Πίνακες των προσφερόμενων Διπλωματικών Εργασιών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024 - 2025 καθώς και για τα προηγούμενα έτσι όπως έχουν δηλωθεί από τα υπεύθυνα μέλη ΔΕΠ.

Ο πίνακας ανανεώνεται αυτόματα κάθε φορά που γίνεται οποιαδήποτε αλλαγή στις διπλωματικές εργασίες από το υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ.

Ακαδημαϊκό Έτος (2024 - 2025)

Πίνακας Προσφερόμενων Διπλωματικών Εργασιών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024 - 2025

A/AΘέμαΘεματική1ο Υποχρεωτικό Μάθημα2ο Υποχρεωτικό ΜάθημαΕργαστήριο
Καθηγητές & Λέκτορες
Αμανατίδης Ελευθέριος
1Ανάκτηση ανθρακονημάτων από σύνθετα υλικά μέσω διεργασιών πλάσματοςΓCHM_E_Γ3CHM_E_Γ2Τεχνολογίας Πλάσματος
2Χημική εναπόθεση λεπτών υμενίων τ΄ύπου SiOxCyHz μέσω τζετ πλάσματος ατμοσφαιρικής πίεσης ΓCHM_E_Γ3CHM_E_Γ4Τεχνολογίας Πλάσματος
3Επεξεργασία αποβλήτων μέσω πλάσματος εντός υγρών διαλυμάτων ΓCHM_E_A1CHM_E_Γ2Τεχνολογίας Πλάσματος
4Επεξεργασία υγρών διαλυμάτων μέσω ηλεκτρικών εκκενώσεωνΓCHM_E_Γ3CHM_E_Γ2Τεχνολογίας Πλάσματος
 --
Αρμάου Αντώνης
5Βέλτιστη παρατηρησή αέριας ρύπανσης βάση μετρήσεων από αραιό πλέγμα αισθητήρωνACHM_E_A2CHM_E_A4Εργαστήριο Ανάλυσης, Ρύθμισης, και Αναγνώρισης Συστημάτων (ΑΡΑΣ)
6Μοντελοποίηση και ανάλυση της διασποράς νανοπλακιδίων άνθρακα σε υδατικά διαλύματα.ACHM_E_A2CHM_E_Γ2Εργαστήριο Ανάλυσης, Ρύθμισης, και Αναγνώρισης Συστημάτων (ΑΡΑΣ)
7Σχεδιασμός βέλτιστων ρυθμιστών για χημικές διεργασίες μέσω διγραμμικών περιγραφώνACHM_E_A2CHM_E_Β4Εργαστήριο Ανάλυσης, Ρύθμισης, και Αναγνώρισης Συστημάτων (ΑΡΑΣ)
8Bελτιστοποίηση απόδοσης αντιδραστήρων υπερήχων μέσω προσομοιώσεωνACHM_E_A2CHM_E_Β4Εργαστήριο Ανάλυσης, Ρύθμισης, και Αναγνώρισης Συστημάτων (ΑΡΑΣ)
 Παρατηρήσεις
[5] Με την κατασκευή νέων αυτόνομων αισθητήρων, έχει δημιουργηθεί η ανάγκη για την παραγωγή κατάλληλων υπολογιστικών πακέτων (επικαλούμενα παρατηρητές) τα οποία θα μπορούν να μετατρέψουν τις μετρήσεις σε χρήσιμη πληροφορία. Συγκεκριμένα για την ρύπανση, αισθητήρες κατασκευάστηκαν που κινούνται  στο χώρο και έχουμε προφίλ ρύπανσης στο χωροχρόνο. Το ερώτημα της διπλωματικής αυτής είναι: "δεδομένων των διαφορετικών μετρήσεων στην διάθεση μας και την διαδρομή των αισθητήρων,  πωςκατασκευάζουμε προφίλ της συγκέντρωσης των ατμοσφαιρικών ρύπων στο χώρο;" Η διπλωματική βασίζεται στη λύση προβλημάτων βελτιστοποίησης και μερικέσ διαφορικές εξισώσεις.  

[6] Η διεργασία διασποράς νανοπλακιδίων άνθρακα σε υδατικά διαλύματα παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των νανοπλακιδίων, οι οποίες έχουν την τάση να συσφαιρόνονται. Η χρήση τασιενεργών ουσιών είναι μια λύση για την μείωση αυτού του φαινομένου, αλλά είναι αργή διεργασία. Στην διπλωματική αυτή θα εξερευνηθεί η χρήση υπερήχων για την επιτάχυνση της διεργασίας με σκοπό την ρύθμιση της διασποράς των νανοπλακιδίων. Ο στόχος της διπλωματικής εργασίας ειναι να μοντελοποιηθεί η διεργασία διασποράς, χρησιμοποιώντας πειραματικά δεδομένα απο το  εργαστήριο Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Υλικών. Σκοπός είναι να ευρεθούν οι βέλτιστες συνθήκες της διεργασίας. 

[7] Ο σχεδιασμός ρυθμιστών και παρατηρητών για χημικές διεργασίες είναι ένα σημαντικό ερώτημα που απασχόλησε την ακαδημαϊκή κοινότητα και την βιομηχανία τα τελευταία 80 χρόνια. Οι πρώτες προσπάθειες για τον σχεδιασμό βασίστηκαν σε γραμμικά μοντέλα αυτών των διεργασιών. Η έλευση υπολογιστών με σημαντικές ικανότητες το 80 έδωσε το έναυσμα για τον σχεδιασμό βέλτιστων υπολογιστών για μη γραμμικές διεργασίες. 40 χρόνια μετά το ερώτημα του γρήγορου σχεδιασμού ρυθμιστών για τη χημική βιομηχανία παραμένει ανοικτό. Η διπλωματική θα εξερευνήσει τον σχεδιασμό ρυθμιστών για διεργασίες που περιγράφονται από διγραμμικές εξισώσεις.

[8] Τι είναι ένας αντιδραστήρας υπερήχων; ΔείτεΒελτιστοποιημένη χημική απόδοση αντιδραστήρων από υπερήχους υψηλής ισχύος (hielscher.com)Πως μπορεί κάποιος να μεγιστοποιήσει την απόδοοση του; Αυτό καλούμαστε να "λύσουμε"

Βαγενάς Δημήτρης
9Επίδραση του φωτισμού στην επεξεργασία αποβλήτων ζυθοποιίας και τη δέσμευση CO2 με τη χρήση κυανοβακτηρίων.ACHM_E_A1CHM_E_A3Περιβαλλοντικών Συστημάτων
10Επίδραση του CO2 στην επεξεργασία αποβλήτων ζυθοποιίας με τη χρήση κυανοβακτηρίων.ACHM_E_A1CHM_E_A3Περιβαλλοντικών Συστημάτων
11Εφαρμογή biochar από μάζα κυανοβακτηρίων για τη δημιουργία ηλεκτροδίων ηλεκτροοξείδωσης/ηλεκτροκροκίδωσης. ACHM_E_A1CHM_E_Β5Περιβαλλοντικών Συστημάτων
12Εφαρμογή biochar από μάζα κυανοβακτηρίων για την προσρόφηση νιτρικών από υπόγεια ύδατα.ACHM_E_A1CHM_E_A3Περιβαλλοντικών Συστημάτων
13Εφαρμογές προσροφητικών υλικών για την επεξεργασία υγρών αποβλ΄τηων.ACHM_E_A1CHM_E_A3Περιβαλλοντικών Συστημάτων
14Εφαρμογή της ηλεκτροκροκίδωσης για την επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων.ACHM_E_A1CHM_E_Β5Περιβαλλοντικών Συστημάτων
15Εφαρμογή της υδροδυναμικής σπηλαίωσης γαι την προ-επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων.ACHM_E_A1CHM_E_A3Περιβαλλοντικών Συστημάτων
16Εφαρμογή τεχνητών υγροβιοτόπων για την επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων.ACHM_E_A1CHM_E_A3Περιβαλλοντικών Συστημάτων
 --
Βαφέας Παναγιώτης
17Μαθηματική Προσομοίωση της Ανάπτυξης Καρκινικού ΌγκουACHM_E_A2CHM_E_A4Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
18Σκέδαση Γραμμικών Ελαστικών Κυμάτων από ΥλικάACHM_E_A2CHM_E_A4Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
19Ρευστοδυναμική και Μαγνητικά ΡευστάACHM_E_A2CHM_E_A4Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
20Ηλεκτρική και Μαγνητική Δραστηριότητα του ΕγκεφάλουACHM_E_A2CHM_E_A4Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
21Ηλεκτρομαγνητισμός και Σκέδαση Χαμηλών ΣυχνοτήτωνACHM_E_A2CHM_E_A4Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
 --
Δάσιος Κωνσταντίνος
22Νανοσύνθετα φίλτρα οξειδίου γραφενίου για κατεργασία πόσιμου νερούΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ5Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Yλικών
23Καινοτόμο νανοτροποποιημένο τσιμέντο με χαμηλή θερμική αγωγιμότηταΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ5Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Yλικών
24Νανοσύνθετα υλικά από πέλλετ υψηλής συγκέντρωσης γραφενίουΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ5Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Yλικών
25Βιώσιμα υβριδικά βιοσύνθετα υλικάΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ5Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Yλικών
26Αντιμικροβιακές και αντιμυκητιακές επιστρώσεις με βάση το γραφένιοΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ5Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Yλικών
27Μηχανική Μάθηση στην Υπεριλαντικότητα Τρισδιάστατα Εκτυπωμένων ΔομώνΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ5Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Yλικών
28Αναβαθμιστική ανακύκλωση ινώδους ενίσχυσης σε καινοτόμα δομικά υλικάΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ5Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Yλικών
 --
Δασκαλάκης Βαγγέλης
29Δυναμική και Μηχανική τoυ Φωτοσυστήματος σε Ανώτερα φυτά, Διάτομα ή ΒακτήριαΓCHM_E_B2CHM_E_Γ3Βιομοριακή Δυναμική & Μηχανική
30Μοντέλο Μηχανικής Εκμάθησης για τη μελέτη της δυναμικής βιομορίωνΓCHM_E_B2CHM_E_Γ3Βιομοριακή Δυναμική & Μηχανική
31Μηχανική και Δυναμική των πρωτεϊνών Cas της τεχνολογίας επεξεργασίας γονιδιώματος CRISPR-CasΓCHM_E_B2CHM_E_Γ3Βιομοριακή Δυναμική & Μηχανική
32Δυναμική και Βελτιστοποίηση (Μηχανική) πρωτεϊνών του μηχανισμού Παρεμβολής RNA (RNA silencing, interference)ΓCHM_E_B2CHM_E_Γ3Βιομοριακή Δυναμική & Μηχανική
33Σύμπλοκα Νουκλεοπρωτεΐνης−RNA για χορήγηση φαρμάκωνΓCHM_E_Γ3CHM_E_B2Βιομοριακή Δυναμική & Μηχανική
34Συνδυασμός πειραματικών και υπολογιστικών μεθόδων για τη μελέτη της δράσης ένζυμων που συμβάλλουν στην αποικοδόμηση πλαστικώνΓCHM_E_B2CHM_E_Γ3Βιομοριακή Δυναμική & Μηχανική
35Προσδιορισμός Φασμάτων Απορρόφησης και Φθορισμού Χρωμοφόρων σε βιολογικά μόρια με μεθόδους Μηχανικής Εκμάθησης (κώδικας python)ΓCHM_E_Γ3CHM_E_B2Βιομοριακή Δυναμική & Μηχανική
 Παρατηρήσεις
[29] Δυναμική και Μηχανική των φωτοσυνθετικών κεραίων/ πρωτεϊνών με εφαρμογές σε: (α) τεχνητή φωτοσύνθεση, (β) αύξηση βιομάζας. H διπλωματική αφορά σε προσομοιώσεις Μοριακής Δυναμικής για τη σχέση δομής - λειτουργίας  του φωτοσυνθετικού μηχανισμο΄ύ

[30] Ανάπτυξη Μοντέλου Μηχανικής Εκμάθησης (κώδικας python) για την εύρεση των σημαντικότερων μεταβλητών (βαθμών ελευθερίας) σε δομικές αλλαγές βιομορίων κατά τη λειτουργίας τους, με εφαρμογές σε μεθόδους μεταδυναμικής.

[31] Δυναμική και βελτιστοποίηση (μηχανική) των πρωτεϊνών Cas για αποδοτική επεξεργασία γονιδιώματος

[32] Μελέτη με Μοριακή Δυναμική των πρωτεϊνών: Dicer & Argonaute

[33] Χαρακτηρισμός συμπλόκων πρωτεΐνών - RNA με Μοριακή Δυναμική για τη δυνατότητα δημιουργίας συστημάτων χορήγησης φαρμάκων

[34] Η διπλωματική εργασία θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το εργαστήριο Δομικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας της κα. Δημαρόγκωνα.

[35] H διπλωματική αφορά σε προσομοιώσεις Μοριακής Δυναμικής/ Κβαντικής Μηχανικής για τη δημιουργία βάσης δεδομένων και στη συνέχεια ανάπτυξη μοντέλου Μηχανικής Εκμάθησης για τον προσδιορισμό φασμάτων απορρόφησης/ φθορισμού χρωμοφόρων που βρίσκονται σε βιομόρια (κεραίες απορρόφησης φωτός στα διάτομα).

Δημακόπουλος Ιωάννης
36ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ACHM_E_Γ1CHM_E_A4Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
37ΡΟΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΕΣACHM_E_Γ1CHM_E_A4Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
38Μελέτη της Μηχανικής Συμπεριφοράς Λείων Μυικών ΚυττάρωνACHM_E_Γ1CHM_E_A4Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
39Μελέτη της Μηχανικής Συμπεριφοράς Ενδοθυλιακών ΚυττάρωνACHM_E_Γ1CHM_E_A4Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
40Ροή Αργού Πετρελαίου σε Πορώδες ΜέσοACHM_E_Γ1CHM_E_A4Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
41In silico Ρεομετρική Μελέτη του ΚλίνκερACHM_E_Γ1CHM_E_A4Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
42 3D Προσομοίωση της Κίνησης Ερυθρών και Λευκών Αιμοσφαιρίων και Αιμοπεταλίων μέσα σε ΜικροαγγείαACHM_E_Γ1CHM_E_A4Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
43Μελέτη της ρεολογικής απόκρισης του αίματος σε εκτατικά πεδίαACHM_E_A4CHM_E_Γ1Μηχανικής Ρευστών και Ρεολογίας
 --
Δημαρόγκωνα Μαρία
44Επίδραση σημειακών μεταλλάξεων στη λειτουργία μίας λυτικής μονοοξυγενάσης πολυσακχαριτών.ACHM_E_B2CHM_E_Γ3Δομικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
45Δομικές μελέτες ενζύμων που εμπλέκονται στην αποικοδόμηση τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (PET)ACHM_E_B2CHM_E_Γ3Δομικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
46Συνδυασμός πειραματικών και υπολογιστικών μεθόδων για τη μελέτη της δράσης ένζυμων που συμβάλλουν στην αποικοδόμηση πλαστικώνACHM_E_B2CHM_E_Γ3Δομικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
47Μελέτη μηχανισμού δράσης ενζύμων που εμπλέκονται στην αποικοδόμηση πολυλακτιδίου (PLA)ACHM_E_B2CHM_E_Γ3Δομικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
48Ετερόλογη έκφραση μία ανενεργής εστεράσης του οξικού οξέος για κρυσταλλογραφικές μελέτεςACHM_E_Γ3CHM_E_B2Δομικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
 --
Καρανικολός Γεώργιος
49Ετερογενής ενεργοποίηση του υπερθειικού νατρίου με την χρήση μεταλλο-οργανικών πλεγμάτων (metal-organic frameworks - MOFs) για αποδόμηση υδάτινων ρύπωνΒCHM_E_B1CHM_E_Β3Προηγμένων Διεργασιών Διαχωρισμού & Κατάλυσης
50Αντιβακτηριακή δράση μεταλλο-οργανικών πλεγμάτων (MOFs)ΒCHM_E_Β3CHM_E_B2Προηγμένων Διεργασιών Διαχωρισμού & Κατάλυσης
51Μελέτη μεμβρανών πολυμερικής μήτρας για διαχωρισμό διοξειδίου του άνθρακα από πηγές χαμηλής συγκέντρωσηςΒCHM_E_Β3CHM_E_B2Προηγμένων Διεργασιών Διαχωρισμού & Κατάλυσης
52Μελέτη εκτόπισης υδρογονανθράκων από πορώδη μέσα με συστήματα πολυμερών, επιφανειδραστικών και γαλακτωμάτων PickeringΒCHM_E_Β6CHM_E_B2Προηγμένων Διεργασιών Διαχωρισμού & Κατάλυσης
 Παρατηρήσεις
[50] Συνεπίβλεψη: Μιχάλης Κορνάρος

[52] Συνεπιβλέποντες: Χρήστος Τσακίρογλου, ΙΕΧΜΗEmad Walid Al Shalabi, Khalifa University  

Κατσαούνης Αλέξανδρος
53Λειτουργία αυτοενισχυόμενων ηλεκτροχημικών αντιδραστήρων για περιβαλλοντικά ενδιαφέρουσες αντιδράσειςΒCHM_E_Β4CHM_E_Β5Χημικών Διεργασιών και Ηλεκτροχημείας
54Degradation of organic pollutants by electro-activated persulfate using modified RVC cathodeΒCHM_E_Β4CHM_E_Β5Χημικών Διεργασιών και Ηλεκτροχημείας
55Λειτουργία αυτοενισχυόμενων ηλεκτροχημικών αντιδραστήρων για περιβαλλοντικά ενδιαφέρουσες αντιδράσειςΒCHM_E_B1CHM_E_Β5Χημικών Διεργασιών και Ηλεκτροχημείας
56Μελέτη της Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης για αντιδράσεις περιβαλλοντικού ενδιαφέροντοςΒCHM_E_B1CHM_E_Β5Χημικών Διεργασιών και Ηλεκτροχημείας
 --
Κονταρίδης Δημήτριος
 --
Κορνάρος Μιχάλης
57Μελέτη αποδόμησης βιοπλαστικών σε συνθήκες αναερόβιας χώνευσηςACHM_E_A1CHM_E_A5Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
58Μελέτη επίδρασης της αποδόμησης βιοπλαστικών στη βιοδιεργασία της αναερόβιας χώνευσηςACHM_E_A1CHM_E_A5Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
59Μελέτη αποδόμησης βιοπλαστικών σε αερόβιες συνθήκες ACHM_E_A1CHM_E_A5Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
60Μελέτη επίδρασης της αποδόμησης βιοπλαστικών στην κινητική αερόβιων μικροοργανισμώνACHM_E_A1CHM_E_A5Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
61Βελτιστοποίηση της παραγωγής βιοπλαστικών από κυανοβακτήριαACHM_E_A1CHM_E_A3Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
62Μελέτη παραγωγής βιοπλαστικών από κυανοβακτήρια στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίαςACHM_E_A1CHM_E_A3Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
63Μελέτη της βιοσυσσώρευσης φωσφόρου από κυανοβακτήριαACHM_E_A1CHM_E_A3Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
64Επεξεργασία και αξιοποίηση αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων για παραγωγή φυκοκυανίνης ACHM_E_A1CHM_E_A3Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
65Αξιοποίηση υγρής αναερόβιας απορροής ως μέσο καλλιέργειας για την παραγωγή βιοπλαστικών ACHM_E_A1CHM_E_A3Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
 --
Κουζούδης Δημήτρης
66Μέτρηση μαγνητικής καμπύλης στέρησης σε μαγνητοελαστικά υλικά ΓCHM_E_Γ4CHM_E_Γ6Μαγνητοελαστικών Αισθητήρων
67Μελέτη σήματος αισθητήρα εγκιβωτισμένου στο εσωτερικό τσιμεντένιων δοκών. ΓCHM_E_Γ4CHM_E_Γ6Μαγνητοελαστικών Αισθητήρων
68Σύνθεση πολυμερούς για την διεπιφάνεια μαγνητοελαστικού αισθητήρα και δονούμενων μεταλλικών επιφανειών ΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ6Μαγνητοελαστικών Αισθητήρων
Κούκος Ιωάννης
69CO2 HYDROGENATION FOR CHEMICALS AND FUELS PRODUCTIONACHM_E_A2CHM_E_B1Τεχνοοικονομικής Ανάλυσης & Βελτιστοποίησης Διεργασιών
70Modelling of PEM water electrolyzersACHM_E_A2CHM_E_Β5Τεχνοοικονομικής Ανάλυσης & Βελτιστοποίησης Διεργασιών
71ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ ACHM_E_A2CHM_E_Β4Τεχνοοικονομικής Ανάλυσης & Βελτιστοποίησης Διεργασιών
72ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΕΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑACHM_E_A2CHM_E_Β4Τεχνοοικονομικής Ανάλυσης & Βελτιστοποίησης Διεργασιών
73Modelling and optimization of atmospheric water harvesting using renewable energyACHM_E_A2CHM_E_A1Τεχνοοικονομικής Ανάλυσης & Βελτιστοποίησης Διεργασιών
 --
Κυριακού Γεώργιος
74Μελέτη της υδρογόνωσης του CO2 σε υποστηριγμένους καταλύτες. ΒCHM_E_B1CHM_E_Β3Επιστήμης Επιφανειών
75Η αλληλεπίδραση και αντιδραστικότητα του μονοξειδίου του άνθρακα και μορίων προερχόμενων από την βιομάζα σε καθαρές και τροποποιημένες επιφάνειες νικελίου. ΒCHM_E_B1CHM_E_Β3Επιστήμης Επιφανειών
76Μελέτη καταλυτικής συμπεριφοράς, ηλεκτρονικών ιδιοτήτων και διασποράς υποστηριγμένων νανοσωματιδίων νικελίου σε αντιδράσεις υδρογόνωσηςΒCHM_E_B1CHM_E_Β3Επιστήμης Επιφανειών
 Παρατηρήσεις
[74] Η εργασία θε πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον κ. Α. Κατσαούνη

Μαντζαβίνος Διονύσης
 --
Μαυραντζάς Βλάσης
77Κατανόηση της μορφολογίας και ρεολογίας μικυλλιακών διαλυμάτων μέσω υπολογιστικών πειραμάτωνΒCHM_E_Γ1CHM_E_A4Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων
78Κυκλικά πολυμερή: κατανόηση της δομής και των ιδιαίτερων ρεολογικών τους ιδιοτ΄ήτων μέσω μοριακών προσομοιώσεων εκτός ισορροπίαςΒCHM_E_Γ1CHM_E_A4Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων
79Θερμοδυναμική δι-συστατικών μιγμάτων ενώσεων ατμοσφαιρικού ενδιαφέροντος μέσω μοριακής προσομοίωσης και θεωρίας Kirkwood - BuffΒCHM_E_A4CHM_E_A6Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων
80Ρεολογία ημικρυσταλλικών πολυμερών: μελέτη μέσω μοριακών προσομοιώσεων εκτός ισορροπίαςΒCHM_E_A4CHM_E_Γ1Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων
 Παρατηρήσεις
[77] Τα επιφανειοδραστικά ή τασιενεργά  είναι οργανικές ενώσεις που τα μόριά τους αποτελούνται από μια υδρόφιλη ομάδα (head) και μια υδρόφοβη ομάδα (tail). Οι ενώσεις αυτές βρίσκουν τεράστιες εφαρμογές σε πολλούς τομείς, όπως στη φαρμακευτική βιομηχανία, στην παρασκευή απορρυπαντικών, στη βιομηχανία τροφίμων, στα σαμπουάν, στα κολλοειδή, στα γαλακτώματα κλπ.  Ο διπλωματικός φοιτητής ή η διπλωματική φοιτήτρια που θα εργαστεί στην παρούσα διπλωματική θα χρησιμοποιήσει πολύπλοκους και ιδιαίτερα ισχυρούς αλγορίθμους Fortran που έχει αναπτύξει η ομάδα μας για την προσομοίωση της μορφολογίας αυτών των υλικών σε πολλαπλές κλίμακες μήκους και χρόνου στον υπολογιστή και τη μελέτη της ρεολογικής τους συμπεριφοράς. Το έργο υποστηρίζεται από την Unilever (U.K.) και αποσκοπε΄ί στην ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων για τον ορθολογικό σχεδιασμό νέων τασιενεργών ενώσεων με τα επιθυμητά ρεολογικά χαρακτηριστικά πριν την παρασκευή τους στο εργαστήριο.

[78] Σε αντίθεση με τα γραμμικά πολυμερή, τα κυκλικά πολυμερή δεν έχουν άκρα. Ως αποτέλεσμα, πολύ σημαντικές θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί για τη συμπεριφορά των γραμμικών πολυμερών δεν ισχύουν για τα κυκλικά πολυμερή. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, θα χρησιμοποιήσουμε κώδικες Fortran και C++ τελευταίας γενιάς για την πρόβλεψη των ιδιοτήτων κυκλικών πολυμερών μέσω υπολογιστικών πειραμάτων. Θα προσομοιώσουμε τήγματα κυκλικών πολυμερών υπό συνθήκες διατμητικής ροής και θα εστιάσουμε κυρίως στις ιδιαίτερες ρεολογικ΄ές τους ιδιότητες, σε σχέση με αυτές των αντίστοιχων γραμμικών πολυμερών. Το ενδιαφέρον για τα κυκλικά πολυμερή πηγάζει από τη μεγάλη σημασία κυκλικών μορίων (όπως είναι τα DNA minicircles και τα circular peptides) στη βιολογία, και του μεγάλου επιστημονικού ενδιαφέροντος σήμερα γι' αυτές τις σχετικά σπάνιες αλλά πολύ ιδιάζουσες δομές.

[79] 1) Η εργασία περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:  α) Υπολογισμός των ακτινικών συναρτήσεων κατανομής ζευγών των δύο συστατικών από μοριακές προσομοιώσεις NPT σε διαφορετικές συστάσεις x1 του διαλύματος.  β) Υπολογισμός των ολοκληρωμάτων Kirkwood-Buff, άρα και της παραγώγου του χημικού δυναμικού ως προς τη σύσταση x1. γ) Αριθμητική ολοκλήρωση για τον υπολογισμό των συντελεστών ενεργότητας γi.  δ) Υπολογισμός της ενέργειας Gibbs περίσσειας ΔGexc – άρα και της μη ιδανικής συμπεριφοράς. 2) Συνεπίβλεψη με καθ. κ. Πανδή.

[80] Ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Χημικός Μηχανικός κατά το στάδιο της επεξεργασίας πολυμερικών υλικών είναι η έντονη τάση αυτών να κρυσταλλώνονται λόγω της επιβαλόμενης ροής (flow-induced crystallization) και μάλιστα σε θερμοκρασίες που μπορεί να είναι αρκετά μεγαλύτερες από το σημείο κρυστάλλωσης ισορροπίας (απουσία ροής). Αυτό οδηγεί στην ανάπτυξη δομικής ετερογένειας στο υλικό και άρα σε σημαντικές αλλαγές στη ρεολογική του απόκριση και συμπεριφορά. Στην παρούσα διπλωματική θα μελετήσουμε την επίδραση που εχει η κρυσταλλικότητα στις ρεολογικές ιδιότητες τηγμάτων πολυμερών μεγάλου ενδιαφέροντος μέσω μοριακών προσομοιώσεων εκτός ισορροπίας. Σκοπός είναι να εξάγουμε μικροσκοπική πληροφορία τόσο για τις ρεολογικές συναρτήσεις του ημικρυσταλλικού υλικού συναρτήσει της μορφολογίας του (ποσοστό κρυσταλλικότητας και βαθμός διασποράς των κρυσταλλιτών στο σύστημα), όσο και για την επίδραση της ροής στη δομή του (additional crystallization due to flow during the computational experiment).

Μπεμπέλης Συμεών
 --
Μπογοσιάν Σογομών
81Αξιολόγηση απόδοσης καταλυτών καταλυτικής διάσπασης τριοξειδίου του θείου ΒCHM_E_B2CHM_E_B1Φυσικοχημείας, Δομής και Δυναμικής Άμορφων Υλικών και Ρευστών
82Μελέτη κινητικής της καταλυτικής διάσπασης του τριοξειδίου του θείουΒCHM_E_B2CHM_E_B1Φυσικοχημείας, Δομής και Δυναμικής Άμορφων Υλικών και Ρευστών
83Φασματοσκοπική μελέτη αντίδρασης διαφορικής κατανομής (disproportionation) του διοξειδίου του θείουΒCHM_E_B2CHM_E_B1Φυσικοχημείας, Δομής και Δυναμικής Άμορφων Υλικών και Ρευστών
84Σύνθεση και in situ φασματοσκοπικός χαρακτηρισμός καταλυτών V2O5/ZrO2ΒCHM_E_B2CHM_E_B1Φυσικοχημείας, Δομής και Δυναμικής Άμορφων Υλικών και Ρευστών
 --
Πανδής Σπύρος
85Συγκεντρώσεις και πηγές πτητικών οργανικών ενώσεων στην ατμόσφαιραACHM_E_A6CHM_E_B2Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
86Προσομοίωση της ατμοσφαιρικής οξείδωσης των οργανικών ρύπων στον θάλαμο ατμοσφαιρικής προσομοίωσης (FORTH-ASC)ACHM_E_A6CHM_E_Β4Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
87Τρισδιάστατη προσομοίωση της επίδρασης των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα στην ατμοσφαιρική ρύπανσηACHM_E_A4CHM_E_A4Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
88Ποσοτικοποίηση της συνεισφοράς πηγών ρύπανσης στα οργανικά σωματίδια διαφορετικού μεγέθους με off-line Aerosol Mass Spectroscopy ACHM_E_A6CHM_E_B2Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
89Προσομοίωσης της νυχτερινής ατμοσφαιρικής χημείας και της παραγωγής τοξικών ενώσεωνACHM_E_A6CHM_E_A4Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
90Μελέτη της κατανομής πτητικότητας των οργανικών σωματιδίων με Tandem Differential Mobility AnalysisACHM_E_A6CHM_E_B1Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
91Πηγές της μάζας των ατμοσφαιρικών νανοσωματιδίων (μικρότερα από 100 nm) σε μεγάλες Ευρωπαϊκές πόλειςACHM_E_A6CHM_E_A4Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
92Συνεχής παραγωγή ρεαλιστικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης για ιατρικές μελέτες και άλλες εφαρμογέςACHM_E_A6CHM_E_Β4Μελέτης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
 Παρατηρήσεις
[85] Μετρήσεις με GC/MS.

Παπαβασιλείου Γιάννα
93ΜΕΣΟΠΟΡΩΔΗ ΒΙΟΑΠΑΝΘΡΑΚΩΜΑΤΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΠΕΡΠΥΚΝΩΤΩΝ ΒCHM_E_Γ6CHM_E_Β5Ηλεκτροχημικών Ενεργειακών Εφαρμογών
94ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΥΔΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΘΡΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΑΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΠΕΡΠΥΚΝΩΤΩΝΒCHM_E_Γ2CHM_E_Γ6Ηλεκτροχημικών Ενεργειακών Εφαρμογών
95ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΘΑΝΟΛΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ ΣΕ ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥΒCHM_E_B1CHM_E_Β3Ηλεκτροχημικών Ενεργειακών Εφαρμογών
96ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΛΗΡΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΞΥΛΩΔΟΥΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΒCHM_E_Γ6CHM_E_Β5Ηλεκτροχημικών Ενεργειακών Εφαρμογών
 --
Παρασκευά Χριστάκης
97Διερεύνηση των συνθηκών εκχύλισης πολυφαινολικών ενώσεων από παραπροϊόντα αμπελουργίας, χρησιμοποιώντας Φυσικούς Βαθέως Ευτηκτικούς Διαλύτες.ACHM_E_A1CHM_E_Β6Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής
98ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝACHM_E_A1CHM_E_Β6Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής
99Πειραματική Μελέτη για την δημιουργία πούδρας πλούσια σε φαινολικά από αγροτικά παραπροϊόντα ACHM_E_A1CHM_E_Β6Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής
100Μελέτη του σχηματισμού κρυστάλλων ανθρακικού ασβεστίου κατά τη ροή υπέρκορων διαλυμάτων σε μικροκανάλια παρουσία επιφανειοδραστικών ενώσεων σε υπολειπόμενο κορεσμό ελαϊκής φάσηςACHM_E_A1CHM_E_Β6Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής
101Αξιοποίηση των συστατικών του λιγνίτη σε βιομηχανικές εφαρμογές και στην γεωπονία.ACHM_E_A1CHM_E_Β6Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής
102Υπολογιστική προσομοίωση φαινομένων μεταφοράς σε νανορευστά και πορώδεις μεμβράνεςACHM_E_A1CHM_E_Β6ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Διευθυντής Ερευνών Βασίλης Μπουργανός
 Παρατηρήσεις
[102] Υπό την επίβλεψη του Διευθυντή Ερευνών του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, κου Βασιλείου Μπουργανού

Πασπαράκης Γεώργιος
103Η αντίδραση σύζευξης Suzuki-Miyaura στη σύνθεση πολυμερικών δικτύωνΓCHM_E_B2CHM_E_Γ3Πολυμερών
104Ελεγχόμενος ριζικός (φωτο-)πολυμερισμός για τη σύνθεση πολυμερών ακριβείας ΓCHM_E_B2CHM_E_Γ3Πολυμερών
 Παρατηρήσεις
[103] Θα γίνει σύνθεση πρόδρομων πολυμερών και μονομερών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κατάλληλα υποστρώματα σύζευξης Suzuki-Miyaura σε υδατικές συνθήκες με στόχο τη χρήση τους σε βιοεφαρμογές. Με την εκπόνηση της εργασίας θα αποκτηθούν δεξιότητες σχετικές με τη χημική σύνθεση οργανικών ενώσεων, δημιουργία πολυμερικών δικτύων, χαρακτηρισμός με φασματοσκοπικές μεθόδους, και μελέτη ρεολογικών ιδιοτήτων. 

[104] Συστήματα ελεγχόμενου ριζικού πολυμερισμού ATRP (atom transfer radical polymerization) για τη σύνθεση και το χαρακτηρισμό πολυμερών ακριβείας. Θα μελετηθεί η κινητική των αντιδράσεων για τη δημιουργία γραμμικών και διακλαδισμένων πολυμερών με πιθανή τελική εφαρμογή τη δημιουργία πολυμερικών δικτύων μέσω μεθόδων φωτοπολυμερισμού ή/και τρισδιάστατης εκτύπωσης. Πειραματικά δεδομένα θα μελετηθούν σε συνεργασία με το εργαστήριο του καθ. Α. Αρμάου για την καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών κινητικής των αντιδράσεων. 

Τσαμόπουλος Ιωάννης
 --
Ομότιμοι Καθηγητές
Αγγελόπουλος Γεώργιος
 --
Βαγενάς Κωνσταντίνος
 --
Βερύκιος Ξενοφών
 --
Γαλιώτης Κωνσταντίνος
105Development of innovative graphene-based materials for biotechnological and biomedical applicationsΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ6Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Yλικών
106«Πράσινες προστατευτικές επιστρώσεις με βάση το γραφένιο»/ “Green protective coatings based on graphene”ΓCHM_E_Γ2CHM_E_Γ6Νανοτεχνολογίας και Προηγμένων Yλικών
 --
Δάσιος Γεώργιος
 --
Κουτσούκος Πέτρος
 --
Λαδάς Σπυρίδων
 --
Λιανός Παναγιώτης
107Μελέτη βιοανθρακωμάτων και των ενεργειακών τους εφαρμογών (θέση 2)ΒCHM_E_Β5CHM_E_B1Ερευνητική Ομάδα Προχωρημένων Διεργασιών Οξείδωσης
108Μελέτη ηλιακών μπαταριών (Θέση 2)ΒCHM_E_Β5CHM_E_B1Ερευνητική Ομάδα Προχωρημένων Διεργασιών Οξείδωσης
109Μελέτη βιοανθρακωμάτων και των ενεργειακών τους εφαρμογών (θέση 1)ΒCHM_E_Β5CHM_E_B1Ερευνητική Ομάδα Προχωρημένων Διεργασιών Οξείδωσης
110Μελέτη ηλιακών μπαταριών (Θέση 1)ΒCHM_E_Β5CHM_E_B1Ερευνητική Ομάδα Προχωρημένων Διεργασιών Οξείδωσης
 --
Ματαράς Δημήτριος
 --
Νικολόπουλος Παναγιώτης
 --
Παπαθεoδώρου Γιώργος
 --
Στάικος Γεώργιος
 --
Τσιτσιλιάνης Κωνσταντίνος
 --
Καθηγητές άλλων Τμημάτων
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
111Επίδραση κατεργασίας πλάσματος στην παραγωγή βιοκαυσίμων από λιγνοκυτταρινούχα βιομάζαACHM_E_A1CHM_E_A5ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
 --
Αγγελόπουλος Χρήστος
112Επεξεργασία ρυπασμένου νερού με ψυχρό πλάσμα/πλασμακατάλυσηΓΥπό καθορισμόΥπό καθορισμόΕργαστήριο ψυχρού πλάσματος και προηγμένων τεχνικών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συστημάτων (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ)
113Ενεργοποίηση και αναγέννηση προσροφητικών φίλτρων με ψυχρό πλάσμα για καθαρισμό νερούΓΥπό καθορισμόΥπό καθορισμόΕργαστήριο ψυχρού πλάσματος και προηγμένων τεχνικών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συστημάτων (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ)
114Απορρύπανση εδαφών με ψυχρό πλάσμαΓΥπό καθορισμόΥπό καθορισμόΕργαστήριο ψυχρού πλάσματος και προηγμένων τεχνικών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συστημάτων (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ)
115Αποδόμηση φυτοφαρμάκων σε υδατικά διαλύματα με φυσαλίδες πλάσματοςΓΥπό καθορισμόΥπό καθορισμόΕργαστήριο ψυχρού πλάσματος και προηγμένων τεχνικών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συστημάτων (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ)
116Συνδυασμός ψυχρού πλάσματος και οζονισμού για την επεξεργασία ρυπασμένων υδάτωνΓΥπό καθορισμόΥπό καθορισμόΕργαστήριο ψυχρού πλάσματος και προηγμένων τεχνικών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συστημάτων (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ)
 Παρατηρήσεις
[112] Επεξεργασία ρυπασμένου νερού από διάφορες κατηγορίες ρύπων (π.χ. βαφές, αντιβιοτικά, κλπ.) σε αντιδραστήρα ψυχρού πλάσματος (απουσία και παρουσία καταλύτη). Ανάλυση οργανικών ρύπων με φασματοφωτομετρία UV-VIS ή χρωματογραφία HPLC.

[113] Σκοπός είναι η απομάκρυνση ρύπων (βαφές, βαρέα μέταλλα, κλπ.) από υδατικά διαλύματα. Θα αναπτυχθούν προσροφητικά υλικά και στη συνέχεια θα ενεργοποιηθούν σε αντιδραστήρα ψυχρού πλάσματος με σκοπό την αύξηση της προσροφητικής τους ικανότητας. Τέλος, θα γίνει προσπάθεια αναγέννησης των φίλτρων αυτών σε αντιδραστήρες πλάσματος.

[114] Βελτιστοποίηση λειτουργίας αντιδραστήρων ψυχρού πλάσματος για την επεξεργασία ρυπασμένων εδαφών (από φυτοφάρμακα, υδρογονάνθρακες, κλπ.) και ανάλυση οργανικών ρύπων με χρωματογραφικές τεχνικές.

Αυγουστάκης Κωνσταντίνος
 --
Γεωργίου Δημοσθένης
 --
Δαλέτου Μαρία
 --
Δρακόπουλος Βασίλειος
117Δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα μέσω ιοντικών υγρών.ΒΥπό καθορισμόΥπό καθορισμόΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
118Αφύγρανση αερίων μιγμάτων βιομηχανικού ενδιαφέροντος μέσω μεμβρανών βασισμένων σε ιοντικά υγρά.ΒΥπό καθορισμόΥπό καθορισμόΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
 --
Ιωαννίδης Θεόφιλος
119Καταλυτική οξείδωση μεθανόλης σε οξείδια μετάλλων μετάπτωσηςΒCHM_E_B1Υπό καθορισμόΕτερογενούς Κατάλυσης
 Παρατηρήσεις
[119] Διεξαγωγή και ανάλυση καταλυτικών μετρήσεων. Ανάπτυξη κινητικών μοντέλων. Σχετικό μάθημα: Χημικές Διεργασίες ΙΙ.

Καρώνης Δημήτριος
 --
Κλάπα Μαρία
120Μεταβολομική ανάλυση στη διερεύνηση της τοξικότητας νανοϋλικών σε κυτταρικά μοντέλαΓΥπό καθορισμόΥπό καθορισμόΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
121Μεταβολομική ανάλυση στις κυτταρικές θεραπείες αιματολογικών καρκίνωνΓΥπό καθορισμόΥπό καθορισμόΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
122Πειράματα χαρακτηρισμού αναερόβιου μικροοργανισμού σε ειδικές συνθήκες ανάπτυξης.ΓΥπό καθορισμόΥπό καθορισμόΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
 --
Λυμπεράτος Γεράσιμος
123Παραγωγή βιο-υδρογόνου από τροφικά απόβληταACHM_E_A1CHM_E_A5ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
124Μικροβιακές τεχνολογίες ηλεκτρόλυσης για ταυτόχρονη επεξεργασία αποβλήτωνACHM_E_A1CHM_E_A5ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
 --
Μπεκατώρου Αργυρώ
 --
Μπουργανός Βασίλειος
 --
Νένες Αθανάσιος
 --
Νεοφυτίδης Στυλιανός
 --
Ντάικου Ιωάννα
125Αξιοποίηση αποβλήτων για παραγωγή βιοπλαστικών μέσω μικτών βακτηριακών καλλιεργειών σε συνεχή και ημισυνεχή συστήματαACHM_E_A1CHM_E_A3Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
126Μικροβιακή αποδόμηση βιοπλαστικών σε αερόβιες συνθήκεςACHM_E_A1CHM_E_A5Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
127Μοντελοποίηση διεργασών παραγωγής πολυ-υδροξυαλκανοϊκών εστέρων από οξινισμένα απόβλητα μέσω μικροβιακών κοινοπραξιώνACHM_E_A1CHM_E_A3Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
 --
Παπαδάκης Ευάγγελος
 --
Τσακίρογλου Χρήστος
128Πειραματική μελέτη συνδυασμού διεργασιών προηγμένης οξείδωσης για την αποικοδόμηση PFAS σε νερό. (A) Συνδυασμός Φωτοκατάλυσης και Οζονισμού (B) Συνδυασμός Fenton και Οζονισμού & UV/Fenton/Οζονισμού (C) Συνδυασμός UV/Fenton/ ΦωτοκατάλυσηςAΥπό καθορισμόΥπό καθορισμόΕργαστήριο Φαινομένων Μεταφοράς και Πορωδών Υλικών (ITE/IEXMH)
129Πειραματική μελέτη της επιτόπιας αποικοδόμησης PFAS σε εδάφη με οζονισμό.AΥπό καθορισμόΥπό καθορισμόΕργαστήριο Φαινομένων Μεταφοράς και Πορωδών Υλικών (ITE/IEXMH)
130Μακροσκοπική προσομοίωση των διεργασιών μεταφοράς PFAS στο υπέδαφοςAΥπό καθορισμόΥπό καθορισμόΕργαστήριο Φαινομένων Μεταφοράς και Πορωδών Υλικών (ITE/IEXMH)
131Μοντελοποίηση των διεργασιών προηγμένης οξείδωσης PFAS σε νερά με νευρωνικά δίκτυαAΥπό καθορισμόΥπό καθορισμόΕργαστήριο Φαινομένων Μεταφοράς και Πορωδών Υλικών (ITE/IEXMH)
 Παρατηρήσεις
[128] Τρεις συστηματικές πειραματικές μελέτες της σχετικής απόδοσης συνδυασμού διαφόρων τεχνολογιών προηγμένης οξείδωσης PFAS σε πόσιμο νερό: φωτοκατάλυση, οζονισμός, UV-Fenton. Για κάθε συνδυασμό μεθόδων θα γίνει σύγκριση ως προς την απόδοση απορρύπανσης και το σχετικό κόστος ανά μονάδα μάζας ρύπου, για διάφορες αρχικές συγκεντρώσεις και τύπο PFAS και συνδυασμό μεθόδων

[129] Διοχέτευση αερίου πλούσιου σε όζον σε κλίνη άμμου ρυπασμένη με συγκεκριμένο PFAS και αξιολόγηση της απόδοσης απομάκρυνσης με τον χρόνο.

[130] Προσομοίωση της τύχης μίγματος PFAS στο υπέδαφος τοποθεσίας ρυπασμένης σε αφρούς πυρόσβεσης λαμβάνοντας υπόψη όλες τις διεργασίες (συναγωγή, διασπορά, προσρόφηση σε στερεούς κόκκους και διεπιφάνειες) στην πλατφόρμα του Comsol.

[131] Δεδομένα από πειραματικές μελέτες των διεργασιών οξείδωσης PFAS θα ενσωματωθούν σε ένα νευρωνικό δίκτυο βαθιάς μάθησης λαμβάνοντας υπόψη της χρονική αλληλουχία των μετρήσεων.

Χατζημανικάτης Βασίλης
 --

 

Προηγούμενα Ακαδημαϊκά Έτη