεμελιώδη κατάσταση, εκκινώντας μια σειρά από χημικές αντιδράσεις που καταλήγουν σε χρωματικές αλλαγές ή ξεθώριασμα. Σε αυτήν την εργασία, το γραφένιο και το οξείδιο του γραφενίου θα χρησιμοποιηθούν ως προστατευτικά μέσα ενάντια στη χρωματική υποβάθμιση, ενώ θα προσδιορισθούν οι μηχανισμοί προστασίας φασματοσκοπικώς, με Raman και φασματοσκοπία υπεριώδους-ορατού.

[14] Η χημική εναπόθεση (CVD) είναι μία πολλά υποσχόμενη μέθοδος για την παραγωγή φιλμ γραφενίου μεγάλων διαστάσεων και υψηλής ποιότητας. Η συνηθισμένη προσέγγιση κάνει χρήση στερεών μεταλλικών υποστρωμάτων. Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση αποδίδει γραφένιο το οποίο συνήθως πάσχει από (α) ελαττωματικά όρια κόκκων, λόγω της πολυκρυσταλλικότητας των στερεών μετάλλων, και (β) από πτυχώσεις, οι οποίες οφείλονται στις μηχανικές τάσεις που αναπτύσσονται κατά την ψύξη και την μεταφορά του φιλμ. Στην παρούσα εργασία, συντίθεται γραφένιο σε υγρό μεταλλικό υπόστρωμα, το οποίο έχει δύο συγκρητικά πλεονεκτήματα: (α) στο υγρό μέταλλο δεν υπάρχουν όρια κόκκων, και (β) οι αλληλεπιδράσεις γραφενίου-υποστρώματος είναι ασθενέστερες, επιτρέποντας ίσως τον διαχωρισμό τους προτού ψυχθούν, και έτσι ελαχιστοποιώντας την μηχανική παραμόρφωση του φιλμ.

[15] Η μετεξέλιξη της τεχνικής της τρισδιάστατης εκτύπωσης από μέθοδο προτυποποίησης σε μέθοδο παραγωγής υλικών -πολυμερικής κυρίως βάσης- κατά τα τελευταία χρόνια είναι εντυπωσιακή. Σε αυτά τα πλαίσια, προβλέπεται η μελέτη και παρασκευή καινοτόμων θερμοπλαστικών υλικών με προσμίξεις δισδιάστατων εγκλεισμάτων γραφενίου, με απώτερο στόχο τον πλήρη χαρακτηρισμό τους και τη μορφοποίησή τους σε πρώτη ύλη για χρήση από 3D εκτυπωτικά συστήματα (filaments). Θα ακολουθήσει η κατασκευή με τρισδιάστατη εκτύπωση, πρότυπων δοκιμίων και εξαρτημάτων, με βελτιωμένες ιδιότητες σε σχέση με τα συμβατικά ανάλογά τους, καθώς και ο στοχευμένος χαρακτηρισμός τους ανάλογα με τη δυνητική εφαρμογή τους (μηχανική αντοχή, ηλεκτρική αγωγιμότητα, θερμική αγωγιμότητα, κ.α.)

Δάσιος Κωνσταντίνος
16Νανομεμβράνες άνθρακα (CNM) για επιλεκτικό, ταχύ και ενεργειακά αποδοτικό διαχωρισμό νερού ΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ6Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Yλικών
17Υβριδικά μικρο- και νανο-τροποποιημένα κεραμικά υλικάΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ6Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Yλικών
 Παρατηρήσεις
[16] Νανομεμβράνες άνθρακα (CNM) για επιλεκτικό, ταχύ και ενεργειακά αποδοτικό διαχωρισμό νερού
Σχέσεις Δομής/Ιδιοτήτων. Προσδιορισμός ρόλου μικρο- και νανο-δομής στην μηχανική απόδοση των μεμβρανών.
Μελέτη πολυστρωματικών CNM και εξέταση συμπεριφοράς θραύσης για τον προσδιορισμό βέλτιστου αριθμού στρωμάτων χωρίς υποβιβασμό διαπερατότητας. Μηχανικός χαρακτηρισμός νανομεμβρανών και συνθέτων τους.

[17] Υβριδικά μικρο- και νανο-τροποποιημένα κεραμικά υλικά
Νανο-τροποποιημένα ανόργανα υλικά ανόργανης κεραμικής/μεταλλο-κεραμικής συνεχούς φάσης με διασπορά ενισχυτικών/πολυλειτουργικών φάσεων γραφενίου, νανοσωλήνων άνθρακα και υβρίδιών τους. Μελέτη μηχανικών ιδιοτήτων και ιδιοτήτων πολυλειτουργικότητας/ευφυίας. Μη καταστροφική αξιολόγηση μηχανικής απόκρισης με υπέρυθρη θερμογραφία.

Δημακόπουλος Ιωάννης
18Υδροδυναμική αλληλεπίδραη ιοντικά φορτισμένων σωματιδίων μέσα σε πολυμερικό διάλυμαACHM_E_A4CHM_E_Γ1Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
193D Προσομοίωση της Κίνησης Ερυθρών Αιμοσφαιρίων μέσα σε Μικροκαναλια ACHM_E_A4CHM_E_Γ1Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
20Διερεύνηση της επίδρασης της θιξοτροπικής συμπεριφοράς του αίματοςACHM_E_Γ1CHM_E_A4Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
21Μοντελοποίηση της νευροαγγειακής σύζευξηςACHM_E_Γ1CHM_E_A4Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
22Δυναμική της Περιθωροποίησης των ΑιμοπεταλίωνACHM_E_Γ1CHM_E_A4Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
23Εναπόθεση λιποπρωτεϊνης (LDL) στα τοιχώματα μικροαγγείωνACHM_E_A4CHM_E_Γ1Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
24Μηχανικές ιδιότητες υδροπηκτωμάτωνACHM_E_A4CHM_E_Γ1Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
 Παρατηρήσεις
[18] Αφορά την κίνηση να μίκρο- και νάνο- σωματίων στο πλάσμα του αίματος.

Δημαρόγκωνα Μαρία
25Δομικές μελέτες μυκητιακών πολυφαινολικών οξειδασών - εφαρμογές βιοεξυγίανσηςACHM_E_B2CHM_E_Γ3Δομικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
26Μελέτη συνεργιστικής δράσης οξειδωτικών ενζύμων κατά την αποδόμηση της φυτικής βιομάζαςACHM_E_B2CHM_E_Γ3Δομικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
27Μελέτες πρόσδεσης υποστρωμάτων σε μυκητιακή ξυλανάση βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντοςACHM_E_Γ3CHM_E_B2Δομικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
 --
Κέννου Στέλλα
28Φυσικοχημικές και δομικές ιδιότητες της επιφάνειας του διθειούχου μολυβδενίου MoS2ΓCHM_E_Β3CHM_E_Γ2Επιστήμης Επιφανειών
29Μελέτη διεπιφανειών ανόργανων επιφανειών με οργανικά υλικά για εφαρμογές σε ηλεκτρονικές διατάξεις οργανικώνΓCHM_E_Β3CHM_E_Γ2Επιστήμης Επιφανειών
 Παρατηρήσεις
[28] Η μελέτη θα γίνει με την χρήση φασματοσκοπιών από ακτίνες Χ και υπεριώδες καθώς και με  περίθλαση ηλεκτρονίων χαμηλής ενέργειας.

[29] Η μελέτη θα γίνει με την χρήση φασματοσκοπιών από ακτίνες Χ και υπεριώδες καθώς και με  περίθλαση ηλεκτρονίων χαμηλής ενέργειας.

Κατσαούνης Αλέξανδρος
 --
Κονταρίδης Δημήτριος
30Παραγωγή υδρογόνου από τη φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερούΒCHM_E_B1CHM_E_Β5Ετερογενούς Κατάλυσης
31Αποδόμηση ρύπων στην υγρή φάση με χρήση φωτοκαταλυτικών μεθόδωνΒCHM_E_B1CHM_E_Β5Ετερογενούς Κατάλυσης
32Αναμόρφωση του LPG με ατμό - 1ΒCHM_E_B1CHM_E_Β4Ετερογενούς Κατάλυσης
33Παραγωγή υδρογόνου από αναμόρφωση βιοαερίουΒCHM_E_B1CHM_E_Β4Ετερογενούς Κατάλυσης
34Αναμόρφωση του LPG με ατμό - 2ΒCHM_E_B1CHM_E_Β4Ετερογενούς Κατάλυσης
 --
Κορνάρος Μιχάλης
35Αυτότροφη καλλιέργεια μικροφυκών για παραγωγή αντιοξειδωτικών συστατικώνACHM_E_A1CHM_E_A3Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
36Ενεργειακή αξιοποίηση αγροτοβιομηχανικών υπολειμμάτων για παραγωγή βιοαερίουACHM_E_A1CHM_E_A5Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
37Μικτότροφη καλλιέργεια μικροφυκών σε αναερόβια απορροή για παραγωγή βιοτεχνολογικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίαςACHM_E_A1CHM_E_A5Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
38Ενεργειακή αξιοποίηση υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου για παραγωγή βιοαερίουACHM_E_A1CHM_E_A5Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
39Μελέτη της συσσώρευσης βιοτεχνολογικών προϊόντων σε αυτότροφες καλλιέργειες μικροφυκώνACHM_E_A1CHM_E_A3Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
40Αυτότροφη καλλιέργεια μικροφυκών για παραγωγή φαινολικών συστατικώνACHM_E_A1CHM_E_A3Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
41Βελτιστοποίηση της ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων ελαιοτριβείου μέσω αναερόβιας χώνευσηςACHM_E_A1CHM_E_A5Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
42Μικτότροφη καλλιέργεια μικροφυκών σε αναερόβια απορροή για παραγωγή βιοπλαστικώνACHM_E_A1CHM_E_A5Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
 --
Κουζούδης Δημήτρης
43Πειραματική μελέτη των ιδιοσυχνοτήτων εκτυπομένων δοκών με τη χρήση μαγνητοελλαστικών αισθητήρων δόνησηςΓCHM_E_Γ6CHM_E_Γ4Μαγνητοελαστικών Αισθητήρων
 --
Κούκος Ιωάννης
44Τεχνοοικονομική μελέτη διεργασιών δέσμευσης CO2 από στατικές πηγέςACHM_E_A2CHM_E_Β4Τεχνοοικονομικής Ανάλυσης & Βελτιστοποίησης Διεργασιών
45Βελτιστοποίηση έξυπνων μικροδικτύων παραγωγής ηλεκτρικής ή/και θερμικής ενέργειαςACHM_E_A2CHM_E_Β4Τεχνοοικονομικής Ανάλυσης & Βελτιστοποίησης Διεργασιών
46Τεχνοοικονομική μελέτη συστήματος παραγωγής καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας για μεταφορέςACHM_E_A2CHM_E_Β4Τεχνοοικονομικής Ανάλυσης & Βελτιστοποίησης Διεργασιών
 Παρατηρήσεις
[44] Η δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα (carbon dioxide capture) και η μετέπειτα αξιοποίηση του διοξειδίου αποτελεί μια ερευνητική περιοχή στην οποία αναμένεται να ενταθούν οι ερευνητικές προσπάθειες τα επόμενα έτη. Στην προσπάθεια αναγνώρισης εκείνων των τεχνολογιών οι οποίες έχουν πλεονεκτήματα από οικονομικής άποψης είναι σημαντικό να πραγματοποιηθούν συγκριτικές μελέτες για τις υφιστάμενες τεχνολογίες. Στην διπλωματική αυτή θα πραγματοποιηθεί συγκριτική αξιολόγηση τριών εναλλακτικών τεχνολογιών: διεργασίες διαχωρισμού με μεμβράνες, κρυογονική απόσταξη και προσρόφηση.

[45] Η αποκεντρωμένη, έξυπνη παραγωγή ενέργειας με αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών πρωτογενούς ενέργειας αποτελεί σημαντική εξέλιξη στο τομέα των ενεργειακών συστημάτων. Η εγκατάσταση και υποστήριξη τέτοιων συστημάτων, είτε συνδεδεμένων με το κεντρικό σύστημα ηλεκτροπαραγωγής / μεταφοράς είτε απομονωμένων, αποτελεί βασικό εργαλείο στην προσπάθεια επίτευξης σημαντικής μείωσης στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και στην επίτευξη ενεργειακής αυτάρκειας και ασφάλειας. Στην διπλωματική αυτή θα εξεταστεί η εγκατάσταση τέτοιου συστήματος για την ικανοποίηση των αναγκών του κτηρίου Χημικών Μηχανικών του ΠΠ.

[46] Η εισαγωγή αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης με βασικό καύσιμο το υδρογόνο είτε ηλεκτροκινούμενων αυτοκινήτων προϋποθέτει τη δημιουργία κατάλληλης υποδομής σε εθνικό επίπεδο. Στην διπλωματική αυτή θα μελετηθούν σενάρια μετάβασης στις νέες τεχνολογίες μέσων μεταφοράς και της παραγωγής υδρογόνου ή/και ηλεκτρικής ενέργειας. Θα μελετηθούν επίσης εναλλακτικά σενάρια κατανεμημένης παραγωγής υδρογόνου και ηλεκτρικής ενέργειας.

Κυριακού Γεώργιος
47Εκλεκτική Μετατροπή Οργανικών Μορίων προερχόμενα από Λιγνοκυτταρινική Βιομάζα σε πρότυπους καταλύτες ΝικελίουΒCHM_E_Β3CHM_E_B1Επιστήμης Επιφανειών
48Χαρακτηρισμός πρότυπων καταλυτικών επιφανειών Νικελίου για εκλεκτικές υδρογονώσεις ΒCHM_E_Β3CHM_E_B1Επιστήμης Επιφανειών
 --
Μαντζαβίνος Διονύσης
 --
Ματαράς Δημήτριος
 --
Μαυραντζάς Βλάσης
49Μοριακή προσομοίωση της πλαστικής παραμόρφωσης νανοσυνθέτων πολυμερούς-γραφενίουΒCHM_E_Γ2CHM_E_Γ1Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων
50Μελέτη της ευστάθειας της διπλής έλικας του DNA σε περιβάλλοντα μικτών διαλυτών με μεθόδους μοριακής προσομοίωσηςΒCHM_E_Β6CHM_E_Γ2Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων
51Αλληλεπίδραση της διπλής γραμμικής έλικας του DNA με πολυ-ηλεκτρολύτες (με εφαρμογές στη βιοϊατρική): Μοριακή μοντελοποίηση και προσομοίωσηΒCHM_E_Γ2CHM_E_A4Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων
52Ισορροπίες φάσεων σε υδατικά διαλύματα αντίθετα φορτισμένων πολυ-ηλεκτρολυτών (με εφαρμογές στο σχεδιασμό μοντέρνων υλικών της εύπλαστης ύλης): Θεωρητική μελέτη μέσω μοριακής θερμοδυναμικήςΒCHM_E_Γ4CHM_E_Γ5Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων
53Αλληλεπίδραση κυκλικών μορίων DNA (DNA mini-circles) με ασθενείς πολυ-ηλεκτρολύτες (με εφαρμογές στη βιοϊατρική): Μοριακή μοντελοποίηση και προσομοίωσηΒCHM_E_Β6CHM_E_Γ2Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων
54Μοριακή προσομοίωση της δομής ατμοσφαιρικών σωματιδίωνΒCHM_E_A6CHM_E_Γ2Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων
55Δέσμευση αμμωνίας μέσω πολυμεροσωμάτων (για εφαρμογές στη φαρμακευτική): Μοριακή μοντελοποίηση και προσομοίωσηΒCHM_E_Γ2CHM_E_Β6Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων
56Δυναμικά μέσης δύναμης μεταξύ νανοσωματιδίων σίλικας που φέρουν λειτουργικές ομάδες στην επιφάνειά τουςΒCHM_E_A2CHM_E_A4Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων
 Παρατηρήσεις
[54] Το θέμα προσφέρεται σε συνεργασία με τον καθ. Σ. Πανδή.

Μπεμπέλης Συμεών
57Ηλεκτροκαταλύτες για στοιχεία καυσίμου και ηλεκτρολυτικά στοιχεία χαμηλής θερμοκρασίας ΒCHM_E_B1CHM_E_Β5Ερευνητική Ομάδα Καθηγητή Συμεών Μπεμπέλη
58Ηλεκτροκαταλύτες για στοιχεία καυσίμου και ηλεκτρολυτικά στοιχεία με κεραμικό ηλεκτρολύτηΒCHM_E_B1CHM_E_Β5Ερευνητική Ομάδα Καθηγητή Συμεών Μπεμπέλη
59Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός ηλεκτροχημικών υπερπυκνωτών ΒCHM_E_B1CHM_E_Β5Ερευνητική Ομάδα Καθηγητή Συμεών Μπεμπέλη
 --
Μπογοσιάν Σογομών
60Διακριτές διαμορφώσεις οξοβολφραμικών (WOx) θέσεων υποστηριγμένων σε TiO2(anatase) και ΤιΟ2(Ρ25)ΒCHM_E_B2CHM_E_B1Φυσικοχημείας, Δομής και Δυναμικής Άμορφων Υλικών και Ρευστών
61Διακριτές διαμορφώσεις οξοβολφραμικών (WOx) θέσεων υποστηριγμένων σε TiO2(anatase) και ΤιΟ2(Ρ25)ΒCHM_E_B2CHM_E_B1Φυσικοχημείας, Δομής και Δυναμικής Άμορφων Υλικών και Ρευστών
62Μοριακή Φασματοσκοπία και Ισοτοπική Υποκατάσταση για ανάλυση δομής καταλυτώνΒCHM_E_B2CHM_E_Β1Φυσικοχημείας, Δομής και Δυναμικής Άμορφων Υλικών και Ρευστών
 --
Πανδής Σπυρίδων
63Μέτρηση της συγκέντρωσης και της απορρόφησης του μαύρου άνθρακα στην ατμόσφαιραACHM_E_A6CHM_E_B2Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
64Νανοσωματίδια στην ατμόσφαιρα της ΕυρώπηςACHM_E_A6CHM_E_A4Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
65Επίδραση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε έργα τέχνηςACHM_E_A6CHM_E_B2Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
66Συνεχής παραγωγή ατμοσφαιρικών ρύπων για ιατρικά πειράματαACHM_E_A6CHM_E_A2Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
67Μοριακή προσομοίωση της δομής των ατμοσφαιρικών σωματιδίωνACHM_E_A6CHM_E_A5Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
68H οξύτητα του νερού των συννέφων πάνω από την ΕυρώπηACHM_E_A6CHM_E_B2Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
 Παρατηρήσεις
[63] Μετρήσεις στο εργαστήριο και στο πεδίο.

[64] Υπολογιστική προσομοίωση.

[65] Μετρήσεις στο εργαστήριο και στο πεδίο.

[66] Εργαστηριακή μελέτη (σχεδιασμός και ανάπτυξη αντιδραστήρα).

[67] Υπολογιστική εργασία σε συνεργασία με τον καθ. Βλάση Μαυραντζά.

Παρασκευά Χριστάκης
69Σύνθεση νέων καινοτόμων υλικών για την προστασία των δομικών υλικών ιστορικών μνημείωνACHM_E_B2CHM_E_Β6Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής
70Μελέτη της καταβύθισης ανθρακικού ασβεστίου σε υδρόφιλα και ουδέτερης διαβροχής μικροκανάλια παρουσία τασιενεργής ουσίας και δωδεκανίου.ACHM_E_A1CHM_E_Β3Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής
71Καταβύθιση αλάτων σε κλίνες ομογενούς και ανάμεικτης διαβροχής παρουσία οργανικής φάσης αναμείξιμης με την υδατική φάση.ACHM_E_A1CHM_E_B2Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής
 --
Πασπαράκης Γεώργιος
72Ανάπτυξη υδροπηκτωμάτων αλληλοδιεισδυόμενων πολυμερών αποκρινόμενων στο pH και την θερμοκρασίαΓCHM_E_Β6CHM_E_Γ3Πολυμερών
 --
Παύλου Σταύρος
 --
Σπαρτινός Δημήτριος
 --
Τσαμόπουλος Ιωάννης
73Κίνηση και παραμόρφωση φυσαλίδας σε ελαστο-ιξωδοπλαστικό ρευστόACHM_E_Β6CHM_E_A4Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
74Μελέτη της κίνησης αργού πετρελαίου σε υποθαλάσσιους αγωγούς μεταφοράςACHM_E_A4CHM_E_Γ1Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
75 Κίνηση και παραμόρφωση σταγόνας Νευτωνικού ρευστού σε ιξωδοπλαστικό ρευστόACHM_E_A4CHM_E_Β6Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
76Εξώθηση αργού πετρελαίου από ντίζελ μέσα σε αγωγό μεταφοράς του σε χαμηλή θερμοκρασίαACHM_E_A4CHM_E_Γ1Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
 --
Ομότιμοι Καθηγητές
Βαγενάς Κωνσταντίνος
77Θερμοδυναμική ανάλυση της σύνθεσης αδρονίωνΒCHM_E_B2CHM_E_Β5Χημικών Διεργασιών και Ηλεκτροχημείας
78Θερμοδυναμική ανάλυση της βαρυογένεσηςΒCHM_E_B2CHM_E_Β5Χημικών Διεργασιών και Ηλεκτροχημείας
 --
Βερύκιος Ξενοφών
 --
Δάσιος Γεώργιος
 --
Κουτσούκος Πέτρος
79Ασβεστοποίηση Βιοϋλικών. Σχηματισμός και Δυνατότητα ΑναστροφήςΒCHM_E_Β6CHM_E_Γ3Ανόργανης & Αναλυτικής Χημείας
80Ανάκτηση Ν και Ρ από αστικά υδατικά απόβληταΒCHM_E_Β6CHM_E_A1Ανόργανης & Αναλυτικής Χημείας
81Ανάπτυξη Υλικών και Μεθόδων για την Προστασία των Μνημείων της Πολιτιστικής μας ΚληρονομιάςΒCHM_E_Β6CHM_E_Γ5Ανόργανης & Αναλυτικής Χημείας
82Δυναμικό Επιφάνειας Υφασμάτων με και Χωρίς Επεξεργασία ή και Παρουσία ΒαφώνΓCHM_E_Β6CHM_E_Γ2Ανόργανης & Αναλυτικής Χημείας
 Παρατηρήσεις
[79] Εξετάζεται ο  μηχανισμός σχηματισμού εναποθέσεων δυσδιάλυτων αλάτων (φωσφορικό ασβέστιο ή και άλλων δυσδιάλυτων αλάτων όπως το ανθρακικό ασβέστιο ή και οξαλικό ασβέστιο).  Τα βιολογικά ρευστά είναι προσομοιωμένα υδατικά διαλύματα.  Διερευνάται ο μηχανισμός σχηματισμού των αλάτων από μετρήσεις της κινητικής της εναποθέσεως των αλάτων.  Βιοϋλικά ενδιαφέροντος, τα οποία εξετάζονται ως προς τη δυνατότητα ασβεστοποίησης συμπεριλαμβάνουν ενδοφακούς (χρησιμοποιούνται κατά την αντικατάσταση θολωμένων ενδοφακών) και βαλβίδες καρδιάς.

[80] Μια ελκυστική μέθοδος για την ανάκτηση πρώτων υλών από αστικά υδατικά απόβλητα είναι με σχηματισμό, κατά την πρωτοβάθμια επεξεργασία κυρίως, MgNH4PO4·6H2O (εξαένυδρο εναμμώνιο φωσφορικό μαγνήσιο ή στρουβίτης).  Επειδή τα αστικά υδατικά απόβλητα δεν περιέχουν επαρκή προς το σκοπό αυτό συγκέντρβωση μαγνησίου, διερευνάται η χρήση διαφόρων πηγών του:Α.  Χρήση θαλασσινού νερούΒ. Ηλεκτροχημική παραγωγή μαγνησίου με τη διάλυση ανόδων μεταλλικού μαγνησίουΓίνετι παραμετρική μελέτη για τη διερεύνηση των βέλτιστων συνθηκών ανάκτησης Ρ και Ν από προσομοιωμένα υδατικά απόβλητα.

[81] Η μελέτη αφορά σε ασβεστολιθικά υλικά (ασβεστόλιθος , μάρμαρο και κονιάματα ιστορικών μηνημείων), τα οποία υφίστανται χημική ή και άλλου είδους διάβρωση, συνεπεία της οποίας  τίθενται εν κινδύνω οι μηχανικές τους ιδιότητες.Διερευντάται σε συνθήκες διαβρωτικού περιβάλλοντος, ο μηχανισμός της διάλυσής τους σε ακόρεστα ως προς το ανθρακικό ασβέστιο υλικά βάσει της κινητικής της διάλυσης συναρτήσει του βαθμού κορεσμού των διαλυμάτων.  Διερευνώνται μέθοδοι επεξεργασίας των υλικών με προστατευτικά υλικά (διαλύματα ανστολέων της χημικής διάλυσης, αιωρήματα οξειδίων τιτανίου ή και ψευδαργύρου) και αξιολογείται ο βαθμός προστασίας με βάση την επίδρασή τους στους αντίστοιχους μηχνισμούς.

Λαδάς Σπυρίδων
 --
Λιανός Παναγιώτης
83Μελέτη παραγωγής ρεύματος ή (και) υδρογόνου χρησιμοποιώντας μπαταρίες αλουμινίου-αέρα (Al-air batteries) ΒCHM_E_Β5CHM_E_Β1Εφαρμοσμένης Φωτοφυσικής & Φωτοχημείας
84Στοιχεία καυσίμου υπεροξειδίου του υδρογόνουΓCHM_E_Β5CHM_E_Β1Εφαρμοσμένης Φωτοφυσικής & Φωτοχημείας
85Μπαταρίες οξειδαναγωγικών ενώσεων βαναδίουΓCHM_E_Β5CHM_E_Β1Εφαρμοσμένης Φωτοφυσικής & Φωτοχημείας
86Μελέτη φωτοηλεκτροκαταλυτικής επεξεργασίας υδατικών αποβλήτωνΒCHM_E_Β5CHM_E_Β1Εφαρμοσμένης Φωτοφυσικής & Φωτοχημείας
87Φωτοηλεκτροκαταλυτική παραγωγή υδρογόνουΒCHM_E_Β1CHM_E_Γ6Εφαρμοσμένης Φωτοφυσικής & Φωτοχημείας
88Φωτοηλεκτροκαταλυτική παραγωγή υπεροξειδίου του υδρογόνουΒCHM_E_Β1CHM_E_Γ6Εφαρμοσμένης Φωτοφυσικής & Φωτοχημείας
89Βελτίωση λειτουργίας μπαταριών μετάλλου-αέραΒCHM_E_Β5CHM_E_B1Εφαρμοσμένης Φωτοφυσικής & Φωτοχημείας
90Μπαταρίες ψευδαργύρου-αέρα ΒCHM_E_Β5CHM_E_B1Εφαρμοσμένης Φωτοφυσικής & Φωτοχημείας
91Φωτοηλεκτροχημική επαναφόρτιση μπαταριών αλουμινίου-αέραΒCHM_E_Β5CHM_E_B1Εφαρμοσμένης Φωτοφυσικής & Φωτοχημείας
92Φωτοηλεκτροχημική παραγωγή υδρογόνου ΒCHM_E_Β5CHM_E_B1Εφαρμοσμένης Φωτοφυσικής & Φωτοχημείας
93Φωτοηλεκτροχημική μετατροπή της ηλιακής σε χημική ενέργειαΒCHM_E_Β5CHM_E_B1Εφαρμοσμένης Φωτοφυσικής & Φωτοχημείας
 Παρατηρήσεις
[88] Οι παρακάτω παρατηρήσεις ισχύουν για όλα τα θέματα
  1. Εις περίπτωσιν σύμπτωσης με άλλες προτάσεις, διαφοροποίηση δύναται να προέλθει από την εξειδίκευση του αντικειμένου
  2. Παρέχεται η δυνατότητα αύξησης των θεμάτων εφόσον τούτο καταστεί αναγκαίο, καθόσον τα παραπάνω θέματα μπορούν να εξειδικευθούν σε δύο  επιμέρους υποθέματα με την ίδια επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων


Νικολόπουλος Παναγιώτης
 --
Παπαθεoδώρου Γιώργος
 --
Στάικος Γεώργιος
 --
Τσιτσιλιάνης Κωνσταντίνος
941. Ανάπτυξη βιοσυμβατών εμβολιασμένων συμπολυμερών πολυ(ακρυλικού οξέος) με θερμοευαίσθητo πολυπεπτίδιο για βιοεφαρμογέςΓCHM_E_Γ3CHM_E_Β6Πολυμερών
 --
Καθηγητές άλλων Τμημάτων
Αυγουστάκης Κωνσταντίνος
95Σύνθεση και μελέτη κοίλων νανοσωματιδίων χρυσού με πιθανή εφαρμογή στη συνδυαστική θεραπεία του καρκίνουΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ3Φαρμακευτικής Τεχνολογίας
 --
Γεωργίου Δημοσθένης
 --
Καρώνης Δημήτριος
 --
Λυμπεράτος Γεράσιμος
96Παραγωγή βιο-αιθανόλης από αμυλούχα απόβληταACHM_E_A1CHM_E_A5ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
97Παραγωγή βιοπλαστικών από σακχαρούχα απόβληταACHM_E_A1CHM_E_A5ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
98Ανάπτυξη βιο-διυλιστηρίου για την αξιοποίηση αποβλήτων μέσω βιολογικών διεργασιώνACHM_E_A1CHM_E_A5ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
99Παραγωγή βιοπλαστικών από απόβλητα βιομηχανίας τροφίμωνACHM_E_A1CHM_E_A5ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
100Μικροβιακές τεχνολογίες ηλεκτρόλυσης για επεξεργασία αποβλήτωνACHM_E_A1CHM_E_A5ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
 --
Μπεκατώρου Αργυρώ
 --
Νεοφυτίδης Στυλιανός
101Μελέτη της ανάπτυξης ενός συστήματος αυτόνομης συμπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές «κυψελίδας καυσίμου/ ηλεκτρόλυσης H2O/ αποθήκευσης Η2ΒCHM_E_Β5CHM_E_B1ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
 --
Παπαδάκης Ευάγγελος
102Επίδραση θειικών στην ανθεκτικότητα σε διάρκεια κατασκευών από σκυρόδεμα - Πειραματική διερεύνησηΒCHM_E_Γ1CHM_E_Γ5Εργαστήριο Φυσικών και Χημικών Διεργασιών Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητα και Βιωσιμότητα Κατασκευών
 --

 

Ακαδημαϊκό Έτος (2019 - 2020)

Πίνακας Προσφερόμενων Διπλωματικών Εργασιών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019 - 2020

A/AΘέμαΘεματική1ο Υποχρεωτικό Μάθημα2ο Υποχρεωτικό ΜάθημαΕργαστήριο
Καθηγητές & Λέκτορες
Αγγελόπουλος Γεώργιος
1Οπτική μικροσκοπία θειικομπελιτικών τσιμέντωνΓCHM_E_Γ1CHM_E_Γ2Μεταλλογνωσίας
2Παρασκευή γεωπολυμερών με χρήση βιομηχανικών παραπροϊόντωνΓCHM_E_Γ1CHM_E_Γ2Μεταλλογνωσίας
 --
Αμανατίδης Ελευθέριος
3Επεξεργασία τροφίμων με πλάσμα διηλεκτρικού φράγματος ελεγχόμενης ατμόσφαιραςΓCHM_E_Γ3CHM_E_Γ4Τεχνολογίας Πλάσματος
4Νανοσωματίδια πυριτίου για ελεγχόμενη έκλυση φαρμάκωνΓCHM_E_Γ3CHM_E_Γ2Τεχνολογίας Πλάσματος
5Λεπτά υμένια οξειδίων του τιτανίου για βιοϊατρικές εφαρμογέςΓCHM_E_Γ3CHM_E_Γ4Τεχνολογίας Πλάσματος
 --
Αρμάου Αντώνης
 --
Βαγενάς Δημήτρης
6Βιολογική απονιτροποίηση πόσιμου νερούACHM_E_A1CHM_E_A3Περιβαλλοντικών Συστημάτων
7Ηλεκτροχημική επεξεργασία πόσιμου νερούACHM_E_A1CHM_E_Β5Περιβαλλοντικών Συστημάτων
8Καλλιέργεια κοινότητας κυανοβακτηίρων/βακτηρίων για επεξεργασία υγρών αποβλήτων ζυθοποιίαςACHM_E_A1CHM_E_A3Περιβαλλοντικών Συστημάτων
9Καλλιέργεια Arthrospira platensis για επεξεργασία υγρών αποβλήτωνACHM_E_A1CHM_E_A3Περιβαλλοντικών Συστημάτων
10Επεξεργασία αποβλήτων χρωστικών με τη μέθοδο της ηλεκτροκροκίδωσηςACHM_E_A1CHM_E_Β5Περιβαλλοντικών Συστημάτων
11Απομάκρυνση ρύπων από στραγγίσματα ΧΥΤΑ με την διεργασία της προσρόφησηςACHM_E_A1CHM_E_A5Περιβαλλοντικών Συστημάτων
12Μελέτη φωτοσυνθετικού βιοφίλμ για επεξεργασία υγρών αποβλήτωνACHM_E_A1CHM_E_A3Περιβαλλοντικών Συστημάτων
13Επεξεργασία αποβλήτων χρωστικών με τη μέθοδο της υδροδυναμικής σπηλαίωσηςACHM_E_A1CHM_E_Β5Περιβαλλοντικών Συστημάτων
14Υβριδικά συστήματα επεξεργασίας στραγγισμάτων ΧΥΤΑACHM_E_A1CHM_E_A5Περιβαλλοντικών Συστημάτων
 --
Βαφέας Παναγιώτης
 --
Γαλιώτης Κωνσταντίνος
15 Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός της μηχανικής απόκρισης συνθέτων υλικών ινών άνθρακα-πολυμερών ελικοειδούς μορφής βάσει της μορφολογίας Bouligand του εξωσκελετού αρθρόποδων εντόμωνΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ3Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Yλικών
16 Σύνθεση και χαρακτηρισμός αεροπηκτωμάτων (AEROGELS) γραφενίου ως μέσα προσρόφησης υγρών και αερίων ρύπωνΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ5Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Yλικών
17Ανάπτυξη και πειραματική μελέτη αισθητήρων γραφενίουΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ1Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Yλικών
18 Θεωρητική μελέτη της μηχανικής αντοχής του γραφενίου υπό μηχανική φόρτισηΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ3Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Yλικών
 --
Δάσιος Κωνσταντίνος
 --
Δημακόπουλος Ιωάννης
19Κίνηση Ερυθρών Αιμοσφαιρίων μέσα σε ΜικροκαναλιαACHM_E_A4CHM_E_Γ1Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
20Διερεύνηση της επίδρασης της θιξοτροπικής συμπεριφοράς του αίματος σε ροές εντός μικρών και μεγάλων αγγείωνACHM_E_A4CHM_E_Γ1Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
21Επιτάχυνση μεταφοράς φαρμάκων στο αίμαACHM_E_A4CHM_E_Γ1Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
22Μοντελοποίηση της συμπεριφοράς ενδοθηλιακών κυττάρων σε διατμητική ροήACHM_E_A4CHM_E_Γ1Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
23Εναπόθεση λιποπρωτεϊνης (LDL) στα τοιχώματα μικροαγγείωνACHM_E_A4CHM_E_Γ1Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
24Μηχανικές ιδιότητες υδροπηκτωμάτωνACHM_E_A4CHM_E_Γ1Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
25Formulations and characterization of biomimetic composite cements for bone regeneration applicationsACHM_E_Γ1CHM_E_Β6Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
 --
Δημαρόγκωνα Μαρία
26Δομικές μελέτες μιας μυκητιακής ημικυτταρινάσηςACHM_E_A3CHM_E_Γ3Δομικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
 --
Κέννου Στέλλα
27Παρασκευή και χαρακτηρισμός διεπιφανειών οξεδίων με Si και Ge για διατάξεις μ ικροηλεκτρονικήςΓCHM_E_Β3CHM_E_Γ4Επιστήμης Επιφανειών
28Μελέτη διεπιφαβειών οργανικών με ανόργανα υποστρώματα για οργανικές φωτοδιόδουςΓCHM_E_Β3CHM_E_Γ6Επιστήμης Επιφανειών
 --
Κατσαούνης Αλέξανδρος
29Μελέτη της τριοδικής λειτουργίας κυψελίδων καυσίμουΒCHM_E_Β5CHM_E_Β1Χημικών Διεργασιών και Ηλεκτροχημείας
30Μελέτη του φαινομένου της Ηλεκτροχημικής ΕνίσχυσηςΒCHM_E_Β5CHM_E_Β1Χημικών Διεργασιών και Ηλεκτροχημείας
31Παρασκεύη , χαρακτηρισμός και μελέτη ηλεκτροδίων για κυψελίδες καυσίμου χαμηλών θερμοκρασιώνΒCHM_E_Β5CHM_E_Β1Χημικών Διεργασιών και Ηλεκτροχημείας
32Μελέτη του φαινομένου της Ηλεκτροχημικής ΕνίσχυσηςΒCHM_E_Β5CHM_E_Β1Χημικών Διεργασιών και Ηλεκτροχημείας
33Μελέτη του φαινομένου της Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης σε αντιδράσεις υγρής φάσηςΒCHM_E_Β5CHM_E_Β1Χημικών Διεργασιών και Ηλεκτροχημείας
 --
Κονταρίδης Δημήτριος
34Φωτοκαταλυτική διάσπαση του νερού προς παραγωγή υδρογόνουΒCHM_E_B2CHM_E_Β5Ετερογενούς Κατάλυσης
35Παραγωγή υδρογόνου από την αναμόρφωση LPG με ατμό-1ΒCHM_E_Β1CHM_E_Β4Ετερογενούς Κατάλυσης
36Φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση ρύπωνΒCHM_E_B2CHM_E_Β1Ετερογενούς Κατάλυσης
37Παραγωγή υδρογόνου από την αναμόρφωση LPG με ατμό-2ΒCHM_E_Β4CHM_E_Β1Ετερογενούς Κατάλυσης
38ΦωτοηλεκτροκατάλυσηΒCHM_E_Β5CHM_E_Β1Ετερογενούς Κατάλυσης
 --
Κορνάρος Μιχάλης
39Μελέτη διερεύνησης του ρυθμορυθμιστικού βήματος της αναερόβιας χώνευσης οργανικών υποστρωμάτωνACHM_E_A1CHM_E_A5Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
40Βελτιστοποίηση της παραγωγής αερίων βιοκαυσίμων (υδρογόνο, μεθάνιο) μέσω αναερόβιας χώνευσης οργανικών στερεών αποβλήτων σε 2-βάθμιο σύστημα συζευγμένων αντιδραστήρωνACHM_E_A1CHM_E_A3Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
41Ενεργειακή αξιοποίηση οργανικών υπολειμμάτων της καλλιέργειας ιπποφαούς μέσω αναερόβιας χώνευσηςACHM_E_A1CHM_E_A5Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
42Παραγωγή αντιοξειδωτικών συστατικών με καλλιέργεια μικροφυκώνACHM_E_A1CHM_E_A3Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
43Καλλιέργεια μικροφυκών στη υγρή απορροή αναερόβιων βιοαντιδραστήρων για παραγωγή βιοτεχνολογικών προϊόντωνACHM_E_A1CHM_E_A3Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
44 Μαθηματική μοντελλοποίηση καλλιέργειας μικροφυκών προς παραγωγή βιοτεχνολογικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίαςACHM_E_A1CHM_E_A3Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
45Μελέτη ταχύρρυθμου αναερόβιου συστήματος για την επεξεργασία και αξιοποίηση υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων για την παραγωγή βιοαερίουACHM_E_A1CHM_E_A3Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
46Επεξεργασία και αξιοποίηση υγρών αποβλήτων πυρηνελουργείου μέσω ταχύρρυθμης αναερόβιας χώνευσης για την παραγωγή βιοαερίουACHM_E_A1CHM_E_A3Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
 --
Κουζούδης Δημήτρης
47Κατασκευή πολυμερικών μικροδομών με τη χρήση ηλεκτρονικής λιθογραφίαςΓCHM_E_Γ4CHM_E_Γ6Μαγνητοελαστικών Αισθητήρων
48Αυτοματοποίηση γραμμής επιμετάλλωσηςΓCHM_E_Γ1CHM_E_Γ6Μαγνητοελαστικών Αισθητήρων
49Κατασκευή συστήματος ελεγχόμενης ροής αερίων για την δοκιμή αισθητήρων συγκέντρωσηςΓCHM_E_Γ6CHM_E_Γ1Μαγνητοελαστικών Αισθητήρων
 --
Κούκος Ιωάννης
50ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΦΕACHM_E_A2CHM_E_Γ1Τεχνοοικονομικής Ανάλυσης & Βελτιστοποίησης Διεργασιών
51ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΗΣ ΛΙΓΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΟΥ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣACHM_E_A2CHM_E_Γ1Τεχνοοικονομικής Ανάλυσης & Βελτιστοποίησης Διεργασιών
52ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥACHM_E_A2CHM_E_B2Τεχνοοικονομικής Ανάλυσης & Βελτιστοποίησης Διεργασιών
53ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥACHM_E_A2CHM_E_Γ1Τεχνοοικονομικής Ανάλυσης & Βελτιστοποίησης Διεργασιών
54ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣACHM_E_A2CHM_E_Β4Τεχνοοικονομικής Ανάλυσης & Βελτιστοποίησης Διεργασιών
55ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑACHM_E_A2CHM_E_Γ5Τεχνοοικονομικής Ανάλυσης & Βελτιστοποίησης Διεργασιών
 --
Κυριακού Γεώργιος
56Εκλεκτική Μετατροπή Οργανικών Μορίων προερχόμενα από Λιγνοκυτταρινική Βιομάζα σε Πρότυπα Καταλυτικά ΣυστήματαΒCHM_E_Β3CHM_E_Β1Επιστήμης Επιφανειών
57Πρότυπα Καταλυτικά Πειράματα για την Αναβάθμιση της Λιγνοκυτταρινικής Βιομάζας σε Καύσιμα και Χημικά Υψηλής Προστιθέμενης ΑξίαςΒCHM_E_Β3CHM_E_Β1Επιστήμης Επιφανειών
 --
Μαντζαβίνος Διονύσης
58Προχωρημένες διεργασίες οξείδωσης σε υδατικές μήτρες (1)ACHM_E_A1CHM_E_A5Ερευνητική Ομάδα Προχωρημένων Διεργασιών Οξείδωσης
59Προχωρημένες διεργασίες οξείδωσης σε υδατικές μήτρες (2)ACHM_E_A1CHM_E_A5Ερευνητική Ομάδα Προχωρημένων Διεργασιών Οξείδωσης
60Προχωρημένες διεργασίες οξείδωσης σε υδατικές μήτρες (3)ACHM_E_A1CHM_E_A5Ερευνητική Ομάδα Προχωρημένων Διεργασιών Οξείδωσης
61Προχωρημένες διεργασίες οξείδωσης σε μικρο-ρύπους (4)ACHM_E_A1CHM_E_A5Ερευνητική Ομάδα Προχωρημένων Διεργασιών Οξείδωσης
62Προχωρημένες διεργασίες οξείδωσης σε μικρο-ρύπους (5)ACHM_E_A1CHM_E_A5Ερευνητική Ομάδα Προχωρημένων Διεργασιών Οξείδωσης
 --
Ματαράς Δημήτριος
 --
Μαυραντζάς Βλάσης
63Ο ρόλος των αμινών στο σχηματισμό και τη δομή οργανικών ατμοσφαιρικών νανοσωματιδίωACHM_E_A6CHM_E_A4Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων
64Μοριακός σχεδιασμός διεπιφανειακά ενεργών ουσιών για εφαρμογές σε προϊόντα υγιεινήςACHM_E_Β6CHM_E_A4Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων
65Μελέτη της νανοδομής και ιξωδοελαστικής συμπεριφοράς πολυμερικών νανοσυνθέτων με τη βοήθεια μοριακών προσομοιώσεωνACHM_E_A4CHM_E_Γ2Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων
66Κατανόηση της αυτο-οργανωμένης δομής συμπολυμερών που οδηγούν στην ανάπτυξη πολυμεροσωμάτων (για εφαρμογές στη φαρμακευτική) με μεθόδους μοριακής προσομοίωσηςACHM_E_Β6CHM_E_A4Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων
 --
Μπεμπέλης Συμεών
67Σύνθεση, χαρακτηρισμός και αξιολόγηση ηλεκτροκαταλυτών για στοιχεία καυσίμου χαμηλής θερμοκρασίαςΒCHM_E_Β1CHM_E_Β5Ερευνητική Ομάδα Καθηγητή Συμεών Μπεμπέλη
68Σύνθεση, χαρακτηρισμός και αξιολόγηση ηλεκτροκταλυτών για στοιχεία καυσίμου και ηλεκτρολυτικά στοιχεία με κεραμικό ηλεκτρολύτηΒCHM_E_Β1CHM_E_Β5Ερευνητική Ομάδα Καθηγητή Συμεών Μπεμπέλη
69Φωτοηλεκτροχημικά στοιχείαΒCHM_E_Β1CHM_E_Β5Ερευνητική Ομάδα Καθηγητή Συμεών Μπεμπέλη
70Ανάπτυξη μικροβιακού κελιού ηλεκτρόλυσης για παραγωγή υδρογόνουΒCHM_E_A1CHM_E_Β5Ερευνητική Ομάδα Καθηγητή Συμεών Μπεμπέλη
71Ανάπτυξη μικροβιακού κελιού ηλεκτρόλυσης για παραγωγή μεθανίουΒCHM_E_A1CHM_E_Β5Ερευνητική Ομάδα Καθηγητή Συμεών Μπεμπέλη
 --
Μπογοσιάν Σογομών
72Φασματοσκοπική και Θερμοδυναμική μελέτη της εξαέρωσης του οξειδίου του ρηνίου σε ψηλές θερμοκρασίεςΒCHM_E_B2CHM_E_Β1Φυσικοχημείας, Δομής και Δυναμικής Άμορφων Υλικών και Ρευστών
73Ετερογένεια Μοριακών Δομών και Διαμορφώσεων Καταλυτών WOx και VOx υποστηριγμένων σε TiO2(anatase) και ΤιΟ2(Ρ25)ΒCHM_E_B2CHM_E_Β1Φυσικοχημείας, Δομής και Δυναμικής Άμορφων Υλικών και Ρευστών
 --
Πανδής Σπυρίδων
74Νανοσωματίδια στην ατμόσφαιρα της ΕλλάδαςACHM_E_A6CHM_E_B2Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
75Παραγωγή ατμοσφαιρικών οργανικών μικροσωματιδίων από βιογενείς ενώσεις ACHM_E_A6CHM_E_A1Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
76Μέτρηση μη πτητικών ατμοσφαιρικών νανοσωματιδίωνACHM_E_A6CHM_E_A1Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
77Ρόλος του ισοπρενίου στην ατμοσφαιρική ρύπανσηACHM_E_A6CHM_E_A1Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
78Μέτρηση ατμοσφαιρικών ρύπων με αισθητήρες χαμηλού κόστουςACHM_E_A6CHM_E_B2Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
79Οξειδωτικό δυναμικό ατμοσφαιρικών σωματιδίωνACHM_E_A6CHM_E_B2Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
80Μετρήσεις της κατανομής μεγέθους και χημικής σύστασης ατμοσφαιρικών σωματιδίωνACHM_E_A6CHM_E_A1Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
81Επίδραση ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε έργα τέχνηςACHM_E_A6CHM_E_B2Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
 --
Παρασκευά Χριστάκης
82Ανάπτυξη καινοτόμων υλικών για την επιδιόρθωση βλαβών δομικών υλικών ιστορικών μνημείωνACHM_E_Γ1CHM_E_A5Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής
83Ενίσχυση καθαρότητας υδροξυτυροσόλης σε εκχυλίσματα φύλλων ελιάς με κλασματοποίηση μέσω μεμβρανών υπερδιήθησης και νανοδιήθησηςACHM_E_Γ4CHM_E_B2Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής
84 Ανάλυση σύστασης πηγών βιομάζας από το δέντρο και τον καρπό της ελιάς και σχεδιασμός ενός καινοτόμου αντιδραστήρα για όξινη υδρόλυσηACHM_E_Γ4CHM_E_B2Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής
85Μελέτη αντιοξειδωτικότητας υδροξυτυροσόλης από εκχυλίσματα φύλλων ελιάς και προσπάθεια αύξησης βιοδιαθεσιμότηταςACHM_E_Γ4CHM_E_B2Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής
86Παρασκευή αιωρημάτων και εφαρμογή τους στην προστασία δομικών υλικών ιστορικών μνημείωνACHM_E_Γ1CHM_E_Γ5Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής
87Απομόνωση και εμπλουτσισμός φαινολικών ενώσεων στεμφύλων Merlot μέσω μεμβράνης πιλοτικής κλίμακαςACHM_E_Γ1CHM_E_Γ5Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής
88Καταβύθιση αλάτων σε κλίνες κλασματικής διαβροχήςACHM_E_Γ1CHM_E_Γ5Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής
89Καταβύθιση αλάτων σε κλίνες κλασματικής διαβροχής παρουσία οργανικών φάσεωνACHM_E_Γ1CHM_E_Γ5Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής
90Επίδραση της διαβροχής στην καταβύθιση ανθρακικού ασβεστίου σε πορώδη μέσα παρουσία οργανικών ενώσεωνACHM_E_A1CHM_E_A5Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής
91Ροφήσεις φαινολικών ουσιών από διάφορα αγροτικά παραπροϊόντα σε στερεές κλίνεςACHM_E_A1CHM_E_A5Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής
Πασπαράκης Γεώργιος
92Ενέσιμα, αποκρίσιμα εμβολιασμένα υδροπηκτώματα αλγινικού νατρίου διπλής πρόσδεσηςΓCHM_E_Β6CHM_E_Γ3Πολυμερών
 --
Παύλου Σταύρος
 --
Σπαρτινός Δημήτριος
93ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΘΕΙΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΒCHM_E_Γ1CHM_E_Γ5Χημικών Διεργασιών και Τεχνολογιών Ελέγχου Αέριας Ρύπανσης
94ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΘΕΙΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΒCHM_E_Γ1CHM_E_Γ5Χημικών Διεργασιών και Τεχνολογιών Ελέγχου Αέριας Ρύπανσης
95ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΑΝΤΙΡΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ SO2 ΚΑΙ ΤΟΥ CO2 ΜΕ CaO ΚΑΙ CΒCHM_E_Β4CHM_E_A6Χημικών Διεργασιών και Τεχνολογιών Ελέγχου Αέριας Ρύπανσης
96ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΛΙΝΗΣ ΑΝΤΙΡΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ SO2 KAI TOY CO2 ΜΕ CaCO3 ΚΑΙ CΒCHM_E_Β4CHM_E_A6Χημικών Διεργασιών και Τεχνολογιών Ελέγχου Αέριας Ρύπανσης
97ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, AΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (LNG)ΒCHM_E_A2CHM_E_A4Χημικών Διεργασιών και Τεχνολογιών Ελέγχου Αέριας Ρύπανσης
 --
Τσαμόπουλος Ιωάννης
98Μελέτη της έκτασης ινιδίων ελαστο-πλαστικών υλικώνACHM_E_Β6CHM_E_Γ1Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
99Κίνηση και παραμόρφωση φυσαλίδας σε ελαστο-ιξωδοπλαστικό ρευστόACHM_E_Β6CHM_E_Γ1Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
100Διάσπαση πολυμερικού υμένα με εφελκυσμόACHM_E_Γ1CHM_E_A4Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
101 Μικρο- και Νανο-ρευστομηχανική: Προσομοίωση της κίνησης υγρού υμένα πάνω από μικρο-σχισμή σε διαμόρφωση CassieACHM_E_Γ1CHM_E_A4Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
102Μελέτη της κίνησης αργού πετρελαίου σε υποθαλάσσιους αγωγούς μεταφοράςACHM_E_Γ1CHM_E_A4Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
103Εξώθηση αργού πετρελαίου από ντίζελ μέσα σε αγωγό μεταφοράς του σε χαμηλή θερμοκρασίαACHM_E_Γ1CHM_E_A4Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
 --
Ομότιμοι Καθηγητές
Βαγενάς Κωνσταντίνος
 --
Βερύκιος Ξενοφών
 --
Δάσιος Γεώργιος
 --
Κουτσούκος Πέτρος
 --
Λαδάς Σπυρίδων
 --
Λιανός Παναγιώτης
104Μελέτη παραγωγής ρεύματος ή (και) υδρογόνου χρησιμοποιώντας στοιχεία αλουμινίου-αέρα (Al-air batteries)ΒCHM_E_Β5CHM_E_Β1Εφαρμοσμένης Φωτοφυσικής & Φωτοχημείας
105Φωτοηλεκτροκαταλυτική παραγωγή υδρογόνουΒCHM_E_Β5CHM_E_Β1Εφαρμοσμένης Φωτοφυσικής & Φωτοχημείας
106Φωτοηλεκτροκαταλυτική παραγωγή υπεροξειδίου του υδρογόνουΒCHM_E_Β5CHM_E_Β1Εφαρμοσμένης Φωτοφυσικής & Φωτοχημείας
107Στοιχεία καυσίμου υπεροξειδίου του υδρογόνουΒCHM_E_Γ6CHM_E_Γ2Εφαρμοσμένης Φωτοφυσικής & Φωτοχημείας
108Ηλιακά στοιχεία περοβσκιτώνΒCHM_E_Γ6CHM_E_Γ2Εφαρμοσμένης Φωτοφυσικής & Φωτοχημείας
109Μελέτη φωτοηλεκτροκαταλυτικής επεξεργασίας υδατικών αποβλήτωνΒCHM_E_Β1CHM_E_Β5Εφαρμοσμένης Φωτοφυσικής & Φωτοχημείας
 --
Νικολόπουλος Παναγιώτης
 --
Παπαθεoδώρου Γιώργος
 --
Στάικος Γεώργιος
 --
Τσιτσιλιάνης Κωνσταντίνος
110Ενέσιμα θερμο-αποκρινόμενα υδροπητώματα εμβολιασμένου αλγινικού νατρίου: επίδραση του ιόντος ασβεστίου στην ρεολογική απόκρισηΓCHM_E_Γ3CHM_E_Γ2Πολυμερών
 --
Καθηγητές άλλων Τμημάτων
Γεωργίου Δημοσθένης
 --
Καρώνης Δημήτριος
 --
Λυμπεράτος Γεράσιμος
111Ανάκτηση ενέργειας από σακχαρούχα ή/ και αγροτοβιομηχανικά απόβλητα μέσω μικροβιακών διεργασιώνACHM_E_A1CHM_E_A5ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
112Παραγωγή βιοπλαστικών από σακχαρούχα απόβληταACHM_E_A1CHM_E_A5ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
113Ανάπτυξη βιο-διυλιστηρίου για την αξιοποίηση αποβλήτων μέσω βιολογικών διεργασιώνACHM_E_A1CHM_E_A5ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
114Χαρακτηρισμός και μελέτη ιδιοτήτων μικροβιακά παραγόμενων βιοπλαστικώνACHM_E_A1CHM_E_A5ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
115Μικροβιακές τεχνολογίες ηλεκτρόλυσης για επεξεργασία αποβλήτωνACHM_E_A1CHM_E_A5ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
 --
Μπεκατώρου Αργυρώ
116Ανάπτυξη και τεχνοοικονομική μελέτη διεργασιών στο πλαίσιο βιοδιυλιστηρίου για προϊόντα προστιθέμενης αξίας από το υποπροϊόν τυποποίησης Κορινθιακής σταφίδαςACHM_E_A1CHM_E_A5ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
 --