Στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών (ΤΧΜ) λειτουργούν, με απόφαση του Προέδρου, οι παρακάτω επιτροπές με στόχους: (α) τον καταμερισμό εργασίας για την αντιμετώπιση των τρεχόντων ζητημάτων, και β) την συστηματική προετοιμασία της συζήτησης των αντιστοίχων θεμάτων στη Συνέλευση του Τμήματος.

Μπορείτε να δείτε την στελέχωση και τις αρμοδιότητες της κάθε επιτροπής και των μελών τους ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους:

 1. Επιτροπή Ακαδημαϊκού Προγραμματισμού και Ερευνητικής Πολιτικής
 2. Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών
 3. Επιτροπή Πιστοποίησης Προγραμμάτων Σπουδών
 4. Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών
 5. Επιτροπή Οικονομικών
 6. Επιτροπή Κτιρίων και Υποδομών
 7. Επιτροπή Προβολής Έργου του ΤΧΜ & Εκδηλώσεων - Σεμιναρίων
 8. Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας
 9. Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας
 10. Eπιτροπή Κοινωνικής Μέριμνας
 11. Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων
 12. Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης & Διεθνών Προγραμμάτων
 13. Επιτροπή Εθελοντικών Δράσεων
 14. Επιτροπή Αποφοίτων Τμήματος
 15. Επιτροπή Φοιτητικών Εργαστηρίων