Η Ηλεκτρονική Γραμματεία του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει στους φοιτητές και τους Καθηγητές μια σειρά ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την on-line επικοινωνία με τη Γραμματεία του Τμήματος από οποιοδήποτε υπολογιστή στον κόσμο μέσω διαδικτύου. Συγκεκριμένα:

Στους φοιτητές παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Ανανέωση εγγραφής,
 • Δήλωση μαθημάτων και ειδικεύσεων
 • Υποβολή αίτησης για πιστοποιητικά,
 • Πρόσβαση στην προσωπική τους καρτέλα (προσωπικά στοιχεία και ακαδημαϊκό έργο),
 • Υποβολή αίτησης αποφοίτησης,
 • Πληροφόρηση για την ακαδημαϊκή δομή, τα μαθήματα, τους διδάσκοντες, κλπ.

Στους Καθηγητές παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Έκδοση λίστας με τους εγγεγραμμένους φοιτητές στα μαθήματα τους,
 • Καταχώρηση βαθμολογίας,
 • Πρόσβαση σε παλαιότερα βαθμολόγια,
 • Πληροφόρησης για την ακαδημαϊκή δομή,
 • Εκτέλεση λειτουργιών για τους φοιτητές έχουν οριστεί ως Σύμβουλος Καθηγητής:
  • Ακαδημαϊκό Έργο Φοιτητή
  • Έλεγχο Απόκτησης Τίτλου Σπουδών
  • Αποτελέσματα Ελέγχου

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του Πανεπιστημίου.

Μετάβαση στην Ηλεκτρονική Γραμματεία