Διατελέσαντα μέλη Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών. Σε παρένθεση η σημερινή τους ιδιότητα: