Στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών λειτουργούν τα παρακάτω ερευνητικά εργαστήρια - ερευνητικές ομάδες: