Ομότιμοι Καθηγητές

Λαδάς Σπυρίδων

Ομότιμος Καθηγητής

E-mail: ladas@chemeng.upatras.gr
Tel: +30 2610 969-564 (Office) - 563 , -562 (Lab)

Νικολόπουλος Παναγιώτης

Ομότιμος Καθηγητής

E-mail: nikolop@chemeng.upatras.gr
Tel: +30 2610969526, +30 2610969528

Παπαθεoδώρου Γιώργος

Ομότιμος Καθηγητής

E-mail: gpap@iceht.forth.gr
Tel: +30 2610965270 , +30 6946465554

Στάικος Γεώργιος

Ομότιμος Καθηγητής

E-mail: staikos@chemeng.upatras.gr
Tel: +30 2610969529, +30 2610997652