Έντεκα (11) Υποτροφίες για Διδακτορικές Σπουδές στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2022-2023)

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Το Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών προκηρύσσει για το ακαδηµαϊκό έτος 2022-2023 (φθινοπωρινό εξάμηνο) έντεκα (11) υποτροφίες για Διδακτορικές Σπουδές στις παρακάτω περιοχές:

 1. Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή
 2. Φαινόμενα μεταφοράς και φυσικές διεργασίες
 3. Τεχνολογίες πλάσματος και νανοτεχνολογία
 4. Υλικά και επιφάνειες
 5. Βιοκαταλύτες, βιοτεχνολογία και περιβάλλον
 6. Θεωρία, μαθηματική μοντελοποίηση, μοριακή προσομοίωση

Οι υποτροφίες προέρχονται από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα και η διάρκειά τους είναι από 3 έως 5 έτη.  Κατά τη διάρκεια των διδακτορικών σπουδών θα διατίθενται και χρήματα για συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. Οι υποψήφιοι διδάκτορες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν επίσης προχωρημένα μαθήματα και να εκπονήσουν ερευνητικό έργο πολύ υψηλού επιπέδου σ’ ένα εξαιρετικό ακαδημαϊκό και ερευνητικό περιβάλλον.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από διπλωµατούχους και πτυχιούχους όλων των Τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών και των Σχολών των Θετικών Επιστηµών. Υποψηφιότητα επίσης μπορούν να θέσουν φοιτητές των παραπάνω Τμημάτων και Σχολών που βρίσκονται στο τελευταίο έτος των σπουδών τους.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 αίτηση εισαγωγής μέσω της δικτυακής πύλης: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm και να καταχωρήσουν τα απαραίτητα στοιχεία τους ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται  στο εγχειρίδιο χρήσης εντός της προθεσμίας υποβολής, μαζί και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (το έντυπο μεταφορτώνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος)
 2. Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο Διπλώματος/Πτυχίου (εφόσον υπάρχει)
 4. Αντίγραφα μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (εφόσον υπάρχουν)
 5. Πιστοποιητικά αναλυτικών βαθμολογιών
 6. Τρεις συστατικές επιστολές (το έντυπο μεταφορτώνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος)
 7. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών
 8. Γραπτή έκθεση όπου αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος επιθυμεί την εισαγωγή του στο Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος, αλλά και οι γενικότεροι στόχοι του (επιστημονικοί, επαγγελματικοί, κ.λπ.).
 9. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Τμήματος  (www.chemeng.upatras.gr) ή να στείλουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: phd-studies@chemeng.upatras.gr ή στην secretary@chemeng.upatras.gr.

 

Γραμματεία Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Πανεπιστήμιο Πατρών

Οδός Καραθεοδωρή 1, Πανεπιστημιούπολη

GR 265 04 Πάτρα

Αρμόδια υπάλληλος: Χρυσούλα Πυλή, τηλ: +30 2610969500, ή στα τηλ.: +30 2610969501-3

Fax: +30 2610 969532

E-mail: phd-studies@chemeng.upatras.gr, secretary@chemeng.upatras.gr

 

Πάτρα, Μάιος 2022

 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθ. Δημήτρης Βαγενάς