Συντονιστής Δ. Βαγενάς (Καθ.)
Μέλη Γ. Κυριακού (Αν. Καθ.)
Σ. Πανδής (Καθ.)
Δ. Ματαράς (Καθ.)
Σ. Μπεμπέλης (Καθ.)
Γ. Πασπαράκης (Αν. Καθ.)

Επικοινωνία:
 

Προς όλα τα μέλη της επιτροπής: accred@chemeng.upatras.gr