Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών

 
Την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 και ώρα 09:30​πμ, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η τελετή απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης και Καθομολόγησης Διδακτόρων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.…

 
Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του κ. Κωστόπουλου, για το εαρινό εξάμηνο 2021, θα πρέπει να κάνουν εγγραφή στο κάθε μάθημα, στο eclass, με σκοπό να λαμβάνουν τις…

 
Παρακάτω μπορείτε να δείτε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού  Έτους 2020-2021 καθώς και το ωρολόγιο πρόγραμμα του διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στην «…

 
Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων θα ξεκινήσει στις 12 Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος…

 
Επί της διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών συνεδρίασε στις 8/9/2020 και συζήτησε διεξοδικά (θέμα 8) « Επί της διαδικασίας διεξαγωγής…

 
The Department of Chemical Engineering at the University of Patras invites applications for admission to its Graduate Program of Doctoral Studies for the Spring semester of 2021 in one of the following areas: Energy,…

 
Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος, τόσο του προγράμματος που οδηγεί σε ΜΔΕ, όσο και του προγράμματος που οδηγεί σε Δ.Δ., καθώς και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΔΠΜΣ «Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών…

 
Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος, τόσο του προγράμματος που οδηγεί σε ΜΔΕ, όσο και του προγράμματος που οδηγεί σε Δ.Δ., να κάνουν επανεγγραφή στο εαρινό εξάμηνο από τις 17 Φεβρουαρίου έως και τις 31…

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 Εξεταστική Περίοδος Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου…

 
Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχουν διαθέσιμες δύο (2) θέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με αμοιβή στο πρόγραμμα ΕΛΙΔΕΚ με τίτλο «Ενεργοποίηση Οξειδωτικών με Βιοεξανθρακώματα για την Διάσπαση Μικρο-Ρύπων…

 
Σας ενημερώνουμε ότι οι τελετές Απονομής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης και Καθομολόγησης Διδακτόρων θα λάβουν χώρα σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα: Τετάρτη 20 Νοεμβρίου  Ώρα 14:00 -  Τελετή Απονομής Μεταπτυχιακών…