ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Αλέξανδρος Κατσαούνης
Καθηγητής
2610 962757 alex.katsaounis@chemeng.upatras.gr
Κωνσταντίνος Βαγενάς
Ομότιμος Καθηγητής
2610 997576 cgvayenas@upatras.gr
Σουζάνα Μπρόσντα
ΕΕΔΙΠ – Έμπειρος ερευνητής
2610 997269 brosda@chemeng.upatras.gr
     
Mεταπτυχιακoί φοιτητές 2610 997860  
     
Ιστοσελίδα Εργαστηρίου: http://www.nemca-chemeng.gr/
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Εργαστήριο Χημικών και Ηλεκτροχημικών Διεργασιών (ΕΧΗΔ), διευθύνεται από τον Καθηγητή Κ. Βαγενά και ανήκει στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το εργαστήριο έχει σημαντική εμπειρία σε καταλυτικές και ηλεκτροκαταλυτικές διεργασίες, γεγονός που αναδεικνύεται από τις 10 κατά μέσο όρο δημοσιεύσεις το χρόνο σε αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά (Journal of Catalysis, Journal of Electrochemical Society, Journal of Applied Catalysis κ.α.) . Στο ΕΧΔΗ έχει ανακαλυφθεί το φαινόμενο της Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης της κατάλυσης (ή φαινόμενο NEMCA) ενώ έχει αναπτυχθεί η χρήση των στερεών ηλεκτρολυτών ως ενεργών φορέων καταλυτών για την αντιστρεπτή ενίσχυση των καταλυτικών ιδιοτήτων μετάλλων. Παράλληλα, διεξάγεται έρευνα στον τομέα των κυψελίδων καυσίμου και στη χρήση τους για την συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και χρήσιμων χημικών προϊόντων. Πρόσφατα στο ΕΧΔΗ αναπτύχθηκε η τριοδική λειτουργία κυψελίδων καυσίμου όπου με τη βοήθεια ενός τρίτου βοηθητικού ηλεκτροδίου είναι δυνατή υπό προϋποθέσεις η ενίσχυση της κυψελίδας καυσίμου ιδιαίτερα υπό συνθήκες δηλητηρίασης. Στις πρόσφατες ανακαλύψεις του Εργαστηρίου συγκαταλέγεται η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός ενός μονολιθικού ηλεκτροχημικά ενισχυόμενου αντιδραστήρα (MEPR) που επιτρέπει την πρακτική εφαρμογή του φαινομένου της Ηλεκτροχημικής Ενίσχυσης της κατάλυσης.
Αυτό το διάστημα η ερευνητική δραστηριότητα του ΕΧΔΗ εστιάζεται στην:

  1. Ηλεκτροχημική Ενίσχυση της υδρογόνωσης του CO2 προς χημικά προϊόντα και καύσιμα υψηλής αξίας.
  2. Τριοδική λειτουργία κυψελίδων καυσίμου χαμηλών και υψηλών θερμοκρασιών.
  3. Ηλεκτρόλυση του νερού χρησιμοποιώντας καινοτόμους ηλεκτροκαταλύτες.
  4. Παρασκευή και χαρακτηρισμό σταθερών ανοδικών ηλεκτροδίων (DSA) για την ηλεκτροχημική οξείδωση αλκοολών.
ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Περισσότερες πληροφορίες για το ΕΧΔΗ συμπεριλαμβανομένου του βασικού του εξοπλισμού  υπάρχουν στην επίσημη ιστοσελίδα του: http://www.nemca-chemeng.gr/ 

ΕΡΓΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΧΔΗ (http://www.nemca-chemeng.gr/) γίνεται εκτενής αναφορά τόσο για τα τρέχοντα όσο και για παλαιότερα ερευνητικά προγράμματα που διεξάγονται στο εργαστήριο. Στην ίδια ιστοσελίδα γίνεται μνεία στα αποτελέσματα των προγραμμάτων αυτών καθώς επίσης και στις δημοσιεύσεις που έχουν προκύψει.