Τεχνικό, Εργαστηριακό & Διοικητικό Προσωπικό

Κοτταρίδη Ευρυδίκη

Διοικητικό Προσωπικό

E-mail: evri@upatras.gr
Tel: +30 2610969501

Μαυρέλη Ειρήνη

Ειδικό Τεχνικό & Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)

E-mail: irene@chemeng.upatras.gr
Tel: +30 2610996140

Μαυροειδή Ειρήνη

Διοικητικό Προσωπικό

E-mail: emavr@upatras.gr
Tel: +30 2610969502

Πολυχρονόπουλος Φάνης

Διοικητικό Προσωπικό

E-mail: fanis@upatras.gr
Tel: +30 2610 969505

Πυλή Χρυσούλα

Προσωπικό Γραμματείας

E-mail: cpillis@upatras.gr
Tel: +30 2610969500

Σάντας Κωνσταντίνος

Ειδικό Τεχνικό & Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)

E-mail: santas@chemeng.upatras.gr
Tel: +302610969504

Σταματίου-Κώνστα Ελένη

Ειδικό Τεχνικό & Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)

E-mail: stamatiou@chemeng.upatras.gr
Tel: +30 2610969568

Σύψα Μαρία

Ειδικό Τεχνικό & Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)

E-mail: sypsa@chemeng.upatras.gr
Tel: +30 2610969515

Φραγκούλια Κατερίνα

Προσωπικό Γραμματείας

E-mail: fragoulia@upatras.gr
Tel: +30 2610969503