Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών διαθέτει τρεις αίθουσες Σεμιναρίων. Όλες βρίσκονται στον 1ο όροφο του κεντρικού κτηρίου και διαθέτουν υπολογιστή συνδεδεμένο με το διαδύκτυο, data projector, οθόνη προβολής (ή διαδραστικό πίνακα) και πίνακα μαρκαδόρου. Επίσης στις αίθουσες υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω wifi. Οι αίθουσες αυτές χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων, συσκέψεις/συνεδριασεις και παρουσιάσεις σεμιναρίων και διατριβών. Για τους ίδιους σκοπούς και για τις συνεδριάσεις της συνέλευσης του Τμήματος χρησιμοποιείται η αίθουσα της Βιβλιοθήκης 'Α. Χ. Παγιατάκη στο κτίριο επέκτασης.

Για να δείτε το πρόγραμμα κρατήσεων  της κάθε αίθουσας πατήστε πάνω στον αντίστοιχο σύνδεσμο:

Συναντήσεις - Παρουσιάσεις - Μαθήματα στις Αίθουσες Σεμιναρίων τις επόμενες μέρες