Όλες τα νέα και οι ανακοινώσεις του Τμήματος Χημικών Μηχανικών


 
Δηλώσεις Μαθημάτων Προπτυχιακών Φοιτητών για το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακ. Έτους 2020-2021   Οι δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2020-21 θα πραγματοποιηθούν μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας (Ακαδημαϊκό Έργο) από…

 
Επισυνάπτεται η  υπ' αριθ. 142413/19.10.2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 4617/20.10.2020, τ. Β') που αφορά στη ρύθμιση θεμάτων μετεγγραφών και μετακινήσεων α) βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων και β) για αδέλφια προπτυχιακούς…

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωεπιστημών (EGU) ανακοίνωσε ότι θα τιμήσει 51 επιστήμονες το 2021 για την επιστημονική συνεισφορά τους. Μεταξύ τους είναι ο…

 
Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου και ώρα 9:30-13:30, η εθελοντική ομάδα Cheer UP σας προσκαλεί σε Εθελοντική Αιμοδοσία στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών, σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. Η χρήσης μάσκας…

 
Επισυνάπτεται το υπ’ αριθμ. 1510/34818/21.10.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και  Ερευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σχετικά με την  λειτουργία του θεσμού του «Ακροατή Πανεπιστημιακών Μαθημάτων» για το χειμερινό…

 
Επισυνάπτεται  το υπ' αριθ. 354/20.10.2020 έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Β. Διγαλάκη με θέμα "Παροχή οδηγιών για τη διεξαγωγή κατατακτήριων εξετάσεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 σχετικά με τα…

 
Το Πανεπιστήμιο Πατρών θεωρεί βαρύνουσας σημασίας τη διατήρηση στενών σχέσεων μεταξύ του Ιδρύματος και όσων ολοκληρώνουν τις σπουδές τους σε αυτό. Προκειμένου να επιτευχθεί η συνέχιση της σχέσης των αποφοίτων με το…

 
Το Σάββατο  17/10/2020 στις 11 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη δράση περιβαλλοντικής περιποίησης του τμήματος μας για φέτος. Συγκεκριμένα θα γίνει βάψιμο, κλάδεμα και καλλωπισμός στους εξωτερικούς χώρους, στο νέο…

 
Επισυνάπτεται η  υπ' αριθ. Φ.152/140277/Α5/15.10.2020 εγκύκλιος με θέμα "Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές…

 
Παρακάτω μπορείτε να δείτε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού  Έτους 2020-2021 καθώς και το ωρολόγιο πρόγραμμα του διατμηματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών…

 
Οι δια ζώσης συναντήσεις του Εργαστηρίου Υπολογιστών ξεκινούν τη Δευτέρα 19/10/2020. Στο αρχείο θα βρείτε τις ομάδες του εργαστηρίου με τις αντίστοιχες ημέρες και ώρες. Επίσης, στο αρχείο δίπλα από το όνομά σας θα δείτε…