Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

 
Αγαπητοί Πρωτοετείς,  Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών, όπου θα περάσετε τα επόμενα 5 χρόνια της ζωής σας. Ελπίζω να συνδυάσετε τη μελέτη με την καλή φοιτητική ζωή έτσι ώστε η παρουσία σας…

 
Ο θεσμός του Σύμβουλου Καθηγητή έχει σκοπό να βοηθάει και να συμβουλεύει τους φοιτητές του τμήματος καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με την ακαδημαϊκή τους ζωή.…

 
Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα των προπτυχιακών μαθημάτων για το χειμερινό & εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023 - 2024 στους συνδέσμους που ακολουθούν:…

 
Σας ενημερώνουμε ότι οι παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών  θα πραγματοποιηθούν  από τις 11-13 Οκτωβρίου  2023.  Οι Επιτροπές ανά τομέα είναι: Α΄ Τομέας: Μηχανικής Διεργασιών και Περιβάλλοντος Δ. Βαγενάς, Ι.…

 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 Εξεταστική Περίοδος: Αυγούστου - Σεπτεμβρίου 2023…

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 & 80, παρ. 22 του Ν. 4009/2011, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, οι φοιτητές του Τμήματος κατά την διάρκεια των κανονικών ετών φοίτησης τους (5 έτη), έχουν την δυνατότητα…

 
Οι διπλωματούχοι φοιτητές  που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην προσεχή ορκωμοσία  πρέπει να καταθέσουν στη γραμματεία τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1)Αίτηση αποφοίτων : …

 
Σας ενημερώνουμε ότι οι παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών  θα πραγματοποιηθούν  από τις 10-12 Ιουλίου  2023.  Οι Επιτροπές ανά τομέα είναι: Α΄ Τομέας: Μηχανικής Διεργασιών και Περιβάλλοντος Δ. Βαγενάς, Ι. Δημακόπουλος…

 
Η Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και την επίβλεψη της εφαρμογής των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στις εκπαιδευτικές και στις ερευνητικές δραστηριότητες…

 
Παρακαλούνται οι Επί Πτυχίω προπτυχιακοί φοιτητές να προβούν σε δηλώσεις των μαθημάτων του χειμερινού  εξάμηνο για  το ακαδ. έτος 2022-2023, μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας (Ακαδημαϊκό Έργο) από την Τετάρτη  10 Μαϊου…