Όλα τα νέα και οι ανακοινώσεις του Τμήματος Χημικών Μηχανικών


 
Η Καπνοβιομηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε., η μεγαλύτερη ελληνική Καπνοβιομηχανία, στα πλαίσια της ανάπτυξής της, επιθυμεί να προσλάβει για την περαιτέρω στελέχωσή της στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης στην Καλαμάτα: ΧΗΜΙΚΟ…

 
Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών και Σύνθετων Υλικών» Πρόγραμμα εξεταστικής εαρινού εξαμήνου 2023-2024 Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών και Σύνθετων Υλικών» Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων…

 
Παρακαλούμε δείτε συνημμένα Ανακοίνωση Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

 
Δείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα των προπτυχιακών μαθημάτων για το χειμερινό & εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2024 - 2025 στους συνδέσμους που ακολουθούν:…

 
Ενημερώνουμε τους προπτυχιακούς φοιτητές ότι οι παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών  θα πραγματοποιηθούν  από τις 10-12 Ιουλίου 2024.    Οι Επιτροπές ανά τομέα είναι: Α΄ Τομέας: Μηχανικής Διεργασιών και Περιβάλλοντος Μ.…

 
Βρέθηκαν airpods τα οποία μπορεί να παραλάβει από τη Γραμματεία του Τμ΄ήματος.

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Εισαγωγής τριάντα (30) υποψηφίων διδακτόρων   Το Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών προκηρύσσει για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025 τριάντα (30) νέες θέσεις…

 
 Κατατάξεις Πτυχιούχων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 Το  Τμήμα Χημικών Μηχανικών σύμφωνα με τις διατάξεις της Φ1/192329/Β3 Υπουργικής Απόφασης του ΦΕΚ 3185/16.12.2013 τ. Β’ και την 92983/Ζ1 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ…

 
Seniority level: Mid-Senior level  Employment type: Full-time  Job function: Management and Manufacturing  Industries: Wholesale Building Materials    StoHellas, distributor for Greece and Cyprus of the global market…

 
Η Ευδοκία Τσιλιάκου είναι προπτυχιακή φοιτήτρια του τμήματος Χημικών Μηχανικών. Στα πλαίσια της Δράσης Erasmus Studies εκπόνησε τη Διπλωματική της Εργασία στο IKV…

 
Δείτε τις προκηρύξεις για νέες θέσεις μελών ΔΕΠ στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών.

 
Παρακαλούνται οι Επί Πτυχίω προπτυχιακοί φοιτητές να προβούν σε δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου, για το εαρινό εξάμηνο ακαδ.έτους 2023-2024 μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας (Ακαδημαϊκό Έργο) από την Τρίτη 14…

 
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP40524 (Καθηγητής), ΑΡΡ40526 (Αναπληρωτής Καθηγητής), ΑΡΡ40529 (Επίκουρος Καθηγητής)
Ερευνητική δραστηριότητα στο παρακάτω πεδίο: Υπολογιστικές μέθοδοι από πρώτες αρχές (κβαντικές), μέθοδοι θεωρίας συναρτησιοειδούς πυκνότητας, μέθοδοι μοριακής δυναμικής από πρώτες αρχές για υπολογισμούς μοριακών και…

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ  ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2024-2025 Παρακαλούμε δείτε συνημμένα την σχετική ανακοίνωση και την πρόσκληση