Από το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021, ισχύει ο εσωτερικός κανονισμός του μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών που φαίνεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

Κανονισμός που οδηγεί σε Διδακτορικό Δίπλωμα (από Ακαδ. Έτος 2020 - 2021 μέχρι σήμερα)

 

 

Για τα ακαδημαϊκά έτη 2018 - 2019 και 2019 - 2020 ισχύουν ο εσωτερικός κανονισμός του μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών που φαίνεται παρακάτω:

Κανονισμός που οδηγεί σε Διδακτορικό Δίπλωμα (μέχρι το Ακαδ. Έτος 2019 - 2020)