Ωρολόγιο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Μαθημάτων

Ημερομηνία Ανακοίνωσης:    

Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα των προπτυχιακών μαθημάτων για το χειμερινό & εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022 - 2023 στους συνδέσμους που ακολουθούν:

Στο κεντρικό κτήριο του Τμήματος βρίσκονται οι αίθουσες διδασκαλείας ΧΜ1 (1ος Όροφος), ΧΜ3 (ισόγειο) και ΧΜ4  (ισόγειο) (Σχεδιάγραμμα σελίδα 2) ενώ οι ΧΜ5, ΧΜ6 και ΧΜ7, βρίσκονται στο ισόγειο του κτηρίου επέκτασης του Τμήματος  (Σχεδιάγραμμα σελίδα 3).

Τα μαθήματα που προσφέρονται στους φοιτητές του τμήματός μας από άλλα τμήματα (π.χ. Τμήματα Οικονομικών Επιστημών, Παιδαγωγικού), ενδέχεται να πραγματοποιούνται σε άλλα κτήρια  του Πανεπιστημίου της Πάτρας πέρα από τα δύο που αναφέρθησαν παραπάνω.

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Μεταπτυχιακού Προγραματος Σπουδών

Ημερομηνία Ανακοίνωσης:    

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού  Έτους 2020-2021 καθώς και το ωρολόγιο πρόγραμμα του διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στην «Επιστήμη & Τεχνολογία Πολυμερών και Συνθέτων Υλικών».

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών - Ακαδ. Έτος 2022-2023 (Χειμερινό Εξάμηνο)

Ημερομηνία Ανακοίνωσης:    

Τα μαθήματα αρχίζουν την Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2022

PhD Program: Class Schedule

Academic Year 2022-2023

Fall semester

 

Course Code

Course

Instructor

Room

Day

Hours

PhD code:

GCHEM_Α101

Thermodynamics

 

C.G. Vayenas

&

G. Karanikolos

XM4

Monday

 

 

12.00 - 15.00

PhD code:

GCHEM_Α201

Transport Phenomena

J. Tsamopoulos

XM4

Tuesday

Thursday

17.00 - 18.30

17.00 - 18.30

 

*Also, every Monday afternoon 15.00-18.00, Prof. G. Dassios is presenting the Seminar on Applied Mathematics in the Seniors’ Classroom (old ΧΜ1 room), main Chemical Engineering building, 1st floor.