Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος βρίσκεται στο κτήριο επέκτασης και είναι ο χώρος στον οποίο στεγάζεται η δανειστική βιβλιοθήκη του Τμήματος και αναγνωστήριο. Η αίθουσα είναι εξοπλισμένη με Data Projector και διαδραστικό πίνακα ενώ επίσης παρέχεται ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Διαθέτει περίπου 450 βιβλία τα περισσότερα από τα οποία είναι δωρεά του εκλειπόντος καθηγητή Α. Χ Παγιατάκη, αρκετά αντίτυπα βιβλίων για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, αντίγραφα διδακτορικών διατριβών κ. ά.

Η αίθουσα Παγιατάκη χρησιμοποιείται για τις συνεδριάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος και για άλλες συνεδριάσεις / εκδηλώσεις του Τμήματος.

H εθελοντική ομάδα της σχολής (CheerUp)  έχει αναλάβει την λειτουργία της βιβλιοθήκης σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: 

Δευτέρα 15:00-18:00
Τετάρτη 14:00-18:00
Πέμπτη 12:00-18:00
Παρασκευή 14:00-18:00