Το πανεπιστήμιο Πατρών αλλά και ειδικότερα το Τμήμα Χημικών Μηχανικων έχει δημιουργήσει μια σειρά από δομές που σκοπό έχουν τη διευκόλυνση των φοιτητών κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Αναλυτικές πληροφορίες παρουσιάζονται στις επι μέρους ιστοσελίδες της κάθε δομής, στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος καθώς και στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Πατρών

Θεσμός του Σύμβουλου Καθηγητή

Ο Θεσμός του Σύμβουλου Καθηγητή αποσκοπεί στην ενημέρωση και βοήθεια των φοιτητών σε οποιοδήποτε θέμα τους αφορά στην ακαδημαϊκή τους ζωή. Ειδικά για τους πρωτοετείς φοιτητές έχουν οριστεί 12 καθηγητές & λέκτορες που αναλαμβάνουν να ενημερώνουν και να συμβουλεύουν ομάδες των 15 περίπου φοιτητών ο καθένας. Κάθε πρωτοετής φοιτητής πληροφορείται το όνομα του Σύμβουλου Σπουδών του κατά την εγγραφή του στο Τμήμα και μπορεί να αξιοποιεί τις γνώσεις και την εμπειρία του καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του.

Θέματα Φοιτητικής Μέριμνας

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προσφέρει ένα σύνολο από παροχές προς τους φοιτητές με σκοπό την υποστήριξη τους για τη διάρκεια φοίτησης. Στις παροχές αυτές περιλαμβάνονται η παροχή στέγασης και σίτισης (για φοιτητές με χαμηλό οικονομικό εισόδημα), το δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου, η υγειονομική περίθαλψη, το στεγαστικό επίδομα, οι υποτροφίες, και άλλα. Δείτε περισσότερα για τα θέματα Φοιτητικής Μέριμνας

Βραβεία / Υποτροφίες

Οι φοιτητές μπορούν να λάβουν βραβεία και υποτροφίες που προσφέρονται κάθε χρόνο από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών, το Πανεπιστήμιο Πατρών, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και άλλους φορείς ή ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού. Η μορφή τους μπορεί να είναι είτε χρηματικά βράβεία,  υποτροφίες κινητικότητας σε φοιτητές για πραγματοποίηση μέρους των σπουδών τους σ' ένα άλλο κράτος μέλος, χορήγησης υποτροφίας για πρακτική άσκηση, αγορά επιστημονικών βιβλίων, κλπ Δείτε περισσότερα για τα Βραβεία και τις Υποτροφίες

Αιτήσεις / Δηλώσεις

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή τα σημαντικότερα έντυπα αιτήσεων και δηλώσεων που απαιτούνται από την Τμήμα, συγκεντρωμένα ανά κατηγορία. και ανανεώνεται τακττικά με νέα έντυπα Δείτε περισσότερα στις Αιτήσεις / Δηλώσεις

CheerUP Εθελοντική Ομάδα

Η εθελοντική ομάδα CheerUP ιδρύθηκε το Σεπτέμβρη του 2017 και σταδιακά έχει εξελιχθεί σε ένα πολύ ζωντανό κύτταρο του Τμήματος Χημικών Μηχανικών με δραστηριότητες που καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα (κοινωνικές, λειτουργικές, περιβαλλοντικές) σε συνεργασία με τους καθηγητές και τη Γραμματεία του Τμήματος. Δείτε περισσότερα για την εθελοντική ομάδα CheerUP.