Πρόεδρος: Καθηγητής Αλέξανδρος Κατσαούνης

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Καθηγητής Γεώργιος Κυριακού

Διευθυντής Τομέα Α: Μηχανικής Διεργασιών και Περιβάλλοντος:

Αναπ. Καθ. Ιωάννης Δημακόπουλος

Διευθυντής Τομέα Β: Χημικής Τεχνολογίας και Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας:

Kαθ. Συμεών Μπεμπέλης

Διευθυντής Τομέα Γ: Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών:

Αναπ. Καθ. Ελευθέριος Αμανατίδης
Η θητεία των διευθυντών Τομέων είναι ετήσια από 1/9/2022 ως 31/8/2023
   
Συνέλευση:
 

Η Συνέλευση του τμήματος απότελείται από όλα τα μέλη ΔΕΠ, εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών (δεν έχουν οριστεί ακόμη), των προπτυχιακών φοιτητών (3) και των Ε.ΔΙ.Π. (1) και Ε.Τ.Ε.Π. (1).